Przeszukaj forum

Pokazywanie wyników dla tagów 'kujawsko-pomorskie'.

 • Szukaj wg tagów

  Wpisz tagi, oddzielając przecinkami.
 • Szukaj wg autora

Typ zawartości


Forum

Blogi

Categories

Kategorie


Szukaj wyników w...

Znajdź wyniki, które zawierają...


Data utworzenia

 • Rozpocznij

  Koniec


Ostatnia aktualizacja

 • Rozpocznij

  Koniec


Filtruj po ilości...

Data dołączenia

 • Rozpocznij

  Koniec


>

Grupa


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Lokalizacja


Zainteresowania


Kod pocztowy

Znaleziono 17 wyników

 1. Z najświeższych raportów badań Instytutu Upraw i Nawożenia Gleb (PIW), przeprowadzonych na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynika, że ponad 30% upraw zbóż jarych w obrębie woj. kujawsko-pomorskiego jest zagrożone suszą. Niewiele lepiej sytuacja wygląda w województwach: łódzkim (ponad 26%), mazowieckim (14,5%) i wielkopolskim (prawie 14%). W niedużym stopniu zagrożone są również uprawy roślin strączkowych w woj. wielkopolskim i woj. łódzkim. ARiMR podaje, że w większości województw powołano już specjalne komisje, które rozpoczęły szacowanie wielkości poniesionych przez rolników strat wynikających z suszy. W innych trwają natomiast prace nad powołaniem odpowiednich grup. Jedynie województwa dolnośląskie, podlaskie i pomorskie nie zgłosiły jeszcze ani jednej szkody. Należy w tym miejscu również podkreślić, że od oszacowanych przez powołane przez wojewodów komisje strat będzie zależała wysokość wypłacanych przez ubezpieczalnie odszkodowań. Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, takich jak grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina, czy właśnie nękająca w tym momencie polskich rolników susza, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, w ramach obowiązujących przepisów mogą ubiegać się o: – kredyty preferencyjne, obrotowe zarówno na wznowienie produkcji, jak i na odtworzenie środków trwałych – środki te mogą zostać między innymi przeznaczone na zakup kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, paliwa czy inwentarza żywego, ale także na zakup nowych maszyn w miejsce zniszczonych (ciągniki, urządzenia rolnicze itp.) oraz odbudowę i remont uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolnej; – udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek; – zastosowanie przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy; – udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym. ARiMR wskazuje również, że o pomoc finansową rolnicy mogą prosić również banki: – Producenci rolni mogą ubiegać się w bankach o zmianę warunków spłaty preferencyjnych kredytów udzielanych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – podaje ARiMR. – Zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania kredytów inwestycyjnych w okresie objętym umową kredytu bank może stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, a także wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął i poinformowany zostanie o tym ARiMR. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych, losowych i niezawinionych przez kredytobiorcę okoliczności uniemożliwiających terminową spłatę kredytów okres stosowania dopłat do oprocentowania kredytu preferencyjnego może zostać wydłużony nawet do 3 lat – dodaje. Podstawowym warunkiem ubiegania się o kredyty i pomoce jest oszacowanie szkód przez wspomniane już komisje powołane przez wojewodów. W większości przypadków należy zrobić to w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód. Inaczej wygląda to jednak w przypadku suszy, przy której wycena szkód musi zostać przeprowadzona nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. Na koniec warto dodać, że do grupy banków oferujących rolnikom kredyty preferencyjne we współpracy z ARiMR (pomagającego w ich spłacie) dołączył właśnie Raiffeisen Bank Polska S.A. Do dyspozycji gospodarzy rolnych w tym momencie pozostaje zatem 6 banków (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Pekao S.A., SGB-Bank S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy i Raiffeisen Bank Polska S.A.). Foto: BARTEK333
 2. Mattti

