Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

Bifenix N 499 SC

Pytanie

agrofoto    82

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 344/2012d z dnia 12.12.2012 r. zmieniający zezwolenie MRiRW nr R- 46/2009 z dnia 17.04.2009 r. Posiadacz zezwolenia: Feinchemie Schwebda GmbH, Edmund-Rumpler-Strasse 6, 51149 Kolonia, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 2203 5039 500, fax: +49 2203 5039 111, www.fcs-feinchemie.com Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:Makhteshim -Agan Poland Sp. z O.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. +48 (22) 395 66 60, fax.+48 (22) 395 66 67, e-mail: biuro@makhteshim-agan.pl Konfekcjoner: Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel. 63 240 01 18, fax. 63 240 01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska B I F E N I X N 499 SC Zawartość substancji czynnych: bifenoks 5-(2,4-dichlorofenoksy)-2-nitrobenzoesan metylu (związek z grupy pochodnych eteru binitrofenylowego) - 166 g w 1 litrze środka; izoproturon 3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik (związek z grupy pochodnych mocznika) – 333 g w jednym 1 litrze środka. Zezwolenie MRiRW nr R - 46/2009 z dnia 17.04.2009 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 200/2009 z dnia 24.11.2009 r. decyzją MRiRW nr R - 109/2011d z dnia 06.04.2011 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 344/2012d z dnia 12.12.2012 r. Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska Ograniczone dowody działania rakotwórczego. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Uwaga! 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. I OPIS DZIAŁANIA Bifenix N 499 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w pszenicy ozimej. II DZIAŁANIE NA CHWASTY Środek działa kontaktowo i systemicznie, jest pobierany przez liście, kiełki oraz korzenie chwastów. Najlepiej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwoju. Substancja aktywna – bifenoks jest inhibitorem oksydazy protoporfirynogenu (PPO), po jej wniknięciu rośliny wykazują dużą wrażliwość na światło. W wyniku działania bifenoksu zakłóceniu ulega proces fotosyntezy, następnie zniszczeniu ulegają ściany komórkowe i w efekcie następuje zasychanie chwastów. Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik ożankowy, przetacznik trójlistkowy, przetacznik polny, rdest powojowy, rumianowate, tasznik pospolity, tobołki polneChwasty średnio wrażliwe: poziewnik szorstkiChwasty odporne: mlecz zwyczajny, przytulia czepna, chwasty wieloletnie. III ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI ROŚLINY ROLNICZE 1. PSZENICA OZIMA Środek stosować wiosną od momentu ruszenia wegetacji, gdy zboża znajdują się w fazie od 3- 5 liści do końca fazy krzewienia. Zalecana dawka: 4,5 l/ha Uwaga Mogą wystąpić przemijające objawy fitotoksycznego działania szczególnie po zastosowaniu wyższej z zlecanych dawek, które nie mają wpływu na plon. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. IV OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji. NIE DOTYCZY V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu. NIE DOTYCZY VI PRZECIWWSKAZANIA Środka nie stosować: - na rośliny mokre, chore i uszkodzone. - w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych - w temperaturze powietrza poniżej 4oC i powyżej 25°C - w czasie nadmiernej suszy - po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. VIII PRZECHOWYWANIE Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA - Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. - Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę. - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. - Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać dopiero po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając prędkość roboczą opryskiwacza. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻETRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). X ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE XI POMOC MEDYCZNA W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08 Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Wojtek026
      czy ten rejestr musi być z odr czy można sobie jakieś inne tabelki wydrukować, co jeśli np. skończyły się tabelki, lub zniszczyła się tak książeczka, zresztą rubryk nie ma tam za wiele, zgłosić się do odr po nową czy można sobie coś innego wydrukować?
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Expert Met 56 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-101/2012 Data wydania zezwolenia: 02-08-2012 Termin ważności zezwolenia: 01-08-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 01-02-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 01-02-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H319, H373, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto agrofag: termin: dawka: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez kamil255
   Witam.Doszło mi pare hektarów nieużytków,doprowadzone do użytku,opryskane glifosatem tylko pojawił soe problem bo glifosat nie dał rady zniszczyć trzciny.Proszę o pomoc czym ją wyeliminowac.
  • Przez PIT84
          Witam
    
   Chcę zwalczyć uciążliwe chwasty na placu firmy (perz, mlecz itp ). Wiem, że często do takich zabiegów dodaje się do Roundupu na chwastox. Jakie macie doświadczenie z takimi opryskami, co najlepiej użyć aby mieć spokój na dłuższy czas.
    
    
  • Przez Diwad890
   czym zwalczyc oset w polu oprucz roundup?
×