Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

PILAR-Pendimetalina 400 SC

Pytanie

agrofoto    82

Załącznik do zezwolenia na MRiRW Nr R-69/2010i.r. z dnia 11.10.2010 r. Producent: BASF Agro B.V., Arnhem (Holandia) – Oddział Wädenswil, Steinacherstrasse 101, CH-8820 Wädenswil/Au, Konfederacja Szwajcarska; Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzanie środka do obrotu na terytorium Królestwa Danii: BASF A/S Crop Protection, Ved Stadsgraven 15, 2300 Kobenhavn S, Królestwo Danii; Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: PILARQUIM E.U. Sp. z O.o., ul. Solec 81B lok. A-51, 00-382 Warszawa; Tel./fax: + 48 22 729 11 10; Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. PILAR-PENDIMETALINA 400 SC Zawartość substancji aktywnej: pendimetalina; N-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-dinitroanilina (związek z grupy dinitroanilin) – 400 g w 1 litrze środka. Zezwolenie MRiRW Nr R- 69/2010i.r. z dnia 11.10.2010 r. Niebezpieczny dla środowiska Może powodować reakcje alergiczne. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. UWAGA! 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych I rezerwatów. 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. I. OPIS DZIAŁANIA PILAR-PENDIMETALINA 400 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w jęczmieniu ozimym i ziemniaku. DZIAŁANIE NA CHWASTY Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia a dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych. Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, jasnoty, komosa biała, miotła zbożowa, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki, wiechlina roczna Chwasty średnio wrażliwe: bratek polny, przetacznik perski, rumianyChwasty odporne: przytulia czepna, starzec zwyczajny, żółtlica drobnokwiatowa, chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się (perz, ostrożeń). II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczania. Na glebach lżejszych stosować niższe dawki, a wyższe na glebach ciężkich, o większej zawartości próchnicy. 1. ROŚLINY ROLNICZE. a) jęczmień ozimy Środek można stosować: po siewie, nie później niż w 3 dni lub powschodowo jesienią, nie później niż w fazie 1 -2 liści chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Zalecana dawka: 3-3,5 l/ha. UWAGA! 1. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość przykrywając je co najmniej 3 cm warstwą gleby. Przykrycie nasion płytszą warstwą gleby może stać się przyczyną przerzedzenia roślin. 2. Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych. Efekt chwastobójczy widoczny jest dopiero po upływie około 3 tygodni od zastosowania środka. b) ziemniak Środek stosować przedwschodowo, łącznie z środkiem Afalon 50 WP w dawce: PILAR-PENDIMETALINA 400 SC 3-3,5 l/ha + Afalon 50 WP 2 kg/ha. UWAGA! 1. Nie stosować środka po wschodach ziemniaków. 2. Mieszaninę środków PILAR-PENDIMETALINA 400 SC + Afalon 50 WP sporządzić bezpośrednio przed zabiegiem. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. III. NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w ciągu 3 miesięcy od zastosowania nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego likwidowania plantacji opryskanej środkiem, po wykonaniu orki na głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu gleby można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniak oraz te rośliny, do których odchwaszczania zaleca się środek. IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ okreszapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY V. OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY VI. PRZECIWWSKAZANIA 1. Środka nie stosować: • na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą • w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość uszkodzenia roślin 2. Środka nie mieszać z glebą. VII. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Podczas stosowania preparatu nie dopuścić do: • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. VIII. PRZECHOWYWANIE Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. IX. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA . Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. . Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne. . Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. . Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. . Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. . Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska. . W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zmyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem. . W przypadku zanieczyszczania oczu płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne. . Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. . Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. . Opróżnione opakowania po środku zwrócić sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. . Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. UWAGA ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKU OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. X. PIERWSZA POMOC I INFORMACJA DLA LEKARZA W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem. W razie połknięcia; niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokazaż opakowanie lub etykietę. Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne). XI. ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE XII. POMOC MEDYCZNA W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym: Gdańsk -(0-58) 682 04 04 Rzeszów -(0-17) 866 40 09 Kraków -(0-12) 411 99 99 Sosnowiec -(0-32) 266 11 54 Lublin -(0-81) 740 89 83 Tarnów -(0-14) 631 54 09 Łódź -(0-42) 657 99 00 Warszawa -(0-22) 619 66 54 Poznań -(0-61) 847 69 46 Wrocław -(0-71) 343 30 08 Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Wojtek026
      czy ten rejestr musi być z odr czy można sobie jakieś inne tabelki wydrukować, co jeśli np. skończyły się tabelki, lub zniszczyła się tak książeczka, zresztą rubryk nie ma tam za wiele, zgłosić się do odr po nową czy można sobie coś innego wydrukować?
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Expert Met 56 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-101/2012 Data wydania zezwolenia: 02-08-2012 Termin ważności zezwolenia: 01-08-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 01-02-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 01-02-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H319, H373, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto agrofag: termin: dawka: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez kamil255
   Witam.Doszło mi pare hektarów nieużytków,doprowadzone do użytku,opryskane glifosatem tylko pojawił soe problem bo glifosat nie dał rady zniszczyć trzciny.Proszę o pomoc czym ją wyeliminowac.
  • Przez PIT84
          Witam
    
   Chcę zwalczyć uciążliwe chwasty na placu firmy (perz, mlecz itp ). Wiem, że często do takich zabiegów dodaje się do Roundupu na chwastox. Jakie macie doświadczenie z takimi opryskami, co najlepiej użyć aby mieć spokój na dłuższy czas.
    
    
  • Przez Diwad890
   czym zwalczyc oset w polu oprucz roundup?
×