Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

Burakosat500 SC

Pytanie

agrofoto    82

Załącznik do decyzji MriRw nr R-133 /2013d z dnia 17 .06.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 110/2012 z dnia 28.08.2012 r. Posiadacz zezwolenia: AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4096 CV Oosterhout, P.O. Box 295 AG Oosterhout, Królestwo Niderlandów, tel. +31 162 431931, fax +31 162 456797. Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: United Phosphorus Polska Sp. z O.o., ul. Na Przełaj 8, 03 – 092 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel./fax: 0048 22 614 00 45. Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska BURAKOSAT 500 SC Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) - 500 g/l (44,13%). Zezwolenie MRiRW nr R - 110/2012 z dnia 28.08.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 133 /2013d z dnia 17 .06. 2013 r. Niebezpieczny dla środowiska Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. I OPIS DZIAŁANIA Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i częściowego ograniczenia występowania chwastów jednoliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym. Środek do stosowana przy użyciu opryskiwacza polowego. II DZIAŁANIE NA CHWASTY Środek stosowany wspólnie ze środkami zawierającymi fenmedifam pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni. Odpowiednia wilgotność gleby sprzyja lepszemu pobieraniu środka z gleby co potęguje efekt chwastobójczy. Substancje czynne utrzymują się w górnej warstwie gleby zabezpieczając plantację przed zachwaszczeniem wtórnym. Wrażliwość chwastów: Stosowanie przedwschodowe Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, mlecz zwyczajny,maruna bezwonna, rdest powojowy, tasznik pospolity, tobołki polne,żółtlica drobnokwiatowaChwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, wiechlina roczna, wilczomlecz obrotny,fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, psianka czarna, rdest plamisty, szarłat szorstkiChwasty odporne: jasnota purpurowa, psianka czarna i starzec zwyczajny. Stosowanie powschodowe III ZASTOSOWANIE ŚRODKA Środek ochrony roślin Burakosat 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha. ROŚLINY ROLNICZE 1. Burak cukrowy, burak pastewny Stosowanie przedwschodowe Termin stosowania: Zaleca się wykonać zabieg środkiem Burakosat 500 SC przed siewem lub bezpośrednio po siewie buraków, lecz przed wschodami chwastów, na dobrze uprawioną wilgotną glebę. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha. UWAGI Tylko jeden zabieg przedwschodowy może być wykonany z zastosowaniem środka Burakosat 500 SC. Zabieg przedwschodowy nie zabezpiecza plantacji przed zachwaszczeniem na cały okres wegetacji i konieczne jest wykonanie zabiegów powschodowych. Zastosowanie przedwschodowe (przed lub tuż po siewie) wyklucza późniejsze stosowanie powschodowe środka Burakosat 500 SC w mieszaninach z innymi środkami chwastobójczymi. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Stosowanie powschodowe Środek Burakosat 500 SC stosować w mieszaninie ze środkiem Corzal 157 SE w systemie dwóch zabiegów. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania (w systemie dwóch zabiegów): 1 l/ha. Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać na chwasty w fazie liścieni. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Burakosat 500 SC 1 l/ha + Corzal 157 SE 2,5 l/ha. Drugi zabieg wykonać 5-10 dni po zabiegu na chwasty w fazie liścieni. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Burakosat 500 SC 1 l/ha + Corzal 157 SE 2,5 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. PRZECIWWSKAZANIA Środka nie stosować: -na glebach przesuszonych i zbrylonych, -na glebach piaszczystych, gliniasto-piaszczystych i torfowych, -na rośliny chore i osłabione. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: -znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, -nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w glebie w okresie 5 miesięcy od zastosowania. Po upływie tego okresu na polu opryskiwanym środkiem (po wykonaniu średniej orki na głębokość co najmniej 15 cm) można uprawiać wszystkie rośliny. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka, z powodu uszkodzeń roślin przez choroby lub szkodniki, można uprawiać buraki (cukrowe, pastewne, ćwikłowe) oraz kukurydzę. W przypadku uprawy buraka nie stosować ponownie środka Burakosat 500 SC. . OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO 5 miesięcy w stosunku do roślin następczych przewidzianych w zmianowaniu IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR,NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA. Nie dotyczy 2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) Nie dotyczy 3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji) Nie dotyczy 4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz) Nie dotyczy 5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nosić odpowiednią odzież ochronną. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. 6. OCHRONA ŚRODOWISKA Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne. Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. VI PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08 VII PRZECHOWYWANIE Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Wojtek026
      czy ten rejestr musi być z odr czy można sobie jakieś inne tabelki wydrukować, co jeśli np. skończyły się tabelki, lub zniszczyła się tak książeczka, zresztą rubryk nie ma tam za wiele, zgłosić się do odr po nową czy można sobie coś innego wydrukować?
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Expert Met 56 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-101/2012 Data wydania zezwolenia: 02-08-2012 Termin ważności zezwolenia: 01-08-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 01-02-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 01-02-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H319, H373, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto agrofag: termin: dawka: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez kamil255
   Witam.Doszło mi pare hektarów nieużytków,doprowadzone do użytku,opryskane glifosatem tylko pojawił soe problem bo glifosat nie dał rady zniszczyć trzciny.Proszę o pomoc czym ją wyeliminowac.
  • Przez PIT84
          Witam
    
   Chcę zwalczyć uciążliwe chwasty na placu firmy (perz, mlecz itp ). Wiem, że często do takich zabiegów dodaje się do Roundupu na chwastox. Jakie macie doświadczenie z takimi opryskami, co najlepiej użyć aby mieć spokój na dłuższy czas.
    
    
  • Przez Diwad890
   czym zwalczyc oset w polu oprucz roundup?
×