Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

Jackdaw 200 EC

Pytanie

agrofoto    82

Załącznik do decyzji nr R-219/2013 h.r z dnia 09.09.2013 r. zmieniającej zezwolenie nr R-12/2010 h.r z dnia 14.02.2012 r. Posiadacz zezwolenia na handel równoległy: Goldengrass Ltd, Dickens House, Guitahvon Street , Witham Essex CM8 1BJ Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Tel(+44) 1920 486253 , Fax (+44) 1920 485 123 Posiadacz zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Damastown Way, Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublin 15, Irlandia Tel.: +353 1 811 2900, fax: +353 1 822 4678, e-mail: info@barclay.ie Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych JACKDAW 200 EC Zawartość substancji czynnej: fluroksypyr-meptyl: ester metyloheptylowy fluroksypyru (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (20%) Substancje niebezpieczne nie będące substancjami aktywnymi : solwent nafta ( ropa naftowa),węglowodory lekkie aromatyczne, niskowrząca benzyna-niespecyfikowana. Zezwolenie MRiRW Nr R-12/2012 h.r. z dnia 14.02.2012 r. Zmienione decyzją MRiRW nr R-219/2013 h.r z dnia 09.09.2013 r. Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska Produkt łatwopalny. Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Pary mogą powodować uczucie senności i zawroty głowy. I OPIS DZIAŁANIA Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym. Środek JACKDAW 200 EC stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych. II DZIAŁANIE NA CHWASTY JACKDAW 200 EC pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin powodując ich zamieranie. Najskuteczniej zwalcza chwasty w fazie rozety, a przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, przytulia czepna, rdest plamistyChwasty odporne: fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna. Uwaga: Jeśli zabieg wykonany jest na początku fazy liścia flagowego zbóż w dawce 0,6 l/ha jasnota różowa, niezapominajka polna i rdest plamisty mogą być średnio wrażliwe na środek. III ZASTOSOWANIE ŚRODKA 1. Pszenica ozima, jęczmień ozimyOpryskiwać wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia flagowego zbóż. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-1,0 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować na chwasty bardziej wyrośnięte i na plantacjach silnie zachwaszczonych. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. PRZECIWSKAZANIA W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów, środek stosować przemiennie z herbicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środka nie należy stosować: - na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki, - podczas wiatru przekraczającego prędkość 3 m/s (10,8 km/godz.). NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę. IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA Nie dotyczy 2. OKRES PREWENCJI PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): Nie dotyczy 3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji) Pszenica ozima, jęczmień ozima – nie dotyczy 4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz) Nie dotyczy 5 . OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. 6 . OCHRONA ŚRODOWISKA Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne szczególnie dwuliścienne, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne. VI PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – 58 682 04 04 Rzeszów –17 866 40 25 Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45 Lublin – 81 740 89 83 Tarnów - 14 631 54 09 Łódź – 42 657 99 00 Warszawa – 22 619 66 54 Poznań – 61 847 69 46 Wrocław – 71 343 30 08 VII PRZECHOWYWANIE Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Wojtek026
      czy ten rejestr musi być z odr czy można sobie jakieś inne tabelki wydrukować, co jeśli np. skończyły się tabelki, lub zniszczyła się tak książeczka, zresztą rubryk nie ma tam za wiele, zgłosić się do odr po nową czy można sobie coś innego wydrukować?
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Expert Met 56 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-101/2012 Data wydania zezwolenia: 02-08-2012 Termin ważności zezwolenia: 01-08-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 01-02-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 01-02-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H319, H373, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto agrofag: termin: dawka: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez kamil255
   Witam.Doszło mi pare hektarów nieużytków,doprowadzone do użytku,opryskane glifosatem tylko pojawił soe problem bo glifosat nie dał rady zniszczyć trzciny.Proszę o pomoc czym ją wyeliminowac.
  • Przez PIT84
          Witam
    
   Chcę zwalczyć uciążliwe chwasty na placu firmy (perz, mlecz itp ). Wiem, że często do takich zabiegów dodaje się do Roundupu na chwastox. Jakie macie doświadczenie z takimi opryskami, co najlepiej użyć aby mieć spokój na dłuższy czas.
    
    
  • Przez Diwad890
   czym zwalczyc oset w polu oprucz roundup?
×