Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

Bromotril 250 SC

Pytanie

agrofoto    82

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 113/2013d z dnia 28.05.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-9/2003 z dnia 9.06.2003 r. Posiadacz zezwolenia: Agan Chemical Manufactures Ltd., Arava House, POB 262 Northen Industrial Zone, Ashdod 771 -02, Izrael, tel.: +972 7 3232 1000, fax: +972 7 3232 1074, www.ma-industries.com. Podmiot wprowadzający środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Agra -H, ul. Nyska 27, 48-351 Biała Nyska, tel.:/fax.: (77) 4356825 Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa, ul. Spółdzielców 16, 62-510 Konin, tel.: (63) 2426547, fax.: (63) 2453653. 2. Makhteshim Agan Poland Sp. z O.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 (22) 395 66 66, fax. +48 (22) 395 66 67, e-mail: mapol@mapol.it.pl Konfekcjoner: 1. Pakon Sp. z O.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax. 0048 63 240 01 18, www.pakon-konin.pl Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska BROMOTRIL 250 SC Zawartość substancji czynnej: bromoksynil w formie estru kwasu octowego 3,5-dibromo-4-hydroksybenzonitryl (związek z grupy hydroksybenzonitryli) - 250 g w 1 litrze środka. Zezwolenie MRiRW nr R-9/2003 z dnia 9.06.2003 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-458/2007 z dnia 31.10.2007 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 187/ 2009 z dnia 10.11.2009 r. decyzją MRiRW nr R -7/2011d z dnia 12.01.2011 r. decyzją MRiRW nr R -90/2011d z dnia 31.03.2011 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 113/2013d z dnia 28.05.2013 r. Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy. Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki. Działa szkodliwie na organizmy wodne , może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Uwaga! 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. I OPIS DZIAŁANIA Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek działa kontaktowo, pobierany jest głównie poprzez liście powodując ich zasychanie, a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści. DZIAŁANIE NA CHWASTYChwasty wrażliwe: bieluń dziędzierzawa, chaber bławatek, gorczyca polna, komosa biała, kurzyślad polny, łoboda rozłożysta, maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, mniszek pospolity , ostrożeń polny , podbiał pospolity , psianka czarna, powój polny , rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, skrzyp polny, starzec zwyczajny, szczawie, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaChwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, pokrzywa żegawka, przetacznik, przytulia czepna, rdest ptasi, szarłat szorstki Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne. II ZASTOSOWANIE ŚRODKA ROŚLINY ROLNICZE 1. KUKURYDZA Środek stosować po wschodach najlepiej w fazie 4-6 liści kukurydzy (na rośliny wysokości 15-20 cm) na chwasty w fazie 2-4 liści. Zalecana dawka: 1-1,3 l/ha. Wyższą dawkę środka (1,3 l/ha) stosować na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej (4-6 liści lub rozety) oraz na glebach cięższych. UWAGA W warunkach niekorzystnych dla wzrostu kukurydzy (chłody oraz duża wilgotność powietrza i gleby) stosować dawkę 1 l/ha z uwagi na możliwość uszkodzeń roślin kukurydzy. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. III NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w glebie ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji (w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki), na tym samym polu można uprawiać wszystkie rośliny po uprzednim wykonaniu uprawy przedsiewnej. IV OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu: Dla ludzi - NIE DOTYCZY Dla zwierząt – 21 DNI Dla pszczół – NIE DOTYCZY V PRZECIWWSKAZANIA 1. Środka nie stosować: - w kukurydzy cukrowej, - na siewki kukurydzy oraz na rośliny w fazie rozwojowej późniejszej od zalecanej, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin, - na rośliny słabe, chore lub uszkodzone przez choroby czy szkodniki, - podczas suszy lub bezpośrednio przed spodziewanym deszczem, - w temperaturze powietrza niższej niż 7oC lub wyższej niż 25oC (kilkudniowy spadek temperatury poniżej 7oC po zabiegu powoduje obniżenie skuteczności działania natomiast w temperaturze powyżej 25oC środek może powodować uszkodzenia rośliny uprawnej), - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 2. Nie dopuścić skarmiania opryskanych roślin bydłem przez 21 dni od daty zabiegu. VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. VII PRZECHOWYWANIE Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC . Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN - Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. - Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. - Unikać zanieczyszczenia oczu. - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. - Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne. - Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. IX ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE. X POMOC MEDYCZNA W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08 Okres ważności - 2 lata Data produkcji ­Zawartość netto ­Nr partii ­

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Wojtek026
      czy ten rejestr musi być z odr czy można sobie jakieś inne tabelki wydrukować, co jeśli np. skończyły się tabelki, lub zniszczyła się tak książeczka, zresztą rubryk nie ma tam za wiele, zgłosić się do odr po nową czy można sobie coś innego wydrukować?
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Expert Met 56 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-101/2012 Data wydania zezwolenia: 02-08-2012 Termin ważności zezwolenia: 01-08-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 01-02-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 01-02-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H319, H373, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto agrofag: termin: dawka: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez kamil255
   Witam.Doszło mi pare hektarów nieużytków,doprowadzone do użytku,opryskane glifosatem tylko pojawił soe problem bo glifosat nie dał rady zniszczyć trzciny.Proszę o pomoc czym ją wyeliminowac.
  • Przez PIT84
          Witam
    
   Chcę zwalczyć uciążliwe chwasty na placu firmy (perz, mlecz itp ). Wiem, że często do takich zabiegów dodaje się do Roundupu na chwastox. Jakie macie doświadczenie z takimi opryskami, co najlepiej użyć aby mieć spokój na dłuższy czas.
    
    
  • Przez Diwad890
   czym zwalczyc oset w polu oprucz roundup?
×