Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

Acetamip 20 SP

Pytanie

agrofoto    82

 

 

 

Nazwa handlowa produktu: Acetamip 20 SP
Nazwa posiadacza zezwolenia: Agri-Grow Sp. z O.o.

Wąska, 85-036 Bydgoszcz

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:
Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-49/2015 h.r.
Data wydania zezwolenia: 19-10-2015
Termin ważności zezwolenia: 20-04-2018
Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 29-10-2018
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 29-10-2019
Rodzaj preparatu: Insektycyd
Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: acetamipryd - 20 %
Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H410, H302
Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: ,
Pozwolenie na handel równoległy: tak

Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania
uprawa: ziemniak
agrofag: stonka, stonka ziemniaczana, larwy, chrząszcze stonki ziemniaczanej
termin:
dawka: 1. Ziemniak

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 kg/ha.

Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw.

W przypadku długotrwałych nalotów szkodnika zabieg można powtórzyć z użyciem środka z innej grupy chemicznej.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

zastosowanie małoobszarowe: nie
uprawa: rzepak ozimy
agrofag: słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny
termin:
dawka: Słodyszek rzepakowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,12 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.

Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do początku kwitnienia rzepaku.

 

Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

 

Chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20- 0,25 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

zastosowanie małoobszarowe: nie
uprawa: jabłoń
agrofag: mszyca, toczyk gruszowiaczek, owocówka jabłkóweczka, owocnica, pryszczarek jabłoniak, ogrodnica niszczylistka, bawełnica korówka
termin:
dawka: Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Opryskiwać od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

 

Toczyk gruszowiaczek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Zabieg wykonać od fazy różowego pąka do końca opadania płatków kwiatowych.

 

Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-14 dni.

Środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj.

 

Owocnica jabłkowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować na początku okresu wylęgania się larw, w fazie opadania płatków kwiatowych.

 

Pryszczarek jabłoniak

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Stosować w okresie od końca kwitnienia do początku opadania owoców (czerwcowe opadanie) (BBCH 59-73).

 

Ogrodnica niszczylistka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Stosować w okresie od końca kwitnienia do początku opadania owoców (czerwcowe opadanie) (BBCH 59-73).

 

Bawełnica korówka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

zastosowanie małoobszarowe: nie
uprawa:

wiśnia, czereśnia

agrofag: nasionnica trześniówka, mszyca
termin:
dawka: Nasionnica trześniówka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Zabieg wykonywać w okresie licznego pojawu muchówek i masowego składania jaj.

W przypadku rozciągniętego w czasie nalotu muchówek można dokonać 2-3 zabiegów środkami należącymi do innych grup chemicznych.

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

W przypadku dużego nasilenia występowania szkodnika środek Acetamip 20 SP można stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,125 kg/ha + 0,1 l/ha adiuwanta Slippa.

zastosowanie małoobszarowe: nie
uprawa:

grusza/" data-ipsHover data-ipsHover-target="https://www.agrofoto.pl/forum/index.php?app=sdsor&module=sdsor&controller=core&term=grusza">grusza

agrofag: mszyca, owocówka jabłkóweczka
termin:
dawka: Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj lub w fazie rozwoju jaj „czarna główka”.

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

zastosowanie małoobszarowe: nie
uprawa:

śliwa

agrofag: mszyca, owocówka śliwkóweczka
termin:
dawka: Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

W przypadku dużego nasilenia występowania szkodnika środek Acetamip 20 SP można stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,125 kg/ha + 0,1 l/ha adiuwanta Slippa.

 

Owocnice śliwowe

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować na początku okresu wylęgania się larw, jednak nie wcześniej, niż pod koniec fazy opadania płatków kwiatowych.

 

Owocówka śliwkóweczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 2-3 tygodnie.

zastosowanie małoobszarowe: nie
uprawa:

truskawka/" data-ipsHover data-ipsHover-target="https://www.agrofoto.pl/forum/index.php?app=sdsor&module=sdsor&controller=core&term=truskawka">truskawka

agrofag: opuchlaki
termin:
dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

zastosowanie małoobszarowe: nie
uprawa:

grusza/" data-ipsHover data-ipsHover-target="https://www.agrofoto.pl/forum/index.php?app=sdsor&module=sdsor&controller=core&term=grusza">grusza

agrofag: zwójka, miodówki, śluzownica ciemna, kwieciak, pryszczarek
termin:
dawka: Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Acetamip 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

 

Miodówka gruszowa plamista, miodówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa żółta.

