Wpisy w tym blogu

 

TEMAT 14: UGmax Użyźniacz glebowy zwiększa opłacalność produkcji rolnej

Wszyscy chcemy zwiększać opłacalność produkcji rolnej, ale nie chcemy nadmiernie inwestować.
Jak więc poprawić dochodowość, bez głębokiego sięgania do kieszeni?
Taką szansę daje nam wykorzystanie UGmax..

UGmax poprzez przyspieszenie i polepszenie procesów przemiany masy organicznej w materię organiczną powoduje poprawę stanu gleby,
co umożliwia obniżenie kosztów produkcji. Jednocześnie przyczynia się do wzrostu i stabilizacji plonowania, to z kolei przynosi dodatkowy dochód.
Usprawnienie procesów przemiany masy organicznej wpływa między innymi na udostępnianie zawartych w niej oraz zalegających w glebie składników pokarmowych .


Tabela 1. Wpływ UGmax i nawożenia PK na zawartość składników pokarmowych w glebie (mg/100g gleby) po zbiorze ziemniaków
przy standardowym nawożeniu N. Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska UP w PoznaniuPoprawa przyswajalności składników pokarmowych zawartych w glebie oraz lepsze ich wykorzystanie z nawozów mineralnych umożliwia
zmniejszenie stosowanych dawek nawożenia.


Tabela 2. Efektywność nawożenia azotem w uprawie pszenicy.
Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska UP w Poznaniu
Tabela 3. Plonowanie ziemniaków t/ha przy nawożeniu mineralnym N 120 kg/ha i różnych dawek PK oraz Użyźniacza Glebowego UGmax
IHAR Radzików oddział Jadwisin.UGmax podnosząc zawartość materii organicznej w glebie wpływa na poprawę jej struktury.
Na polach o lepszej strukturze łatwiej wsiąka woda i szybciej można wejść z uprawą. Ponadto taka gleba (według opinii rolników) łatwiej i szybciej się
uprawia i daje oszczędności w zużyciu sprzętu oraz paliwa. Wraz z poprawą stanu gleby rośliny stają się zdrowsze, silniejsze, dorodniejsze i wydają coraz wyższe plony


Tabela 4. Wpływ zastosowania UGmax na efekty ekonomiczne w produkcji roślinnej.
Wyniki przyrostu plonowania roślin pochodzą z sześcioletnich badań polowych przeprowadzonych przez naukowców z Katedry Chemi Rolnej i Biogeochemi Środowiska UTP w Poznaniu,Średnie ceny płodów rolnych pochodzą z Internetowej Giełdy Towarów, notowania na dzień 15-06-2012
*Cenę buraka cukrowego ustalono na podstawie minimalnej ceny z 2011r.

Podajemy przykładowe możliwości ograniczania kosztów i wzrostu plonowania roślin, które mogą być dodatkowym dochodem w produkcji rolnej.
Pozycji kosztów, utrudnień i strat związanych z pogarszającym się stanem naszych gleb może wystąpić dużo więcej i wszystkie one wpływają
na koszty produkcji i jej opłacalność.

Z uwagi na to, że temat jest złożony, zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników do bezpośredniego kontaktu telefonicznego
z nami pod numerami 585882242 i 585860072 – 73 oraz email bogdan@bogdan.agro.pl

Pozdrawiamy i zapraszamy do kontaktu,

BOGDAN

BOGDAN

 

TEMAT 13: Rolnicze warsztaty z Radostowa

Za nami już warsztaty polowe w Radostowie. Zapraszamy więc na krótką relację.

http://youtu.be/ZQimIrm2e_U

Niektóre poruszane tematy:
Mieliśmy problemy z uprawą ….
…..uprawy pożniwne, orki sprawiały nam wiele trudności …
dwa duże ciągniki ciągnęły jeden pług czteroskibowy …
….zużycie paliwa było bardzo duże … dziś tych problemów już nie ma, struktura znacznie się poprawiła.
Mieliśmy duże problemy z zastoiskami wodnymi … dziś gleba dobrze pochłania wodę, zwiększyła się pojemność wodna gleby.
….. wapna od siedmiu lat na naszych polach nie stosujemy …
Wcześniej mieliśmy duże problemy ze wschodami roślin, szczególnie buraków … dzisiaj ich nie mamy.
Słomę przyorywaliśmy zawsze, ale nam się wiosną wyorywała … wcześniej próbowaliśmy z azotem, ale nam nie wychodziło … wprowadziliśmy więc Użyźniacz

