agrofoto

Root Admin
 • Ilość treści

  86790
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Reputacja

85 Excellent

O agrofoto

 • Ranga
  Zaawansowany
 • Urodziny 02/17/1992

Informacje

 • Płeć
  Mężczyzna

Ostatnio na profilu byli

32604 wyświetleń profilu
 1. Do siewów kukurydzy 2021 co prawda zostało jeszcze sporo czasu. Niemniej warto już teraz zastanowić się nad wyborem i zamówieniem odmiany, z której będziemy zadowoleni i która wpasuje się w nasze potrzeby oraz oczekiwania. W nadchodzącym sezonie szczególnie zachęcająco wygląda oferta kukurydzy na kiszonkę i ziarno od firmy Limagrain. 11 slajdów Zobacz, na jakie odmiany kukurydzy kiszonkowej i kukurydzy na ziarno warto postawić w tym roku. Oglądaj galerię
 2. Odżywianie roślin to najważniejszy czynnik plonotwórczy. Odżywianie roślin to najważniejszy czynnik plonotwórczy pozwalający realizować w pełni potencjał genetyczny odmian wszystkich grup roślin, którego celem jest uzupełnienie naturalnych zapasów składników pokarmowych, w tym również i azotu (N). Wysokość nawożenia azotowego roślin ustalamy na podstawie zawartości składnika w glebie oraz potrzeb rośliny w odniesieniu do planowanej wysokości plonu. Nawożenie musi być zbilansowane, tak aby w pełni odzwierciedlało potrzeby żywieniowe rośliny. Najważniejszym składnikiem odżywiania roślin jest azot (N), w najwyższym stopniu odpowiadający za wzrost plonowania roślin oraz jakość uzyskanego plonu. Troska o dobro środowiska naturalnego wymaga od rolnika pełnej wiedzy na temat zbilansowania potrzeb nawozowych roślin, tak aby jak najbardziej ograniczyć negatywne skutki powstających zanieczyszczeń środowiska naturalnego będących skutkiem działalności rolniczej. Nawożenie azotowe (N) w najwyższym stopniu przyczynia się do powstawania zanieczyszczeń powietrza (amoniak, podtlenki azotu), gleby (azotyny), a dalej wód powierzchniowych poprzez nieracjonalne – zbyt wysokie – nawożenie azotowe czy też nieumiejętne stosowanie różnych form N w mineralnych nawozach azotowych. Konsekwencje ulatniania się amoniaku do atmosfery to: ■ zmniejszone odżywianie roślin azotem, ■ redukcja potencjału plonotwórczego roślin, ■ zakwaszenie gleby, ■ eutrofizacja zbiorników wodnych, ■ negatywny wpływ na człowieka poprzez zanieczyszczenia powietrza. Do najczęściej wybieranych nawozów azotowych w rolnictwie należą nawozy saletrzane, mocznikowe oraz RSM, czyli roztwór saletrzano-mocznikowy. W celu ograniczenia negatywnych dla środowiska skutków stosowania nawozów azotowych możemy stosować inhibitory ureazy, np. Limus® Clear, który w procesie hydrolizy formy mocznikowej – jednej z formy N zawartej w RSM-ie skutecznie hamuje rozkład mocznika w glebie do formy amoniaku i wody, tym samym ograniczając starty azotu oraz związane z tym zanieczyszczenie powietrza. Do jednej tony RSM należy zastosować Limus® Clear w dawce od 0,9 do 1,1 l w zależności od koncentracji azotu w RSM-ie. Możemy stosować RSM z dodatkiem inhibitora ureazy Limus® Clear praktycznie we wszystkich roślinach uprawnych, stosując się do zaleceń producenta co do dawki RSM w zależności od fazy rozwojowej rośliny uprawnej oraz techniki aplikacji. Limus® Clear to dwie substancje aktywne NBPR oraz NPPT skutecznie hamujące rozkład mocznika w warunkach ciepłej i wilgotnej wiosny oraz ograniczające emisję amoniaku do atmosfery. W warunkach Polski wykazano znaczną redukcję emisji amoniaku (52%) przy dodatku inhibitora ureazy Limus® Clear do stosowanego