Środek Acetamip 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Zabieg wykonać od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do początku fazy rozwoju owoców (BBCH 11-71).

Środek ogranicza występowanie osobników dorosłych i larw pierwszego pokolenia.

 

Śluzownica ciemna

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Opryskiwać po stwierdzeniu obecności szkodnika, od początku fazy rozwoju owoców do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 71-89).

 

Kwieciak gruszowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59).

 

Pryszczarek gruszowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Środek stosować w fazie rozwoju owoców (BBCH 71-79).

 

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 200-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa:

śliwa

agrofag: zwójka, misecznik
termin:
dawka: Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Acetamip 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

 

Misecznik śliwowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa:

wiśnia, czereśnia, morela

agrofag: zwójka, śluzownica ciemna, licinek tarninaczek, kwieciak, mszyca
termin:
dawka: . Wiśnia, czereśnia.

Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Acetamip 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

 

Śluzownica ciemna

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Liczba zabiegów: 1.

Opryskiwać po stwierdzeniu obecności szkodnika, od początku fazy rozwoju owoców do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 71-89).

 

Licinek tarninaczek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59).

 

Kwieciak pestkowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Liczba zabiegów: 1.

Zabieg wykonywać w okresie występowania chrząszczy od fazy pąka białego do końca fazy kwitnienia (BBCH 57-69).

 

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 200-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa: winorośl
agrofag: zwójka, ogrodnica niszczylistka
termin:
dawka: Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Acetamip 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

Mszyce

Środek Acetamip 20 SP stosowanyłącznie z adiuwantem Slippa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).

 

Ogrodnica niszczylistka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 65-89).

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa: borówka amerykańska
agrofag: zwójka, mszyca, ogrodnica niszczylistka, pryszczarek
termin:
dawka: Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Acetamip 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

 

Mszyce

Środek Acetamip 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).

 

Ogrodnica niszczylistka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 65-89).

 

Pryszczarek borówkowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 - 14 dni.

Zabieg wykonać po zauważeniu pierwszych uszkodzeń na liściach od końca fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 69-89).

 

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 200-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa: leszczyna
agrofag: mszyca, zwójka
termin:
dawka:
zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa: malina
agrofag: zwójka, mszyca, krzywik, kwieciak, kistnik malinowiec, pryszczarek, przezierniki
termin:
dawka: Mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Środek Acetamip 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 200-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Krzywik maliniaczek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować w okresie pękania pąków (BBCH 56-59).

 

Kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.

Opryskiwać w momencie pojawienia się chrząszczy, przed kwitnieniem, gdy pąki kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51-59).

 

Pryszczarek namalinek łodygowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Opryskiwać w okresie lotu muchówek, od fazy gdy jest rozwinięty pierwszy liść do fazy gdy pędy osiągają około 90 % typowej długości lub po zbiorze owoców (BBCH 11-39 lub BBCH powyżej 89). Opryskiwać dokładnie dolne części pędów.

 

Przeziernik malinowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa:

porzeczka, porzeczka biała, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, agrest

agrofag: mszyca, zwójka, gąsienice, krzywik, pryszczarek, owocnica, przezierniki
termin:
dawka: Mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Acetamip 20 SP stosowany łącznie z adiuwantem Slippa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

 

Krzywik porzeczkowiaczek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Stosować w fazie rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59)

 

Pryszczarek porzeczkowiak liściowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.

Stosować w fazie rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59).

 

Owocnica porzeczkowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.

Zabieg wykonać od początku fazy kwitnienia gdy jest około 10% rozwiniętych kwiatów do końca fazy kwitnienia tj. gdy wszystkie płatki opadną (BBCH 61-69).

 

Przeziernik porzeczkowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa:

truskawka/" data-ipsHover data-ipsHover-target="https://www.agrofoto.pl/forum/index.php?app=sdsor&module=sdsor&controller=core&term=truskawka">truskawka

agrofag: kwieciak, zmieniki
termin:
dawka: Kwieciak malinowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 - 14 dni.