BOGDAN

BOGDAN

 

TEMAT 12: Warsztaty Polowe - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Radostowo 2012

Dnia 26-06-2012 r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Radostowie odbyły się “Warsztaty Polowe”,
gdzie Użyźniacz Glebowy UGmax jest stosowany od 2004 roku.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli prof. dr hab. Witold Grzebisz z UP w Poznaniu
i prof. dr hab. Marek Korbas z IOR w Poznaniu, któży zaprezentowali bardzo interesujące wykłady na temat roli materii organicznej gleby
dla skutecznej produkcji oraz bieżące zagrożenia w ochronie roślin.
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem rolników,
Podczas spotkania dyrektor SDOO w Radostowie mgr inż. Mirosława Domańska zaprezentowała bogatą kolekcję PDO swojego zakładu
zwracając szczególną uwagę na korzystne zmiany w strukturze gleby i warunkach rozwoju roślin, które uzyskano
w wyniku stosowania Użyźniacza Glebowego UGmax.Poprawa warunków panujących w glebie spowodowała zmniejszenie uciążliwości uprawy gleby,
co pozwoliło na znaczną oszczędność czasu pracy i kosztów.
Pomimo przenoszenia preparatu UGmax przez wiatr w trakcie zabiegu i upraw agrotechnicznych zachowuje się jeszcze różnica
w strukturze gleby na wąskim poletku kontrolnym. Widoczna na zdjęciu próbka gleby z lewej strony.
Reportaż filmowy z Warsztatów Polowych w Radostowie już wkrótce.
Pozdrawiamy.
Firma BOGDAN

BOGDAN

BOGDAN

 

TEMAT 11: Bogdan - rodzima firma rolnicza

Nasza firma – PPHU "Bogdan" powstała 20 marca 1995 roku. Jej właściciel Piotr Bogdanowicz, zanim ją założył przez wiele lat prowadził
własne gospodarstwo rolne. Gospodarując na nim zauważył, że uprawa gleby z upływem każdego roku staje się coraz trudniejsza,
a jednocześnie traci ona swoje plonotwórcze właściwości.
Zaczął więc poszukiwać jakiegoś rozwiązania, które mogłoby to niebezpieczne zjawisko zatrzymać. Nasz rynek rolny nie dysponował
wówczas żadnym konkretnym rozwiązaniem. Postanowił więc rozpocząć szersze poszukiwania.

W tym celu założył działalność gospodarczą, w ramach której starannie przeanalizował dostępne na rynku europejskim rozwiązania.
Zdobyta w ten sposób wiedza i nawiązana współpraca z ośrodkami naukowymi oraz innymi firmami doprowadziła do dokonania wyboru
najskuteczniejszego środka - Użyźniacza Glebowego, zastąpionego w 2006 roku UGmax Użyźniaczem Glebowym.
Obecnie w coraz większej ilości gospodarstw w naszym kraju na skutek wielu niekorzystnych zmian w produkcji rolnej, a w szczególności
chemizacji i ograniczonym płodozmianom następuje dość znaczne zubożenie życia glebowego i trudności z rozkładem masy organicznej,
a w szczególności słomy.
W tych okolicznościach gleby zaczynają się degradować, pogarsza się ich struktura, przybywa kłopotów w uprawie, coraz większe straty
powoduje susza, spada plonowanie roślin.
UGmax dla takich sytuacji jest skutecznym rozwiązaniem, więc nasza firma czyni intensywne starania, by popularyzować wiedzę o prostych możliwościach
poradzenia sobie z tym trudnym problemem.
W tym celu aktywnie uczestniczymy w różnego rodzaju formach kontaktów z rolnikami, takimi jak: targi rolne, szkolenia, publikacje w środkach masowego przekazu
i kontakty indywidualne.Stoisko firmy BOGDAN - AGROPREMIERY Poznań 2010

Jednocześnie ściśle współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowo – badawczymi, które każdego roku przeprowadzają wielowątkowe doświadczenia
poszerzające naszą wiedzę na temat działania preparatu w różnych okolicznościach.

