Skocz do zawartości
agrofoto

Diflanil 500 SC

Polecane posty

agrofoto    82

Posiadacz zezwolenia: Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgii, tel.: +32-11 785717, e-mail: globachem@globachem.com Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1.TRADIMEX.PL sp. z O.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa, Tel.: (0-22) 868 6004, fax: (0-22) 868 6005, e-mail: biuro@tradimex.pl 2. BELCHIM Crop Protection Poland sp. z O.o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa, Tel + 22 – 2432885, e-mail: info-pl@belchim.com DIFLANIL 500 SC Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: diflufenikan – (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) -500 g/l (42,02%) Zezwolenie MRiRW nr R -150/2014 z dnia 29.08.2014 r. Uwaga H 410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 -W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P391 -Zebrać wyciek. I OPIS DZIAŁANIA Diflanil 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania chwastów dwuliściennych (głównie fiołka polnego) w pszenicy ozimej oraz w sadach jabłoniowych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową. DZIAŁANIE NA CHWASTY Diflufenikan pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów. Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek. Wilgotna gleba sprzyja skuteczności preparatu. Zwalczanie chwastów w zbożach Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity,fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolityChwasty średnio wrażliwe: przetacznik perski, przytulia czepna, jasnota purpurowa, starzec zwyczajny, przetacznik perski, przytulia czepnaChwasty średnio odporne: mniszek lekarski, wierzbownica gruczołowata. II ZASTOSOWANIE ŚRODKA 1. Pszenica ozima Termin stosowania: Środek stosować albo jesienią w fazie 2-3 liści właściwych pszenicy ozimej (BBCH 12-13) albo wiosną po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia pszenicy ozimej (BBCH do 29). W przypadku zabiegu wykonywanego na jesieni środek stosować: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,3 l/ha. W przypadku zabiegu wykonywanego na wiosnę środek stosować: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,18 – 0,3 l/ha. Wyższą z zalecanych dawkę stosować, gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 2. Sady jabłoniowe Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,6 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,6 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, gdy gleba nie jest jeszcze pokryta chwastami lub gdy chwasty są w fazie siewek. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Środka nie stosować na murawę pomiędzy pasami, a jedynie opryskiwać pasy uprawy drzew. Stosując środek należy unikać opryskiwania drzew. Nie stosować w pierwszym roku po posadzeniu drzew. III NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem Diflanil 500 SC w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby po zaoraniu plantacji na wiosnę nie uprawiać buraków, grochu (na lekkich glebach), rzepaku, owsa, warzyw cebulowych i roślin kapustnych. Pozostałe rośliny można uprawiać po wykonaniu orki na głębokość 20 cm. IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTY­KĄ ROLNICZĄ Środka nie stosować: - w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych - na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. VI POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: – po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, je­żeli jest to możliwe, lub, – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub, – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką in­formację. Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Pszenica ozima W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szero­kości 10 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. Sady jabłoniowe W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szero­kości 5 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres ka­rencji): Nie dotyczy Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: Nie dotyczy, z uwzględnieniem następstwa roślin. VIII WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpie­czające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą. Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 30°C. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. IX PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×