Opryskiwać w okresie pojawienia się chrząszczy, w fazie rozwoju kwiatostanu kiedy pąki kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51-59).

 

Zmieniki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Opryskiwać w okresie pojawienia się szkodnika, w fazie rozwoju kwiatostanu kiedy pąki kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51-59).

 

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 200-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa:

papryka/" data-ipsHover data-ipsHover-target="https://www.agrofoto.pl/forum/index.php?app=sdsor&module=sdsor&controller=core&term=papryka">papryka, dynia, melon, kawon, ogórek

agrofag: wciornastek, mszyca, zmieniki
termin:
dawka: Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec

Środek Acetamip 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamip 20 SP- 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia. (BBCH 11-69).

 

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy 40% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 11-85).

 

Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

 

Zmieniki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Stosować w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11-69).

 

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 200 - 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa: czosnek
agrofag: mszyca, śmietka
termin:
dawka: Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy gdy pierwsze torebki pękają (BBCH 11-85);

 

Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa:

sałata, szpinak

agrofag: mszyca
termin:
dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa:

bób, groch, fasola/" data-ipsHover data-ipsHover-target="https://www.agrofoto.pl/forum/index.php?app=sdsor&module=sdsor&controller=core&term=fasola">fasola

agrofag: strąkowiec, śmietka, wciornastek
termin:
dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa: burak ćwikłowy
agrofag: pchełka, pchełka burakowa, drobnica burakowa
termin:
dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa:

por, cebula

agrofag: chowacz brukwiaczek, wgryzka szczypiorka, wciornastek, śmietka
termin:
dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa: kapusta głowiasta
agrofag: pchełka, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, gnatarz rzepakowiec, wciornastek
termin:
dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa:

kapusta pekińska, kapusta brukselska

agrofag: wciornastek, pchełka, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, gnatarz rzepakowiec, śmietka, mszyca
termin:
dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa:

fasola/" data-ipsHover data-ipsHover-target="https://www.agrofoto.pl/forum/index.php?app=sdsor&module=sdsor&controller=core&term=fasola">fasola

agrofag: zmieniki
termin:
dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa:

pomidor/" data-ipsHover data-ipsHover-target="https://www.agrofoto.pl/forum/index.php?app=sdsor&module=sdsor&controller=core&term=pomidor">pomidor

agrofag: skoczogonek
termin:
dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa:

ogórek, pomidor/" data-ipsHover data-ipsHover-target="https://www.agrofoto.pl/forum/index.php?app=sdsor&module=sdsor&controller=core&term=pomidor">pomidor, papryka/" data-ipsHover data-ipsHover-target="https://www.agrofoto.pl/forum/index.php?app=sdsor&module=sdsor&controller=core&term=papryka">papryka, oberżyna, sałata

agrofag: mączlik, wciornastek, miniarka, mszyca, zmieniki, pchełka
termin:
dawka: Maksymalne zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g środka w 10 litrach wody.

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g środka w 10 litrach wody.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11-89).

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa: rośliny ozdobne
agrofag: mączlik, wciornastek, miniarka, mszyca, czerwce, zmieniki
termin:
dawka: Maksymalne zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g środka w 10 litrach wody.

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g środka w 10 litrach wody.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11-89).

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa: lasy
agrofag: brudnica mniszka, chrabąszcze, zwójka, barczatka sosnówka, osnuja gwiaździsta, boreczniki
termin:
dawka:
zastosowanie małoobszarowe: nie
uprawa: lasy
agrofag: śmietka, śmietka modrzewiowa, chrabąszcze, osnuja gwiaździsta, ochojnik
termin:
dawka:
zastosowanie małoobszarowe: nie
uprawa: szkółki krzewów iglastych i liściastych, szkółki leśne, uprawy leśne
agrofag: mszyca, skoczogonek
termin:
dawka: Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa: plantacje, plantacje nasienne, świerk

agrofag: skoczogonek
termin:
dawka: Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

zastosowanie małoobszarowe: tak
uprawa:

modrzew, plantacje nasienne

agrofag: krobik modrzewiowiec
termin:
dawka: Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha.