Nasza firma BOGDAN za swą działalność na rzecz rolnictwa posiada wiele cennych nagród i wyróżnień.
Jej właściciel - Piotr Bogdanowicz został uhonorowany tytułem wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP 2010.Piotr Bogdanowicz – podczas gali wręczania nagród w konkursie Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2010


Nasz udział na forum AgroFoto traktujemy jako kolejną formę przekazywania zainteresowanym rolnikom informacji na temat możliwości
przeciwstawienia się problemom wynikającym z pogarszającego się stanu gleb.

BOGDAN

BOGDAN

 

TEMAT 10: Czynniki wpływające na skuteczność UGmax

Efekty działania UGmax zależą od wielu czynników, m. in. od stanu gleby i dopasowania wielkości dawek preparatu.
Badania wpływu Użyźniacza Glebowego na glebę i rośliny uprawne, przeprowadzone w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii
Środowiska UP w Poznaniu wykazują, że preparat zastosowany w jednym z doświadczeń zwiększał zawartość materii organicznej
w glebie już w dawce 0,3 l/ha, natomiast w drugim doświadczeniu lepszy efekt dała łączna dawka UGmax 0,9 l/ha.

Doświadczenie założono w czterech powtórzeniach, w następujących kombinacjach nawozowych:
-N w dawce 180 kg (N)
-N w dawce 180 kg + P w dawce 80 kg + K w dawce 150 kg (NPK)
-N w dawce 180 kg + użyźniacz glebowy (0,3 l *ha-1) na resztki pożniwne + użyźniacz glebowy (0,6 l *ha-1) pogłównie (UGx2)
- N w dawce 180 kg + użyźniacz glebowy (0,3 l *ha-1) na resztki pożniwne (UGx1).
UGmax aplikowano na resztki pożniwne, słomę pszeniczną, w pochmurny dzień na glebę dość suchą.
Po ruszeniu wiosennej wegetacji UGmax aplikowano przed opadami.

Gleba poddana analizie pochodziła z poletek po zbiorze rzepaku ozimego. Zarówno zastosowanie nawozów
PK jak i UGmax przyczyniło się do wzrostu zawartości materii organicznej w glebie. Jednakże w zdecydowanie większym stopniu
przyrost materii organicznej nastąpił po aplikacji UGmax, tutaj najlepszym wariantem było zastosowanie oprysku w dawce 0,3l/ha.

Tabela przedstawia zawartość materii organicznej w glebie po zbiorze rzepaku, w drugim roku stosowania Użyźniacza Glebowego.


Drugie doświadczenie,
Również w przypadku gleby, na której w minionym sezonie wegetacyjnym rosła pszenica nastąpił wzrost zawartości materii organicznej
na skutek trzyletniego stosowania UG. Jedna dawka -0,3l/ha spowodowała wzrost zawartości materii organicznej w stosunku
do kontroli bez UG, w przypadku zastosowania dawek N wyższych niż 60 kg/ha.
Największa różnica w zawartości materii organicznych w glebie, na skutek stosowania badanego preparatu wystąpiła
przy dawce 180 kg N/ha, zawartość ta zwiększyła się z 1,73% na kontroli do 2,68% na UGx1 i aż 4,61% na UGx2.

Tabela. Zawartość materii organicznej w glebie po zbiorze pszenicy ozimej, Brody (%).


Badania wykazują wysoką skuteczność UGmax w odbudowie materii organicznej w glebie oraz to, że każda gleba jest inna i inaczej reaguje
na działanie preparatu.
Stąd wynika potrzeba obserwacji stanu gleby, rodzaju i poziomu nawożenia uprawianych roślin, aby dobrać właściwą dawkę preparatu.
Przyrost materii organicznej jest również uzależniony od wielkości uzyskiwanych plonów i ilości wynoszonej masy organicznej z pola.
Są również gleby o naturalnie niskim poziomie materii organicznej, tam odbudowa jest wolniejsza i pozostaje na niższym poziomie.

