Przeszukaj forum

Pokazywanie wyników dla tagów 'plon'.

 • Szukaj wg tagów

  Wpisz tagi, oddzielając przecinkami.
 • Szukaj wg autora

Typ zawartości


Forum

Blogi

Categories

Kategorie


Szukaj wyników w...

Znajdź wyniki, które zawierają...


Data utworzenia

 • Rozpocznij

  Koniec


Ostatnia aktualizacja

 • Rozpocznij

  Koniec


Filtruj po ilości...

Data dołączenia

 • Rozpocznij

  Koniec


>

Grupa


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Lokalizacja


Zainteresowania


Kod pocztowy

Znaleziono 21 wyników

 1. Nadchodzi czas, w którym będziemy podejmować decyzje dotyczące zakupu nasion. Jak to wpłynie na jakość zbóż i innych upraw? Zobacz, na co zwrócić uwagę. Zobacz więcej: https://www.agrofakt.pl/wysoki-plon-jakosc-zboz-4-kroki/
 2. Gość

  Przewódki. Alternatywa w uprawie pszenicy

  Od wielu lat obserwujemy znaczący spadek areału uprawy zbóż jarych, zwłaszcza pszenicy. Główną przyczyną takiej sytuacji jest bardzo duża różnica w plonowaniu odmian ozimych i jarych. Znacznie niższe plony odmian jarych są efektem pogłębiającego się deficytu wody oraz brakiem opadów w okresie wiosenno-letnim, na które odmiany jare są mało tolerancyjne. Jednak po doświadczeniach z 2012 i 2016 roku, kiedy znaczna w skali kraju część ozimin wymarzła, plantatorzy zbóż aby zabezpieczyć w wystarczającym stopniu swój przychód szukają alternatyw dla odmian ozimych. Po tegorocznej zimie, a właściwie po krótkim styczniowym spadku temperatur do około minus 20stopni C bez okrywy śnieżnej, który spowodował poważne uszkodzenia ozimin, coraz więcej rolników przychylniej spogląda w stronę odmian jarych. Niestety zboża jare są podatne na susze występujące w naszym kraju, najczęściej na przełomie maja i czerwca. Z powodu braku opadów rośliny ograniczają liczbę wykształconych źdźbeł i w dalszej konsekwencji kłosów, co przekłada się niekorzystnie na wysokość plonu. Czy istnieje zatem jakiś złoty środek? Odmiany przewódkowe to rozwiązanie, które może ograniczyć straty plonów, dlatego warto rozważyć ich włączenie do płodozmianu. Jest to najefektywniejszy sposób na uniknięcie zarówno strat spowodowanych trudnymi warunkami zimowania, jak i wiosennymi suszami. Są to odmiany zbóż jarych, można je jednak wysiewać nie tylko wiosną, ale też późną jesienią – w listopadzie, a nawet i w grudniu. W obydwu przypadkach przechodzą rozwój generatywny – wytwarzają i kłos i ziarno. Pszenice przewódkowe z sukcesem mogą być wysiewane wiosną, gdyż jak inne odmiany jare nie potrzebują okresu jarowizacji aby przejść z fazy wegetatywnej do generatywnej. Z powodzeniem nadają się także do siewu jesiennego, bowiem cechują się wysoką zimotrwałością. Jesienny termin siewu jest gwarancją szybszego, niż w przypadku wiosennego, rozwoju początkowego. Generalnie główną zaletą przewódek jest możliwość znacznie późniejszego terminu wysiewu w porównaniu z odmianami ozimymi, bez utraty plonu spowodowanej krótszym okresem krzewienia jesiennego. Ta cecha tych odmian jest szczególnie istotna dla plantatorów uprawiających kukurydzę na ziarno, buraki cukrowe, a także dla właścicieli bardzo wilgotnych stanowisk, utrudniajsuszaących wiosenne siewy pola. Pszenica przewódkowa umożliwia produkcję pszenicy wysokojakościowej, elitarnej po późnych przedplonach. Odmiany te dojrzewają w tym samym czasie co ozime, co umożliwia wykorzystanie stanowiska pod zasiewy rzepaku (w przypadku wiosennych zasiewów nie zawsze jest to możliwe). Należy jednak pamiętać, iż decydując się na jesienny termin siewu należy zwiększyć normę wysiewu o około 20 proc. w porównaniu z normami stosowanymi wiosną. Sieje się w dodatnich temperaturach. Odmiany te posiadają gen mrozoodporności, co pozwala przetrwać zimę, a przy tym są tolerancyjne na stresy środowiskowe. Odmiany przewódkowe są dobrym wyborem w przypadku krótszego okresu wegetacji. Plonują znacznie wyżej niż odmiany pszenicy ozimej wysiewane z opóźnieniem. Wieloletnie badania i praktyka udowodniły wysoką wartość agronomiczną tych odmian. Z roku na rok zainteresowanie tymi odmianami rośnie i to nie tylko z uwagi na zimowe uszkodzenia odmian ozimych. Częstym powodem zainteresowania przewódkami jest też niedobór wilgoci w glebie. W tych regionach, gdzie susza cyklicznie daje się we znaki, rolnicy coraz częściej wybierają to rozwiązanie. Dobre efekty, szczególnie na słabych glebach można osiągnąć uprawiając odmianę Lennox, gdyż sprawdza się w uprawie na każdym stanowisku pszennym oraz w szerokim zakresie terminów wysiewu. Stanowi połączenie wysokiego plonu ziarna z bardzo dobrymi parametrami piekarniczymi – przeznaczona do produkcji elitarnej jakości ziarna po późnych przedplonach. Cechuje się dużą zdrowotnością, co niewątpliwie jest dodatkowym atutem tej odmiany. Reasumując, pszenice przewódkowe posiadają wydłużony okres siewu – od połowy października do kwietnia. Zwiększają pewność plonu w porównaniu ze zbożami jarymi, a ponadto ich uprawa zapewnia lepsze rozłożenie pracy w czasie. Warto zatem zainteresować się nimi i spróbować ich uprawy na własnej plantacji. Anna Rogowska
 3. W strukturze zasiewów, w której około 70% zajmują tradycyjne zboża, kukurydza stanowiła do niedawna pewną alternatywę jako uzupełnienie płodozmianu w wielu gospodarstwach. W tym roku w związku z wymogami tzw. „zazieleniania” ten aspekt jej uprawy może nieco stracić na znaczeniu. Jednak i tak jej powierzchnia uprawy w Polsce wynosi około miliona hektarów, z czego około połowa jest uprawiana z przeznaczeniem na kiszonkę. Kukurydza nie jest rośliną wymagającą co do przedplonu – dobrze znosi uprawę w monokulturze. Najkorzystniej jest jednak, aby ewentualna uprawa w monokulturze nie trwała dłużej niż 3-4 lata, głównie ze względu na kompensację szkodników, chwastów oraz duże potrzeby pokarmowe tej rośliny. Kukurydza na ziarno, szczególnie uprawiana na oborniku, jest świetnym składnikiem płodozmianów o dużym wysyceniu zbożami. Wartość nawozowa resztek pożniwnych z udanej kukurydzy zebranej na ziarno jest porównywalna z połową dawki obornika, a więc jest bardzo dobrym przedplonem dla zbóż, szczególnie jarych, ze względu na późny okres schodzenia z pola kukurydzy ziarnowej. Trzeba zwrócić uwagę, że jest to roślina, która w ciągu kilku miesięcy potrafi wyprodukować nawet 60 t masy zielonej z 1 ha. Jednak żeby tak się stało, należy zapewnić jej optymalne warunki rozwoju. Kukurydza jest rośliną średnio wymagającą w stosunku do kwasowości gleby, ale bardzo mocno reagująca na okresowy niedobór wody (szczególnie przed kwitnieniem). Udaje się na glebach o pH ≥5,5. Jeżeli wartość ta jest niższa, zaleca się wapnowanie gleby wapnem magnezowym, najlepiej jesienią. Wiąże się to między innymi z dość dużymi potrzebami pokarmowymi tej rośliny. Kukurydza bardzo źle reaguje na niedobór magnezu, podobnie zresztą jak i na niedobór fosforu, którego pobieranie i przyswajanie drastycznie spada wraz z obniżaniem się pH gleby. Dochodzi tu jednak do pewnego paradoksu. Mianowicie w glebach o odczynie obojętnym czy zasadowym, dobrze pobierane są makroelementy: azot, fosfor, potas, magnez czy siarka. Jednak im wyższy wskaźnik pH, tym słabsze pobieranie mikroelementów (poza molibdenem), które również są niezbędne do osiągnięcia wysokich plonów kukurydzy. Przy pH powyżej 6,5 absolutnie niezbędne staje się dolistne nawożenie kukurydzy manganem. Duże znaczenie ma również bor, będący pierwiastkiem, który w polskich glebach występuje w bardzo niewielkich ilościach. Niedobór boru docelowo przyczynia się do niedostatecznego wykształcenia kolb i ziaren. W uprawie kukurydzy najważniejszym mikroelementem jest jednak cynk, który podobnie jak fosfor, wpływa w początkowej fazie rozwoju na szybki rozwój systemu korzeniowego, a później na procesy enzymatyczne i syntezę białek, przez co wyraźnie zwiększa się efektywność nawożenia NPK. Różnica w pobieraniu i przetwarzaniu azotu przy dostatecznym zaopatrzeniu w cynk, jest tak duża, że możliwe jest uzyskiwanie porównywalnych czy nawet wyższych plonów ziarna przy niższym nawożeniu azotem, ale optymalnym zaopatrzeniu w cynk. Jedna z chorób kukurydzy Przy podawaniu mikroelementów bardzo ważna jest faza rozwoju roślin oraz forma zastosowanego pierwiastka. Najwygodniejszym i dość skutecznym sposobem jest podanie cynku doglebowo podczas siewu współrzędnego razem ze startowym nawozem wieloskładnikowym (najlepiej azotowo-fosforowym z wapniem, siarką i magnezem) w ilości około 1-1,5 kg/ha. Zakładając, że nie podaliśmy wystarczającej dawki cynku lub fosforu w nawożeniu doglebowym lub ze względu na nieodpowiednie pH lub temperaturę i nie zostały one pobrane, należy w fazie do 6-go liścia uzupełnić te pierwiastki w dodatkowym nawożeniu dolistnym. Jest to faza, w której kukurydza buduje swój potencjał plonowania, wewnątrz roślin pojawia się wiecha i zawiązki kolb i każdy niedobór makro czy mikroelementów będzie skutkować obniżką plonu ziarna. W polskich warunkach faza ta przypada w okolicach początku czerwca, kiedy aura nie rozpieszcza – bywa że temperatura nocą spada do kilku Co, a w dzień nie przekracza kilkunastu stopni. Jeśli na takie warunki klimatyczne nałoży się nieuregulowane pH lub niewystarczające nawożenie startowe, możemy być pewni, że nastąpi zatrzymanie rozwoju i wzrostu tej ciepłolubnej rośliny. Blokada pobierania składników pokarmowych z gleby spowoduje konieczność szybkiego zastosowania odżywiania przez liście. Oczywistym faktem jest, że zdecydowanie lepiej i skuteczniej zapobiegać niż leczyć i należało wcześniej, w miarę możliwości, zabezpieczyć roślinę przed niekorzystnymi