nawożenia azotowego w postaci RSM-u. Doświadczenie wykonano na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w roku 2016. Również wyniki europejskie wskazują na istotną redukcję emisji amoniaku po zastosowaniu dodatku produktu Limus® Clear do RSM-u. Limus® Clear – zalecany jest do stosowania jako dodatek do RSM-u we wszystkich zbożach, jest szczególnie efektywny w podnoszeniu stanu odżywienia roślin np. pszenic ozimych, może być efektywnie stosowany z RSM-em w każdej fazie rozwojowej pszenic z uwzględnieniem zaleceń producenta. Szczególnie wskazany jest dodatek RSM do II i III dawki nawożenia N w postaci RSM w warunkach wyższych temperatur mogących przyspieszać niekorzystny rozkład formy mocznikowej N do amoniaku oraz wody. Możemy stosować również Limus® Clear jako dodatek do RSM-u stosowanego na ściernisko czy dobrze rozdrobnioną słomę w uprawkach pożniwnych na stanowiskach, gdzie planujemy zasiew zbóż ozimych czy rzepaku ozimego. Stosując RSM, skutecznie poprawiamy stosunek C:N oraz poprzez dodatek inhibitora ureazy Limus® Clear zapobiegamy potencjalnym stratom azotu z gleby. Limus® Clear – może być szczególnie przydatny jako dodatek do RSM-u stosowanego we wczesnowiosennym odżywianiu roślin rzepaku ozimego. Rzepak ozimy to roślina wybitnie azotolubna, wymaga jak najwcześniejszego dostarczenia wiosną wszystkich składników odżywczych, w tym azotu, w celu regeneracji potencjalnych uszkodzeń roślin po zimie oraz zbudowania mocnej podstawy plonotwórczej roślin w postaci silnego rozwoju wegetatywnego w pierwszych tygodniach po wznowieniu wegetacji wiosennej. Rzepak ozimy dla wytworzenia wysokiego plonu potrzebuje ok. 250-300 kg N/ha w zależności od zasobności stanowiska, przedplonu oraz oczekiwanej wysokości plonu. W bilansie odżywiania roślin rzepaku uwzględniamy oczywiście zawartość N min w glebie po zimie, oraz dalszy proces mineralizacji dostarczający formy azotu łatwo przyswajalne przez rośliny. Zwyczajowo stosujemy w nawożeniu wiosennym dwie dawki nawozów azotowych w układzie 50% pierwsza dawka oraz po ok. 2-3 tygodniach 50% druga dawka. Ten schemat niestety w ostatnich latach przestał się sprawdzać ze względu na coraz częściej występujące susze wczesnowiosenne uniemożliwiające efektywne wykorzystanie azotu z zastosowanego nawożenia azotowego. Rozwiązaniem może być zwiększenie wysokości I dawki nawożenia azotowego do przynajmniej 75% dawki ogólnej oraz zastosowanie dodatku Limus® Clear. W ten sposób dostarczamy roślinom wysoką dawkę N we wczesnych fazach rozwojowych przy jednoczesnym zapobieganiu powstawania strat N do atmosfery. Nie należy za to stosować inhibitorów ureazy do II dawki azotu, aby nie odnieść negatywnego efektu opóźnionego działania azotu w roślinach rzepaku, objawiającego się późnym obfitym kwitnieniem oraz nadmiernym zawiązywaniem się łuszczyn. Rzepak ozimy posiada wyraźnie zdefiniowane dwie fazy rozwojowe: fazę wegetatywną oraz generatywną. Dostarczenie właściwej ilości łatwo przyswajalnych form N o czasie ma kluczowe znaczenie dla otrzymania wysokiego plonu o dobrym zaolejeniu. RSM to bardzo często stosowana forma N w nawożeniu przedsiewnym kukurydzy, gdzie zwykle rolnicy stosują 100% dawki N przed zasiewem lub krótko po siewie kukurydzy ze względu na ograniczone możliwości nawożenia pogłównego kukurydzy granulowanymi formami nawozów azotowych, które często skutkują poważnymi poparzeniami liści. Dodatek produktu Limus® Clear do RSM-u zabezpiecza na kilka