• 0
agrofoto

Lontrel 72 SG

Pytanie

agrofoto    85

Posiadacz zezwolenia: Dow AgroSciences Limited, Latchmore Cort, Brand Street, Hitchin, Hertfordshire, SG5 1 NH, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: 44 (0) 1462 457272, fax: +44 (0) 1462 426605, e-mail: UKHotline@dow.com. Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska LONTREL 72 SG Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: chlopyralid - 720 gramów w 1 kg środka (72%). Zezwolenie MRiRW Nr R - 14/2012wu z dnia 20.12.2012 r. I OPIS DZIAŁANIA LONTREL 72 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczonym do zwalczania chwastów w uprawie rzepaku ozimego, rzepaku jarego, buraków cukrowych, buraków pastewnych, buraków ćwikłowych, brukwi, rzepy oraz na użytkach zielonych. Środek Lontrel 72 SG stosuje się używając opryskiwaczy polowych. II DZIAŁANIE NA CHWASTY LONTREL 72 SG pobierany jest poprzez liście chwastów. Powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin, co powoduje wstrzymanie syntezy aminokwasów. Ponadto zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym. Lontrel 72 SG najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2 - 3 liści właściwych do fazy rozety. Chwasty wrażliwe: maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, ostrożeń polny, rumianek bezpromieniowy, rumianek pospolity, maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, starzec zwyczajny, złocień polny Chwasty średniowrażliwe: rdest powojowaty Chwasty średnioopdporne: rdest kolankowy, rdest plamisty. III ZASTOSOWANIE ŚRODKA 1. Rzepak ozimy Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,28 kg/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,14 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 3 – 4 tygodnie. Środek Lontrel 72 SG stosować wiosną w momencie ruszenia wegetacji rzepaku ozimego, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych, tj. do momentu, gdy zamknięte pąki kwiatowe na pędzie głównym znajdują się poniżej najmłodszych liści. Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecany oprysk: średniokroplisty. UWAGA: -W przypadku gdy głównym chwastem na plantacji rzepaku ozimego jest ostrożeń polny należy wykonać 2 zabiegi herbicydem LONTREL 72 SG. Pierwszy zabieg wykonuje się gdy ostrożeń znajduje się w fazie rozety (ale o średnicy nie większej niż 30 cm) stosując środek w dawce 0,28 kg/ha, drugi po upływie 3 -4 tygodni używając takiej dawki środka aby całkowita jego dawka w sezonie wegetacyjnym rzepaku ozimego nie przekroczyła 0,42 kg/ha. - Chwasty rumianowate będą skutecznie zwalczane w fazie rozety (do średnicy nie większej niż 10 cm) po zastosowaniu środka w dawce 0,28 kg/ha. 2. Rzepak jary Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,28 kg/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,14 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 3 – 4 tygodnie. Środek Lontrel 72 SG stosować od fazy 2 liści właściwych rzepaku jarego do fazy gdy zamknięte pąki kwiatowe na pędzie głównym znajdują się poniżej najmłodszych liści. Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecany oprysk: średniokroplisty. UWAGA: W przypadku gdy głównym chwastem na plantacji rzepaku jarego jest ostrożeń polny można wykonać 2 zabiegi herbicydem LONTREL 72 SG. Pierwszy zabieg należy wykonać na ostrożeń znajdujący się w fazie rozety (4 -6 liści) stosując środek w dawce 0,14 kg/ha, drugi po upływie 3 -4 tygodni używając dawki 0,28 kg/ha tak aby całkowita dawka nie przekroczyła 0,42 kg/ha. 3. Buraki cukrowe, buraki pastewne, buraki ćwikłoweMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,28 kg/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,14 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 3 – 4 tygodnie. Środek Lontrel 72 SG stosować od fazy liścieni buraków lecz nie później aż do momentu gdy rośliny zakryją 90% międzyrzędzi. Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecany oprysk: średniokroplisty. UWAGA: W przypadku gdy głównym chwastem na plantacji buraków jest ostrożeń polny można wykonać 2 zabiegi herbicydem LONTREL 72 SG. Pierwszy zabieg należy wykonać na ostrożeń znajdujący się w fazie rozety (4 -6 liści) stosując środek w dawce 0,14 kg/ha, drugi po upływie 3 -4 tygodni używając dawki 0,28 kg/ha tak aby całkowita dawka nie przekroczyła 0,42 kg/ha. 4. Brukiew, rzepaMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,28 kg/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,14 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 3 – 4 tygodnie. Środek Lontrel 72 SG stosować po wysadzeniu i przyjęciu się rozsady brukwi lub rzepy, po wschodach chwastów wrażliwych. W przypadku roślin uprawianych z siewu środek należy stosować po osiągnięciu przez rośliny uprawne fazy 2 liści właściwych. Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecany oprysk: średniokroplisty. UWAGA: Delikatne chlorozy lub zniekształcenia liści mogą występować w przypadku odmian charakteryzujących się małą ilością wosku na liściach. UWAGA: W przypadku gdy głównym chwastem na plantacji jest ostrożeń polny można wykonać 2 zabiegi herbicydem LONTREL 72 SG. Pierwszy zabieg należy wykonać na ostrożeń znajdujący się w fazie rozety (4 -6 liści) stosując środek w dawce 0,14 kg/ha, drugi po upływie 3 -4 tygodni używając dawki 0,28 kg/ha tak aby całkowita dawka nie przekroczyła 0,42 kg/ha. Użytki zielone Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,28 kg/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,28 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecany oprysk: średniokroplisty. Środek Lontrel 72 SG stosować na chwasty znajdujące w fazie rozety o średnicy 15 ­30 cm. W przypadku stosowania środka Lontrel 72 SG na łąkach i pastwiskach, z których pozyskuje się siano lub kiszonkę paszową zabieg należy wykonać po odrośnięciu trawy tj. co najmniej 2–3 tygodnie po ich koszeniu. UWAGA Łąki i pastwiska należy kosić nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zastosowania środka Lontrel 72 SG. Rośliny ozdobne Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,28 kg/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,28 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecany oprysk: średniokroplisty. Środek Lontrel 72 SG może być stosowany w uprawie drzew i krzewów ozdobnych, tak aby preparat nie miał kontaktu z liśćmi, pędami, ani żadnymi częściami zielonymi. Nie stosować środka w strefie korzeni roślin z rodziny Asteracea lub Fabaceae. UWAGA: Skuteczność zwalczania chwastów rumianowatych może być ograniczona, jeżeli w okresie wykonywania zabiegu wystąpi susza. Skuteczność zwalczania ostrożenia polnego może być osłabiona, jeżeli miała miejsce uprawa pola 2 tygodnie przed lub po zabiegu. Przeciwskazania Środka nie stosować: - na rośliny uprawne będące pod wpływem stresu spowodowanego np. chłodem, suszą, uszkodzeniami przez choroby czy szkodniki, niedoborami pokarmowymi; - w uprawach z wsiewką koniczyny ani innych roślin strączkowych; - w temperaturze powietrza poniżej 8°C i powyżej 25°C; - w czasie nadmiernej suszy; - po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami. Następstwo roślin W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem Lontrel 72 SG na tym samym polu można uprawiać Rzepak jary, zboża lub inne rośliny uprawne, w których zaleca się stosowanie środka Lontrel 72 SG. Po zbiorze roślin chronionych środkiem Lontrel 72 SG w tym samym sezonie wegetacyjnym nie można wysiewać lub sadzić: grochu, fasoli i innych roślin strączkowych, marchwi i innych roślin z rodziny baldaszkowatych, ziemniaków, sałaty i innych gatunków z rodziny Asteracea. W/w rośliny można uprawiać wiosną następnego sezonu wegetacyjnego, ale tylko wtedy gdy środek Lontrel 72 SG był stosowany na danym polu nie później niż pod koniec lipca poprzedniego roku kalendarzowego. Resztki roślin uprawnych pozostałe po zbiorach, należy rozdrobnić i wymieszać z glebą możliwie w najkrótszym okresie po zbiorze, tak aby przyspieszyć ich rozkład. Przed siewem lub sadzeniem gatunków wrażliwych należy upewnić się, że resztki pożniwne, słoma, obornik pozostawione na polu uległy kompletnemu rozkładowi. IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika. Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć. Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć. V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji) Nie dotyczy. 2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) Nie dotyczy. 3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji) Nie dotyczy 4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 7 dni. 5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN Zanieczyszczoną skórę umyć przed posiłkiem i po skończonej pracy W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. 6. OCHRONA ŚRODOWISKA Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne. Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. VI PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów Kraków – (12) 411 99 99 SosnowieLublin – (81) 740 89 83 Tarnów Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (17) 866 40 25 c – (32) 266 11 45 – (14) 631 54 09 – (22) 619 66 54 – (71) 343 30 08 VII PRZECHOWYWANIE Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