warunkami stresowymi, ale jeśli tak się nie stało, należy działać doraźnie. Na rynku istnieje wiele nawozów dolistnych i biostymulujących przeznaczonych do nawożenia kukurydzy. Podczas wyboru preparatu dolistnego zwracajmy uwagę nie tylko na zawartość makro czy mikroelementów, ale również na formę składników, ponieważ to ona warunkuje ich efektywne wykorzystanie. W obecnej chwili najskuteczniejszą formą nośnika za pomocą którego możemy podać roślinie mikroelementy są wyselekcjonowane aminokwasy roślinne – w tym wypadku już po kilku godzinach po zabiegu składniki pokarmowe zawarte w nawozie zostaną przyswojone przez rośliny. Ważne jest, aby nawożenie dolistne było stosowane prewencyjnie, a nie objawowo, gdyż część niedoborów ma początkowo przebieg utajony – nie można dostrzec ich gołym okiem obserwując rozwój roślin, a mimo tego negatywnie wpływają one na ich plonowanie. Chyba, że w czasie wegetacji badamy niedobory składników pokarmowych metodą fluorymetryczną – wtedy możemy uzupełniać składniki bezpośrednio po ich stwierdzeniu, ale ważne jest wówczas, aby zastosować produkty szybko działające, tzn. takie, które szybko przenikają do rośliny przez liście (np. zawierające aminokwasy) i które będą szybko przemieszczane wewnątrz rośliny (np. zawierające IsoPenthylAdeniny). Skuteczne nawożenie nalistne, szczególnie preparatami biostymulującymi, będzie miało wówczas zasadnicze znaczenie. Kukurydze zasiane zostały w tym sezonie stosunkowo wcześnie, ale ich stan rozwojowy, jak i aura pogodowa, w wielu miejscach pozostawiają na dzień dzisiejszy wiele do życzenia. Każdy dzień jest na wagę złota i należy zrobić wszystko, aby zapewnić roślinom optymalne warunki i wszystkie składniki niezbędne do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. Wojciech Prokop
 4. Pierwiastki występujące w roślinach w ilościach powyżej 0,1% suchej masy określane są jako makroelementy. Zalicza się do nich między innymi wapń, który jest podstawowym składnikiem pokarmowym roślin. Wapń należy także do kluczowych czynników produkcji, które w głównym stopniu decydują o poziomie plonowania roślin. Ale zaopatrzenie roślin w wapń ma istotne znaczenie nie tylko dla wielkości plonów, ale przede wszystkim dla ich jakości. Pierwiastek ten wchodzi w skład ścian i błon komórkowych, a uczestnicząc w mechanizmach przekazywania sygnałów ze środowiska pełni rolę wtórnego przekaźnika informacji. W procesach tych współdziała z białkami. Większość wapnia magazynowana jest w ścianie komórkowej. Kompleksy tego pierwiastka z celulozą i pektynami gwarantują spójność tkanek oraz wysoką wytrzymałość struktury ściany, co przekłada się także na podwyższenie odporności na ataki patogenów. Odgrywa podstawową rolę w stabilizowaniu pektyn tworzących blaszkę środkową ściany komórkowej. Wapń utrzymuje odpowiednią strukturę membran plazmatycznych – bierze tym samym udział w organizacji fizjologicznej komórki. Wpływa na działanie niektórych enzymów utrzymując biokoloidy komórki i same enzymy w stanie właściwego uwodnienia, co wpływa pozytywnie na przebieg wielu procesów biochemicznych. Ponadto wapń uczestniczy w pobieraniu i transporcie różnych składników pokarmowych w roślinie. Bierze udział w podziałach komórkowych. Reguluje aktywność szeregu istotnych dla metabolizmu roślinnego enzymów: ATP-azy, amylaz i fosfolipazy. Odgrywa ważną rolę w ograniczaniu skutków stresu w roślinach – neutralizuje reaktywne formy tlenu powstające w komórkach roślinnych w niekorzystnych dla nich warunkach, które stanowią zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania enzymów, a także i materiału genetycznego komórki. W przemieszczaniu się wapnia na małe odległości udział biorą kanały i pompy wapniowe (błona komórkowa). Transport tego pierwiastka odbywa się prawie wyłącznie przez ksylem. Wraz w wodą przemieszcza się do nadziemnych części rośliny. Taki sposób dystrybucji wapnia utrudnia zaopatrzenie tkanek, szczególnie tych, które słabo transpirują (owoce). Ponadto warunki utrudniające prawidłowe funkcjonowanie systemu korzeniowego, takie jak: niedostateczna lub nadmierna wilgotność gleby wpływają negatywnie na pobieranie wapnia. Generalnie każde zaburzenie funkcjonowania i aktywności systemu korzeniowego ogranicza pobieranie wapnia z gleby, a co za tym idzie i transportu do łodyg, liści czy owoców. Objawy niedoboru wapnia występują przede wszystkim na młodych liściach, a także w obrębie wierzchołków wzrostu łodyg i korzeni. Uszkodzenia roślin są efektem zniszczenia ścian komórkowych, które powodowane są przez zwiększoną przepuszczalnością tkanek i zaburzenie funkcji komórkowych. Jest to wynik działania pektynazy, która przenikając przez błony komórkowe wchodzi w reakcję z pektyną i niszczy blaszkę środkową oddzielającą poszczególne komórki. W wyniku tego procesu dochodzi do destrukcji tkanek. Niedobór wapnia powoduje również dużo słabszy rozwój systemu korzeniowego. Wapnowanie jest zabiegiem agrotechnicznym, który determinuje kondycję gleby. Nie tylko odkwasza ją, ale ma kluczowe znaczenie w przyswajaniu mikroelementów przez rośliny, wspomaga nawożenie organiczne i mineralne. Pośrednio wpływa na poprawę jakości płodów rolnych. W zależności od rejonu Polski, większość gleb to gleby kwaśne i bardzo kwaśne, a ich udział waha się od 50-80% powierzchni (ponad 90% gleb w naszym kraju wytworzonych jest na kwaśnych skałach naniesionych przez lodowce). Większość gruntów ornych w naszym kraju wymaga więc wapnowania. Ma ono na celu zminimalizowanie szkodliwego wpływu kwasowości i zredukowanie szkodliwego działania jonów glinu i manganu, a także poprawę dostępności dla roślin składników pokarmowych. Ponadto zapewnia rozwój mikroflory glebowej i zwiększenie udziału próchnicy oraz poprawę fizycznych właściwości gleby. Uregulowanie odczynu gleby to priorytet każdego rolnika – warunek uzyskania optymalnej wielkości i jakości plonów. Wartość wskaźnika pH powinna być wyższa niż 5,5. Do wapnowania warto zastosować nawóz, który nie tylko zwiększy wartość pH, ale także pozytywnie wpłynie na strukturę i żyzność gleby. Wykonując jeden zabieg możemy i odkwasić glebę i poprawić jej kondycję. Na przykład po zastosowaniu nawozów zawierających mezocalc wzrasta pojemność wodna gleb, zawartość próchnicy, a poprawienie kultury gleby umożliwia stosowanie uproszczonych technologii uprawy. Ta reaktywna forma wapnia jest łatwo przyswajalna przez rośliny. Nawożenie tym składnikiem gwarantuje efektywniejsze pobieranie substancji pokarmowych oraz stymulację aktywności mikroflory. Poprawia strukturę gleby i stymuluje rozwój systemu korzeniowego, co ma kluczowe znaczenie szczególnie podczas okresowych niedoborów wody. Ten typ wapnia nie tylko odżywia rośliny, ale też i glebę. Anna Rogowska fot. http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/577198-mieszanka-zbo%C5%BCowa-jara/
 5. W środę 15 kwietnia o 20.00 spotkaliśmy się z ekspertami firmy Intermag, którzy odpowiadali na zadawane pytania dotyczące dokarmiania dolistnego. Zapraszamy do archiwum chatu. yacenty(P) Dobry wieczor, witamy na czacie z Ekspertem Intermag, zapraszamy do zadawania pytań :-) miloszewski4110(Q) Czy można stosować rootstar w jarych mieszankach zbożowo strączkowych? EkspertWL(A) tak, w ilości 0,8 l - 1,2 l na hektar vw141998(Q) Jakie pierwiastki najlepiej stosować tak, aby plon przenicy jarej był wysoki, a zboze się nie wyległo?? EkspertMP(A) Na pierwszy zabieg w zbozach dodatkowo do NPK(Plonvit - jeden z nawozów) + miedź na drugi mangan kamilooo(Q) dzien dobry w niedziele opryskałem fungicydem dołozyłem do niego tytanit i nie tylko czy jak teraz spadła temperatura to sie nic nie stanie czy podziała? EkspertJR(A) Tak podziała mimo spadku temperatury przemo24(Q) Najlepsza faza rozwoju zboża do nawożenia dolistnego? EkspertSM(A) 1 zabieg - faza krzewienia 2 zabieg - liść podflagowy,flagowy i dla pszenic jakościowych faza kłoszenia aby uzyskac parametry MTZ yacenty(Q) jak najlepiej prowadzić łan pszenicy, kiedy mamy suszę - obecnie w ostatnich 30 dniach spadło 23 mm deszczu EkspertMP(A) W czasie suszy stymulowac Optysoilem w dace 0,5 l i Tytanitem 0,2 l nalezy pamiętac o zasileniu NPK (np. Plonvit Opty) Maniek007(Q) Witam. co pan proponuje mi do zasilenia przenzyta w fazie strzelania w źdzbło ? EkspertJR(A) Proponujemy Plonvit Opty 3 kg/ha + Mokrovit Mn1,0 l/ha + Tytanit 0,2 l/ha + siarczan magnezu 7 kg/ha miloszewski4110(Q) stosowanie plonvitu zboża wraz z tytanitem w jakim procencie zwiększy skuteczność ? EkspertSM(A) wpływa na lepszą zdrowotność roślin, lepsze pobieranie makroelementów miloszewski4110(Q) czy stosowanie tytanitu z rana na rosę nie zmiejszy jego działania ? EkspertMP(A) Każdy zabieg wykonywany na rosę musi uwzględniać dodatkową wodę czyli zmniejszamy ilośc wody w zabiegu BIZONURSUS(Q) czy da to skuteczny rezultat yacenty(A) prosimy zadawać pytanie od poczatku do końca adrian(Q) Witam, kiedy stosowac tytanit w pszenzycie ozimym EkspertWL(A) 1 zabieg - krzewienie (BBCH 22-29), 2 zabieg - początek kłoszenia (BBCH 30-51), 3 zabieg - początek dojrzałości mlecznej (BBCH 51-73), każdy zabieg w ilości 0,2 - 0,4 l /ha kamilooo(Q) czy siarczan magnezu siedmiowodny doglebowo? EkspertJR(A) Moża stosować lecz stosujemy go wczesną wiosną. Zetor-7340(Q) Czy dokarmianie w fazie strzelania w źdźbło i w pełni strzlania w źdźbło będzie poprawne ? EkspertSM(A) tak jak najbardziej Maniek007(Q) Ile zabiegów należy wykonać PLONVIT ZBOŻA + Krystalion zielony + siarczan żeby był widoczny efekt ? EkspertMP(A) Przy takim zestawie po jednym zabiegu powinno byc