Skocz do zawartości
agrofoto

Jackdaw 200 EC

Polecane posty

agrofoto    82

Załącznik do decyzji nr R-219/2013 h.r z dnia 09.09.2013 r. zmieniającej zezwolenie nr R-12/2010 h.r z dnia 14.02.2012 r. Posiadacz zezwolenia na handel równoległy: Goldengrass Ltd, Dickens House, Guitahvon Street , Witham Essex CM8 1BJ Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Tel(+44) 1920 486253 , Fax (+44) 1920 485 123 Posiadacz zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Damastown Way, Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublin 15, Irlandia Tel.: +353 1 811 2900, fax: +353 1 822 4678, e-mail: info@barclay.ie Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych JACKDAW 200 EC Zawartość substancji czynnej: fluroksypyr-meptyl: ester metyloheptylowy fluroksypyru (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (20%) Substancje niebezpieczne nie będące substancjami aktywnymi : solwent nafta ( ropa naftowa),węglowodory lekkie aromatyczne, niskowrząca benzyna-niespecyfikowana. Zezwolenie MRiRW Nr R-12/2012 h.r. z dnia 14.02.2012 r. Zmienione decyzją MRiRW nr R-219/2013 h.r z dnia 09.09.2013 r. Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska Produkt łatwopalny. Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Pary mogą powodować uczucie senności i zawroty głowy. I OPIS DZIAŁANIA Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym. Środek JACKDAW 200 EC stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych. II DZIAŁANIE NA CHWASTY JACKDAW 200 EC pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin powodując ich zamieranie. Najskuteczniej zwalcza chwasty w fazie rozety, a przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, przytulia czepna, rdest plamistyChwasty odporne: fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna. Uwaga: Jeśli zabieg wykonany jest na początku fazy liścia flagowego zbóż w dawce 0,6 l/ha jasnota różowa, niezapominajka polna i rdest plamisty mogą być średnio wrażliwe na środek. III ZASTOSOWANIE ŚRODKA 1. Pszenica ozima, jęczmień ozimyOpryskiwać wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia flagowego zbóż. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-1,0 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować na chwasty bardziej wyrośnięte i na plantacjach silnie zachwaszczonych. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. PRZECIWSKAZANIA W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów, środek stosować przemiennie z herbicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środka nie należy stosować: - na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki, - podczas wiatru przekraczającego prędkość 3 m/s (10,8 km/godz.). NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę. IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA Nie dotyczy 2. OKRES PREWENCJI PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): Nie dotyczy 3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji) Pszenica ozima, jęczmień ozima – nie dotyczy 4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz) Nie dotyczy 5 . OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. 6 . OCHRONA ŚRODOWISKA Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne szczególnie dwuliścienne, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne. VI PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – 58 682 04 04 Rzeszów –17 866 40 25 Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45 Lublin – 81 740 89 83 Tarnów - 14 631 54 09 Łódź – 42 657 99 00 Warszawa – 22 619 66 54 Poznań – 61 847 69 46 Wrocław – 71 343 30 08 VII PRZECHOWYWANIE Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×