BOGDAN

BOGDAN

 

TEMAT 9: Zaproszenie na warsztaty polowe 26.06.2012r

Zgodnie z obietnicą, w odpowiedzi na zgłaszane uwagi
i rozumiejąc, że najlepiej samemu ocenić efekty działania preparatu UGmax na polu,

Zapraszamy wszystkich Państwa
wraz ze SDOO w Radostowie i DuPont POLSKA na


WARSZTATY POLOWE 26.06.2012r.

do STACJI DOŚWIADCZALNEJ OCENY ODMIAN W RADOSTOWIE,
gdzie ze względu na trudności z uprawą gleby Użyźniacz Glebowy został wprowadzony już od 2004 roku.


http://www.agrofoto....mapkapka_dojazdu.png


Program Warsztatów Polowych w Radostowie:
10.00 Przywitanie gości- mgr inż. Mirosława Domańska,
Dyrektor SDOO w Radostowie.
10.15 Prezentacja porejestrowego doświadczalnictwa
odmianowego Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian
w Radostowie.
10.45 Materia organiczna gleby- czynnik krytyczny dla
skutecznej produkcji – prof. dr hab. Witold Grzebisz
UP w Poznaniu.
11.15 Zagrożenia w ochronie roślin w sezonie 2012-
dr hab. Marek Korbus, IOR w Poznaniu.
10.45 Lustracja pól doświadczalnych.
13.00 Poczęstunek.
Będzie nam miło Państwa gościć i wymienić się praktyczną wiedzą na temat poprawy stanu gleby.
Z powodów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przyjazdu z określeniem ilości osób na adres
e-mail bogdan@bogdan.agro.pl; kontakt do firmy 0-58/586 00 72


Zapraszamy!

BOGDAN

BOGDAN

 

TEMAT: 8 Efekty działania Użyźniacza Glebowego UGmax a termin i sposób zastosowania preparatu

W zależności od terminu i sposobu zastosowania UGmax efekty są bardzo różne. Badania przeprowadzone
na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin przez prof. Krystynę Zarzecką
i współautorów pod tytułem „Oddziaływanie Użyźniacza Glebowego UGmax na plonowanie ziemniaka i zdrowotność roślin”
uzyskano przyrost plonu od 8,5 do 53,9% w zależności od momentu zastosowania UGmax i wielkości dawki.
Tabela . Plonowanie ziemniaków

Kolejnym doświadczeniem pokazującym wpływ terminu zastosowania są wyniki z dwóch doświadczeń na pszenicy jarej przeprowadzonych
w Stacji Hodowli Roślin Strzelce, oddział Kończewice.Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że im wcześniej po zbiorach naniesiemy UGmax na resztki pożniwne, bądź inne
nawozy organiczne i wymieszamy je z glebą, tym szybciej rozpocznie się proces przemiany masy organicznej i udostępnianie składników
pokarmowych następnym roślinom.

BOGDAN

BOGDAN

 

TEMAT 7: Prawidłowe rozpoznawanie problemów glebowych

Na skutek niekorzystnych zmian w produkcji rolnej, a w szczególności chemizacji i ograniczeniach w płodozmianie ,następuje zubożenie życia glebowego.
Więcej nt. „TVR o stanie gleby”
http://www.youtube.com/watch?v=MHdwKjDgz4c


Chociaż te zmiany w produkcji rolnej upraszczają i przyspieszają prace polowe to niektóre z nich wpływają na pogorszenie jakości procesów
zachodzących w glebie. Z tego powodu coraz częściej spotykamy się z dość dużym ubytkiem materii organicznej w glebie.
Można to zauważyć między innymi po trudnościach z rozkładem słomy.
Gleba staje się zlewna, zbryla się i jest coraz trudniejsza w uprawie.


Na takich glebach pogorszeniu ulega ich struktura, następują trudności z wsiąkaniem wody.
Zdjęcie przedstawia utrudnione przesiąkanie wody w głębsze warstwy - próbka gleby pobrana do głębokości ok. 30 cm z uprawy
buraka po opadach deszczu. Zdjęcie wykonano 1h po pobraniu.

Zalegająca na powierzchni woda szybko odparowuje, później zaczyna jej brakować roślinom, co przyspiesza i zwiększa efekty suszy.Niedobór materii organicznej (próchnicy) w glebie jest dość znaczny i sięga czasami grubo powyżej jednego punktu procentowego.
W warunkach naturalnych odbudowa jednego punktu procentowego materii organicznej trwa około 30 lat, a przy użyciu UGmax (według badań)
można to uzyskać już w czasie od 3 do 6 lat.

Taka sytuacja oznacza, że do odbudowy poziomu materii organicznej w glebie potrzeba czasu i nie jest możliwa w ciągu jednego roku, chociaż często już wówczas widać dość dużą poprawę.
Na tempo odbudowy wpływa bardzo wiele czynników związanych ze stanem gleby, ilością stosowanych środków ochrony i nawozów mineralnych, technologią uprawy itp., czyli, każde pole jest inne i wymaga indywidualnego podejścia.