cos widać, polecamy dwa zabiegi + Tytanit miloszewski4110(Q) Czy można stosować tytanit z plonvitem strączkowe w łubinie zaras po osiągnięciu przez rośline 3trzech liści ? EkspertJR(A) Tak miloszewski4110(Q) Czy można stosować tytanit z plonvitem strączkowe w łubinie zaras po osiągnięciu przez rośline 3trzech liści ? EkspertJR(A) Tak przemo24(Q) Czy można mieszać nawozy dolistne z regulatorami wzrostu? EkspertSM(A) Modus 250 SC można mieszać, ze Stabilanem 750 SL można mieszać Bartosek360(Q) Witam . Co pan poleci na pszenicę ozimą aby osiągnąć jak największy plon i oczywiście dużo słomy ? EkspertWL(A) Plonvit Opty 2-4 kg ha + Chelat Miedzi 1 kg + Tytanit 0,2-0,4 ha + siarczan magnezu, vw141998(Q) Jak wykorzystać maksymalnie nawozy dane doglebowo za pomocą nawożenia dolistnego w uprawach?? EkspertMP(A) Właściwe dokarmianie dolistne według zaleceń Intermagu najefektywniej uzupełnia nawożenie doglebowe zalecenia na stronie internetowej vw141998(Q) Czy TYTANIY ma znaczenie w wysokości plonowania zbóż jarych, oraz buraków cukrowych?? EkspertWL(A) tak , stymuluje procesy fizjologiczne bartek1229(Q) czy można stosowac w cebuli i w jakiej fazie ? EkspertMP(A) Nie wiem o jakie nawozy pytasz ? agro1991(Q) czy to prawda, że stoswanie odzywek dolistnych w fazie "kłos 1cm" negatywnie wpływa na rośliny? EkspertWL(A) nie prawda Maniek007(Q) Jak działa dokładnie Otysil ? EkspertMP(A) Optysil jest aktywatorem, wzmacnia sciany komórkowe, reguluje/usprawnia aparaty szparkowe (pobieranie/transpiracja), lepsze pobieranie skaładni,ków pokarmowych - działa jak stymulator kamilooo(Q) co mozna zaopserwowac po zabiegu tytanitem w pszenzycie gołym okiem? EkspertWL(A) intensyfikacja procesów biochemicznych - fotosynteza - lepsze wybarwienie, lepsze zapylenie i kwitnienie Maniek007(Q) A czy zastosowanie odżywek po wykłoszeniu ma jeszcze jakiś sens ? EkspertMP(A) Oczywiście tak poprawa parametrów , nalanie ziarna Bartosek360(Q) Witam . Co pan poleci na pszenicę ozimą aby osiągnąć jak największy plon i oczywiście dużo słomy ? EkspertSM(A) z naszych produktów w fazie krzewienia - Plonvit OPTY 2-4 kg/ha + Mikrovit Cu 1-2 l/ha + Tytanic 0,2 l/ha + Siarczan Magnezu 10 kg/ha, do liścia flagowego 2 zabieg Plonvit Opty 2- 4 kg/ha + Mikrovit Mn 2 l/ha + Tytanit 0,2 l/ha + Siarczan Magnezu, jeżeli uprawia Pan Pszenice jakościową porponjemy 3 zabieg s fazie kłoszenia produkt UNI PK 10-18 3l/ha + Tytanit 0,2 Bartosek360(Q) Witam . Co pan poleci na pszenicę ozimą aby osiągnąć jak największy plon i oczywiście dużo słomy ? EkspertJR(A) Proponujemy nasz pełen program nawożenia dolistnego pszenicy w oparciu o plonwity Krystaliczne i wygląda to następująco: 1 zabieg Plonvit Opty 3 kg + mikrovit Cu 1 l/ha + Tytanit 0,2 l /ha + Mocznik stężenie 7% 2. zabieg Tak samo tylko dozmieniamy Mikrovit Miedz na Mikrowit Mn 1,0 l/ha 3. zabieg Plonvit Kali 3 kg /ha + Tytanit miloszewski4110(Q) Jakie zalecacie stosować odżywki gdy rooślina jest wfazie strzelenia w źbło i jest bardzo osłabiona ? EkspertJR(A) Proponuję Plonvit Opty 4/kg ha + Tytanit 0,3 L/ha + siarczan magnezu 7kg/ha vw141998(Q) W jakich etapach wzrostu najlepiej używać TYTANIT w zbożach jarych, oraz w burakach cukrowych, w jakich dawkach i z jakimi nawozami dolistnymi najlepiej stosować?? EkspertMP(A) Ogólnie tytanit ma dawkę od 02, do 04 litra na ha , dalemy na zbpoża w fazie krzewienia pierwszy drugi za 2 do 3 tyg , w buraku pierwszy na 4-6 liści i dwa zabiegi co 2 -3 tyg łącznie zn aszymi plonwitami i bormaxem Maniek007(Q) Czy tytanit zwiększy plonowanie w kukurydzy na ziarno ? EkspertSM(A) tak, ale oprócz tego proponujemy 3 zabiegi Fosfor + Mikrovit Cynk 2l/ha + Bormax 1l/ha, są to niezbędne mikroelementy do uzyskania wysokiego plonu kokurydzy rafik3(Q) Jak poprawic wytrzymałośc na kwietniowe przymrozki w zbożach jarych ? EkspertWL(A) zabieg składający się z preparatów z serii SCS - takich jak Optysil w dawce 0,5 l/ha, Tytanit w dawce 0,2 - 0,4 l/ha - polecamy również nasz nowy preparat FROSTEX - 5 l/ ha w dwóch zabiegach przed spodziewanym przymrozkiem Ganicus86(Q) miedź jest wypierana przez duża dawkę azotu, więc należy ją uzupelnić niestety nie jest mieszana z Siarczanem Mg czy Mikrokomplexem, moje pytanie czy nie lepiej 1zabieg dożywiania zrobić siarczan mg 6-8kg, tytanit 0,2l Mikrovit Mn i Mikrovit Zn, a miedź uzupełnić podczas skracania, gdyż jest mieszana z modusem i CCC??? EkspertJR(A) Można w tym momencie miedz stosować michalrybarczyk(Q) dzień dobry EkspertSM(A) dzień dobry - zapraszamy do zadawania pytań adrian(Q) czy można stosować tytanit z mocznikiem?? EkspertWL(A) tak oczywiście miloszewski4110(Q) jakim środkiem można podratować łubin który przyłapał przymrozek ? EkspertMP(A) Ttanit + siarczan = plonvit opty lub strączkowe , powtórzyć zabieg 4-5 dni Arashi95© czy nawożenie dolistne odżywkami zawierającymi PK jest równie dobre jak nawożenie przedsiewne ? Zetor-7340(Q) Czy mozna dokarmiać dolistnie gorczycę np. Plonvit R i co ewentualnie do tego dodać? EkspertSM(A) tak, jak najbardziej Maniek007(Q) ą opryskać oczywiście w miejszym stężeniu ? yacenty(A) doprecyzuuj pytanie kamilooo(Q) czy macie jakies poletka doswiadczalne z tytanitem w okolicy Iławy? EkspertJR(A) Witam W łasinie przy drodze jest poletko z rzepakiem , gdzie jest cały program płynny i krystaliczny Poletka są oznakowane tabliczkami przemo24(Q) Jakie nawozy dlositne z firmy Intermag można stosować w uprawie buraka pastewnego? EkspertMP(A) Wszystkie nasze nawozy zaczynajac od plonwitu burak + stymulatory np tytanit adrian(Q) z tego co Pan pisał to można stosować tytanit 3 razy, to znaczy ze z herbicydem i fungicydami?? EkspertWL(A) z fungicydami jak najbardziej, z herbicydami nie polecamy mieszania żadnych naszych preparatów miloszewski4110(Q) Czy watro stosować tytanit już po zapyleniu żyta ? EkspertMP(A) Tak z dodatkiem potasu np kalprim lub plonwit kali , poprawiammy tym parametry jakościowe ziarna i plon BIZONURSUS(Q) do kiedy najlepiej zastosować Plonvit Opty 2-4 kg ha + Chelat Miedzi 1 kg + Tytanit 0,2-0,4 ha + siarczan magnezu, tego typu odrzywki w jakiej fazie EkspertJR(A) Najlepiej stosować wczesną wiosną po ruszeniu wegetacjido fazy 1 kolanka Arashi95(Q) Witam co jest lepsze nawożenie tradycyjnie przedsiewne PK czy może odżywki dolistne PK w 2-3 dawkach? EkspertSM(A) podstawowym nawożeniem jest nawożeniem przedsiewne, a nawożenie dolistne jest nawożeniem uzupełniającym i poprawiającym kondycje roślin KrzysztofSygocki(Q) Co zastosować na pszenicę gdy widać oznaki braku wapna? EkspertMP(A) Wapnovit 5 l/ha 2-3 zabiegi co tydzień kamilooo(Q) odrzywki działaja powyzej zera tak? EkspertSM(A) od 8 stopni michalrybarczyk(Q) Czy były prowadzone badania, o ile % przyrósł plon po zastosowaniu tytanitu? EkspertJR(A) Były prowadzone badania wyniki są na naszej stronie internetowej Maniek007(Q) Czy można zastosować saletrę zamiast mocznika + ewentyalne odżywki ? EkspertMP(A) Można, ale dolistnie najszybciej azot dostarczymy w moczniku z doadatkiem Tytanotu BIZONURSUS(Q) czyli najlepiej teraz kiedy się rozkrzewia yacenty(A) zadawaj prosze pytania pełnym zdaniem, lub podaj eksperta, którego pytałes miloszewski4110(Q) czy plonvit zboża nie zaszkodzi łubinowi w miesznace zbożowo strączkowej ? EkspertMP(A) Nie moze tylko pomóc BIZONURSUS(Q) jak bardzo skuteczny jest tytanit EkspertWL(A) według naszych badań wpływa pozytywnie na system odpornościwy roślin, zwiększa plony oraz poprawia ich jakość - w dawce 0,2 - 0,4 l/ha miloszewski4110(Q) czy zastosowanie 5kg siarczanu-magnezu w życie da jakiś efekt ? EkspertJR(A) proponuje trochę zwiększyć do 7,5 kg/ha . Napewno uzupełnimy magmnez w roślinie to będzie intensyfikowało fotosyntezę vw141998(Q) Jak za pomocą nawozów dolistnych polepszyć parametry w buraku cukrowym ?? EkspertMP(A) Bormax Plonvit Kali lub Kalprim Mikrokomplex i Tytanit - poprawmimy polaryzacje Maniek007(Q) Jak dokładnie dział tytanit+Otysil ? EkspertWL(A) Tytanit stymuuluje procesy metaboliczne (biostymulacja) a Optysil indukuje odporność nastresy pochodzenia biotycznego i abiotycznego Tomazi3p(Q) Jakie mikroelementy należy dostarczyć zbożom ozimym do fazy BBCH 31? EkspertJR(A) Chodzi o takie pierwiastki Mo , Zn , Cu , Mn przemo24(Q) Jak długo nie moze padac deszcz od opryskania nawozem dolistym, aby ten dobrze zadzaiałał ? EkspertMP(A) Dla naszych nawozów kilka godzin (min. 3) Maniek007(Q) Jakie nawozy doliste proponujecie w uprawie kukurydzy na ziarno ? w jakich dawkach i ile zabiegów EkspertSM(A) 1 zabieg 4-6 liść, Plonvit PHOSPO 2-4 kg/ha + Tytanit 0,2/ha + Mikrovit Zn 2l/ha + Bormax 1l/ha 2 zabieg 7-8 lisć, Polnvit OPYT 2-4 kg/ha + Tytanit 0,2 l/ha + Mikrovit Zn 1l/ha + Bormax 1l/ha dodatkowo zalecamy dodanie OPTYSILU 0,5 l/ha 3 zabieg do 12 liścia Polnvit OPTY + Mikrovit Zn + Bormax. Do wszystkich zabiegów należy dodać Siarczan Magnezu 10 kg/ha Ganicus86(Q) tytanit można łaczyć z modusem...tylko czy nie lepiej dać go wcześniej???na 1 dożywianie???co byście polecili do antywylegacza 0,8l i modusa 0,2l??? EkspertMP(A) Nie polecamy takiego połączenia rafik3(Q) Zajmujecie się sprzedaża tylko oprysków i odzywek czy takze nawozów ? EkspertWL(A) zajmujemy się produkcją i wdrożeniami na rynek nawozów do dokarmiania pozakorzeniowego adrian(Q) co stosować gdy jeczmień jary posiany jest na niskim pH i żółknie, czym wspomagać?? EkspertJR(A) Proponuję wapnowit 5,0 l/ha lecz to jest pólśrodek . Zabieg należy powtórzyć minimu 2-3 razy. A na przyszłość proszę pamiętać o zwapnowaniu pola . BIZONURSUS(Q) czy tytanit można stosować ruwnież z