tygodni dłużej łatwo dostępne formy N dla roślin, istotnie podnosząc plonowanie kukurydzy. Limus® Clear – to wymierne korzyści dla rolnika oraz środowiska naturalnego poprzez: ■ Zoptymalizowanie dostępności N dla roślin ■ Zwiększenie realizacji potencjału plonowania roślin ■ Elastyczność w czasie zastosowania nawozów azotowych (np. RSM) z dodatkiem produktu Limus® Clear ■ Aktywne zaangażowanie rolnictwa na rzecz realizacji prośrodowiskowych celów ograniczania emisji gazów cieplarnianych, w tym amoniaku Wyłączny dystrybutor produktu Limus® Clear Autor: dr inż. Witold Łykowski, BASF Polska Z produktu należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
 3. Uprawa kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno to zdecydowanie najpopularniejsza forma produkcji tej rośliny w naszym kraju. Jednym z czołowych hodowców odmian ziarnowych na polskim rynku jest firma EURALIS. O tym, jak bardzo trafiają one w potrzeby rolników, świadczy fakt, że w ciągu ostatnich 5 lat powierzchnia wysiewu odmian Tropical Dent® zwiększyła się ponad 3-krotnie. 11 slajdów Zobacz w galerii, jakie odmiany Tropical Dent® są szczególnie polecane na sezon 2021 i co mogą Ci zaoferować. Oglądaj galerię
 4. Susza oraz nagłe zjawiska atmosferyczne w wielu regionach sprawiły w ostatnich latach, że hodowcy bydła mlecznego mieli trudności z pozyskaniem odpowiedniej ilości surowca do zakiszania. Dlatego wybierając odmianę, warto postawić na taką, której wysoki potencjał plonowania będzie szedł w parze z tolerancją na warunki stresowe. Które odmiany spełniają powyższe kryteria? Które dają największy plon? Sprawdź odpowiedź w naszej galerii. 10 slajdów Poznaj odmiany kiszonkowe, które królują w rankingach COBORU. Oglądaj galerię
 5. Historia HORSCHA od początku napędzana była pasją do rolnictwa i poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań dla klientów! Dzisiaj HORSCH jest przodującym światowym producentem innowacyjnych maszyn rolniczych i nowoczesnych rozwiązań w zakresie uprawy gleby, siewu i ochrony upraw. Każdy nasz klient z jego indywidualnymi wymaganiami zawsze stoi w centrum naszych zadań. 8 slajdów Przejrzyj galerię i zobacz wybrane maszyny, które na potrzeby Twojego pola i Twoich upraw stworzył HORSCH. Do wyboru maszyny uprawowe, siewniki i opryskiwacze Oglądaj galerię
 6. Nowoczesne rolnictwo to sięganie po nowe technologie i produkty spod znaku „eko” oraz „bio”. Naturalne rozwiązania muszą jednak dawać wymierne korzyści! Jednym z takich nowatorskich rozwiązań jest stosowanie preparatów mikrobiologicznych w rolnictwie. Badania polowe wykazały, że pomagają one rolnikom radzić sobie z suszą, osiągać wysoki plon pszenicy i innych zbóż, a przy tym ograniczać stosowanie ŚOR. Z naszej galerii dowiesz się, jak działają tzw. „preparaty z bakteriami”. 11 slajdów Zobacz galerię. Oglądaj galerię
 7. Zarazie ziemniaka sprzyja wysoka wilgotność powietrza i temperatura 12–15°C. Patogen Phytophthora infestans poraża liście, łodygi i bulwy. Alternarioza ziemniaka wywoływana głównie przez grzyb Alternaria solani, rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności powietrza występującej przemiennie z okresami suszy i wysokich temperatur. Zobacz jak efektywnie chronić Twoją plantację ziemniaków i jednocześnie zyskać nawet 2 000 zł! 8 slajdów Od pogody, która z chorób będzie miała większe nasilenie w sezonie. Zobacz jak rozpoznać zarazę ziemniaka i alternariozę. Oglądaj galerię