Dlatego tam, gdzie potrzebna jest bliższa pomoc, zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu, gdyż musimy dokładnie poznać
szczegóły dotyczące danego pola.
Wszystkie numery telefonów dostępne są na stronie www.ugmax.pl

Zapraszamy!

BOGDAN

BOGDAN

 

TEMAT 6: Kilka słów o środkach poprawiających właściwości gleby (często nazywanych użyźniaczami)

Zgodnie z obietnicą, nasza dyskusja toczy się wokół środków poprawiających właściwości gleby.
W grupie tych środków znajduje się cały szereg preparatów o różnym składzie i oddziaływaniu na glebę oraz rośliny,
począwszy od środków zawierających wapno, składniki pokarmowe, mikroorganizmy po enzymy, hormony, itp.
Każdy z preparatów choć znajduje się w tej grupie to posiada inny skład i inne możliwości działania. Przykładowo, środek
zawierający wapno nie zastąpi azotu, a azot zastosowany do rozkładu słomy nie uzupełni, ani nie zastąpi brakujących mikroorganizmów
niezbędnych do właściwego przebiegu procesu humifikacji.

A więc należy się mocno zastanowić nad przyczyną występowania problemów, aby precyzyjnie dobrać właściwy środek.

Poniższe zdjęcie przedstawia coraz częściej spotykany na polskich polach przykład pogarszającego się stanu gleb, na skutek
zubożenia życia glebowego i ubytku materii organicznej.Zły stan gleby uniemożliwia roślinom prawidłowy rozwój.

BOGDAN

BOGDAN

 

Temat 5: Podstawowe informacje o użyźniaczu glebowym UGmax

UGmax służy do:
- rozkładu słomy zamiast azotu, resztek pożniwnych, poplonów, obornika, itp.,
- odbudowy materii organicznej (próchnicy) - głównego czynnika urodzajności gleby,
- udostępniania składników pokarmowych z form dotychczas niedostępnych.

Stosowany systematycznie powoduje:
- poprawę struktury gleby,
- rozluźnienie podeszwy płużnej,
- zmniejszenie kosztów uprawy,
- poprawę stosunków wodno powietrznych,
- poprawę wchłaniania, podsiąkania i magazynowania wody,
- zanikanie zalewisk i podtopień,
- zmniejszenie skutków suszy,
- przeciwdziała wypłukiwaniu składników pokarmowych,
- stabilizację odczynu gleby,
- poprawę wykorzystania nawozów i skuteczności środków ochrony roślin,
- zwiększenie ilości brodawek wiążących azot u roślin strączkowych,
- zwiększenie krzewienia i ukorzenienia roślin,
- poprawę kondycji i zdrowotności roślin,

W miarę poprawy warunków w glebie:
- rośliny stają się silniejsze i odporniejsze,
- wzrastają plony,
- spadają koszty uprawy i nawożenia,
- wzrasta opłacalność produkcji rolnej.

BOGDAN

BOGDAN

 

Temat 4: Specyfika użyźniacza glebowego

Dziś o jednym z problemów związanych z błędnym kwalifikowaniem środka Użyźniacz glebowy UGmax. Często jest on traktowany jako nawóz.
Oczekiwanie szybkich efektów, o których piszemy zaraz po jego zastosowaniu, jest zupełnie błędnym myśleniem. Prezentowane przez nas (w materiałach informacyjnych) przykłady rozwoju roślin nie są efektem bezpośredniego oddziaływania UGmax na te rośliny, a rezultatem korzystnych zmian jakich preparat dokonał w glebie. Poprawa stanu gleby pozwoliła tym roślinom na wykształcenie większego systemu korzeniowego i wzrost plonowania.


Ciekawe wyniki badań:

Badania przeprowadzone w IHAR Radzików Oddział Bonin przez prof. Kazimierza Jabłońskiego, wykazują korzystny wpływ UG na stan gleby i plonowanie roślin.

Z przeprowadzonych badań wynika, że po zastosowaniu Użyźniacza Glebowego bez nawożenia PK nastąpiło powstrzymanie spadku zawartości materii organicznej w glebie i jej przyrost o 9,3 t/ha.

Wraz ze wzrostem zawartości materii organicznej w glebie następuje poprawa jej wielu parametrów, a między innymi struktury.