odżywkami EkspertWL(A) oczywiście że tak, zawsze wykorzystujemy efekt synergii kamilooo(Q) ale siarczan magnezu daje sie 5 kg na 100 litrów wody EkspertJR(A) O jaki siarczan chodzi 1 czy 7 wodny miloszewski4110(Q) w jakim% zwiększy się plon po zastosowaniu 15kg siarczanu magnezu w zbożu EkspertSM(A) plon uzależnony jest od wilelu czynników, Mg jest centralnym pierwiastkiem w procesie fotosyntezy i m aduży udział w plonie Maniek007(Q) Ile dolistnie dać saletry na 1ha ? EkspertMP(A) saletry wapnmiowej możemy podac 2- 4 kg (0,5 - 1 %) Ganicus86(Q) czy można połaczyć tilt turbo+ jakiś prochloraz i do tego siarczan Mg + jakieś mikroelementy??? EkspertWL(A) odysłam do naszej tabeli mieszań umieszczonych na naszej stronie internetowej Renault85-15TX(Q) kiedy najlepiej zastosować odżywki przed planowanym nawożeniem azotowym czy zaraz po? EkspertMP(A) Najlepiej zaraz po adamsto(Q) przypaliłem przenicę rsm czy mogę ją wspomóc jakąś odżywką z potasem lub fosforem? EkspertJR(A) Proponuję siarczan magnezu + Tytanit a za parę dni drugie zabieg Plonvit Opty 2-3 kg/ha +Optysil 0,5 l/ha vw141998(Q) Czy mozna łączyć tytanit+Otysil i inne odżywki?? EkspertWL(A) tak oczywiście - zaleca się stosowanie Tytanitu i Optysilu z innymi naszymi preparatami Ganicus86(Q) ile zabiegów odżywiania powinniśmy wykonać???ktora wersja krystaliczna czy płynan jest waszym zdaniem lepsza?? EkspertSM(A) technologia mikro jest zalecana na gleby dobre dobrze nawożone potasem i fosforem, technologie makro proponujemy n agleby słabsze i gorzej nawożone fosforem i potasem JakubCielemecki(Q) Czy zastosowanie Tytanitu, jest zwyczajnie opłacalne? Żwyżka plonu przyniesie pokryje koszty zabiegu i jeszcze coś z tego zostanie? EkspertJR(A) proponuję zapoznać się wynikami doświadczeń strona internetowa Intermag rafik3(Q) W jaką wilgotność wasze opryski działają najlepiej ? EkspertSM(A) 80 % wiglotnośi powietrza Maniek007(Q) PLONVIT BOROSULF można zastosować w kukurydzy ? EkspertJR(A) Tak miloszewski4110(Q) czy można zastosować w pszenżycie ozimym siarczan magnezu10kg+plonvit zboża1,5l+tytanit 0,4+optysil 0,5l za jednym zabiegiem po wykłoszeniu ? EkspertMP(A) Możemy w jednym zabiegu ale możemy przedłuzyc wegetacje Tomazi3p(Q) Witam, czy prawdą jest że dolistne nawożenie siarczanem magnezu działa wielostronnie-tzn dostarcza się rośliną Mg, S i dodatkowo chroni się roślinę na zasadzie fungicydu-przez działanie siarki? EkspertSM(A) pośredni tak - dodatkowo wpływa na pobieranie azotu BIZONURSUS(Q) z czym najlepiej stosować tytanit na przenice by dalo dobre rezultaty i niepogorszylo uprawy EkspertMP(A) Z Plonvitem Opty lub Zboża michalrybarczyk(Q) Jakie odżywki mogę zastosować, jeśli źdzbło ma fioletowe zabarwienie? EkspertWL(A) GrowOn - 2 l/ha lub Fostar 3 l/ha + Chelat Cynku 1 kg + tytanit 0,2 - 0,4/ha + Mikrokomplex 5 kg BIZONURSUS(Q) czy można zastosować coś skutecznego na rozkrzewienie z niewielkim wydatkiem EkspertJR(A) Proponujemy Fostar 3l/ha + Mikrowit Zn 1,5 l/ha . Na przyszłość proponujemy wczesną wiosną stosować Roostar 1,0 l/ha Zetor-7340(Q) Plonvit Opty 3kg/ha + Siarczan Magnezu 12kg/ha w fazie strzelania w źdzblo, bedzie dobra mieszniania? EkspertMP(A) Dobra dodał bym Tytanit ),2 l/ha BIZONURSUS(Q) jak zboża yacenty(A) zadaj całe pytanie adrian(Q) w jakiej dawce stosowć tytanit i mocznik na pszenżyto ozime i jeczmień jary?? EkspertJR(A) Tytanit 0,2-0,4 l/ha + 7% stężenie mocznika miloszewski4110(Q) czy po wapnowaniu zbóż można na drugi dzien podać jakieś odżywki m.in. plonvi opty? EkspertJR(A) Czy chodzi o granulowane wapno? Tomazi3p(Q) jakie mogą być następstwa zastosowania nawozów dolistnych przed przymrozkiem na poziomie -5*C? EkspertWL(A) nie zalecamy wykonywać zabiegów przed przymrozkami BIZONURSUS(Q) ekspert mn jak z plonwitem lub zboża yacenty(A) zadaj proszę pełne pytanie miloszewski4110(Q) jakiego wzrostu plonu możemy się spodziewać po zastosowaniu minimalnej dawki plonvitu zboża ? EkspertMP(A) Dawki jakie stosujemy musza byc dobrane do kondycji pola minimalna dawka nie gwarantuje wzrostu plonu Ganicus86(Q) w jakiim stopniu zastosowanie adiuwanta Fastera polepszy wchłanianie odżywek czy fungicydów?? EkspertSM(A) Faster wpływa na lepsze rozpuszczanie kutikuliu na roślinie, zwiększa powierzchnie kropli roztworu i tym samym jest lepsze wchłanianie oprysku do rosliny Maniek007(Q) Plonvit zboże + Duett Ultra+ Krystalion zielony+ Tytanit+ Otysil podczas strzelania w źdzbło ? mozę byc taka mieszanka ? EkspertJR(A) Proszę się zapytać producenta Krystalonu. Nasze produkty Tytanit , Optysil , Plonwity Krystaliczne się mieszają BIZONURSUS(Q) w jakiej fazie najlepiej zastosować tytanit zeby spowodował dobry rozwuj EkspertWL(A) o jakie uprawy chodzi ? przemo24(Q) Jakie preparty zastosować na tylko 1 zabieg, aby dały dobry efekt w polonowaniu? EkspertJR(A) W jakiej uprawie Ganicus86(Q) jaka dawkę proaquy zalecają panowie, gdy odczyn wody ph jest 7,5 pytanie dotyczy gdy wykonujemy zabieg 250-300l na 1ha??? EkspertMP(A) 300 ml na 300 l wody agro1991(Q) czy tytanit poprawia negatywne skutki np. zahamowanie roślin przez przymrozki? EkspertWL(A) tak przyspiesza w znaczny sposób procesy metaboliczne i pobieranie składników pokarmowych rafik3(Q) Jaki opryski proponujecie zaraz po zasianiu pszenzyta jarego ? EkspertSM(A) proponujemy aż w zboza wzejdą i w tedy w fazie krzewienia Polnvit OPTY 2-4 kg/ha + Mikrovit Cu 1l/ha + Tytanit 0,2 l/ha vw141998(Q) Czy wykonywaliście doświadczenia w okolicach Kutna?? EkspertMP(A) Tak na warzywa i kukurydze , wypadło dobrze miloszewski4110(Q) tak chodzi o wapno granulowane stosowane pogłównie EkspertJR(A) Można stoswać praktycznie po wapnowaniu. Maniek007(Q) Gdzie państwo na Mazowszu macie pukt sprzedaży ŚOR ? EkspertSM(A) A jaki rejon - powiat BIZONURSUS(Q) ekspert WL o Przenice EkspertWL(A) pełnia fazy krzewienia, f4 - liść podflagowy, kłoszenie Tomazi3p(Q) jakie maksymalne stężenie siarczanu magnezu siedmiowodnego można zastosować w jednym zabiegu na zboża w fazie BBCH 31? EkspertMP(A) Do 15 kg na ha Renault85-15TX(Q) Czy mogę stosować plonovit zboza w jęczmieniu jarym i ele razy wykonać ten zabieg? EkspertWL(A) tak 2 razy w ilości 1,5 l /ha - stzrlan ie w źbło i przed kłoszeniem KrzysztofSygocki(Q) Czy zalecane jest dodawanie mocznika do siarczanu magnezu i Plonvit Opty? EkspertSM(A) tak, mieszać w takiej kolejonosci Siarczan Mg 10 kg, Mocznik 15 kg /ha faza krzewienia miloszewski4110(Q) do jakiej fazy rozwojowej w owsie można stosowac rootstart? EkspertMP(A) Do 4 liścia (bbch 14) farmer-smolikpl-(Q) Mojemu koledze strasznie żółknie pszenica ozima, czy jest to oznaka braku magnezu? Jeżeli tak, to co państwo proponuja ? EkspertJR(A) Proponujemy siarczan magnezu i tutaj w przypadku 7 wodnego 10 kg /ha i zabieg powtórzyć po 7 dniach . Pamiętaj również o pozostałych produktach z programu Maniek007(Q) Jak działa dokładnie ALKALIN K+Si ? EkspertWL(A) dostarcza potas i krzem, a także działa fungistatycznie przez jego wysokie pH BIZONURSUS(Q) ą dawke tytanitu z plonwitem należy stosować na 34 klasie ziemi by dalo dobre rezultaty EkspertSM(A) to wszystko zależy od kondycji rosliny proponujmey Polonvit OPTY 2-4 kg + 0,2 Tytanitu Renault85-15TX(Q) Czy wszystkie państwa produkty mogę mieszać razem dla zmniejszenia liczby przejazdów?? Maniek007(Q) Czy PLONVIT KALI + Mocznik +siarczan magnezu+ Tytanit zastosować w jednym zabiegu czy należało by jeszcze go powtórzyć ? 3 kg/ha starczy PLONVIT KALI ? EkspertWL(A) tak JakubCielemecki(Q) W jakich fazach, w jakich dawkach należy wykonywać oprysk Tytanitem + Optysilem w zbożach i kukurydzy, żeby to się opłacało? EkspertMP(A) Pierwszy na zbozach w fazie krzewienia , w kukurydzy na 4 liść drugi zabieg 2 tyg póżniej rafik3(Q) Czy większa dawka niż zalecana może uszkodzic rozwój zbóż ? EkspertJR(A) Tak kamilooo(Q) czy przywozicie srodki do rolnika? EkspertWL(A) sprzedażą naszych produktów zajmują się hurtownie i dystrybutorzy na terenie całego kraju Maniek007(Q) Powiat Płocki gm. Drobin EkspertSM(A) Wyszogród Stanisław Wawrzyński, Sanniki Agroland Agnieszka Bucholdz, przemo24(Q) W uprawie pszenicy jarej jakie zastosować preparaty na tylko 1 zabieg, aby dały dobry efekt w plonowaniu? EkspertJR(A) Nie mogę zapewnić , że stosująć 1 zabieg osiągniemy pełen efekt . Proszę pamiętać o manganie i miedzi oraz o Plonvicie Opty i Tytanicie Zetor-7340(Q) Jakie proponujecie dokarmanie Owsa? EkspertMP(A) Plonvit zboża 2 l/ lu plonwit opty 4 kg + tytanit 0,2 l + siarczan magnezu 10 kg / ha - 2 zabiegi vw141998(Q) CZy macie w okolicach Kutna punkt sprzedaży odżywek?? EkspertSM(A) Kutno - Agroma Polsad Kutno, Agrocentrum Darek Kicińsi Pniewo, JakubCielemecki(Q) no dobrze, pierwszy w fazie krzewienia, ale jaka dawka? i keidy kolejne i w jakiej dawce? yacenty(A) który ekspert odpowiadał wczesniej? zadaj całe pytanie -farmer-smolikpl-(Q) Co spowoduje zmieszanie Tytanitu i Plonvitu Energy z roślinami? EkspertSM(A) zwiększenie plonu przemo24(Q) Czy Tytanit może zapobiec wylęganiu zboża? czy nie działa jak regulator wzrostu? EkspertJR(A) Nie zabezpiecza przed wyleganiem. Tomazi3p(Q) Czy zastosowanie Rootstaru ma sens przaktyczny w uprawie jęczmienia jarego, i jaki byłby orientacyjny koszt? EkspertMP(A) Około 35 zł/ha , ma jak najbardziej sens poprawiamy ukorzenienie przemo24(Q) Czy Tytanit to dobry regulator wzrostu? EkspertSM(A) Tytanit jest biostymulatorem - tak jest to produkt bardzo dobry, Bartosek360(Q) Witam . Co pan poleci na pszenicę ozimą aby osiągnąć jak największy plon i oczywiście dużo słomy ? EkspertWL(A) stosować nasze