zastosowanie małoobszarowe: tak

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie


 • Podobna zawartość

  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Sparrow Nazwa posiadacza zezwolenia: Oxon Italia Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Spiess-Urania ChemicalsGmBH Sp. z.o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-172/2017 Data wydania zezwolenia: 31-08-2017 Termin ważności zezwolenia: 31-01-2024 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 30-09-2024 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 30-09-2025 Rodzaj preparatu: Insektycyd Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: lambda-cyhalotryna - 100 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H332, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: ziemniak agrofag: stonka ziemniaczana, larwy, chrząszcze termin: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika. dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha. zastosowanie małoobszarowe: nie uprawa: rzepak ozimy agrofag: pchełki, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny termin: dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha. zastosowanie małoobszarowe: nie uprawa: pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto agrofag: mszyce termin: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 37 – 75). dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha. zastosowanie małoobszarowe: nie uprawa: kukurydza agrofag: omacnica prosowianka termin: Zabieg najkorzystniej jest wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika. Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy 3 kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 33 – 69). dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha. zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Rewers 240 EW Nazwa posiadacza zezwolenia: Adama Polska Sp. z o.o. ul. Sienna, 00-121 Warszawa Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-188/2017 Data wydania zezwolenia: 28-09-2017 Termin ważności zezwolenia: 31-05-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 30-11-2022 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 30-11-2023 Rodzaj preparatu: Insektycyd Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: tau-fluwalinat - 240 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: rzepak ozimy agrofag: chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik termin: dawka: Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Multirose Nazwa posiadacza zezwolenia: SBM Ceveloppement Chemin du Moulin Carron Immeuble Norly, 69130 Ecully, Francja Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: SBM Life Science Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-138/2017 Data wydania zezwolenia: 13-07-2017 Termin ważności zezwolenia: 31-10-2018 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 30-04-2019 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 30-04-2020 Rodzaj preparatu: Insektycyd, Fungicyd Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: tebukonazol - 10 g, deltametryna - 0,5 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: róża agrofag: mszyce, mączniak prawdziwy, rdza, czarna plamistość termin: dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/ 10 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5-15 ml/ 10 m2 zastosowanie małoobszarowe: nie uprawa: rośliny ozdobne agrofag: mszyce, mączniak prawdziwy, plamistość liści termin: dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/ 10 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5-15 ml/ 10 m2 zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Evure 240 EW Nazwa posiadacza zezwolenia: Adama Polska Sp. z o.o. ul. Sienna, 00-121 Warszawa Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Syngenta Polska Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-187/2017 Data wydania zezwolenia: 28-09-2017 Termin ważności zezwolenia: 31-05-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 30-11-2022 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 30-11-2023 Rodzaj preparatu: Insektycyd Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: tau-fluwalinat - 240 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: rzepak ozimy agrofag: chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik termin: dawka: Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Alstar 100 EW Nazwa posiadacza zezwolenia: FMC Chemical Rue Royale, 1000 Bruksela, Belgia Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Cheminova Polska Sp z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-191/2017 Data wydania zezwolenia: 02-10-2017 Termin ważności zezwolenia: 30-11-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 31-05-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 31-05-2024 Rodzaj preparatu: Insektycyd Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: zeta-cypermetryna - 100 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H317, H302 + H332, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy agrofag: mszyce wektory wirusa żółtej karłowatości jęczmienia BYDV termin: Zabieg wykonać od fazy 2 liści - nie później niż do fazy pierwszego kolanka dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha. zastosowanie małoobszarowe: nie uprawa: pszenica ozima, jęczmień jary agrofag: skrzypionki, mszyca zbożowa termin: dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha. zastosowanie małoobszarowe: nie uprawa: ziemniak agrofag: stonka ziemniaczana, larwy, chrząszcze termin: Środek zastosować w momencie pojawienia się szkodnika dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,10-0,125 l/ha. zastosowanie małoobszarowe: nie uprawa: rzepak ozimy agrofag: chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe, pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik, chowacz czterozębny termin: dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha. zastosowanie małoobszarowe: nie
×