Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

ALISTER GRANDE 190 OD

Pytanie

agrofoto    82

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-231/2010d z dnia 13.08.2010 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -36/2008 z dnia 22. 04. 2008 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Bayer SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel. +33 4 72 85 48 44, fax: +33 4 72 85 49 26. Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Bayer Sp. z O.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 572 35 00, fax: (22) 572 36 03. Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska AL I S T E R GRANDE 190 OD Zawartość substancji aktywnych: diflufenikan /2’,4-difluro-2-(trifluorometylofenoksy)nikotynoanilid/ (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 180 g w 1 litrze środka, mezosulfuron metylowy /benzoesan metylo 2-[[[[(4,6-dimetoksy-2-pirymidynylo) amino] karbonylo] amino] sulfonylo]-4-[[metylosulfonylo]amino]metylowy/ (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 6 g w 1 litrze środka, jodosulfuron metylosodowy /sól jednosodowa estru metylowego kwasu 4-jodo-2-[3­metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-uriedosulfonylo]benzoesowego/ (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 4,5 g w 1 litrze środka. Substancja niebezpieczna nie będąca substancją aktywną: eter poliglikolu. Zezwolenie MRiRW Nr R - 36/2008 z dnia 22. 04. 2008 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-231/2010d z dnia 13.08.2010 r. Niebezpieczny dla środowiska Drażniący Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. UWAGA! 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem. I DZIAŁANIE NA CHWASTY ALISTER GRANDE 190 OD jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego, jesiennego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Środek zawiera trzy substancje biologicznie czynne o uzupełniającym się sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w okresie kiełkowania, a mezosulfuron metylowy i jodosulfuron metylosodowy głównie poprzez liście chwastów, w sposób ograniczony przez korzenie. Działanie diflufenikanu polega na tworzeniu cienkiej warstwy herbicydu na powierzchni gleby, która niszczy chwasty wchodzące z nią w kontakt. Mezosulfuron metylowy i jodosulfuron metylosodowy wykazują działanie w pełni układowe, pobrane przez części nadziemne chwastów przemieszczają się w roślinach powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju a w konsekwencji ich zamieranie. Chwasty wrażliwe:bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polnyChwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, wyka kosmataChwasty odporne: chwasty wieloletnie (ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny, skrzyp polny). UWAGA! ŚRODEK NIE ZWALCZA WYCZYŃCA POLNEGO WSCHODZĄCEGO WIOSNĄ. II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO Opryskiwać jesienią na rosnące chwasty, od fazy 3-4 liści do końca wegetacji zbóż. Zalecana dawka: 0,8-1 l/ha. W zalecanych zakresach dawek środka Alister Grande 190 OD, wyższą dawkę stosować na glebach zwięzłych i cięższych, w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów tj. niskie temperatury, susza, niska wilgotność powietrza oraz na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej i występujące w większym nasileniu. Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji biologicznie czynnych, co skraca okres działania środka wiosną. UWAGI: -Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud). -Zboża wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie glebą. -Nie bronować gleby po zastosowaniu środka. -Środek może powodować przejściowe przebarwienia rośliny uprawnej nie wpływające na plon. -Przed zastosowaniem środek dobrze wymieszać przez wielokrotne wstrząsanie opakowaniem, z uwagi na jego możliwe rozwarstwienie w czasie przechowywania. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, wiosną, po wykonaniu orki, można uprawiać zboża jare, groch, kukurydzę. PRZECIWWSKAZANIA Środka nie stosować na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki, - przed spodziewanym silnym przymrozkiem, - w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych, - na rośliny pokryte szronem, - przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu. III OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. VI PRZECHOWYWANIE Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA -Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. -Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. -Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. -Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. -Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. -Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. -Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. -W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę. -Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. -W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego. -Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. -Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. -Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie wszelkich części opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane. -Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. -Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. -Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne. -Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.. UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. CELÓW, W TYM TAKŻE VIII ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). IX POMOC MEDYCZNA W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 349 28 31 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 51 77 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08 Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Wojtek026
      czy ten rejestr musi być z odr czy można sobie jakieś inne tabelki wydrukować, co jeśli np. skończyły się tabelki, lub zniszczyła się tak książeczka, zresztą rubryk nie ma tam za wiele, zgłosić się do odr po nową czy można sobie coś innego wydrukować?
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Expert Met 56 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-101/2012 Data wydania zezwolenia: 02-08-2012 Termin ważności zezwolenia: 01-08-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 01-02-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 01-02-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H319, H373, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto agrofag: termin: dawka: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez kamil255
   Witam.Doszło mi pare hektarów nieużytków,doprowadzone do użytku,opryskane glifosatem tylko pojawił soe problem bo glifosat nie dał rady zniszczyć trzciny.Proszę o pomoc czym ją wyeliminowac.
  • Przez PIT84
          Witam
    
   Chcę zwalczyć uciążliwe chwasty na placu firmy (perz, mlecz itp ). Wiem, że często do takich zabiegów dodaje się do Roundupu na chwastox. Jakie macie doświadczenie z takimi opryskami, co najlepiej użyć aby mieć spokój na dłuższy czas.
    
    
  • Przez Diwad890
   czym zwalczyc oset w polu oprucz roundup?
×