preparaty wg programu dokarmiania dolistnego miloszewski4110(Q) czy można zastosować plonvit zboża w dawce 2l z tym że nie za jednym razem tylko za pierwsza dawka a druga za kilka dni, będzie to skuteczniejsze ? EkspertJR(A) Tak. PAMIĘTAJ O PEŁYM PROGRAMIE Ganicus86(Q) czy na etapie dojrzałości mlecznej pszenicy/pszenżyta BBCH do tytanita 0,2l lepiej dodać plonvit kali 3k czy Fosfyn w dawce 2 l na ha??? EkspertSM(A) proponujemy dodać Plonvit Kali rafik3(Q) Czym pryskać zboże na glebie piaszczystej ? EkspertMP(A) Mocny program oparty na plonwicie opty + tytanit siarczan magnezu - 2 zabiegi Markus(Q) jak najlatwiej/najszybciej uzupełnuc duzy niedobory magnezu w glebie teraz w pszenicy ozimej? EkspertSM(A) proponujemy Kizeryt vw141998(Q) Czy lepiej stosować azot doglebowo czy dolistnie w zbożach oraz w burakach cukrowych?? EkspertMP(A) Potrzeba koniecznie doglebowo i uzupełniamy dolistnie Renault85-15TX(Q) ile razy najlepiej zastosowac tytanit na pszenice jara? EkspertSM(A) 2 razy BIZONURSUS(Q) jaki najlepiej nawuz stosowac by zborze się bardziej rozkrzewiło EkspertWL(A) zalecamy stosowanie przy zabiegu dokrzewiania włączenie preparatów: Fostar, Chelat Cynku, TYtanit i Rootstar vw141998(Q) Jaki jest koszt optysilu za 1l ?? EkspertMP(A) Niewielki bo około 25 zł / ha rafik3(Q) Jak poprawic wytrzymałość zbóz jarych na kwietniowe przymrozki EkspertSM(A) Plonvit Phospo 2-4 kg/ha lub Plonvit Kali 2-4 kg Paaatryk(Q) skracać pszenżyto ozime przy nawożeniu 120 kg N/h ? EkspertMP(A) Nie jest to dużo azotu ale jesli odmiana jest podatna na wyleganie to trzeba skracać. Maniek007(Q) Co można by było zastosować aby podratować mi pszenice ozima ( zżókła i lekko wygineła) prawdopodobnie małe ph gleby ale sypanie saletry już nie pomaga ? EkspertJR(A) Pamiętaj w chwili obecnej pszenice ozime kończą sie krzewić i teraz musimy utrzymać kłoski w kłosie . Proponujemy nasz program oparty o Plonvitach krystalicznych plus w pierwszym zabiegu Zn. Tomazi3p(Q) Czy posiadacie w ofercie nawóz dolistny skierowany typowo dla plantacji ziemniaka-coś typu Super5? EkspertMP(A) Plonvit ziemniak -farmer-smolikpl-(Q) @EkspertSM Na państwa stronie w zakładce tabela mieszania jest znak X przy obu tych prosuktach. Czy powoduje on jakies skutki uboczne skoro nie ma przy nim "pataszka" tylko znak X ? EkspertSM(A) o jakie produkty Panu chodzi/ JakubCielemecki(Q) Kiedy i w jakiej dawce i ile razy należy stosować Tytanit + Optysil w zbozach i kukurydzy? EkspertJR(A) Proponujemy 3 dawki tytanitu 0,2 l/ha . Jeśli chodzi o Optysil to 2 dawki po 0,5l/ha miloszewski4110(Q) Czy stosowanie chelatów żelaza itp. jest opłacalne pomimo tego że nie występujo niedobory ? EkspertMP(A) Jeśli roslina nie jest wymagajaca w tym mikroelemencie to nie musimy stosowac chelatu zelaza możemy zastosować hydropon Mikroplus BIZONURSUS(Q) o ile procent tytanit z plonwitem zpowoduje rozkrzewienie przenicy czy da to dobry rezultat EkspertWL(A) proces krzewienia pszenicy uzależniony jest od dostępności azotu w kompleksie sorpcyjnym. dodatkowo możemy wspomóc proces krzewienia poprzez podanie preparatóe pobudzających gospodarkę hormonalną rośliny w tym Rootstar, Mikrovit Cynk, Growon, i fostar BIZONURSUS(Q) czy zaduża dawka tytanitu z plonwitem spowoduje pogorszenie uprawy hodzi mi tu o przenice EkspertJR(A) Jak duża kamilooo(Q) jezeli mam niska zawartosc boru to jaka odrzywke moge zastosowac i czy jesienia terz stosowac? EkspertSM(A) Bormax 1-2 l/ha jesienią na pewno w rzepaku 1,5 l/ha miloszewski4110(Q) czy primus l warto zaprawiać łubin ? EkspertWL(A) tak 0,2 l na 100 kg materiału siewnego przemo24(Q) Mają Państwo w ofercie produkty którymi można pryskać warzywa, czy np. groch karłowy ? EkspertMP(A) Cała gama Plonvitów, Tytanit Optysil Growon i Mikro vw141998(Q) Co da ziemniakom spryskanie dolistnie borem?? EkspertMP(A) Zapobiegamy postowatosci bulw JakubCielemecki© JakubCielemecki: Kiedy i w jakiej dawce i ile razy należy stosować Tytanit + Optysil w zbozach i kukurydzy? 
 EkspertJR: Proponujemy 3 dawki tytanitu 0,2 l/ha . Jeśli chodzi o Optysil to 2 dawki po 0,5l/ha przemo24(Q) Jaki wpływ ma mieszanie nawozów dolistych z herbicydami? EkspertJR(A) Generalnie nie zalecamy stosowania odżywania z herbicydami adrian(Q) a jaki program dokarmiania proponuje Pan na ciezkie gleby gliniaste w pszenżycie ozimym EkspertMP(A) Standartowy program (plonvit zboża) + miedź + Tytanit + siarczan magnezu BIZONURSUS(Q) ą dawke na ha i czy to zaszkodzi yacenty(A) zadaj całe pytanie przemo24(Q) Gdzie w Małopolsce można kupić Państwa produkty? EkspertWL(A) Wialan Tarnów, Chemirol Piekary i większość hurtowni ogrodsniczych i rolniczych -farmer-smolikpl-(Q) @ekspertSM Tytanit i Plonvit Energy. Na stonie jest X, a na czacie odpisano mi, że zwiększa plony. Więc jak to jest w końcu ? EkspertSM(A) w katalogu produktowym te produkty sa zaznaczono na zielono i mozna je ze sobą mieszać Zetor-7340(Q) Co możecie powiedzieć o Mikrokomlexie? EkspertJR(A) Bardzo dobry zabieg dostarczający oprócz Mg i S również mikroelementy . Maniek007(Q) czy można zmieszać Fosfyn z ALKALIN K+Si ? EkspertMP(A) nie możan mieszać miloszewski4110(Q) co proponujecie dla przenżyta któremu brakuje fosforu ? EkspertSM(A) Plonvit PHOSPO 2-4 kg lub Growon 2-5 l JakubCielemecki(Q) w jakich facahc rozowjowych? EkspertJR(A) Ale co? Tomazi3p(Q) Czy stosowanie Plonvitu Ziemniak można połączyć z zabiegami fungicydowymi, insektycydowym? EkspertMP(A) Można połączyc Renault85-15TX(Q) kiedy najlepiej stosowac odzywki po nawożeniu azotem czy przed nim? EkspertJR(A) Nie ma znaczenia rafik3(Q) Czy po zmieszaniu siarczanu magnezu z borem mogła wystąpić krystalizacja EkspertWL(A) nasz preparat borowy BORMAX nie spowoduje krystalizacji w mieszance z siarczanem magnezu INTERMAG kamilooo(Q) czy macie panstwo w swojej ofercie zaprawe na pszenzyto która jest na choroby podsuszkowe? EkspertMP(A) Nie mamy zapraw fungicydowych miloszewski4110(Q) czy tytanit zneutralizuje mały niedobór fosforu lub innych składników ? EkspertJR(A) Proponuję GrowOn + tytanit vw141998(Q) Czy siarczan magnezu spełnia dużą rolę w nawożeniu dolistnym?? EkspertMP(A) Pomaga lepiej wykorzystac nawożenie doglebowe szczególnie azot bartek45(Q) ące polecacie Państwo w uprawie pszenicy? yacenty(A) zadaj prosze pełne pytanie przemo24(Q) W jakich fazach rozwoju pryskać dolistnie buraki pastewne? EkspertMP(A) W fazie 2- 4 liści, co 2-3 tygodnie kolejne zabiegi miloszewski4110(Q) jak chciałbym zrobić wam reklamę na swoim polu to przysłalibyście mi swoje tabliczki ? yacenty(A) jaki rejon Polski? Maniek007(Q) Tytanit zwiększy odporność na chorby grzybowe i ewentualne szkodnik ? EkspertWL(A) powoduje reakcje nadwrażliwości po infekcji patogenem, szybszą regenerację tkanki Ganicus86(Q) dlaczego Plonvit khali, a nie Fosfyn skoro poprawia odporność , wspomaga naturalne procesy obronę ma zarówno fosfor ktory odpowiada w pewnym stopniu o nadlewanie ziarna, potas poprawiający masę ziarniaków??? i bedzie dodatkowym wspomagaczame do zabiegu t3??? EkspertSM(A) Fosfyn ma wpływ na niektóre patogeny i najczęściej stosujemy go we wczesnych faza zbóż, michalrybarczyk(Q) Gdzie mogę zakupić Państwa środki w północnej Wielkopolsce? EkspertJR(A) Napena, Agrosieć Piła, Agroserwis Nowy Tomyśl, Rol-Pol Michorzewko, Agrochest jpogorzelak(Q) Jak działa tytanit ? Czy można go mieszać z innymi nawozami doslitnymi ? EkspertMP(A) Tytanit jest stymulatorem wzrostu i rozwoju roslin możemy go mieszac praktycznie ze wszystkimi nawozami michalrybarczyk(Q) Jaki jest orientacyjny koszt całego pakietu odżywek do zbóż w przeliczniu na hektar? EkspertSM(A) około 75 zł w cenach cennikowych Maniek007(Q) Czy tak niewielka dawka tytanitu jak zalecacie przynosi wymierne korzyści ? EkspertMP(A) Tak mamy badania potwierdzajace skuteczność w dawce 0,2-0,4 l/ha kamilooo(Q) czy jezeli opryskałem herbicydem na pszenzyto a na drugi dzien opryskalem tytanitem i fungicydem to cos sie stanie? EkspertMP(A) Nic nie powinno sie wydażyc, tytanit pomoże przezwyciężyc stres poherbicydowy tomaszm(Q) Ile max mogę dać boru na rzepak wiosną, daje 700 g/ha czcystego w trzech opryskach EkspertJR(A) Dajesz dobrą dawkę Renault85-15TX(Q) czy posiadaja państwo odżywki typowo przeznaczone pod maliny ? EkspertWL(A) polecam nasz program na malinę umieszczony na naszej stronie internetowej gdzie zawarte są informacj o stosowaniu w poszczególnych fazach rozwojowych sprawdzonych przez nas odpowiednich mieszanek rafik3(Q) Czy antystresanty mozna stosować na wszystkie gleby na których wystepuje stres ? EkspertMP(A) Oczywiście że powinnismy to zrobic bo stres jest taki sam na każdej glebie BIZONURSUS(Q) co proponujecie zastosować z tytanitem na zwiekszenie plonu EkspertWL(A) w jakiej uprawie ? Ganicus86(Q) jakie produkty polecaja panowie z oferty intermagu do zabiegów fungicydowych na T1, T2 w pszenżycie??? oraz w pszenicy na T1, T2, T3??? EkspertJR(A) Zapoznaj się z naszym programem strona Internetowa Intermag bartek45(Q) Jakie preparaty stymulujace polecacie Państwo w uprawie pszenicy ozimej? EkspertSM(A) Tytanit 0,2-04l/ha i proponujemy dodanie aktywatora Optysil 0,5 l/ha Tomazi3p(Q) Czy firma ProCam na w swojej ofercie Wasze produkty? EkspertMP(A) Tak ma nasze produkty vw141998(Q) Czy można u Was bezpośrednio zamówić odżywki?? EkspertSM(A) tak w sklepie internetowym miloszewski4110(Q) w jakich dawkach opłaca się stosować mikrokomplex w życie i pszenżycie ? EkspertJR(A) Proponuję 5-7 kg/ha BIZONURSUS(Q) Ekspert Wl czyli teraż najlepiej na rozkrzewienie zastosować tytanit EkspertWL(A) tak