NevPro

Members
 • Ilość treści

  114
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Reputacja

36 Excellent

O NevPro

 • Ranga
  Zaawansowany

Ostatnio na profilu byli

Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.

 1. @Daniel306 Dokładnie tak. Ryzyko jest związane też z tym, że mogą nie przyznać maszyny o takich parametrach (np. mocy ciągnika) o jaki wnioskujemy i jaki zakupiliśmy przed podpisaniem umowy. Biorąc pod uwagę ilość złożonych wniosków i pulę środków przeznaczoną na nabór wszystkim, którzy złożyli wniosek i spełniają warunki zostanie przyznana pomoc.
 2. Koszty wpisane w biznesplanie można ponosić od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, z tym że na własne ryzyko. Ustawowy termin rozpatrywania wniosków minął już dawno temu - powinien wynosić 4 miesiące.
 3. Są już pierwsze umowy, są poprawki i są wydłużenia terminu do 26 maja
 4. @Paramonov Nie miałeś jeszcze żadnego wezwania do uzupełnień? Według mnie integrowana w kukurydzy, a wzrost i inwestycje związane z ziemniakiem nie tworzą spójnego biznesplanu. Tak naprawdę integrowana produkcja, według założeń programu, powinna wpływać na cenę jednostkową produktu, dzięki czemu wzrasta sprzedaż. A w jaki sposób, np. zboże uprawiane metodą integrowaną wpłynie na wzrost sprzedaży? To już indywidualna ocena osoby sprawdzającej wniosek
 5. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w terminie Agencja maksymalnie dwa razy wysyła pismo z wezwaniem do złożenia wniosku i wynika to z zapisów umowy, więc na spokojnie.
 6. Przychód bazowy i wzrost sprzedaży są obliczane według wielkości ekonomicznej, a nie z faktycznego przychodu osiąganego w gospodarstwie. Punkty są przyznawane, jeżeli zawarta w biznesplanie koncepcja zmian strukturalnych w gospodarstwie przewiduje produkcję objętą systemem jakości, za który mają zostać przyznane punkty. To jest zapis z wytycznych. Według mnie, jeżeli ktoś wejdzie w integrowaną produkcję z jedną uprawą, a wzrost i planowane inwestycje powiąże z inną, nie zostaną mu przyznane punkty za integrowaną.
 7. Teoretycznie ewidencja z RHD powinna być dokumentem uznawanym przez ARiMR - w praktyce jak to wygląda okaże się dopiero przy wypłatach, bo do tej pory nie ma jasno określonej odpowiedzi. Trzeba też pamiętać, że cały wniosek musi być ze sobą powiązany: punkty (za integrowaną produkcję czy grupę) z planowanym wzrostem sprzedaży za ten produkt i planowanymi inwestycjami. Mówię o pierwszym, i kolejnych zresztą też. Dla rolników podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym, bo z zasady mają możliwość jego odzyskania - mimo, że z tego nie korzystają. Jest to zapisane w wytycznych podstawowych i w oświadczeniach we wniosku o przyznanie pomocy (pkt. 8). Sama konstrukcja wniosku i instrukcja do wniosku były niejasne i wprowadzały w błąd, stąd teraz te wyjaśnienia.
 8. Jest projekt zmian do opiniowania. Zmian praktycznie brak w porównaniu do zeszłego roku.
 9. W projekcie proponowanych zmian nie ma nic istotnego, jedynie uszczegółowienie niektórych zapisów. Ogólnie duża liczba wniosków będzie miała poprawki, choćby dlatego, że program ma być rozliczany w kwocie netto i przez to niektóre wnioski nie są na pełną kwotę.
 10. Skoro gospodarstwo jest w okresie konwersji to skąd produkt ekologiczny? W okresie konwersji gospodarstwo ma prawo do oferowania/sprzedaży swoich produktów roślinnych opatrzonych oznaczeniem: „produkt w trakcie konwersji na rolnictwo ekologiczne” z zastrzeżeniem, że: • przestrzegany jest okres konwersji co najmniej 12 miesięcy przed zbiorem roślin; • produkt zawiera tylko jeden składnik pochodzenia rolniczego.
 11. Pomoc przyznaje się w formie płatności ryczałtowej w kwocie: 1) 120 tys. zł - w przypadku operacji dotyczącej produkcji ekologicznej w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną; Pomoc przyznaje się rolnikowi, który: prowadzi działalność rolniczą, z której uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł i działalność ta nie jest prowadzona wyłącznie w celach naukowo-badawczych. Wysokość przychodu określa się uwzględniając: a) (...) b) sprzedaż produktów wytworzonych metodami ekologicznymi, tj. produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji - w przypadku ubiegania się o pomoc na operację dotyczącą produkcji ekologicznej w gospodarstwie prowadzącym produkcję ekologiczną, c) (...) Jeśli o to chodzi to jest wyraźnie wskazane. O dotację w kwocie 120 tys. mogą ubiegać się wyłącznie gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną na dzień składania wniosku i do wniosku muszą dołączyć fakturę ze sprzedaży produktów ekologicznych lub z okresu konwersji.
 12. Przychodzą pisma z informacją o wydłużeniu do 27 marca
 13. To info w formie pisemnej? § 5 pkt. 1 umowy wskazuje termin złożenia wniosku o płatność - ten, który sami sobie ustaliliśmy. Zgodnie z § 11 pkt. 4 Agencja, na uzasadniony wniosek Ostatecznego odbiorcy wsparcia może wyrazić zgodę na zmianę terminu złożenia wniosku o płatność. Jednak ten termin nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej zrobić zmianę do umowy z wydłużeniem terminu złożenia wniosku o płatność na maksymalnie dostępny, żeby się później nie okazało, że info telefoniczne swoje, a zapis w umowie wskazuje jasno.
 14. Na ten moment przychodzą tylko wezwania do uzupełnienia braków formalnych, czyli brakujące oświadczenia, akty własności itd.
 15. Dokładnie. Na dom jest program Czyste Powietrze
×
×
 • Utwórz nowe...
Agrofoto.pl Google Play App

Zainstaluj aplikację
Agrofoto
na telefonie

Zainstaluj