• 0
agrofoto

Sherpa 100 EC

Pytanie

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 321/2013d z dnia 18.12.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr 29/2002 z dnia 12.03.2002 r. Posiadacz zezwolenia: SBM Developpement, 42 Chemin du Moulin Carron, Immeuble Norly, 69130 Ecully, Republika Francuska, tel.: +33 4 91 24 44 02/87; fax.+33 4 91 24 44 67. Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe Chemirol Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 3, 88 -300 Mogilno, tel.: 52 3188800; fax. 52 318880. Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska SHERPA 100 EC Zawartość substancji czynnej: cypermetryna – (1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2­dimetylocyklopropanokarboksylan (RS) – .-cyjano-3-fenoksybenzylu (związek z grupy pyretroidów) - 100 g w 1 litrze środka. Substancje niebezpieczne, niebędące substancją czynną: solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory lekkie aromatyczne, niskowrząca benzyna -niespecyfikowana. Zezwolenie MRiRW Nr 29/2002 z dnia 12.03.2002r., zmienione decyzją MRiRW Nr R - 204/2003p z dnia 31.07.2003r., decyzją MRiRW Nr R - 120/2004o z dnia 11.03.2004 r. decyzją MRiRW nr R-38/2009 z dnia 17.02.2009 r. decyzją MRiRW nr R-61/2012d z dnia 24.02.2012 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 321/2013d z dnia 18.12.2013 r. Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Działa drażniąco na drogi oddechowe i na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Toksyczny dla pszczół w dawce do 0,27 l środka/ha. Bardzo toksyczny dla pszczół w dawce powyżej 0,27 l środka/ha. Uwaga ! 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. I OPIS DZIAŁANIA Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany aparaturą naziemną lub agrolotniczą, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych, zielarskich, ozdobnych oraz w leśnictwie. Środek wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe na szkodniki ssące i gryzące. Na roślinie działa powierzchniowo. II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI I ROŚLINY ROLNICZE 1. ZIEMNIAK larwy-stonki-ziemniaczanej]larwy stonki ziemniaczanej[/url] i chrząszcze stonki ziemniaczanej Zalecana dawka: 0,25-0,3 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy i starszych larw oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej. 2. RZEPAK OZIMY chowacz brukwiaczek Zalecana dawka: 0,3 l/ha. Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją. 3. RZEPAK OZIMY słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego) Zalecana dawka: 0,25 l/ha. Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. 4. BURAK CUKROWY I BURAK PASTEWNY drobnica burakowa Zalecana dawka: 0,4 l/ha. Opryskiwać glebę w 3-4 dni po siewie. pchełka burakowa. Zalecana dawka: 0,3 l/ha. Opryskiwać w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. mszyca trzmielinowo - burakowa Zalecana dawka: 0,3 l/ha. Stosować przed wystąpieniem kolonii mszyc. rolnice Zalecana dawka: 0,3 l/ha. Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją. 5. TRAWY NASIENNE (PLANTACJE WYCZYŃCA ŁĄKOWEGO) paciornica wyczyńcówka Zalecana dawka:0,4 l/ha. Opryskiwać w 5 dni po wylocie muchówek i powtórzyć zabieg po 5-7 dniach. Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha (aparaturą naziemną zalecane opryskiwanie: średniokropliste), 10 l/ha (aparaturą agrolotniczą wyposażoną w atomizery), 30-50 l/ha (aparaturą agrolotniczą). 6. TYTOŃ wciornastek tytoniowiec - wektor brązowej plamistości pomidora Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody). na rozsadniku Stosować 80 ml cieczy na m2. Opryskiwać rozsadę na 3 dni przed wysadzeniem na plantacji. na plantacji trzykrotne opryskiwanie: I zabieg -po wysadzeniu rozsady - 300 l/ha II zabieg -po 21 dniach po pierwszym zabiegu -450 l/ha, III zabieg -po 42 dniach po pierwszym zabiegu -600 l/ha. 7. CHMIEL mszyca śliwowo-chmielowa Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody). Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1500-3000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji. Zabieg przed kwitnieniem chmielu wykonać, gdy średnia liczba mszyc bezskrzydłych na 1 liściu wynosi 50-100, a po kwitnieniu 5-10. ROŚLINY SADOWNICZE 1. DRZEWA OWOCOWE piędzik przedzimek, zwójkówki i inne gąsienice zjadające liście, szkodniki minujące, miodówki, mszyce, znamionówka tarniówka, namiotnica gruszowa Zalecana dawka: 0,375-0,45 l/ha. 2. JABŁOŃ, GRUSZA owocówka j abłkóweczka Zalecana dawka: 0,375-0,45 l/ha. kwieciak jabłkowiec Zalecana dawka: 0,375 l/ha. Najczęściej zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. 