 8. Potencjał ozimin warto budować już od początku wegetacji. By to zrobić, trzeba zapewnić im właściwą ilość składników pokarmowych. Kluczową rolę odgrywają tu fosfor i potas. Nawożenie nimi przed siewem to inwestycja na przyszłość – mogą także podnieść jakość upraw następczych. Odpowiednie przygotowanie roślin ozimych do przezimowania bezpośrednio wpływa na jakość i ilość uzyskanych plonów. Prawidłowy rozwój powschodowy roślin jest możliwy wyłącznie na glebach, które zostały zaopatrzone w najważniejsze składniki odżywcze. Szczególnie istotne są: fosfor i potas. Nawożenie tymi pierwiastkami przed siewem należy potraktować jako inwestycję na przyszłość. Pobierane są z gleby poprzez korzenie w znacznych ilościach. By ich działanie było bardziej efektywne, należy je właściwie wymieszać. Co więcej, nawet jeżeli rośliny nie wykorzystają pełnego potencjału fosforu i potasu, to składniki te pozostają w podłożu, dlatego mogą podnieść jakość upraw następczych. Pierwszy z nich znacząco wpływa na rozwój systemu korzeniowego, dlatego stymuluje pobieranie wody oraz składników przez rośliny. Ponadto w głównej mierze oddziałuje na ich właściwy start wiosną. Natomiast potas warunkuje przezimowanie roślin i steruje gospodarką wodną, zwiększając tym samym odporność na stresy. To szczególnie istotna cecha, biorąc pod uwagę anomalia pogodowe występujące w ostatnich latach. Warto podkreślić, że oba składniki wpływają na skuteczność nawożenia azotowego i możliwości wykorzystania tego składnika przez rośliny. Co wpływa na skuteczność nawozu? Podstawowym kryterium wyboru nawozu jest zawartość najważniejszych składników oraz ich odpowiedni bilans. W polskich warunkach właściwie zbilansowany nawóz charakteryzuje się większą zasobnością potasu niż fosforu, tak jak Elplon Ster, który w swoim składzie zawiera 30% tego składnika. Dlatego jest szczególnie zalecany w uprawie roślin potasolubnych np. rzepaku. Elplon Ster, oprócz wysokiej koncentracji makroelementów, zawiera także siarkę oraz cynk – składniki biorące udział w ważnych procesach przemian azotu zachodzących w roślinie. Rozwiązanie to wyróżnia doskonała rozpuszczalność, która ostatecznie odpowiada za przyswajalność składników pokarmowych dla roślin. Ze względu na jakość większości polskich gleb (niski poziom pH i słaba retencja wody) czynniki te w największym stopniu wpływają na skuteczność zastosowanego rozwiązania. Z kolei wyrównana i odpowiednio twarda granula zapewnia łatwość wysiewu, a także pozwala na prawidłowe rozłożenie składników w glebie oraz zmniejszenie strat związanych z pyleniem nawozu. Całość stanowi kompleksowe i jednocześnie opłacalne rozwiązanie, które zabezpiecza rośliny przed zimą.
 9. Jak w Waszych oczach jawi się Andrzej Duda, a jak Rafał Trzaskowski? Na kogo chcecie oddać swój głos w niedzielnych wyborach? O tym przeczytacie w tekście na agrofakt.pl – Najnowszy sondaż prezydencki wśród rolników A teraz w telegraficznym skrócie. 88 proc. badanych rolników pójdzie na wybory, 6 proc. nie wie czy pójdzie i kolejne 6 proc. zadeklarowało, że nie weźmie udziału w wyborach. Respondenci mają bardzo podzielone zdanie na kogo oddadzą swój głos. Wprawdzie obecnie urzędujący prezydent Duda ma więcej zwolenników, to Rafał Trzaskowski mocno go goni. W opinii badanych rolników Trzaskowski jest otwarty i przedsiębiorczy, swój chłop, który pomoże rozwinąć polskie rolnictwo. Zaś Andrzej Duda zadba o tradycyjne wartości i polską wieś. Zapraszamy do artykułu
 10. agrofoto

