Skocz do zawartości
  • 0
agrofoto

Confidor 200 SL

Pytanie

agrofoto    82

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 177/2013d z dnia 05.08.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-33/2008 z dnia 16.04.2008 r. Posiadacz zezwolenia: Bayer CropScience AG, Alfred Nobel -Strasse 50, 40789 Monheim, Niemcy, tel.: 0049 2173 382 801, fax: 0049 2173 382 385 Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Bayer Sp. z O.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.(22) 572 35 00, fax: (22) 572 36 03. Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie: TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel. (58) 774 10 90, fax: (58) 676 74 89, e-mail: info@target.com.pl Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska C O N F I D O R 200 SL Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: imidachlopryd 1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitro(imidazolidyn-2-ylideno)amina/ (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) - 200 g w 1 litrze środka. Substancja niebezpieczna, nie będące substancją czynną: 4-metylo-1,3-dioksolan-2-on Zezwolenie MRiRW nr R- 33/2008 z dnia 16 .04.2008 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -101/2008 z dnia 21.05.2008 r. decyzją MRiRW nr R - 345 /2010d z dnia 22.12.2010 r. oraz decyzją MRiRW nr R- 177/2013d z dnia 05.08.2013 r. Drażniący Niebezpieczny dla środowiska Działa drażniąco na oczy. Działa bardzo toksycznie na pszczoły. UWAGA! 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem i jego opakowaniem. I. OPIS DZIAŁANIA CONFIDOR 200 SL jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu rozpuszczalnego do sporządzania roztworu wodnego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w chmielu, tytoniu, kapuście głowiastej, w pomidorze pod osłonami, ogórku i w roślinach ozdobnych w szklarniach. W roślinie działa systemicznie. II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI ROŚLINY ROLNICZE 1. CHMIEL mszyca śliwowo-chmielowa. OPRYSKIWANIE Zalecane stężenie: 0,018% (18 ml środka w 100 litrach wody). Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1500-3000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji. Zabieg wykonać przed kwitnieniem chmielu, gdy średnia liczba mszyc bezskrzydłych na jednym liściu wynosi 50-100 sztuk, a po kwitnieniu 5-10. 2. TYTOŃ mszyce, wciornastki. PODLEWANIE Zabieg podlewania można wykonać dwoma metodami: I metoda rozsadnik Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody). Stosować 3 litry cieczy użytkowej na 1000 roślin. Zabieg wykonać w początkowym okresie hartowania roślin, na 2 tygodnie przed wysadzeniem rozsady na plantacje. plantacja Zalecane stężenie: 0,025% (25 ml środka w 100 litrach wody). Stosować 100 ml cieczy pod roślinę. Podlewać rozsadę po wysadzeniu na plantację. II metoda rozsadnik pierwszy zabieg Zalecane stężenie 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) Stosować 3 litry cieczy użytkowej na 1000 roślin. Zabieg wykonać w początkowym okresie hartowania roślin, na 2 tygodnie przed wysadzeniem rozsady na plantacje. drugi i trzeci zabieg Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody). Stosować każdorazowo 12,5 l cieczy użytkowej na 1000 roślin. Zabiegi wykonać w przeciągu dwóch dni na 2-3 dni przed wysadzeniem rozsady na plantację. 3. KAPUSTA GŁOWIASTA Podlewanie rozsady mszyca kapuściana Zalecane stężenie: 0,025%. (25 ml środka w 100 litrach wody) Stosować 100 ml cieczy użytkowej pod roślinę. Zabieg wykonać na 2 dni przed wysadzeniem (w przypadku rozsady produkowanej w multi platach) lub w 7 dni po wysadzeniu rozsady na polu. 4. POMIDOR POD OSŁONAMI, OGÓREK W SZKLARNI mączlik szklarniowy (formy dorosłe i larwy). Zalecane stężenie: 0,075%. (75 ml środka w 100 litrach wody) Zalecana ilość cieczy użytkowej 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin. 5. KAWA ARABSKA wełnowiec cytrusowiec Zalecane stężenie: 0,125% (125 ml środka w 100 litrach wody). Stosować po wystąpieniu szkodnika i następnie zabieg powtórzyć po 14 dniach. 6. GERBERA wciornastek zachodni Zalecane stężenie: 0,08% (80 ml środka w 100 litrach wody). Stosować po wystąpieniu szkodnika mączlik szklarniowy Zalecane stężenie: 0,08%. (80 ml środka w 100 litrach wody). Stosować po wystąpieniu szkodnika i następnie zabieg powtórzyć po 14 dniach. 7. CYKLAMEN PERSKI larwy wciornastka kwiatowca Zalecane stężenie: 0,075%-0,125% (75-125 ml środka w 100 litrach wody) Stosować po wystąpieniu szkodnika. Wyższe z zalecanych stężeń stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika. 8. SĘPOLIA FIOŁKOWA larwy wciornastka zachodniego Zalecane stężenie: 0,08% (80 ml środka w 100 litrach wody) Stosować po wystąpieniu szkodnika. 9. RÓŻA mszyca smugowa Zalecane stężenie: 0,04%. (40 ml środka w 100 litrach wody). Stosować po wystąpieniu szkodnika. 10. FUKSJA, ANTURIUM mszyca ziemniaczana Zalecane stężenie: 0,04%. (40 ml środka w 100 litrach wody). Stosować po wystąpieniu szkodnika. Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin. UWAGI 1) Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15o C. 2) Przed zastosowaniem środka na ogórki i rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin. 3) W przypadku stosowania środka w formie oprysku w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować: - na rośliny uprawne w czasie kwitnienia, - kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, - w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może się rozpocząć przed upływem okresu prewencji. III. OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji POMIDOR, OGÓREK - 3 DNI KAPUSTA GŁOWIASTA - 7 DNI ROŚLINY OZDOBNE – NIE DOTYCZY CHMIEL, TYTOŃ – NIE DOTYCZY IV. OKRES PREWENCJI okres zapobiegający zatruciu: DLA PSZCZÓŁ: 21 DNI (STOSOWANIE W FORMIE OPRYSKU) DLA LUDZI I ZWIERZĄT: NIE DOTYCZY V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. VI. PRZECHOWYWANIE - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła. - Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0o - 30o C. - Chronić przed dziećmi. - Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA - Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. - Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. - Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. - Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. - Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody - W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody i mydła. - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. - Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. UWAGA ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe należy pokazać etykietę VIII ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE. IX POMOC MEDYCZNA W sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08 Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie


  • [[Template sdtools/front/widgets/sdToolsSimilarContent does not exist. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
×

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.