Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

Shado 300 SC + Successor 600 EC

Pytanie

agrofoto    82

Posiadacz zezwolenia: Cheminova A/S, Thyboronvej 78, DK-7673 Harboore, Królestwo Danii tel. +45 969 096 90, fax: . +45 969 096 91 Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Cheminova Polska Sp. z O.o., Aleje Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, Tel.: 22 571 40 50, fax: 22 571 40 51 Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska SHADO 300 SC+SUCCESSOR 600 EC Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: sulkotrion 2-[2-chloro-4-(metylosulfonylo)benzoilo]-1,3-cykloheksanodion (związek z grupy trójketonów) 300 g w litrze petoksamid /2-chloro-N-(2-etyloksyetylo)-N-(2-fenyloprop-enylo-2-metylo)acetamid 600 g w litrze środka. Substancje niebezpieczne niebędace substancja czynną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne, frakcja niespecyfikowana. Zezwolenie MRiRW nr R-58/2011 z dnia 05.09.2011 r. Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska Działa szkodliwie po połknięciu Działa drażniąco na skórę Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Zawiera petoksamid. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. I OPIS DZIAŁANIA Środek chwastobójczy w formie „twin-pack”, stosowanych po siewie i wschodach kukurydzy i chwastów. Najlepszy efekt chwastobójczy zostanie otrzymany gdy mieszanina będzie zastosowana na młode chwasty, a Kukurydza będzie w fazie maksimum 4 liści. Przeznaczony jest do zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Widoczny efekt działania uzyskuje się w ciągu 7-14 dni od zastosowania. Najskuteczniej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. DZIAŁANIE NA CHWASTYChwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, psianka czarna, rdest powojowaty, szarłat szorstki, tasznik pospolity Chwasty odporne: chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się. II ZASTOSOWANIE ŚRODKA 1. Kukurydza Środek stosować po siewie i wschodach chwastów we wczesnych fazach ich rozwoju, gdy Kukurydza jest maksymalnie w fazie 4 liści. Zalecana dawka : Stosować jedno opakowanie zbiorcze (twin-pack) zawierające 5 litrów preparatu SHADO 300 SC i 7.5 litra preparatu SUCCESSOR 600 EC na powierzchnię 5 hektarów. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. PRZECIWWSKAZANIA Środka nie stosować: -na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby -mokre, w temperaturze (mierzonej przy gruncie) poniżej 12°C i powyżej 25oC, w czasie południowych upałów i silnego nasłonecznienia oraz po długotrwałej suszy. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: -znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych -nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. NASTĘPSTWO ROŚLIN Mieszanina Shado 300 SC + Successor 600 EC nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych. III SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Preparat Shado 300 SC znajdujacy sie w zbiorczym opakowaniu wlać do połowy objętości zbiornika opryskiwacza (z właczonym mieszadłem), wymieszać, następnie dodać preparat Successor 600 EC znajdujący się w zbiorczym opakowaniu i wymieszać. Uzupełnić wodę do pełnej pojemności zbiornika i dobrze wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji) Nie dotyczy 2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) Nie dotyczy 3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji) Nie dotyczy 4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz) Nie dotyczy 5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN Unikać zanieczyszczenia skóry. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. 6. OCHRONA ŚRODOWISKA Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać wód środkiem i jego opakowaniem. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać opakowań zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne. V PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08 VI PRZECHOWYWANIE Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 25oC. Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Wojtek026
      czy ten rejestr musi być z odr czy można sobie jakieś inne tabelki wydrukować, co jeśli np. skończyły się tabelki, lub zniszczyła się tak książeczka, zresztą rubryk nie ma tam za wiele, zgłosić się do odr po nową czy można sobie coś innego wydrukować?
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Expert Met 56 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-101/2012 Data wydania zezwolenia: 02-08-2012 Termin ważności zezwolenia: 01-08-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 01-02-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 01-02-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H319, H373, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto agrofag: termin: dawka: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez kamil255
   Witam.Doszło mi pare hektarów nieużytków,doprowadzone do użytku,opryskane glifosatem tylko pojawił soe problem bo glifosat nie dał rady zniszczyć trzciny.Proszę o pomoc czym ją wyeliminowac.
  • Przez PIT84
          Witam
    
   Chcę zwalczyć uciążliwe chwasty na placu firmy (perz, mlecz itp ). Wiem, że często do takich zabiegów dodaje się do Roundupu na chwastox. Jakie macie doświadczenie z takimi opryskami, co najlepiej użyć aby mieć spokój na dłuższy czas.
    
    
  • Przez Diwad890
   czym zwalczyc oset w polu oprucz roundup?
×