  Kukurydza dotknięta suszą

  Równina Inowrocławska. I jak tu żyć w najsuchszym miejscu w Polsce?
 3. Dykon

  Ursus C-4011

  jeszcze tylko kabina, błotniki przednie, przelecieć rozpuszczalnikiem opony i gotowy [galleryimg=399660] a tak wyglądał przed remontem ,
 4. Witam, czy ktoś wie gdzie bym mógł sprzedać króliki w kujawsko-pomorskim.
 5. OPIS OFERTY Agencja Pracy Orienta Polska dla swojego klienta z branży budowlanej, poszukuje kandydatów na stanowisko Operator Ciągnika Praca przy budowie odcinka drogi S5, woj. Kujawsko-Pomorskie Rozpoczęcie pracy marzec lub kwiecień Idealny kandydat: Doświadczenie w drogownictwie Licencja do obsługi ciągnika ,,T” lub ,,C” Główne zadania: Obsługiwanie ciągnika Wykonywanie ziemnych prac budowlanych Kontrolowanie stanu technicznego urządzania Oferujemy: Zatrudnienie bezpośrednio u klienta (agencja pośredniczy tylko w procesie rekrutacyjnym) Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w rozwijającej się, na polskim rynku firmie międzynarodowej o ustabilizowanej pozycji na rynku, Możliwość rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń, Pracę na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres mailowy warszawa@orientapolska.pl w temacie maila: Operator Ciągnika W CV należy dopisać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Agencja Pracy Orienta działa na podstawie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia nr 13347 Niniejsze ogłoszenie skierowane jest do obu płci. Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z polityką prywatności ORIENTA.
 6. Gość

  Kondycja plantacji rzepaku ozimego

  Na początku kwietnia odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie kolejna konferencja poświęcona profesjonalnej uprawie rzepaku. Cykl spotkań jest wprowadzeniem do planowanego na początek czerwca wydarzenia „Eurorzepak Minikowo 2016”. Podczas wykładów zaprezentowano systemy ochrony rzepaku przed chorobami oraz szkodnikami. Prowadzony przez Komisję Europejską przegląd substancji aktywnych skutkuje wycofywaniem z obrotu wielu środków ochrony roślin, co przy wysokiej presji ze strony agrofagów powoduje starty w uprawie. Tematy związanie ze skuteczną walką z zagrożeniami ze strony chorób i szkodników cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem oraz wywołują wiele dyskusji. Tak działo się również i podczas tej debaty. Innym, ważnym tematem tego seminarium był stan rzepaku po zimie, która na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mocno dała się we znaki plantatorom. Na nowo rozgorzała dyskusja dotycząca doboru odmian rzepaku do warunków klimatycznych panujących w Polsce. Ze wstępnych szacunków przygotowanych przez IUNG Puławy wynika, że wymarznięcia objęły ok. 25% powierzchni uprawy rzepaku. Uszkodzenia mrozowe wystąpiły głównie na północy Polski, największe straty odnotowano właśnie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W tym rejonie przeorane zostało ok. 60% plantacji. Przetrwały tylko te odmiany, które w wyniku selekcji prowadzonej w procesie hodowli dostosowane są do surowych warunków klimatu kontynentalnego. Należy pamiętać, że na zimotrwałość rzepaku składa się wiele czynników oddziałujących na rośliny podczas jesieni. Do najważniejszych możemy zaliczyć: warunki wilgotnościowe panujące podczas kiełkowania, przebieg temperatur, poziom ochrony przed szkodnikami, chorobami, chwastami oraz naturalną zdolność odmiany do przetrwania niskich temperatur występujących z różnym nasileniem w czasie trwania zimy. Ostatnie lata cechowały się łagodnymi zimami, co uśpiło czujność plantatorów. Styczniowe znaczne spadki temperatur przypomniały jednak o tym, że odporność na mróz to podstawowa cecha, którą powinniśmy uwzględniać przy doborze odmian. Bardzo dużym zainteresowaniem rolników cieszyło się wystąpienia Daniela Krauklisa ze stacji COBORU w Chrząstowie, który przedstawił ocenę kondycji rzepaku. W Chrząstowie wystąpiły ekstremalne warunki meteorologiczne. Zima nadeszła nagle. Na przełomie grudnia i stycznia w bardzo krótkim czasie nastąpił spadek temperatur z poziomu +6–7°C do -10°C. Rośliny nie były zahartowane, ponadto mieliśmy do czynienia z brakiem okrywy śnieżnej. Temperatura gleby na poziomie 5 cm spadła poniżej -8°C. W ciągu trzech dni ciepła jesień zamieniła się w wyjątkowo srogą zimę. Tylko nieliczne rośliny mogły poradzić sobie z takimi ekstremalnymi warunkami. Po wiosennym wznowieniu wegetacji w Chrząstowie dokonano oceny, z której wynika, że w grupie roślin z uszkodzeniami do 5% znalazły 23 odmiany. Dużą grupę stanowiły odmiany z uszkodzeniami do 10 do 30%. Niestety były i takie odmiany, które nie wytrzymały spadków temperatur. Wśród wielu odmian szczególnie dobrze poradziła sobie Atora F1. Jest to odmiana zarejestrowana w 2015 r. Przez COBORU została wytypowana jako nowa odmiana wzorcowa w prowadzonych doświadczeniach ścisłych. Przyroda potrafi zaskakiwać, nie dajmy się zaskoczyć i wybierajmy odmiany sprawdzone, które przeszły proces kwalifikacji i zostały wpisane do Krajowego Rejestru Odmian. Artur Kozera Źródło: materiały firmowe
 7. NatanSzatan