  Agro Show 2020 - odwołane

  Informacja z ostatniej chwili: Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych podjął decyzję o odwołaniu wystawy AGRO SHOW 2020, która miała odbyć się w terminie 17-20 września w Bednarach, gm. Pobiedziska. Decyzja taka została podjęta ze względu na dbałość o zdrowie Wystawców i Zwiedzających w dobie pandemii COVID 19. Źródło: Informacja organizatora
 11. Stonka ziemniaczana to jeden z najgroźniejszych szkodników w uprawie ziemniaka. Cechuje go wielka płodność i żarłoczność. Jego żerowanie wpływa nie tylko na wielkość, ale i jakość plonu. Straty producenta ziemniaków mogą być bardzo wysokie. Jak wielkie? Jak im skutecznie zapobiec? Które fazy larwalne są najbardziej żarłoczne? Kiedy i jakim środkiem najlepiej zrobić oprysk? Na te i inne pytania poznasz odpowiedź w naszej galerii. 11 slajdów Dowiedz się, jak powstrzymać inwazję stonki ziemniaczanej na własnym polu. Oglądaj galerię
 12. Bardzo szybki rozwój rzepaku ozimego i prawdopodobny wydłużony okres jego kwitnienia w tym sezonie sprawia, że warto już pomyśleć o ochronie fungicydowej w fazie opadania pierwszych płatków rzepaku. Poznaj 3 krytyczne choroby dla Twoich upraw i skuteczny sposób, aby uchronić się przed stratami w plonie sięgającymi nawet kilkudziesięciu procent. 11 slajdów Zobacz, jakie choroby grzybowe zagrażają Twojemu rzepakowi ozimemu. Dowiedz się, jak je zwalczyć. Oglądaj galerię
 13. Brak pokrywy śnieżnej i wysokie temperatury tej zimy sprawiły, że wegetacja zbóż ozimych nie zatrzymała się ani na chwilę. Rośliny są wybujałe a sam proces wegetacji przyspieszony o 2-3 miesiące. W takich warunkach równie szybko jak zboża rozwijają się chwasty dwuliścienne, stanowiące poważną konkurencję do składników odżywczych i mogące obniżyć plon nawet o parędziesiąt procent! Sprawdź, które gatunki najbardziej zagrażają Twoim zbożom i jak je skutecznie zwalczyć. 11 slajdów Poznaj rozwiązanie, dzięki któremu poradzisz sobie nawet z najgroźniejszymi chwastami! Oglądaj galerię
 14. Potrzebujesz środka zwalczającego skutecznie nawet najbardziej uodpornione szczepy patogenów grzybowych, np. septoriozy? Chcesz być niezależny od pogody? Zależy Ci na wydłużonym działaniu fungicydu w szczycie sezonu? Interesują Cię wyłącznie pewne inwestycje w ochronę zbóż? W końcu możesz to wszystko mieć w ramach zabiegu T1. Sprawdź szczegóły w naszej galerii. 13 slajdów Poznaj rozwiązanie, dzięki któremu dokonasz rewolucji w ochronie swoich zbóż. Oglądaj galerię
 15. Szkodniki łodygowe w rzepaku ozimym uaktywniają się zazwyczaj wiosną. Jednak przy ciepłej zimie, z jaką mamy do czynienia w tym roku, a co za tym idzie przy dodatniej temperaturze gleby, pierwszych ich nalotów można spodziewać się już w lutym! Prognozy pogody nie napawają optymizmem, dlatego warto wiedzieć, jak sobie poradzić z zagrożeniem i uniknąć bolesnych finansowo strat. Charakterystykę najgroźniejszych szkodników i skuteczną metodę ich zwalczania znajdziesz w naszej galerii. 12 slajdów Ochroń swój rzepak przed szkodnikami łodygowymi. Zobacz, jak to zrobić i cieszyć się zdrowymi uprawami. Oglądaj galerię
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.

Agrofoto.pl Google Play App

Zainstaluj aplikację
Agrofoto
na telefonie

Zainstaluj