Skocz do zawartości

Zdjęcie

FLORANID QUATTRO GR


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 208/2013d z dnia 26.08.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-55/2010 z dnia 15.06.2010 r.
Posiadacz zezwolenia:
COMPO GmbH & Co. KG, Gildenstrasse 38, 48157 Münster, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 251 32 77-0, fax: +49 251 32 62 25, e-mail: info@compo.de.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


F L O R A N I D Q U A T T R O GR
Zawartość substancji czynnych:
2,4-D kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy (związek z grupy fenoksykwasów) w formie soli
dimetyloaminowej - 7 g w 1 kilogramie środka;
dikamba kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy (związek z grupy pochodnych kwasu
benzoesowego) - 1 g w 1 kilogramie środka;
siarczan żelaza (II) – 238 g w 1 kilogramie środka.

Zawartość składników nawozowych:

isodur – 126 g w 1 kilogramie środka,
mocznik – 97 g w 1 kilogramie środka,
siarczan amonu – 247, 3 g w 1 kilogramie środka,
siarczan potasu – 111 g w 1 kilogramie środka,
siarczan magnezu – 106 g w 1 kilogramie środka.

Zezwolenie MRiRW nr R - 55/2010 z dnia 15.06.2010 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 208/2013d z dnia 26.08.2013 r.
Zawiera 2,4-D. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.


Etykieta Floranid Quattro GR, załącznik do decyzji MRiRW
I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy z nawozem w formie małych granul do posypywania, stosowany nalistnie w amatorskiej uprawie roślin, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych oraz mchu na trawnikach. Dodatek długotrwale działających składników pokarmowych umożliwia zarastanie trawą miejsc po obumarłych chwastach oraz mchu. Środek pobierany jest przez liście chwastów powodując deformację i zahamowanie wzrostu roślin dwuliściennych. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, koniczyna biała, krwawnik pospolity, mchy, powój polny, szczaw zwyczajny
Chwasty średnio wrażliwe: mlecz polny
Chwasty odporne np.: chwasty jednoliścienne.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. TRAWNIKI
Zalecana dawka: 30 g/m2.
Środek można stosować od kwietnia do października, tak długo, jak rosną chwasty i temperatura powietrza nie spada poniżej 15oC. Floranid Quattro GR działa nalistnie, a więc podczas jego stosowania trawnik musi być mokry, aby granulki mogły przykleić się do liści chwastów. Przed zastosowaniem środka podlać trawnik. Podlewanie trawnika jest niepotrzebne jeżeli jest on mokry wskutek rosy lub po deszczu. Środek rozsypać równomiernie po tygodniu od skoszenia trawnika i wygrabienia trawy. W tym czasie chwasty powinny już wytworzyć odpowiednią masę liści, aby móc pobrać środek. Środek stosować najlepiej podczas bezwietrznej pogody lub w kierunku zgodnym z wiejącym wiatrem. Jeżeli w ciągu 24 godzin po zastosowaniu spadnie deszcz, granulki mogą zostać spłukane i wówczas może okazać się konieczne powtórzenie zabiegu. Brązowienie i czernienie mchu wskazuje na działanie zastosowanego środka. Unikać rozsypywania środka na podmurówki, murki oporowe z cegły lub na ubranie gdyż może to powodować powstawanie brązowych plam. W przypadku długotrwałej suszy podlać trawnik kilka dni po zastosowaniu środka. Po około 5 dniach po zastosowaniu można ponownie kosić trawę.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:

na nowo założonych trawnikach


w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC.


-
Trawy z trzech pierwszych pokosów po zastosowaniu środka nie wolno dodawać do kompostu ani karmić nią zwierząt.

-
Środek można stosować dopiero wówczas kiedy liście tulipanów, krokusów i innych roślin cebulowych uprawianych współrzędnie na trawniku są całkowicie obumarłe.

-
Środek nie powinien przedostać się na rabaty albo w pobliże korzeni drzew i krzewów.


Uwaga!
Środek można stosować najwcześniej po roku wzrostu trawy. Po zastosowaniu wstrzymać się przez osiem tygodni z wysiewem nasion trawy w celu odnowienia trawnika.
Etykieta Floranid Quattro GR, załącznik do decyzji MRiRW
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Opróżnione opakowania po środku usuwać jako odpad komunalny.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROSLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
VIII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........
Etykieta Floranid Quattro GR, załącznik do decyzji MRiRW


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »