Skocz do zawartości
agrofoto

Avatar 293 Z

Polecane posty

agrofoto    82

Posiadacz zezwolenia: FMC Chemical sprl, Boulevard de la Plaine 9/3, B-1050 Bruksela, Królestwo Belgii, tel.: 0032 2 645 95 84, fax: 0032 2 645 96 55. Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: F&N Agro Polska Sp. z O.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: 620 32 52, fax: 654 07 97. Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. AVATAR 293 ZC Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnych: chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów) – 60 g w 1 litrze środka (5,13%). metrybuzyna (substancja z grupy triazynonów) – 233 g w 1 litrze środka (20,64%). Zezwolenie MRiRW nr R-23/2014 z dnia 25.02.2014 r. Niebezpieczny dla środowiska Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Zawiera izocyjanian polimerowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. I OPIS DZIAŁANIA Avatar 293 ZC jest środkiem chwastobójczym, w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo, przed wschodami rośliny uprawnej, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w ziemniaku. Środek Avatar 293 ZC należy stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych. II DZIAŁANIE NA CHWASTY Avatar 293 ZC zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się mechanizmie działania. Chlomazon jest absorbowany przez korzenie i część podliścieniową roślin, hamuje syntezę barwników (chlorofilu i karotenoidów) w roślinach. Metrybuzyna jest pobierana przez korzenie i liście, hamuje proces fotosyntezy. Rośliny wrażliwe bieleją i zamierają. Środek niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy pierwszych liści. Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przetacznik polny, rdest powojowy, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaChwasty odporne: perz właściwy. III ZASTOSOWANIE ŚRODKA 1. ZIEMNIAK Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Środek stosować przed wschodami ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin. Dla zapewnienia najlepszej skuteczności działania środka zabieg wykonać natychmiast po ostatnim obredleniu -na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka (BBCH 00-08). Zabiegu nie wykonywać na liście ziemniaka. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: zabiegi przeprowadzić opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze średniokropliste lub grubokropliste w dolnym zakresie zalecanych ciśnień. Belka polowa opryskiwacza powinna być zawieszona na minimalnej wysokości zalecanej dla użytego typu rozpylacza. WRAŻLIWOŚĆ ODMIANOWA Ze względu na możliwość pojawienia się nowych odmian ziemniaków, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ich wrażliwości na środek Avatar 293 ZC, zaleca się zasięgnięcie informacji u podmiotu wprowadzającego środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uwagi: Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp. Po zastosowaniu środka należy opóźnić wykonanie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. W przypadku konieczności zniszczenia skorupy glebowej używać narzędzi płytko działających. Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia ziemniaków, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon. W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków. PRZECIWSKAZANIA Środka nie stosować: - na glebach zbrylonych i przesuszonych, - na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych, - na glebach z zawartością powyżej 10% substancji organicznej, - w temperaturze powyżej 25°C, - w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich uszkodzenia, - opryskiwaczami wysokociśnieniowymi. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. NASTĘSTWO ROŚLIN W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem Avatar 293 ZC (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) po wykonaniu orki na głębokość co najmniej 15 cm można uprawiać rośliny motylkowe. W roku stosowania środka Avatar 293 ZC, po zbiorze ziemniaków można uprawiać zboża ozime. W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże bez istotnego wpływu na plon. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO Nie dotyczy IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż stosuje się środek. SPOSÓB MYCIA Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić, napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem. Części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka zawierającego podchloryn sodowy. Ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą. IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR,NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: Nie dotyczy. 2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): Nie dotyczy. 3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): ZIEMNIAK – 42 dni. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy. 5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Unikać zanieczyszczeń skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę. 6. OCHRONA ŚRODOWISKA Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. V. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. VI PRZECHOWYWANIE Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC . Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ......... Zawartość netto - ......... Nr partii - .........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×