 • Podobna zawartość

  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: DuPont Glean Strong 54 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o. ul. Postępu, 02-676 Warszawa Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-93/2016 Data wydania zezwolenia: 05-04-2016 Termin ważności zezwolenia: 31-12-2019 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 30-06-2020 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 30-06-2021 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: diflufenikan - 417 g, chlorosulfuron - 125 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto agrofag: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, mlecz polny, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy,przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna termin: a)W przypadku pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta środek stosować: – po siewie, ale przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH00) lub –po wschodach - od początku fazy pierwszego liścia zboża, do końca fazy krzewienia (BBCH 11 - 29) b)W przypadku jęczmienia ozimego środek stosować po wschodach - od początku fazy pierwszego liścia zboża, do końca fazy krzewienia (BBCH 11 - 29). dawka: Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 120 g/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Toscana 75 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Proplan Plant Protection Company, S.L. Valle del Roncal, 28232 Madryt, Hiszpania Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-8/2018wu Data wydania zezwolenia: 07-03-2018 Termin ważności zezwolenia: 31-10-2019 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 30-04-2020 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 30-04-2021 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: tribenuron metylu - 750 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: pszenica ozima, jęczmień ozimy agrofag: gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, jasnota różowa, mak polny, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tasznik pospolity termin: Środek stosować wiosną tuż po ruszeniu wegetacji do fazy końca krzewienia (BBCH 29). dawka: Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Rapsan Turbo Nazwa posiadacza zezwolenia: Globachem N.V Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-15/2018 wu Data wydania zezwolenia: 16-03-2018 Termin ważności zezwolenia: 31-07-2020 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 31-01-2021 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 31-01-2022 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: metazachlor - 375 g, chinomerak - 125 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H317, H351, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: rzepak ozimy agrofag: blekot pospolity, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik rolny, przytulia czepna, rumian polny, rumianek polny, sporek polny, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, komosa biała, stulicha psia termin: środek stosować jeden raz w sezonie uprawy rzepaku w jednym z dwóch terminów: a) przedwschodowo: bezpośrednio po siewie rzepaku (BBCH 00-09), na starannie uprawioną (bez grud) glebę, lub b) powschodowo (jesienią): od fazy gdy rośliny rzepaku mają całkowicie rozwinięte liścienie do fazy ośmiu liści właściwych rzepaku (BBCH 10 - 18) a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści właściwych. dawka: Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Rapsan Solo 500 Nazwa posiadacza zezwolenia: Globachem N.V Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Sumi Agro Poland Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-12/2018 wu Data wydania zezwolenia: 16-03-2018 Termin ważności zezwolenia: 31-07-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 31-01-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 31-01-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: metazachlor - 500 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H351, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: rzepak ozimy agrofag: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, psianka czarna, rdest powojowy, rumianek pospolity, skrytek polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, wiechlina roczna, komosa biała, mak polny, mlecz polny, niezapominajka polna, rumian polny, przetacznik rolny, wyczyniec polny, stulicha psia, tasznik pospolity termin: środek stosować jeden raz w sezonie uprawy rzepaku w jednym z dwóch terminów: a) bezpośrednio po siewie rzepaku (BBCH 00-09), na wilgotną i starannie uprawioną (bez grud) glebę. lub b) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej w pełni rozwinięte liścienie (BBCH 10-18) a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści. dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Rapsan Plus Nazwa posiadacza zezwolenia: Globachem N.V Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Sumi Agro Poland Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-58/2018 Data wydania zezwolenia: 16-03-2018 Termin ważności zezwolenia: 30-04-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 31-10-2022 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 31-10-2023 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: metazachlor - 333 g, chinomerak - 83 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H317, H351, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: rzepak ozimy agrofag: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, rumianek pospolity, tasznik pospolity termin: bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,0 l/ha zastosowanie małoobszarowe: nie uprawa: rzepak ozimy agrofag: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, rumianek pospolity, tasznik pospolity, przetacznik polny termin: 4-7 dni po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę dawka: Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha zastosowanie małoobszarowe: nie uprawa: rzepak ozimy agrofag: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, rumianek pospolity, tasznik pospolity termin: powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści do fazy 8 rozwinięty liści (BBCH 12-18) dawka: Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
×

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.