Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

AGRIA-Fenoksaprop 069 EW

Pytanie

agrofoto    82

Załącznik do zezwolenia MRiRW Nr R - 47/2010i.r. z dnia 02.07.2010 r. Producent: Bayer CropScience GmbH, Industrtepark Hoechst, 65926 Frankfurt am Main, Republika Federlana Niemiec; Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzanie środka do obrotu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec: Nufarm Deutschland GmbH, Im MediaPark 4e, 50670 Köln, Republika Federalna Niemiec; Tel.: 0221/179 179-0, www.nufarm.de Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: AGRIA Chemicals Poland Sp. z O.o., Rynek Główny 13, 43-600 Jaworzno; Tel./fax: +48 326141188. Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. AGRIA-FENOKSAPROP 069 EW Zawartość substancji aktywnej: fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów)/ester etylowy kwasu 2-[4-(6­chloro-1,3-benzoksazol-2-iloksy)fenoksy] propanowego -69 g w 1 litrze środka. Substancja niebezpieczna, nie będąca substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory ciężkie aromatyczne, frakcja naftowa niespecyfikowana. Zezwolenie MRiRW Nr R - 47/2010i.r. z dnia 02.07.2010 r. Drażniący Niebezpieczny dla środowiska Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Uwaga! 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Etykieta Agria-Fenoksaprop 069 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW1 I. OPIS DZIAŁANIA AGRIA-FENOKSAPROP 069 EW jest środkiem chwastobójczym w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych głównie miotły zbożowej i owsa głuchego w pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym. DZIAŁANIE NA CHWASTY Środek działa systemicznie. Pobierany jest przez zielone części roślin a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych Agria-Fenoksaprop 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej. Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec polnyChwasty odporne: kostrzewy, perz właściwy, wiechlina roczna, życice, rośliny dwuliścienne. II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI Środek stosować po wschodach zbóż, od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia chwastów jednoliściennych. 1. pszenica ozima Zwalczanie miotły zbożowej: wiosną po ruszeniu wegetacji Zalecana dawka: 1-1,2 l/ha. 2. jęczmień jary Zwalczanie owsa głuchego: Środek stosować w fazie krzewienia jęczmienia najpóźniej do początku fazy strzelania w źdźbło (od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia owsa głuchego). Zalecana dawka: 0,8-1 l/ha. Nie stosować później niż w fazie 4 liści owsa głuchego. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zaleca się opryskiwanie drobnokropliste, używając końcówek płaskostrumieniowych przy ciśnieniu 2,5-3,5 At. Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm. UWAGI: - Wyższą z zalecanych dawkę stosować do zwalczania chwastów znajdujących się w późniejszej fazie rozwojowej oraz w warunkach niesprzyjających wegetacji (np. w niskiej temperaturze, podczas suszy), niższą z zalecanych dawkę stosować do zwalczania chwastów we wcześniejszych fazach rozwojowych (przed rozpoczęciem fazy krzewienia). - Wyższą dawkę środka Agria-Fenoksaprop 069 EW stosować, gdy jest on stosowany w mieszaninach z innymi środkami. Etykieta Agria-Fenoksaprop 069 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW2 - Długotrwała susza zmniejsza skuteczność działania środka w takich warunkach zabieg należy przeprowadzać w późniejszym z zalecanych terminów. - Środek może powodować przemijające przebarwienia liści w jęczmieniu jarym nie wpływające jednak na plon. III. NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji, na której stosowano środek. Agria-Fenoksaprop 069 EW (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny. IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY V. OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY VI. PRZECIWWSKAZANIA 1. Nie stosować środka a) na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki, b) w okresie występowania przymrozków, c) w temperaturze powyżej 28°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 30%. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. VII. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek przed użyciem dokładnie wymieszać. Odmierzoną ilość środka wlać (z włączonym mieszadłem) do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, dokładnie wymieszać, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej objętości i ponownie dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać w dni pogodne. Warunkiem optymalnego działania środka jest równomierne pokrycie chwastów cieczą użytkową. Środek jest odporny na zmywanie, jeżeli po zabiegu rośliny zdążą wyschnąć (opady deszczu w 2 godziny po wykonaniu zabiegu nie mają wpływu na działanie środka). VIII. PRZECHOWYWANIE Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C . Chronić przed dziećmi. Etykieta Agria-Fenoksaprop 069 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW3 IX. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA . Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. . Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. . Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. . W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. . Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. . Produkt i opakowanie traktować jako odpad niebezpieczny. . Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. . Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. . Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. UWAGA! ZABRANNIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROSLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻETRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. X. ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE. XI. POMOC MEDYCZNA W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym: Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25 Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45 Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09 Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54 Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08 Okres ważności - 3 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........ Etykieta Agria-Fenoksaprop 069 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW4

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Wojtek026
      czy ten rejestr musi być z odr czy można sobie jakieś inne tabelki wydrukować, co jeśli np. skończyły się tabelki, lub zniszczyła się tak książeczka, zresztą rubryk nie ma tam za wiele, zgłosić się do odr po nową czy można sobie coś innego wydrukować?
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Expert Met 56 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-101/2012 Data wydania zezwolenia: 02-08-2012 Termin ważności zezwolenia: 01-08-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 01-02-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 01-02-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H319, H373, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto agrofag: termin: dawka: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez kamil255
   Witam.Doszło mi pare hektarów nieużytków,doprowadzone do użytku,opryskane glifosatem tylko pojawił soe problem bo glifosat nie dał rady zniszczyć trzciny.Proszę o pomoc czym ją wyeliminowac.
  • Przez PIT84
          Witam
    
   Chcę zwalczyć uciążliwe chwasty na placu firmy (perz, mlecz itp ). Wiem, że często do takich zabiegów dodaje się do Roundupu na chwastox. Jakie macie doświadczenie z takimi opryskami, co najlepiej użyć aby mieć spokój na dłuższy czas.
    
    
  • Przez Diwad890
   czym zwalczyc oset w polu oprucz roundup?
×