Autorzy tego bloga

Nowości Belchim

blog-0712400001430131405.jpg

Firma Belchim może pochwalić się kolejnymi nowymi środkami ochrony roślin wchodzącymi do dystrybucji w najbliższym czasie. Nowości to:

Proman 500 SC (metobromuron) – nowy herbicyd do ochrony ziemniaka przed chwastami. Myślę, ze to jest bardzo istotna informacja, szczególnie biorąc pod uwagę niepewną przyszłość środków zawierających linuron (prawdopodobieństwo negatywnej decyzji UE w połowie następnego roku). Praktyczne stosowanie środka Proman to dawka 2 – 2,5 l/ha w mieszaninach z: chlomazon lub z metrybuzyną, lub z pendimetaliną.

·
Lentagran 45 WP – na wniosek Polskiego Komitetu Zielarskiego otrzymał rejestrację małoobszarową na stosowanie w ziołach rozszerzenie stosowania na zioła

·
Proxanil 450 SC (propamokarb, cymoksanil) – nowy fungicyd do zwalczania zarazy ziemniaka w ziemniakach. Możliwy do umiejscowienia w programie zabiegów od początku wegetacji do momentu zamierania naci. Dawka 2,5 l/ha

 

 

 

 

PROMAN 500 SC

 

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

 

 

 

Zawartość substancji czynnej:

metobromuron (związek z grupy fenylomocznika) – 500 g/l (41,02%)

 

Zezwolenie MRiRW Nr R - 44/2015 z dnia 04.03.2015 r.

 

 

 

Uwaga

 

H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.

H373 – Może powodować uszkodzenie narządów (nerki, śledziona, układ krwionośny) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzalne.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

 

EUH208 – Zawiera metobromuron. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia

 

P391 – Zebrać wyciek.

 

OPIS DZIAŁANIA

Proman 500 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych chwastów jednoliściennych w uprawie ziemniaków.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Proman 500 SC jest herbicydem pobieranym przez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy ich kiełkowania do fazy rozety.

 

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, owies głuchy, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest kolankowy, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, szczyr roczny (na dawkę 4 l/ha), tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.

 

Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest powojowy, rdest plamisty, szczyr roczny (na dawkę 3 l/ha).

Chwasty odporne np.: chwasty wieloletnie, głęboko korzeniące się.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
4 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
3 – 4 l/ha

 

Termin stosowania:

Środek stosować przed wzejściem roślin ziemniaka, po ich obredleniu i zabronowaniu, na świeżo wzruszoną, wilgotną glebę (BBCH 00-09).

 

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwagi:

1. Środka nie stosować po wschodach ziemniaków.

2. Po oprysku nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych; w przypadku wystąpienia skorupy glebowej stosować narzędzia płytko działające.

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w glebie w trakcie okresu wegetacji

i nie stwarza zagrożeń dla roślin uprawianych następczo.

Jeżeli zachodzi konieczność wcześniejszej likwidacji plantacji opryskiwanej herbicydem Proman 500 SC z powodu uszkodzeń rośliny uprawnej przez szkodniki, choroby lub przymrozki, na polu po zlikwidowanej uprawie można, po wcześniejszym wykonaniu uprawy przedsiewnej, uprawiać kukurydzę, bobik, groch, fasolę i marchew. Nie zaleca się siewu roślin z rodziny krzyżowych (rzepaku, gorczycy, rzepy) oraz buraków.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować:

-
podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,

-
w ziemniakach wczesnych,

-
na glebach suchych i zbrylonych jak również mokrych i zamulonych,

-
przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Wymaganą ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)

i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

 

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

 

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

 

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

 

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

 

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

 

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

-
w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

-
w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

-
w temperaturze 0
o
C - 30
o
C.

 

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

 

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

 

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

 

Proxanil etykieta załącznik do postanowienia.pdf

 

Zezwolenie Lentagran 45 WP ziola.pdf

 

Źródło: materiały prasowe Belchim

agrofoto

364 wyświetleń


×

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.