Skocz do zawartości
agrofoto

REACTOR 360 CS2

Polecane posty

agrofoto    82

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-252/2012d z dnia 10.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 131/2009 z dnia 30.11.2009 r. Posiadacz zezwolenia: Cheminova A/S, Thyboronvej 78, DK-7673 Harboore, Królestwo Danii, tel.: + 45 969 096 90, fax: + 45 969 096 91. Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Cheminova Polska Sp. z O.o., Aleje Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, tel.: (22) 571 40 50, fax.: (22) 571 40 51. Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska REACTOR 360 CS Zawartość substancji czynnej: chlomazon /2-(2-chlorobenzylo)-4,4-dimetylo-1,2-izoksazolidyn-3-on/ (związek z grupy izoksazolidionów) - 360 g w 1 litrze środka. Zezwolenie MRiRW nr R-131/2009 z dnia 30.11.2009 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-252/2012d z dnia 10.10.2012 r. Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Uwaga! 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. I OPIS DZIAŁANIE NA CHWASTYŚrodek chwastobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w rzepaku ozimym oraz ziemniaku. Reactor 360 CS działa na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, przetacznik polny, rumian polny, rumianek pospolity, wiechlina roczna Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny. II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI ROŚLINY ROLNICZE 1.ZIEMNIAK Dla zapewnienia najlepszej skuteczności działania środka zabieg wykonać natychmiast po ostatnim obredleniu -na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka. Zalecana dawka: 0,2 – 0,25 l/ha. 2. RZEPAK OZIMY Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość (około 2 cm), dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania. Zalecana dawka: 0,33 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha, używając rozpylaczy antyznoszeniowych 80-250 l/ha. Zalecane opryskiwanie średniokropliste. UWAGI: -Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp. - Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon. -W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków. PRZECIWWSKAZANIA - Środka nie stosować: - w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich uszkodzenia. - na gleby zbyt wilgotne i przesuszone - aparaturą agrolotniczą - opryskiwaczami wysokociśnieniowymi - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne oraz podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury - gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy - w odległości mniejszej niż 20 m od zabudowań gospodarskich, roślin warzywnych, sadowniczych oraz plantacji szkółek i roślin pod osłonami. - w odległości mniejszej niż 20 m od sąsiadujących zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków - Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. NASTĘPSTWO ROŚLIN W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego po wykonaniu orki na tym samym polu można uprawiać wiosną: bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidor z rozsady, słonecznik, soję, rzepak jary, zboża jare, (z wyjątkiem jęczmienia jarego), ziemniaki lub tytoń. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji rzepaku jarego na tym samym polu można uprawiać rośliny w których zaleca się stosować sam środek. W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże bez istotnego wpływu na plon. III OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Uwaga: Środek bardzo lotny! Opryskiwanie wykonywać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze średnio -lub grubokropliste w dolnym zakresie zalecanych ciśnień. Belka polowa opryskiwacza winna być zawieszona. Na minimalnej wysokości zalecanej dla użytego typu rozpylacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane. VI PRZECHOWYWANIE Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC . VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA - Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. - Nosić odpowiednią odzież ochronną. - W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. - Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne. - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. - Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane. - Opakowanie po środku usuwać jako odpady komunalne - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. VIII ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). IX POMOC MEDYCZNA PIERWSZA POMOC W przypadku wypicia (połknięcia) - wypić 1 lub 2 szklanki wody. Wezwać lekarza i pokazać opakowanie. W przypadku zanieczyszczenia skóry - zdjąć zanieczyszczoną odzież a zanieczyszczoną skórę zmyć natychmiast wodą i mydłem. Udać się do lekarza. Przy kontakcie oddechowym - wyprowadzić poszkodowanego z terenu o zanieczyszczonym powietrzu, w przypadku utrzymywania się trudności w oddychaniu zasięgnąć porady lekarza! INFORMACJA DLA LEKARZA Reactor 360 CS zawiera aromatyczne rozpuszczalniki, które mogą powodować uboczne działanie na układ oddechowy. Stosować endoskopowe usunięcie pozostałości z żołądka, dodatkowo stosować węgiel aktywny i środki przeczyszczające, które pomogą w oczyszczeniu układu pokarmowego. W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08 Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×