Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

Duplosan DP 600 SL

Pytanie

agrofoto    82

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 39/2011 z dnia 09.06.2011 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz Austria. tel.: 0043 70 6918 2006, fax: 0043 70 6918 2004 Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: F&N Agro Polska Sp. z O.o., ul. Twarda 30, 00-831 Warszawa. tel.: +48 22 620 32 52, fax: +48 22 654 07 97, www.fnagro.pl Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. D U P L O S A N DP 600 SL Zawartość substancji aktywnej: dichloroprop-P - kwas ®-2-(2,4-dichlorofenoksy)propanowy w formie soli potasowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 600 g w 1 litrze środka. Zezwolenie MRiRW nr R - 39/2011 z dnia 09.06.2011 r. szkodliwy niebezpieczny dla środowiska Działa szkodliwie po połknięciu. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Uwaga! 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. 3. W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo. I OPIS DZIAŁANIA Duplosan DP 600 SL jest stosowanym nalistnie środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczonym do zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy jarej i pszenicy ozimej. Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. Środek najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. Etykieta Duplosan DP 600 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW DZIAŁANIE NA CHWASTYChwasty wrażliwe: bodziszek drobny, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik rolny, przytulia czepna, rumianek polny, rdest powojowy, samosiewy rzepaku,tasznik pospolityChwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, jasnota różowa, przetacznik perski, przetacznik polnyChwasty odporne: chwasty jednoliścienne. II ZASTOSOWANIE ŚRODKA1. Pszenica jara Opryskiwać w początku fazy strzelania w źdźbło. Zalecana dawka: 2 - 2,5 l/ha. Pszenica ozima Opryskiwać wiosną po ruszeniu wegetacji, w początku fazy strzelania w źdźbło. Zalecana dawka: 2 - 2,5 l/ha. Uwaga: Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnego zachwaszczenia lub w razie występowania większych chwastów. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów przeciwko chwastom stosować herbicydy o innym mechanizmie działania. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby i szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze. PRZECIWWSKAZANIA Środka nie stosować: - w zbożach z wsiewką roślin motylkowych, - na rośliny chore i uszkodzone, - w przypadku zbliżających się przymrozków lub deszczu. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych (szczególną ostrożność należy zachować gdy w bezpośrednim sąsiedztwie pól traktowanych środkiem uprawiana jest roślina dwuliścienna); - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. III OKRES KARENCJI Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji. Pszenica jara, PSZENICA OZIMA – 66 DNI IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI Okres zapobiegający zatruciu 24 GODZINY V OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ Okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. VII PRZECHOWYWANIE Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0 C i nie wyższej niż 30 C VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. IX ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE. X POMOC MEDYCZNA W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym środkiem toksykologicznym: Gdańsk – 58 682 04 04 Rzeszów – 17 866 40 25 Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45 Lublin – 81 740 89 83 Tarnów – 14 631 54 09 Łódź – 42 657 99 00 Warszawa – 22 619 66 54 Poznań – 61 847 69 46 Wrocław – 71 343 30 08 Okres ważności -2 lata Data produkcji - ……… Zawartość netto -……… Numer partii - ……… Etykieta Duplosan DP 600 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Wojtek026
      czy ten rejestr musi być z odr czy można sobie jakieś inne tabelki wydrukować, co jeśli np. skończyły się tabelki, lub zniszczyła się tak książeczka, zresztą rubryk nie ma tam za wiele, zgłosić się do odr po nową czy można sobie coś innego wydrukować?
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Expert Met 56 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-101/2012 Data wydania zezwolenia: 02-08-2012 Termin ważności zezwolenia: 01-08-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 01-02-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 01-02-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H319, H373, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto agrofag: termin: dawka: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez kamil255
   Witam.Doszło mi pare hektarów nieużytków,doprowadzone do użytku,opryskane glifosatem tylko pojawił soe problem bo glifosat nie dał rady zniszczyć trzciny.Proszę o pomoc czym ją wyeliminowac.
  • Przez PIT84
          Witam
    
   Chcę zwalczyć uciążliwe chwasty na placu firmy (perz, mlecz itp ). Wiem, że często do takich zabiegów dodaje się do Roundupu na chwastox. Jakie macie doświadczenie z takimi opryskami, co najlepiej użyć aby mieć spokój na dłuższy czas.
    
    
  • Przez Diwad890
   czym zwalczyc oset w polu oprucz roundup?
×