3. PORZECZKI mszyce, brzęczak porzeczkowy, piłecznica agrestowa, plamiec agreściak, kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec, krzywiki Zalecana dawka: 0,375 l/ha. przezierniki, pryszczarki Zalecana dawka: 0,45 l/ha. Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha. W sadach i jagodnikach towarowych ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu w sezonie wegetacyjnym. Dalsze niezbędne zabiegi wykonać środkami z innych grup chemicznych. ROŚLINY WARZYWNE 1. KAPUSTNE gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka Zalecana dawka: 0,2-0,3 l/ha. Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic. Niższą z zalecanych dawek stosować na wcześniejsze stadia rozwojowe gąsienic. mszyca kapuściana Zalecana dawka: 0,2-0,3 l/ha. Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. chowacze łodygowe, pchełki na rozsadzie kapusty Zalecana dawka: 0,3 l/ha. Opryskiwać rośliny z chwilą pojawienia się szkodnika. 2. POMIDOR larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce Zalecana dawka: 0,25 l/ha. 3. RZODKIEWKA pchełki Zalecana dawka: 0,2 l/ha. 4. GROCH pachówka strączkóweczka Zalecana dawka: 0,2 l/ha. Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków. mszyca grochowa Zalecana dawka: 0,2 l/ha. Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii. wciornastki Zalecana dawka: 0,2 l/ha. Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika. 5. CEBULA, POR wciornastki Zalecana dawka: 0,25 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 6. RÓŻNE WARZYWA piętnówki Zalecana dawka: 0,3 l/ha. Stosować zgodnie z sygnalizacją. ROŚLINY WARZYWNE (PLANTACJE NASIENNE) zmieniki Zalecana dawka: 0,25 l/ha. 1. CEBULA, KOPER OGRODOWY, MARCHEW, PIETRUSZKA Opryskiwać w okresie kwitnienia 25-50% kwiatostanów. 2. FASOLA Opryskiwać w okresie nalotu pluskwiaków od początku formowania się pąków kwiatowych. 3. OGÓREK GRUNTOWY Opryskiwać po zauważeniu nekrotycznych plam na najmłodszych liściach. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średni okr opli ste. ROŚLINY WARZYWNE (POD OSŁONAMI)1. POMIDOR, OGÓREK, PAPRYKA mszyce, wciornastki i inne owady szkodliwe Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody). Zalecana ilość cieczy użytkowej 1000-2000 l/ha w zależności od wielkości masy roślinnej. ROŚLINY OZDOBNE (W GRUNCIE) mszyce, gąsienice zjadające liście, wciornastki i inne owady szkodliwe Zalecane stężenie: 0,04-0,05% (40-50 ml środka w 100 litrach wody). Zalecana ilość cieczy użytkowej: 600 l/ha. ROŚLINY OZDOBNE (POD OSŁONAMI) mszyce, wciornastki i inne owady szkodliwe Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody). Zalecana ilość cieczy użytkowej 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin i ich zagęszczenia na plantacji. ROŚLINY ZIELARSKIE gąsienice, chrząszcze, mszyce, zmieniki, wciornastki i inne owady szkodliwe Zalecane stężenie: 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody). Zalecana ilość cieczy użytkowej 600-1000 1 cieczy użytkowej/ha w zależności od wysokości oślin i ich zagęszczenia na plantacji. LEŚNICTWO 1. starsze drzewostany brudnica mniszka, boreczniki, strzygonia choinówka i inne larwy liściożerne Zalecana dawka: 0,1-0,2 l/ha. Środek w wyższej z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Do zabiegów agrolotniczych środek stosować łącznie z ze środkiem wspomagającym Ikar 95 EC lub Dedal 90 EC w dawce 0,7-1 l/ha z dodatkiem wody w ilości 1,3-2 l/ha. szeliniak s osnowiec i inne ryjkowce Zalecane stężenie: 0,5-1,25%. (500-1250 ml środka w 100 litrach wody). Środek stosować do maczania nadziemnych części sadzonek przed wysadzeniem na miejsce stałe lub opryskiwać uprawy aparaturą naziemną stosując 50-100 1 cieczy/ha. -do zabezpieczenia surowca drzewnego i zwalczania szkodników wtórnych Zalecane stężenie: 0,1-0,8% (100-800 ml środka w 100 litrach wody). Stosować 5 1 cieczy użytkowej na m3 drewna. Środek w wyższym z zalecanych stężeń stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. UWAGI: 1. Środek najskuteczniej działa w temperaturze poniżej 20° C. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia. 2. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. 3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin. 4. Zabieg agrolotniczy wykonać gdy prędkość wiatru wynosi 1-3 m/sek. 5. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta, CEBULA, goździk) lub szkodników np. (mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający. 6. Przy zastosowaniu w dawce do 0,27 l/ha w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających stosować po wieczornym oblocie pszczół. 7. Przy zastosowaniu w dawce powyżej 0,27 l/ha w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować: - na rośliny uprawne w czasie kwitnienia - kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty -w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji. III OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji ZIEMNIAK, RZEPAK OZIMY, burak cukrowy, burak pastewny, CHMIEL, jabłka, grusze, GROCH, CEBULA, POR, rośliny zielarskie -14 dni; porzeczka czarna - 21 dni; RZODKIEWKA - 10 dni; KAPUSTNE, GROCH, POMIDOR gruntowy - 7 dni; POMIDOR, OGÓREK, PAPRYKA pod osłonami - 3 dni; trawy nasienne, plantacje nasienne roślin warzywnych, rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami, leśnictwo – nie dotyczy OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu 30 dni przy zastosowaniu środka w dawce powyżej 0,27 l/ha. DLA LUDZI I ZWIERZĄT okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. V PRZECHOWYWANIE Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać dobrze wentylowanym pomieszczeniu i w warunkach suchych. w miejscach dostępnych jedynie dla osób uprawnionych. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Unikać zanieczyszczenia skóry. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Nosić odpowiednią odzież ochronną odpowiednie, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. VII ANTIDOTUM BRAK. STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE. W przypadku awarii lub, jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). VIII POMOC MEDYCZNA W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08 Okres ważności - 3 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie


 • Podobna zawartość

  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:TransformNazwa posiadacza zezwolenia:Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska, 02-672 WarszawaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-60/2018Data wydania zezwolenia:16-03-2018Termin ważności zezwolenia:18-08-2026Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:18-02-2027Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:18-02-2028Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:sulfoksaflor - 500 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H410Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:pszenica ozima, jęczmień ozimyagrofag:mszycetermin:Środek stosować od początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (rozwój kłosa w pochwie liściowej, BBCH 40) do fazy dojrzałości woskowej ziarniaka (BBCH 87).dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,048 kg/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:owiesagrofag:mszycetermin:Środek stosować od początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (rozwój kłosa w pochwie liściowej, BBCH 40) do fazy dojrzałości woskowej ziarniaka (BBCH 87).dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,048 kg/hazastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Phostoxin TabletNazwa posiadacza zezwolenia:Detia Freyberg GmbH Dr Werner-Freyberg Strasse, D-69514 Laudenbach, NiemcyPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:PUPH SOLFUM Sp. z o.o.Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-34/2018Data wydania zezwolenia:16-02-2018Termin ważności zezwolenia:31-08-2023Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:29-02-2024Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:28-02-2025Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:fosforek (III) glinu (III) - 560 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H260, H300, H311, H315, H318, H330, H400Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:ziarno, nasiona, tytońagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g PH3/m3 (10 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g -10 g PH3/m3 (5 – 10 tabletek/m3)zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:puste pomieszczeniaagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g PH3/m3 (10 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g -10 g PH3/m3 (5 – 10 tabletek/m3)zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:ziarno zbóż na statkachagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g PH3/m3 (5 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 g – 5 g PH3/m3 (3 - 5 tabletek/m3)zastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Degesch Plates/ Degesch StripsNazwa posiadacza zezwolenia:Detia Freyberg GmbH Dr Werner-Freyberg Strasse, D-69514 Laudenbach, NiemcyPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:PUPH SOLFUM Sp. z o.o.Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-36/2018Data wydania zezwolenia:16-02-2018Termin ważności zezwolenia:31-08-2023Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:29-02-2024Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:28-02-2025Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:fosforek (III) magnezu (II) - 560 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H260, H300, H312, H330, H400Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:ziarno, suszone owoce, suszone warzywa, wytłoki, siano, zioła, rośliny lecznicze, orzechy, nasiona roślin oleistych, przyprawy, herbata, kawa, tytoń, ziarna kakaoagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,5 g PH3/m3 = 1 płytka na 6 m3 lub 1 taśma na 120 m3, czas ekspozycji 2,5 – 5 dni.zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:puste pomieszczeniaagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,5 g PH3/m3 = 1 płytka na 6 m3 lub 1 taśma na 120 m3, czas ekspozycji 2,5 – 5 dni.zastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:CloserNazwa posiadacza zezwolenia:Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska, 02-672 WarszawaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-59/2018Data wydania zezwolenia:16-03-2018Termin ważności zezwolenia:18-08-2026Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:18-02-2027Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:18-02-2028Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:sulfoksaflor - 120 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H411Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:ziemniakagrofag:mszycetermin:Środek stosować od fazy tworzenia bocznych odgałęzień do fazy widocznych pierwszych paków kwiatowych pierwszego kwiatostanu (BBCH 20-59) i/lub od fazy widocznych pierwszych jagód (BBCH 70)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:kapusta głowiastaagrofag:mszycetermin:Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:sałata, szpinakagrofag:mszycetermin:Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/hazastosowanie małoobszarowe:takuprawa:brokuł, brukselka, kalafioragrofag:mszycetermin:Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/hazastosowanie małoobszarowe:tak
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Affirm OptiNazwa posiadacza zezwolenia:Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 WarszawaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-173/2017Data wydania zezwolenia:31-08-2017Termin ważności zezwolenia:30-04-2025Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:31-10-2025Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:31-10-2026Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:benzoesan emamektyny - 9,5 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H400, H410Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:jabłońagrofag:owocówka jabłkóweczka, zwójkówkitermin:Środek stosować od początku wzrostu owoców do dojrzałości zbiorczej (BBCH 71-89)dawka:Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,06 kg/ha. lub 1,1 kg/10.000 m2 powierzchni ściany owoconośnej.zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:śliwaagrofag:owocówka śliwkóweczkatermin:Środek stosować od początku wzrostu owoców do dojrzałości zbiorczej (BBCH 71-89).dawka:Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/hazastosowanie małoobszarowe:nie
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.