Skocz do zawartości
agrofoto

Agrichem Metamitron 70 WG

Polecane posty

agrofoto    82

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 44/2014d z dnia 18.02.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-10/2010 z dnia 17.02.2010 r. Posiadacz zezwolenia: AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Królestwo Niderlandów, tel:. 0031(0)162431931, fax: 0031(0)162431931, e-mail:info@agrichem.com, www.agrichem.com Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: United Phosphorus Polska Sp. z O.o., ul. Na Przełaj 8, 03 – 092 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel./fax: 0048 22 614 00 45. Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska AGRICHEM METAMITRON 70 WG Zawartość substancji czynnej: metamitron – 4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on (związek z grupy triazynonów) – 70%. Zezwolenie MRiRW nr R-10/2010 z dnia 17.02.2010 r., zmienione decyzją MRiRW nr R-63/2010 z dnia 12.03.2010 r. decyzją MRiRW nr R - 184/2010 z dnia 23.06.2010 r. decyzją MRiRW nr R - 37/2012d z dnia 30.01.2012 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 44/2014d z dnia 18.02.2014 r. Drażniący Niebezpieczny dla środowiska Działa drażniąco na oczy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Uwaga! 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody, na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. I OPIS DZIAŁANIA Agrichem Metamitron 70 WG to środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym. Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od kiełkowania do fazy liścieni. DZIAŁANIE NA CHWASTYChwasty wrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tobołki polneChwasty średnio wrażliwe: przytulia czepnaChwasty odporne: chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się. II ZASTOSOWANIE ŚRODKA, TERMINY I DAWKI 1. BURAK CUKROWY Opryskiwać do 3 dni po siewie buraków, na dobrze uprawioną (bez grud) wilgotną glebę. Zalecana dawka: 3 kg/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Uwagi! Środka nie stosować: w terminie przedwschodowym - w okresie kiełkowania buraków - w okresie długotrwałej suszy Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. III NASTĘPSTWO ROŚLIN Sisko 70 WG rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki. Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki. IV OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. VII PRZECHOWYWANIE Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN - Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. - Unikać zanieczyszczenia oczu. - Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę. - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. IX ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE X POMOC MEDYCZNA W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682-04-04 Kraków – (12) 411-99-99 Lublin – (81) 740-89-83 Łódź – (42) 657-99-00 Poznań – (61) 847-69-46 RzeszówSosnowiecTarnówWarszawaWrocław –(17) 866-40-25 –(32) 266-11-45 –(14) 631-54-09 –(22) 619-66-54 – (71) 343 30 08 Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×