oczywiście bartek45(Q) Czy istnieja praodukty pochodzenia naturalnego, które można stosować w gospodarstwiach ekologicznych? EkspertMP(A) Tak mamy taki produkt który ma rejestracje w JUNG do stosowania w produkcji eko - ten produkt to OPTYSIL miloszewski4110(Q) powiat mławski EkspertJR(A) PHU Cezary Dąbrowa Mława przemo24(Q) Jakie nawozy na ziemniaki, aby podnieś ich plonowanie? EkspertWL(A) Plonvit Ziemniak 2 l/ha, Bormax 1,5 l/ha, Chelat Cynku 1 kg/ha Tytanit 0,4 l/ha tomaszm(Q) Rootstar ile zawiera B, czy zalecany jest wiosną na pszenicę ozimą. EkspertSM(A) wionsna faza BBCH 19-21 0,8 - 1,2 l/ha B - nie ma Renault85-15TX(Q) Czym najlepiej ratować pszenicę która została przepalona herbicydem? EkspertMP(A) Tytanit 0,4 l+ siarczan magnezu 10 kg+ plonvit Opty 4 kg powtórzyć zabieg za 7 dni miloszewski4110(Q) północne mazowsze powiat mazowiecki EkspertJR(A) Firma Skłodowski Zaręby Kościelne , ul. Czyżewska 20 przemo24(Q) Czy mozan zmnieszać tytanit z herbicydem? EkspertSM(A) odsyłamy do naszych tabeli mieszań - www.intermag.pl BIZONURSUS(Q) EKSPERT WL w przenicy EkspertWL(A) łącznie z Tytanitem zalecamy Plonvit Opty 2 - 4 kg/ha, Chelat Miedzi 1 kg/ha i Siarczan Magnezu Renault85-15TX(Q) prowadzili państwo badania dotyczace stosowania pełnych dawek odżywek i zmniejszenia przy tym ilości nawożenia? EkspertMP(A) Można na krótki okres 1- 2 lata zmiejszyć fosfor i potas , ale pózniej trzeba uzupełanaić doglebowo vw141998(Q) Czy w Lubieniu Kujawskim można kupić Wasze produkty?? EkspertJR(A) W AgrochemiaLubrańcu ul. Starżacka , Mir Włocławk ul . Okrzei , Agro sieć Kowal Tomazi3p(Q) W jakich uprawach dowiedliście działanie Optysila na odporność przeciw chorobom? EkspertWL(A) rzepak, pszenica, kukurydza Maniek007(Q) Cyli jeśli stosujemy mocznik dolistnie z odżywkami takimi jak Plonvit należy dodać siarczan magnezu aby zboże lepiej wykorzystało te nawożenie ? EkspertMP(A) Siarczan magnezu jst konieczny dla lepszego wykorzystania azotu Maniek007(Q) Czy zastosowanie tytaniu w rzepaku w fazie rozety kwiatowej i potem poprawienie w fazie żółtego paka przyniesie rezultaty ? EkspertJR(A) Stosuj najpóźniej do fazy zielonego pąka rafik3(Q) czy tytanit mozna stosować z retardantami ? EkspertMP(A) Możemy stosować miloszewski4110(Q) czy oprócz plonvitu motylkowe i tytanitu, macie jakieś inne produkty dla łubinu ? EkspertMP(A) Na przykład plonvit opty grow on i optysili , bormax przemo24(Q) Gdzie w Małopolsce można kupić wasze produkty? EkspertWL(A) większość sklepów i hurtowni z branży rolniczej i ogrodniczej Maniek007(Q) Czy GROWON zaleca się stosować na glebach kwaśnych ? EkspertMP(A) Możemy stosoowac, bo dostarczamy fosfor niedostepny z gleby mloda_agronomka(Q) co można zrobić jeszcze w jęczmieniu ozimym, jeżeli już poszło 5kg siarczanu magnezu plus basfoliar 36 extra plus mikrovit żelazo, a jęczmień dadal ma żółtawy odcień? EkspertSM(A) proponujemy powtórkę Plonvit OPTY 2-4 l/ha + Mikrovit Mn 2/ha + Tytanit 0,2;/ha i 10 k Siarczany Mg oraz kontrola pod kontem chorób Ganicus86(Q) gdzie w środkowej Polsce można zakupić państwa produkty??? yacenty(A) podaj powiat michalrybarczyk(Q) Czy Tytanit jest zalecany do wszystkich upraw? EkspertSM(A) tak, dawka 0,2 - 0,4 l/ha Tomazi3p(Q) Posiadacie w ofercie odżywki/stymulatory wzrostu poprawiające kondycję ziemniaka po fitotokyczności spowodowanej metrybuzyną? EkspertMP(A) mamy - Tytanit w dawce 0,4 l/ha rolnik181(Q) można mieszać do tego fung icyd ? yacenty(A) zadaaj proszę pełne pytanie vw141998(Q) Wielkie Dzięki za udzielanie informacji ! ::rolleyes Uciekam. yacenty(A) dzieki za pytania Maniek007(Q) Co zastosować jeśli przypaliłem delikatnie rzepak RSM ? EkspertWL(A) w takiej sytuacji polecamy Chelat Żelaza 1 kg/ha, Siarczan Magnezu lub Mikrokomplex i Tytanit 0,4 l/ha bartek45(Q) W jakich warunkach najlepiej wchłaniaja się produkty zawierajace chelatowe formy pierwiastków? EkspertJR(A) Przy temperaturze od 15 do 22 C . Tak jak dla zabiegów ochrony roślin przemo24(Q) Jakie maja Panstwo rady dotyczace nawozenia dolistnego? na co zwracac uwage. EkspertSM(A) temperatura 18-20 C, wilogotność 80% bezwietrzna pogoda, małe nasłoniecznienie oraz sprawdzić kondycje roślin Ganicus86(Q) w jakiej kolejności zrobic zabiegi najpierw herbicyd, potem odżywki+grzyb czy odwrotnie, jaki odstęp czasowy zachować??? EkspertMP(A) Njpierew dozywiamy potem herbicyd w odstępie 2- 3 dni mloda_agronomka(Q) czy tytanit wpływa na jakość i ilość plonu czy tylko na zdrowotność? EkspertWL(A) bardzo trafne pytanie - oczywiście wpływa na wszystkie podane przez Pana parametry prezes9(Q) Do jakiego stanu rozwojowego roslin poleca Pan stosowanie dokarmianie dolistne aby było one jak najbardziej ekonomicznie uzasadnione EkspertJR(A) Do fazy nalewania nasiona lub ziarniaka Zetor-7340(Q) Czy jest sens mieszania np. Plonvit Zboże + Plonvit Opty? EkspertSM(A) nie, nie ma sensu - proponujemy zabiegi oddzielnie mloda_agronomka(Q) czy mikrovit mangan można stosować,gdy już pierwsze kolanko jest na wysokość 2,5cm? EkspertJR(A) Tak rafik3(Q) Growon to najszybciej pobierany fosfor na rynku ? EkspertSM(A) tak rolnik181(Q) Łączycie odrzywki mocznik , siarczan magnezu (7) i zboża plus razem z fungicydami ? EkspertMP(A) Łączymy, najpierw siarczan potem mocznik plonvit i fungicydy -farmer-smolikpl-(Q) Czy Tytanit można stosować na drzewa w sadach? EkspertWL(A) Oczywiście że tak, szczególnie przed kwitnieniem na przedłużenie żywotności pyłku w ilości 0,4 l/ha bartek45(Q) Ile czasu potrzeba, aby składniki nawozów dolistnych wchłonęły się? EkspertMP(A) Od kilkunastu minut (azot) do kilku godzin Tomazi3p(Q) Czy w mieszaniu Waszych produktów z herbicydami sulfonylomocznikowymi nastąpił jakiś efekt antagonistyczny? EkspertJR(A) Nie stosuj sulfonylomocznikówz nawozami tomaszm(Q) Czy moge zamówić przedstawiiciela żeby wykoanał mi kompletny program stosowania odzywek, na bogato, bo mój przedstawiciel bidnie do tego podchodzi.południowa - zachodnia Polska. EkspertWL(A) 606 907 839 - prosimy o kontakt jutro Maniek007(Q) Czy w poczatku kłoszenia można zastosować taka mieszanke na pszenice: Plonvit Zboża 1,5-2 l/ha+ Mikrovit Mangan 1-2 l/ha+Tytanit 0,2-0,4 l/ha+Siarczan magnezu 5kg/ha ? EkspertSM(A) nie, w fazie kłoszenia proponujemy Uni PK 10-18 3-6l/ha + Tytanit 0,2 lha lub Plonvit Kali 2-4 kg/ha + Tytanit 0,2 l/ha Arashi95(Q) Czy można zastosować takie połaczenie na chwile obecna w przenicy ozimej : Mocznik + Plonvit opty + siarczan magnezu + jakiś dodatek miedzi? przenica wskazuje na braki głownie PK... co polecacie aby poprawić jej stab bo na chwile obecna jest bardzo kielski EkspertMP(A) Dobra mieszanina , plonvit opty jest mocny polecam dodatek tytanitu , zabieg powtórzyć za 7 dni Maniek007(Q) Jak działa dokładnie Mikrovit Mangan ? EkspertWL(A) wspomaga pobieranie azotu oraz wszystkich przemian azotu w roślinie BIZONURSUS(Q) Plonvit Opty 2 - 4 kg/ha, Chelat Miedzi 1 kg/ha i Siarczan Magnezu prosze podać jeszcze dawke siarczanu magnezu i czy to wszystko zastosować w jednym zabiegu EkspertSM(A) Mg - 10 kg proponujemy dodać jeszcze ProAqua 0,3 l/ha Ganicus86(Q) ile razy zalecacie dożywianie siarczanem Mg...czy po fazie BBCH 32 siarczan Mg może przypalać, bo taki objaw został zaobserwowany w tam tym roku, gdyż ze względu an opady część zabiegów przesunęła się w czasie?? EkspertMP(A) Siarczan nigdy nie przypala , ewentualnie leczy można po tej fazie stosować siarczan magnezu miloszewski4110(Q) jaka jest maxymalnie najpóźniejsza faza żyta kiedy mogę zastosowac tytanit + siarczan magnezu EkspertJR(A) Do fazy fazy kłoszenia Chociaz w przypadku żyta Hybrydowego możesz stoswać nawozy na kłos . Pamiętaj w życie nie wykonujemy zabiegów w fazie kwitnienia. yacenty(P) Czat powoli zbliża się do końca - prosimy o zadawanie ostatnich pytan prezes9(Q) co sie stanie jezeli po wykonaniu zabiegu dolistnego bedzie przymrozek? EkspertWL(A) jeżeli będzie nie wielki przymrozek do temp -3 nie spowoduje to wystąpinia fitotoksyczności Renault85-15TX(Q) w jakiej kolejności wlewac w opryskiwacz siarczan mag + mocznik + plonovit zboża + tytanit ? czy nie ma to zanaczenia? EkspertMP(A) Właśnie tak jak Pan napisał przemo24(Q) Czym wspomóc pszenice jarą, która dostanie tylko 150kg/ha saletry? EkspertSM(A) Plonvit OPTY 2-4 kg/ha + Tytanit 0,2l/ha + Siarczan Mg 10kg/ha oraz Mikrovit Cu 1/ha mloda_agronomka(Q) co można zrobić w pszenicy oz gdy jesienią poszła mieszanka herbicydowa z chlorotoluronem, a odmiana pszenicy okazała się być wrażliwa na tą substancję aktywną? EkspertJR(A) Proponyję program opart na plonvitach krystalicznych i pamietaj o Tytanicie i Optysilu mloda_agronomka(Q) czy na wyraźny niedobór fosforu w zbożach lepszy byłby plonvit phospho czy fostar? EkspertSM(A) proponujmey Plonvit Phospo 2 kg/ha + Growon 1-2l/ha Tomazi3p(Q) Czy zamiast sulfonylomoczników mogę zastosować np IPU lub CTU+nawóz dolistny? Czy tyczy się to wszystkich herbicydów? EkspertWL(A) nie zalecamy łącznego stosowania naszych preparatów z herbicydami BIZONURSUS(Q) w jakiej temperatuże można stosowac ten zabieg tytanit Plonvit Opty 2 - 4 kg/ha, Chelat Miedzi 1 kg/ha i Siarczan Magnezu EkspertMP(A) Średnia dobowa minimum 8 stopni Ganicus86(Q) tytanit w fazie końcowej poprawia zapylanie oraz jakość ziarniaków???zgodza sie panowie??? EkspertSM(A) tak poprawia, dajemy do w fazie kłoszenia rafik3(Q) Jaka zawartośc tytanu w roslinach jest odpowiednia ? EkspertMP(A) Dawka polecana to 02-04 l/ha miloszewski4110(Q) jak wpływa na rośline mikrokomplex ? EkspertJR(A) Poprawia wigor i kondycję roślin arturos21(Q) co by pan