Skocz do zawartości
agrofoto

Cuckoo 750 WG

Polecane posty

agrofoto    82

Załącznik do pozw. MRiRW nr R-40/2014h.r. z dnia 13.05.2014 r. Posiadacz pozwolenia na handel równoległy: Goldengrass Ltd., Dickens House, Guithaven Street, Witham, Essex, CM8 1 BJ, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: 44 1920486253, fax: 44 1920485123, Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska CUCKOO 750 WG Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: tribenuron metylowy – (związek z grupy sulfonylomocznikowych) -750 g/kg (75%) Pozwolenie MRiRW nr R -40/2014h.r. z dnia 13.05.2014 r. Niebezpieczny dla środowiska Zawiera tribenuron metylowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. I OPIS DZIAŁANIA Środek chwastobójczy w formie mikrogranulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym. Środek ochrony roślin Cuckoo 750 WG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. II DZIAŁANIE NA CHWASTY Cuckoo 750 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład środka w glebie ogranicza możliwość pobierania go przez korzenie. Pierwsze efekty działania środka widoczne są po 14 dniach od wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Cuckoo 750 WG charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że zboża rozkładają środek na związki nieaktywne. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż w okresie od fazy dwóch liści do fazy strzelania w źdźbło. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Opady deszczu występujące w trakcie lub wkrótce po zabiegu obniżają skuteczność działania środka. Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polne, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, nawrot polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polneChwasty średniowrażliwe: fiołek polny, ostrożeń polny, rdest powojowaty Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne. III ZASTOSOWANIE ŚRODKA 1. pszenica ozima Środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji, od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło. Środek stosować z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający): Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Cuckoo 750 WG 25 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha Cuckoo 750 WG 25 g/ha + Silwett 0,1 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Cuckoo 750 WG 20-25 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha Cuckoo 750 WG 20-25 g/ha + Silwett 0,1 l/ha 2. pszenica jara, jęczmień jaryŚrodek stosować od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło. Środek stosować w fazie 2-4 liści chwastów: Środek stosować z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający): Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Cuckoo 750 WG 20 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha Cuckoo 750 WG 20 g/ha + Silwett 0,1 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Cuckoo 750 WG 15-20 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha Cuckoo 750 WG 15-20 g/ha + Silwett 0,1 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1 Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. UWAGI: Silna rosa lub opady występujące wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych lub w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji. W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon. Niektóre gatunki chwastów np. rdest powojowy mogą wykazać odporność na środek. Celem zapobiegania uodpornienia się chwastów należy: - stosować środek na młode, intensywnie rosnące chwasty - stosować środek przemiennie z herbicydami o innym mechanizmie działania. PRZECIWWSKAZANIA Środka nie stosować: - łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie, - w zbożach z wsiewką roślin motylkowych, - na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. . NASTĘPSTWO ROŚLIN Po wcześniejszej likwidacji plantacji, środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych w tym samym sezonie wegetacyjnym, po wykonaniu orki i upływie 30 dni od zabiegu dla zbóż i kukurydzy a w przyszłym sezonie wegetacyjnym dla wszystkich roślin uprawnych. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO -likwidacja plantacji, w tym samym sezonie wegetacyjnym: zboża , kukurydza -30 dni, -po zbiorze rośliny uprawnej w przyszłym sezonie wegetacyjnym – nie dotyczy. IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką (lub odważyć). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do połowy zbiornika następnie dodać Atpolan 80 EC/Silwett. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą ciągle mieszając. Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA. 2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) Nie dotyczy Nie dotyczy 3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji) 4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz) Nie dotyczy Nie dotyczy 5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka. Nosić odpowiednią odzież ochronną. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę. 6. OCHRONA ŚRODOWISKA Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania dawki powyżej 15 g/ha. Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zboża. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne. VI PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli to możliwe, pokaż etykietę). W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08 VII PRZECHOWYWANIE Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30o C. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×