Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

Pronap Extra 430

Pytanie

agrofoto    82

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-41/2008 z Podmiot, który uzyskał zezwolenie: "Fregata" S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk - Oliwa, Tel.: (0-58) 552 00 27 do 29, faks: (0-58) 552 48 31, www.fregata.gda.pl Przestrzegaj etykiety - instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. PRONAP EXTRA 430 EC Zawartość substancji aktywnych: dimetachlor: 2-chloro-N-(2-metoksyetylo)-2’6’-dimetyloacetanilid (związek z grupy chloroacetanilidów) – 400 g w 1 litrze środka chlomazon: 2-(2-chlorobenzylo)-4,4-dimetylo-1,2-oksazolidyn-3-on (związek z grupy izoksalidionów) – 30 g w 1 litrze środka Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: solwent nafta - (ropa naftowa) węglowodory lekkie aromatyczne; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana Zezwolenie MRiRW nr R - 41 /2008 z dnia 9 maja 2008r. zmienione decyzją MRiRW nr R-46/2009 z dnia 13.03.2009 r. oraz decyzją MRiRW nr R-108/2010d z dnia 19.04.2010 r. Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę i oczy. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Uwaga! 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-41/2008 z I. OPIS DZIAŁANIA Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek pobierany jest z wilgotnej gleby głównie przez korzenie chwastów. Niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy pierwszych liści. DZIAŁANIE NA CHWASTYChwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne Chwasty odporne: chwasty wieloletnie. II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 1. RZEPAK OZIMY Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej następnego dnia), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Zalecana dawka: 2,5 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. PRZECIWWSKAZANIA Środka nie stosować: . podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatur co powoduje pionowe ruchy powietrza, . na glebach o małej ilości części spławianych, . w czasie wschodów, ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich uszkodzenia, . na zbyt wilgotną lub przesuszoną glebę-w odległości mniejszej niż 20 m od sąsiadujących plantacji: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny, buraków, roślin warzywnych, sadowniczych oraz szkółek i roślin uprawianych pod osłonami. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: . znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, . nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji rzepaku ozimego po wykonaniu orki na tym samym polu można uprawiać wiosną: bobik, bób, cukinię, dynię, kapustę, groch, fasolę, kukurydzę, pomidory z rozsady, rzepak jary, słonecznik, soję, ziemniaki lub tytoń oraz pszenicę jarą, natomiast nie uprawiać buraków. W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednak bez istotnego wpływu na dalszą wegetację. Uwaga! Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-41/2008 z środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane. UWAGI: - Na glebach przesuszonych zrezygnować z zastosowania środka. - Nasiona wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć glebą. -Przestrzegać zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin rzepaku ozimego do przezimowania. - Środek nie jest zalecany do stosowania na glebach cięższych. - W przypadku występowania skorupy glebowej w rzepaku ozimym stosować narzędzia płytko działające. -Środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków. Środek ochrony roślin Pronap Extra 430 EC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną dimetachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha. III. OKRES KARENCJI Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ Okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Uwaga: Środek bardzo lotny! Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. VI. PRZECHOWYWANIE Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. VII.WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-41/2008 z – Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. – Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. – Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. – Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. – Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. – Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. – Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. III. ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. IX. POMOC MEDYCZNA W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk - (0-58) 682 04 04 Rzeszów - (0-17) 866 40 25 Kraków - (0-12) 411 99 99 Sosnowiec - (0-32) 266 11 45 Lublin - (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09 Łódź - (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 618 66 54 Poznań - (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08 Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Wojtek026
      czy ten rejestr musi być z odr czy można sobie jakieś inne tabelki wydrukować, co jeśli np. skończyły się tabelki, lub zniszczyła się tak książeczka, zresztą rubryk nie ma tam za wiele, zgłosić się do odr po nową czy można sobie coś innego wydrukować?
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Expert Met 56 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-101/2012 Data wydania zezwolenia: 02-08-2012 Termin ważności zezwolenia: 01-08-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 01-02-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 01-02-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H319, H373, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto agrofag: termin: dawka: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez kamil255
   Witam.Doszło mi pare hektarów nieużytków,doprowadzone do użytku,opryskane glifosatem tylko pojawił soe problem bo glifosat nie dał rady zniszczyć trzciny.Proszę o pomoc czym ją wyeliminowac.
  • Przez PIT84
          Witam
    
   Chcę zwalczyć uciążliwe chwasty na placu firmy (perz, mlecz itp ). Wiem, że często do takich zabiegów dodaje się do Roundupu na chwastox. Jakie macie doświadczenie z takimi opryskami, co najlepiej użyć aby mieć spokój na dłuższy czas.
    
    
  • Przez Diwad890
   czym zwalczyc oset w polu oprucz roundup?
×