  Bydło

  Tak mniej więcej prezentuje się stado na dzisiejszy stan, nie ma na zdjęciu jeszcze cieląt. Liczę żeby dobić do 25 sztuk. Z Ojcem stwierdziliśmy inwestować w krowy, doprowadzić do czystej krwi i sprzedawać odsadki a nie duże byki. Mniejszy wydatek paszy patrząc na ubiegłe lata i mały areał.
 8. limidex

  Pierwszy pokos

  pierwszy pokos 106 balików na niecałych 5 ha, owinięte przez sipma maja w automacie
 9. Dykon

  Bizon Z056

  Piękny i ten zdziwięk
 10. Dzień dobry, zatrudnię osobę na stanowisko dojarza w gospodarstwie rolnym koło Włocławka. Stado 110 krów mlecznych. Opis stanowiska pracy:- przygotowywanie krów do dojenia- dojenie mechaniczne- dbanie o czystość. Czego oczekujemy:- gotowości i chęci do pracy- doświadczenia w udoju krów Umowa o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie. Kontakt: +48 883-975-751
 11. Witajcie szukam przydomowego pastwiska do wynajęcia, dla dwóch koni. Najchętniej w kujawsko-pomorskim. Wysokość comiesięcznej opłaty do uzgodnienia. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi !!!
 12. Witam, potrzebuje 5 cielaków najlepiej mięsne ale mogą być mieszańce, proszę o odpowiedzi tylko prywatnych rolników a nie pośredników którzy nic nie robią i zarabiają 100%. Proszę piszcie tutaj w temacie albo na priv, niech się zgłaszają chętni z okolic woj. Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego:D
 13. Witam mam trochę dziwne pytanie. Ostatnio znalazłem ciągnik na Olx.pl do sprzedania w Woj. Kujawsko-Pomorskim w samym Stolnie , bardzo mi się podoba i się wybieram go może nawet kupić .Problem polega na tym że nie mogę znaleźć informacji na internecie kim ten sprzedawca jest , bo ma kilkanaście maszyn na sprzedaż i nie wiem czy to jest jakiś handlarz czy może czymś innym się zajmuje . Więc zwracam się z prośbą głównie do użytkowników forum z Kujawsko-Pomorskiego , jak coś wiecie to odpiszcie . Proszę też o szybką odpowiedź bo może dzisiaj lub w poniedziałek na noc pojadę bo mam kawał drogi do przejechania a jeszcze szykują się protesty Rolników na wtorek 2015.02.03 i chciałbym zdążyć przed protestami. Z Góry Dziękuje za Odpowiedzi.
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.

Agrofoto.pl Google Play App

Zainstaluj aplikację
Agrofoto
na telefonie

Zainstaluj