polecił na pszenicę dostała 1 odżywkę z siarczanem i mocznikiem tydzień temu EkspertSM(A) jaką odżywkę mloda_agronomka(Q) co można zastosować w rzepakach i zbożach-jeżeli zapowiadają przymrozki w nocy-i kiedy podajemy środki?czy bezpośrednio w dzień przed spodziewanym przymrozkiem?? EkspertJR(A) Proponuję Optysil przed a Tytanit po. kamilooo(Q) czy mozecie potwierdzic ze wasz produkt Tytanit jest lepszy od Asahi/ EkspertMP(A) Tytanit jest bardzo dobrym produktem i w bardzo dobrej cenie , asashi to także dobry produkt stas36(Q) ile i kiedy potrzebuje boru jeczmien ozimy EkspertWL(A) w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na bor możemy zastosowac Bormax przed kłoszseniem w dawce 0,2 - 0,5 l/ha dawid35123(Q) Czy moge zastosowac taka mieszanke na maline : Plonvit Opty+Mikrocomplex+tytanit+chelat fe ? EkspertJR(A) Tak michalrybarczyk(Q) Czy eksperci są zadowoleni - z jak myślę miło spędzonego czasu? yacenty(A) Eksperci są bardzo zadowoleni i czekają na kolejne pytania rafik3(Q) Czy stosowanie herbicydów zwiększa stres ? EkspertJR(A) Tak arturos21(Q) co teraz stosować w pszenicy EkspertSM(A) Plonvit OPTY 2-4 kg/ha + Mikrovit Cu 1l/ha, + Tytanit 0,2 l/ha + Siarczan Mg 10 kg/ha Renault85-15TX(Q) czy posiqadaja państwo jakieś odżywki które można stosować na konieczyne biała?? EkspertMP(A) Plonvit strączkowe + siarczan magnezu + tytanit stas36(Q) ponawiam pytanie o bor yacenty(A) zadaj całe pytanie Maniek007(Q) Czy Rootstar 0,6l/ha w burakach cukrowych w fazie kiedy kiełek przedostaję się na powierzchnię gleby mogł bym go zastosować ? EkspertWL(A) tak do 0,8 l/ha miloszewski4110(Q) czy można mieszać antywylegacz płynny 675sl z waszymi produktami ? EkspertMP(A) Mozna mieszać nasze produkty Zetor-7340(Q) Mozna dokarmiać dolistnie w godzinach poludniowych gdy tem. wynosi 15 stopni i nie ma duzego nasłonecznienia? EkspertJR(A) Tak -farmer-smolikpl-(Q) Czy Tytanit można stosować na Aronię? EkspertWL(A) tak w dawce 0,2 - 0,4 l/ha w każddej fazie rozwojowej Ganicus86(Q) po przymrozkach najlepiej w zbozach użyc Rootstara i tytanit + siarczan Mg, jeśli nastąpiły by na dniach??? EkspertWL(A) tak BIZONURSUS(Q) Plonvit Opty 2 - 4 kg/ha, Chelat Miedzi 1 kg/ha i Siarczan Magnezu ProAqua 0,3 l/ha ile wyniosła by cena tego wszystkiego na hektar czy podanie tego wszystkiego w jednym zabiegu nie spali przenicy EkspertSM(A) nie spali pszenicy - koszt około 65 zl miloszewski4110(Q) co lepiej dać mikrokomplex czy zwykły siarczan magnezu ? EkspertJR(A) Mikrokomplex prezes9(Q) czy poleca Pan stosowanie mocznika plus siarczan magnezy przy kazdym zabiegu w rzepaku. EkspertMP(A) Mozemy stosowac takie połączenie ale zdecydowanie polecam nasz program bedzie efettywniejszy BIZONURSUS(Q) Plonvit Opty 2 - 4 kg/ha, Chelat Miedzi 1 kg/ha i Siarczan Magnezu to wszystko przy jednym zabiegu EkspertWL(A) tak jest możliwość wspólnej mieszanki Tomazi3p(Q) Czy przekroczenie dawki Tytanitu może spowodować fitotoksyczność u zbóż? EkspertWL(A) nie zalecamy przekraczać zalecanych dawek Tytanitu kody12(Q) przy nawożeniu dolistnym pszenicy zimowej ile nazlezy dodac kg mocznika? EkspertMP(A) możemy dac do 15 kh na /ha w zależnoiesci od fazy rozwojowej Renault85-15TX(Q) ile razy w ciagu sezonu mogę zastosować plonovit zboża? EkspertJR(A) Według programu 3 razy w ciągu wegetacji michalrybarczyk(Q) Jak poprawić turgor pszenżyta? Obecnie wygląda jakby straciło chęć do wzrostu? EkspertWL(A) Tytanit 0,4 l/ha, MIkrovit Cynk 1 l/ha, Plonvit Opty 2kg, SMg przemo24(Q) Czym różni się Siarczan magnezu 1 wodny od 7? który jest lepszy? EkspertSM(A) różni się zawartośćą w kg magnezu i siarki, 1 wodny 2,5 kg n a100 litrów a 7 wodny 5 kg n a100 litrów rafik3(Q) O ktorej konczy sie czat yacenty(A) na ostatnim pytaniu :-) prezes9(Q) Jak Pan skomentuje łaczenie nawozenia dolistnego z skracaniem w zycie hubrydowym EkspertWL(A) tak jest to standard tomaszm(Q) Ile boru na pszenicę ozimą i kiedy? EkspertJR(A) Z| borem bardzo ostrożnie w pszenicy nie więcej niż 50 g boru przed kłoszniem . Nie stosuj boru gdy pszenica jest po rzepaku lub burakach farmer9258(Q) cześć mam pytanie jak działa stymulator wzrostu tytanit EkspertMP(A) Poprawiamy fotsoyntezę, lepsze pobieranie skałdników pokarmowych, antysresant, Maniek007(Q) Co w kukurydzy jak jest niedobór Fosforu ? EkspertSM(A) proponujmey zastosowac Plonvit Phospo 4 kg/ha lub Growon 5 l/ ha Ganicus86(Q) co panowie polecaja na "zółte plamy -miejsca" w pszenicy, ktorych obserwujemy mnostwo na polach w zbożach ozimych??? EkspertWL(A) Chelat Żelaza 1 kg, SMg, Tytanit 0,4 l/ha Tomazi3p(Q) Jaka dawka Manganu jest potrzebna do wytworzenia plonu pszenżyta ozimego na poziomie 6t? EkspertJR(A) 300-500 g Mn na ha na 6 ton farmer9258(Q) jaki wpływ ma siarka na plonowanie EkspertWL(A) siarka uczestniczy w procesach przemian azotowych i jego pobierania mloda_agronomka(Q) co dać do soji oprócz plonvitu motylkowych np. opty i zrezygować z dawki startowej azotu? EkspertMP(A) bez azotu dodac bormax i tytanit Renault85-15TX(Q) czy stosowanie plonovitu i tytanitu poprawia parametry jakościowe pszenicy? EkspertWL(A) tak stosowane w ilości Plonvit Zboża 1,5 l/ha i Tytanit 0,2 /ha stas36(Q) dziekuje-a co w jeczm oz polecacie w okresie jesieni EkspertSM(A) Plonvit PHOSPO 4 kg/ha + Mikrovit Mn 1l/ha, + Mikrovit Mo 1l/ha + Siarczan Mg 10 kg farmer9258(Q) ile razy można stosować tytanit na kukurydze EkspertSM(A) 2 razy - dawka 0,2 l/ha Tomazi3p(Q) Jaką dawkę fosforu można maksymalnie zastosować w nawożeniu dolistnym? EkspertMP(A) Zreguły oid 3-do 5 kilogramów np plonwit fosfo michalrybarczyk(Q) A jakie mogą być skutki przedawkowania tytanitu? EkspertSM(A) nie ma skutków ubocznych przemo24(Q) Czy tytanit skraca zobże? EkspertSM(A) nie skraca prezes9(Q) dzieki wielkie za odpowiedzi pozdrawiam EkspertWL(A) dziękujemy bardzo i pozdrawiamy mloda_agronomka(Q) czym się wyróżnia słomex na tle innych produktów dostępnych na rynku? EkspertJR(A) Zawiera odpowiednio skomponowane mikroelementy które działają jako pożywka dla rozwoju mikroorganizmów tlenowych które njlepiej przerabiają słomę kamilooo(Q) czy mozna rospoznac niedobór tytanu w zbozach? EkspertMP(A) Nie niemożna , tytanit dalemy w celu pobudzenia do wzrostu. Maniek007(Q) Mogę zastosować w kukurydzy GrowOn 4.5l/ha +Siarczan magnezu 10kg/ha w fazie rozwoju liści ? EkspertJR(A) Tak BIZONURSUS(Q) czy tytanit z plonwitem można stosować ruwnież na rzepak EkspertMP(A) Oczywiście tak , dwa zabiegi dodatkowo z bormaxem i manganem DanutaAF(Q) jak działa antystresant? EkspertWL(A) niweluje skutki niekorzystnych warunków rozwoju -farmer-smolikpl-(Q) Lepszy na niedobór fosforu w kukurydzy jest Groworon czy Plonvit Phospo? Czy nie ma między nimi różnicy? EkspertSM(A) Growon szybko działającym fosforem a plonvit Phospo zawiera jeszcze azot, potas + zestaw mikroelementów BIZONURSUS(Q) czym najlepiej wspomuc przenice po przymrozkach zimowych EkspertJR(A) Tytanit 0,3 l/ha plus Kalprim miloszewski4110(Q) jakie nawozy alkaiczne warto stosować w życie ? EkspertMP(A) Można stosowac alkali pk mloda_agronomka(Q) czy w kukurydzy lepiej dać 1l cynku+2l fostaru czy lepiej dorzucić parę groszy i zamiast fostaru dać 2 grow-on albo 2kg pl.phospho? EkspertSM(A) proponujemy dołozyć trochę grosza -farmer-smolikpl-(Q) Czy stosowanie Rootstaru po 1 fazie rozwoju przenicy ma sens? EkspertJR(A) Tak Zetor-7340(Q) Mikrokomlexem mozna zastapic siarczan Mg, bedzie to lepsze rozwiazanie, bo dostarczymy tez makro? EkspertJR(A) Tak garek(Q) Średnia plonów w moim gospodarstwie za zeszły rok rzepak 4,7 pszenica 9,1 glaeby słaba jak to sie stało że miałem tak wysokie plony bez tytanitów plonowitów ekosłomów itd ? EkspertMP(A) Gratulujemy Panu . arturos21(Q) Czy przy takich pogodach jak teraz mamy sucho i brak wody nawożenie dolistne nie zaszkodzi?? EkspertJR(A) Nie zaszkodzi, a wręcz pomoże, pamiętaj o Optysilu!!! dawid35123(Q) Czy wszystkie nawozy rozpuszczalne w wodzie typu Plonvit opty albo kristalon pomaranczowy(YARA) sa robione w tej samej technologii??? EkspertMP(A) Technologie moga się różnić plonvit opty jest bogatszy o dodatek aminokwasowy Maniek007(Q) Co zastosować w kukurydzy podczas niedoboru Siarki ? EkspertJR(A) Siarczan magnezu, plonvit sulfi, mikrokomplex mloda_agronomka(Q) dziękuję bardzo za odpowiedzi:)\ EkspertSM(A) Dziękujemy - do zobaczenia na poletkach wdrożeniowych adrian(Q) po jakim czasie stosowań tytanik po zwalczaniu chwastów i jaka musi byc minimalna temp EkspertMP(A) Na drugi dzień , temperatura min 8 stopni farmer9258(Q) mam pytanie cy na trwałe użytki zielone mozna stosować tytanit i dokarmianie EkspertWL(A) tak przemo24(Q) Dzięki za rzeczowe odpowiedzi yacenty(A) dziekujemy arturos21(Q) czym w tej chwili ruszyć jeczmień ozimy nie chce wogóle rosnąć słabo się zbiera dostał 1 litr yara zboże z zabiegiem na chwasty EkspertJR(A) Mikrovit Cynk 1l/ha, Tytanit 0,2, Grow On 3l/ha yacenty(P) Kończymy czat, dobranoc! a_polonia(Q) a czy eksperci mogliby podać kontakty do siebie? EkspertSM(A) www.intermag.pl - tam jest podzial na rejony i numery tel tomaszm(Q) Macie jakieś odzyewki na rzepak przy oprysku na płatka EkspertJR(A) Uni PK, Kalprim, Plonvit Kali mloda_agronomka(Q) jakie preparaty zastosować w polu, gdy występuje deficyt wody? EkspertWL(A) preparaty zawierające potas Plonvit Kali , Kalprim mloda_agronomka(Q) czy odżywki można stosować na zstępującą bądź wstępującą rosę? EkspertJR(A) Tak Mozna rafik3(Q) jakie składniki pokarmowe są niezbedne w rozwoju Jęczmienia ? EkspertJR(A) Mn, Zn, Cu, pamiętaj o fosforze dolistnym
 6. Maciek1091

