Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

IPU Gold 500 SC

Pytanie

agrofoto    82

Załącznik do zezwolenia MRiRW Nr R-64/2010i.r. z dnia 03.09.2010 r. Producent/Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzanie środka do obrotu na terytorium Irlandii: Nufarm UK Limited, Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire BD12 9EJ, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Tel.: +44 (0)1274 694714; Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Goldengrass Ltd., Dickens House, Guithavon Street, Witham, Essex, CM8 1BJ, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; Tel.: (044) 1920 486 253, fax: (044) 1920 485 123. Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. IPU GOLD 500 SC Zawartość substancji aktywnej: izoproturon; 3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g w 1 l środka. Zezwolenie MRiRW Nr R-64/2010i.r. z dnia 03.09.2010 r. Ograniczone dowody działania rakotwórczego. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Sz Uwaga! 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. 2. W celu ochrony wód podziemnych i organizmów wodnych nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych) oraz glebach ciężkich podatnych na spękania. 3. W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych. 4. W celu ochrony roślin niebędących celem działania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. 5. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. I. OPIS DZIAŁANIA IPU GOLD 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym. Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej niszczy miotłę zbożową znajdującą się w fazie 2-4 liści, a chwasty dwuliścienne znajdujące się w fazie 2-6 liści. DZIAŁANIE NA CHWASTYChwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tobołki polneChwasty średnio wrażliwe: chaber bławatekChwasty odporne: fiołek polny, jasnoty, przytulia czepna, przetaczniki. II. ZAKRES STOSOWANIA ROŚLINY ROLNICZE 1. PSZENICA OZIMA Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha. Opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin, nie wcześniej niż od fazy 3 liści do zakończenia fazy krzewienia. 2. PSZENŻYTO OZIME Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha. Opryskiwać wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin, nie wcześniej niż od fazy 3 liści do zakończenia fazy krzewienia. Stosować środek raz w sezonie wegetacyjnym. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. UWAGA! Środek może spowodować przemijające przebarwienia wierzchołków liści pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego nie wpływające na plon ziarna. UWAGA! - W czasie zabiegu miotła zbożowa powinna znajdować się w fazie 2-4 liści, natomiast chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści. - Wyższą dawkę środka stosować na glebach zwięzłych lub w przypadku silnego zachwaszczenia pola. Na plantacjach silnie zachwaszczonych miotłą zbożową stosować IPU Gold 500 SC w dawce 2,5 l/ha. Zabieg wykonywać najpóźniej do końca fazy krzewienia miotły zbożowej. III. NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.W przypadku konieczności przesiewów nie uprawiać rzepaku jarego i buraków, można uprawiać zboża jare, kukurydzę i ziemniak. IV. PRZECIWWSKAZANIA Nie stosować środka: - na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki, - przed spodziewanym silnym przymrozkiem, - na roslinach, które bezpośrednio przed lub po planowanym zabiegu były lub będą nawożone saletrzakiem lub saletrą wapniową, - w zbożach z wsiewką roślin motylkowych. V. OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY VI. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY VII. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Umyć ręce i odkryte partie skóry przed jedzeniem, piciem lub paleniem oraz po pracy. VIII. PRZECHOWYWANIE Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. IX. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA - Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. - Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę. - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. - W celu uniknięcia zmycia produktu z liści zbóż resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury wypryskać dopiero po obeschnięciu liści. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. X. ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE. XI. POMOC MEDYCZNA W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym: Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25 Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45 Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09 Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54 Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08 Okres ważności -2 lata Data produkcji -... Zawartość netto -... Nr partii-...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Wojtek026
      czy ten rejestr musi być z odr czy można sobie jakieś inne tabelki wydrukować, co jeśli np. skończyły się tabelki, lub zniszczyła się tak książeczka, zresztą rubryk nie ma tam za wiele, zgłosić się do odr po nową czy można sobie coś innego wydrukować?
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Expert Met 56 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-101/2012 Data wydania zezwolenia: 02-08-2012 Termin ważności zezwolenia: 01-08-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 01-02-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 01-02-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H319, H373, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto agrofag: termin: dawka: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez kamil255
   Witam.Doszło mi pare hektarów nieużytków,doprowadzone do użytku,opryskane glifosatem tylko pojawił soe problem bo glifosat nie dał rady zniszczyć trzciny.Proszę o pomoc czym ją wyeliminowac.
  • Przez PIT84
          Witam
    
   Chcę zwalczyć uciążliwe chwasty na placu firmy (perz, mlecz itp ). Wiem, że często do takich zabiegów dodaje się do Roundupu na chwastox. Jakie macie doświadczenie z takimi opryskami, co najlepiej użyć aby mieć spokój na dłuższy czas.
    
    
  • Przez Diwad890
   czym zwalczyc oset w polu oprucz roundup?
×