  Kolba kukurydzy

  Czy kukurydza wypuściła kolbę w dobrym miejscu?
 7. wyjechany

  Rośnie drugi plon

  Jak tu żyć
 8. Gość

  Bizon Z050 + Sanok D47A

  Jęczmień ozimy wymłócony łącznie tego było 3.5ha niestety jeczmień chorował, zima go nie oszczędziła a dobiła mietła dzisiaj wymłócona zostałą pszenica ozima której było 2ha, niestety też słaby plon miała. Jutro myślę że w pszenżyto pójdzie wjechać może w końcu będzie jakiś normalny plon
 9. Armand

  Mieszanka Gorzowska

  Pierwszy wyjazd w tym roku, czyli PK na Mieszankę Gorzowską i Mieszankę Gorzowską z żytem. Od jutra podobno duże ocieplenie więc czasem trzeba też w niedzielę
 10. wojtekpuma185

  Pszenica zobel

  stan na 21.05 Pszenica Zobel po uprawie bez orkowej.
 11. GliwiceAgrovision

  Bizon Rekord Z0 58

  Ucieczka poczciwego Z0 58 przed burzą
 12. crickmaverick

  Żyto hybrydowe kws gatano

  zyto hybrydowe gatano siew 09.09.2016 przedsiewnie 200 npk na jesieni na chwasty glean wiosna: saletrosan 200 kilo saletra 250 kilo grzyb : bumper skracanie 1x ccc
 13. W czerwcu 2015 ruszył pilotażowy program akcji Aktywne odżywianie roślin i gleby. Składniki pokarmowe to dziś za mało. Inicjatorzy kampanii będą promowali efektywne nawożenie upraw, zgodne z wytycznymi KE, które umożliwia zasobooszczędne stosowanie nawozów mineralnych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich i jakościowo dobrych plonów. Aktywne odżywianie roślin i gleby. Składniki pokarmowe to dziś za mało Priorytetem będzie podnoszenie świadomości rolników w tej dziedzinie. Mamy nadzieję, że spotka się to z ich życzliwym przyjęciem, ponieważ takie właśnie korzystanie z nawozów leży także w ich interesie. Kondycja gleby warunkuje efektywność produkcji. Nieprawidłowo zarządzana gleba ulega degradacji, staje się dysfunkcyjna i mniej produktywna. Postrzeganie gleby jako dynamicznego układu różnych elementów pozwala na prawidłowe zaplanowanie nawożenia, które działać powinno wielopłaszczyznowo. Nie tylko dokarmi rośliny, ale także spowoduje zmiany fizyko-chemiczne w samej glebie. Będzie sprzyjało rozwojowi fauny i flory glebowej, wyreguluje pH, podniesie jej żyzność i sprawi, że składniki pokarmowe będą łatwiej przyswajalne dla roślin. Samo uzupełnianie składników pokarmowych nie jest bowiem działaniem wystarczającym. Dlaczego? Jeżeli gleba będzie dysfunkcyjna i niskiej sprawności biologicznej, to dostarczane do niej składniki pokarmowe będą podlegały nazbyt intensywnemu wypłukiwaniu, wymywaniu i uwstecznianiu do form dla roślin trudno lub w ogólne niedostępnych. Niezbędne jest więc wprowadzanie z nawozami dodatków, które poprawią parametry gleby decydujące między innymi o jej żyzności, zwiększające sorpcję, regulujące gospodarkę wodną. Żyzna gleba w dobrej kulturze to nie tylko optymalne warunki dla wzrostu i rozwoju roślin, wyższe i lepszej jakości plony, ale także zwiększenie możliwości magazynowania składników mineralnych na kompleksie sorpcyjnym. Należy więc stosować metody zabezpieczania gleby w taki sposób, by stworzyć roślinom jak najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju. Ale pamiętajmy też o tym, że gleba to także warsztat pracy rolnika i na przykład w krajach Europy Zachodniej, gleba w wysokiej kulturze rolnej kosztuje więcej niż ta zaniedbana. Takie działanie jest więc także nie tylko zwykłą inwestycją w uprawę, ale również inwestycją w kapitał gospodarstwa. Jednym z podstawowych dylematów producentów rolnych jest między innymi wybór odpowiedniej technologii wapnowania, tym bardziej, że większość gruntów ornych w naszym kraju wymaga odkwaszenia, gdyż prawie wszystkie gleby wytworzone są na kwaśnych skałach naniesionych przez lodowce. Uregulowanie odczynu gleby to warunek uzyskania optymalnych plonów. Skutki zakwaszenia gleb mogą być katastrofalne. Prowadzą do zmniejszenia przyswajalności składników pokarmowych roślin, głównie fosforu, molibdenu i magnezu oraz zwiększają ruchliwość niebezpiecznych dla roślin i ludzi pierwiastków, głównie metali ciężkich, których nadmierna koncentracja dyskwalifikuje rośliny jako konsumpcyjne i stanowi poważne zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Zakwaszenie zmniejsza zawartość próchnicy w glebie poprzez ograniczenie aktywności drobnoustrojów biorących udział w rozkładzie substancji organicznej, osłabia proces asymilacji azotu z powietrza i prowadzi do wymywania składników pokarmowych do głębszych warstw gleby. Silne i bardzo silne zakwaszenie gleb uniemożliwia wręcz uzyskanie plonów, nawet przy zastosowaniu odpowiedniej agrotechniki. Zwiększenie pH to jednak nie jedyny cel wapnowania. Osiągnięcie prawidłowego odczynu gleby na poziomie wyższym niż 5,5 pH to główny, ale nie jedyny cel takiego zabiegu! Wapnowanie powinno działać także na strukturę i właściwości gleby, a przez to na prawidłowy rozwój roślin. Powinno też odżywiać rośliny wapniem, który jest jednym z najważniejszych składników odżywczych roślin, o czym często zapominamy. Najrozsądniej jest więc wybrać taki nawóz, który także wpłynie pozytywnie na żyzność i kondycję gleby, i będzie doskonale odżywiał same rośliny. Tego typu preparaty zawierają w swoim składzie mezocalc, czyli wysoce reaktywny i łatwo przyswajalny węglan wapnia pozyskiwany z oceanicznych złóż pochodzących z ery mezozoicznej. Wapń stanowi impuls dla mikroorganizmów glebowych pobudzający je do aktywności życiowej – wraz ze wzrostem pH wzrasta aktywność mikroorganizmów glebowych. Nawożenie tym składnikiem zapewnia lepsze pobieranie substancji pokarmowych z gleby poprzez poprawę pH, stymulację aktywności mikroflory, a łatwo przyswajalny wapń doskonale odżywia rośliny. Mezocalc jest rezerwuarem wapnia dla roślin, poprawia strukturę gleby, stymuluje rozwój systemu korzeniowego, zapewnia lepsze kiełkowanie i krzewienie się roślin. Preparaty zawierające mezocalc służą do nawożenia przede wszystkim gleby, ale też samych roślin. A dodatkowo poprzez swoje strukturotwórcze oddziaływanie na glebę i stymulację w niej życia mikrobiologicznego powodują udostępnienie ogromnych ilości pozostałych składników pokarmowych znajdujących się dotychczas w formie nieprzyswajalnej lub trudno dostępnej dla roślin. Tego typu preparaty wpływają bardzo korzystnie na porowatość gleby, jej odporność na ugniatanie, likwidują podeszwę płużną, korzystnie wpływają na stosunki powietrzno-wodne. System korzeniowy roślin uprawnych jest bogatszy, głębszy i zdrowszy – lepiej odżywia rośliny, zabezpiecza doskonale potrzeby roślin w okresie niedoborów wilgoci. Na rynku są też dostępne nawozy wapniowe, z dodatkiem substancji biostymulujących pozyskiwanych z alg morskich, takich jak np. aminopuryna, która łącząc się z receptorami komórkowymi działa jak sygnał, po wychwyceniu którego roślina zaczyna intensywniej pobierać wapń. Dzięki temu odżywienie roślin wapniem, jest jeszcze lepsze. Zwiększone pobieranie wapnia dodatkowo intensyfikuje podziały komórek, wpływa na wzrost i rozwój korzenia głównego i korzeni włośnikowych, kiełkowanie, kwitnienie i dojrzewanie. A pamiętajmy, że korzenie „to gęba rośliny”. Po zastosowaniu nawozów zawierających reaktywny węglan wapnia wzrasta pojemność wodna gleb, zawartość próchnicy, a poprawienie kultury gleby umożliwia stosowanie uproszczonych technologii uprawy. Wapnowanie jest więc bardzo ważnym zabiegiem agrotechnicznym, o którym należy bezwzględnie pamiętać. Odprowadzanie wraz z plonami składników pokarmowych oraz stosowanie nawozów azotowych i środków ochrony roślin to podstawowe przyczyny zakwaszania gleb, a jednym z głównych wyzwań dla producentów rolnych jest przeciwdziałanie temu niekorzystnemu zjawisku. Ten aspekt będzie jednym z głównych tematów poruszanych w trakcie kampanii Aktywne odżywianie roślin i gleby. Składniki pokarmowe to dziś za mało. Anna Rogowska fot. http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/537246-rozsiewacz-wapna/
 14. Nieuchronnie zbliża się czas żniw, które wieńczą wielomiesięczne wysiłki plantatorów. Zbiór w optymalnych warunkach pozwala na uzyskanie dobrej jakości surowca, za który można wynegocjować atrakcyjną cenę. Niestety pogoda w trakcie żniw jest nieprzewidywalna, a doświadczenia z ubiegłych lat potwierdzają, że polskie lato potrafi być kapryśne i obfituje w deszcze. Taka aura w wielu przypadkach uniemożliwia zbiór dobrej jakości plonu. Wysoka wilgotność niekorzystnie wpływa na parametry jakościowe nasion i ziarna, przede wszystkim powoduje porastanie nasion w łuszczynach i ziarniaków w kłosie. Rzepak charakteryzuje się długim okresem dojrzewania. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, gdy plantacja w czasie zbioru jest nierównomiernie rozwinięta, a łuszczyny rzepaku wykazują różny stopień dojrzałości. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo zbyt dużej wilgotności zebranych nasion, jak też i strat spowodowanych osypywaniem się nasion z już dojrzałych łuszczyn. W celu zagwarantowania równomiernej dojrzałości nasion i przygotowania plantacji do zbioru zaleca się zastosowanie desykacji. Zabieg ten nie tylko wspomaga naturalne dojrzewanie rzepaku, ale także ogranicza straty wynikające z osypywania się nasion. Ponadto zapewnia plantatorowi większe możliwości wyboru terminu zbioru. Desykacja gwarantuje także wyższą wydajność omłotową, a surowiec po omłocie cechuje się większym wyrównaniem, niższym poziomem wilgotności. Zastosowanie preparatów desykujących ułatwia dosychanie łodyg i pędów, które usytuowane są bliżej gleby, redukuje zachwaszczenie, także i zachwaszczenie wtórne (znaczne ograniczenie ilości samosiewów rzepaku). Zabieg wykonany przy wysokiej wilgotności powietrza ogranicza straty spowodowane przez przejazdy ciągnika – łuszczyny rzepaku pozostają sprężyste i nie pękają. Desykację należy przeprowadzić bezwzględnie w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji i w sytuacji, gdy rośliny ponownie wypuszczają pędy. Desykację powinno się przeprowadzić, gdy większość łuszczyn jest żółta, a ponad 60% nasion jest brązowych (dotyczy łuszczyn/nasion z środkowej części głównego pędu). Do przeprowadzenia zabiegu wybiera się przede wszystkim preparaty zawierające glifosat. Warto rozważyć wybór tych, które w swoim składzie zawierają dodatkowe wspomagacze – zwiększają efektywność zabiegu, na przykład Roundup Flex 480. Ten preparat zapewnia „miękki efekt” desykacji, który zmniejsza prawdopodobieństwo pękania łuszczyn. Zabieg należy przeprowadzić rano lub wieczorem przy zastosowaniu dysz 0,2 (oprysk średniokroplisty) i ciśnieniu 2-2,5 bara. Dysze z większym wydatkiem można zastosować w ścieżkach przejazdowych. W przypadku tradycyjnych opryskiwaczy zastosowany fartuch ochronny poprawia płynność przejazdu. Zbiór przeprowadzamy co najmniej siedem dni po wykonaniu oprysku. Należy zwrócić uwagę na to, by wilgotność łuszczyn nie była zbyt wysoka i nasiona dobrze się wymłacały. Także i w uprawie zbóż desykacja jest podstawowym zabiegiem ułatwiającym zbiór. Desykacja w zbożach zalecana jest w przypadku nierównomiernego dojrzewania plantacji, a także silnego zachwaszczenia, zwłaszcza z dużym udziałem chwastów wieloletnich – głównie perzu właściwego. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Tak, jak w przypadku upraw rzepaku do przeprowadzenia tego zabiegu stosuje się preparaty na bazie glifosatu. Szczególnie polecanym jest Roundup Flex 480, który charakteryzuje się szybkim pobieraniem przez roślinę i wręcz ekspresowym przemieszczaniem do korzeni. Zabieg należy wykonać w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy osiągnie ono wilgotność 20-30%, minimum siedem dni przed planowanym terminem zbioru. Pozwala to zmniejszyć wilgotność ziaren o ok. 2 do 3%. Tak przygotowana plantacja szybciej dosycha po deszczu czy porannej rosie, a żniwa są znacznie łatwiejsze i bez przestojów. „Roundupowanie” umożliwia bardziej efektywne planowanie żniw, ich przyśpieszenie, polepszenie parametrów zbieranego ziarna. Pozwala zredukować nakłady i zwiększyć zyski. Desykacja gwarantuje płynny zbiór i brak przestojów podczas żniw. Anna Rogowska
 15. piotr19973

  Kukurydza

  Dlaczego ma taki kolor? Miejscami jest zielona a w niektórych cała żółta.
 16. crickmaverick

  KWS BINNTTO

  AGROTECHNIKA : SULFAN 250 KG, SALETRA 200 KG, ULTRA 8 250 KG, KIZERYT 100 KG, CHWASTY NA JESIENI GLEAN 75WG, W KAZDYM OPRYSKU SIARCZAN MAGNEZU, SKRACANE 0.8 CCC PLUS 0,2 MODDUS, ODGRZYBIANE 2X DRUGIE SKRACANIE CERONE. OPINIA O ODMIANIE - WIECEJ NIE KUPIE. U MNIE NA 4-5 GLEBIE NAJLEPIEJ ROSŁO GATANO I JUZ JE ZRESZTA ZAMOWIEŁEM NA SEZON 2018/2019
 17. kamil_590

  Bizon Z056

  Oby taki plon był tego roku
 18. Witam . W tym roku zasiałem Żyto - Visello, Tur, Amber . Miał ktoś ? może jakieś porady co do uprawy ? Jak sypało i przy jakim nawożeniu i ochronie
 19. Jaki będzie tegoroczny plon? – takie pytanie już teraz zadaje sobie wielu rolników, ogrodników i sadowników. Rzeczywistość udziela na nie różnych odpowiedzi, a wymarzona brzmi zawsze tak samo: plon powinien być najwyższego wzrostu. Wychodząc naprzeciw zapytaniom swoich Klientów o wysokie plonowanie, firma Agrarius, producent organicznego stymulatora wzrostu Nano-Gro, uruchomiła konkurs internetowy, w którym do wygrania są cenne nagrody. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wejść na stronę www.plonynajwyzszegowzrostu.pl i wykonać kilka prostych czynności. - Zadaniem uczestników konkursu jest po pierwsze oszacowanie procentowego wzrostu plonu, jaki można osiągnąć po zastosowaniu preparatu Nano-Gro, a następnie dokończenie krótkiego hasła reklamowego. – mówi Magdalena Marcinkowska-Rycerz, Dyrektor Marketingu firmy Agrarius. Podpowiem tylko, że prawidłową odpowiedź znaleźć można na naszej stronie internetowej www.agrarius.eu. Mam nadzieje, że wspólnie uda nam się zwiększyć tegoroczne plony – dodaje. Spośród nadesłanych zgłoszeń, organizatorzy wybiorą trzy, a ich autorzy otrzymają cenne nagrody multimedialne. Konkurs trwa do 30 kwietnia 2015 roku.
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.

Agrofoto.pl Google Play App

Zainstaluj aplikację
Agrofoto
na telefonie

Zainstaluj