Poprawa struktury gleby umożliwia lepsze ukorzenienie i rozwój roślin.
Wpływa również na ułatwienia w uprawie gleby oraz zmniejsza zużycie paliwa i sprzętu.

Zwiększenie ilości materii organicznej w glebie w znacznym stopniu poprawia jej zdolność do wsiąkania, podsiąkania i magazynowania wody.

Trzy letnie badania Efektywnej Retencji Użytecznej – Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb UTP w Bydgoszczy i UWM w Olsztynie pod przewodnictwem prof. Jacka Długosza.
Większe możliwości gleby do magazynowania wody pozwalają na lepsze jej wykorzystanie, dzięki temu podczas opadów deszczu w warstwie uprawnej gleby powstaje zapas wody, z której rośliny mogą dłużej korzystać i łatwiej przetrwać okresy suszy.

Lepsze przetworzenie zawartej w glebie masy organicznej przyczynia się również do wzrostu zawartości składników pokarmowych.

Badania, IHAR Radzików Oddział Bonin.Poprzez poprawę stanu gleby stwarzamy roślinom znacznie lepsze warunki do rozwoju. Mogą lepiej rozwijać swoje systemy korzeniowe, oraz łatwiej czerpać wodę i niezbędne do prawidłowego rozwoju składniki pokarmowe. Wpływa to na poprawę ich kondycji i plonowania.


BOGDAN

BOGDAN

 

Ciekawe wyniki badań cz1

W Polsce od wielu już lat trwa zainteresowanie zwiększania plonowania w rolnictwie metodami naturalnymi. Jednym z przykładów jest praca
badawcza wykonana pod nadzorem prof. dr hab. Krystyny Zarzeckiej, z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Katedra
Szczegółowej Uprawy Roślin, pod tytułem: „ODDZIAŁYWANIE UŻYŹNIACZA GLEBOWEGO UGmax NA PLONOWANIE ZIEMNIAKA
I ZDROWOTNOŚĆ ROŚLIN” [źródło: Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (1) 2011].

Poniżej ciekawy cytat z tej pracy badawczej:


„We współczesnym rolnictwie, w dobie stosowania uproszczeń w uprawie roli, ograniczonego
zmianowania i nawożenia organicznego oraz intensywnej ochrony roślin,
następuje zubożenie środowiska glebowego w próchnicę i pożyteczne mikroorganizmy.
W celu poprawienia struktury gleby, zwiększenia dostępności składników pokarmowych,
ograniczenia procesów gnilnych, a tym samym zwiększenia odporności roślin
i ich plonowania, stosuje się różnego rodzaju biostymulatory, szczepionki bakteryjne,
ekstrakty z roślin i alg, preparaty EM zawierające Efektywne Mikroorganizmy czy
użyźniacze glebowe (Boligłowa i Gleń 2008; Maciejewski i wsp. 2007; Trawczyński


„Doświadczenie przeprowadzono w latach 2008–2009, na glebie klasy IVa, metodą losowanych podbloków, w trzech powtórzeniach,
a badanymi czynnikami były: I – dwie średnio wczesne odmiany ziemniaka – Satina i Tajfun, II – pięć sposobów stosowania

użyźniacza glebowego...
Ocenę porażenia bulw parchem zwykłym i rizoktoniozą wykonano bezpośrednio po zbiorze na 100 bulwach pobranych
z każdego obiektu posługując się 9-stopniową skalą…..”.


"1. Użyźniacz glebowy UGmax przyczynił się do zwiększenia plonu bulw od 8,5 do
53,9% w porównaniu do obiektu kontrolnego.
2. Po zastosowaniu użyźniacza glebowego stwierdzono mniejszy udział bulw z objawami
parcha zwykłego (S. scabies) i rizoktoniozy (R. solani).”

BOGDAN

BOGDAN

 

Czynniki wpływające na zniżkę plonowania roślin i wzrost kosztów uprawy cz1

W produkcji rolnej jest wiele czynników wpływających na zniżkę plonowania roślin i wzrost kosztów uprawy.
Większość z nich związana jest ze spadkiem jakości gleby.

Do najważniejszych należy zaliczyć:
- spadek aktywności mikrobiologicznej gleby.
- spadek zawartości materii organicznej (próchnicy) w glebie,
- zwiększanie zwięzłości i zbrylanie się gleb ciężkich oraz rozpylanie lekkich,
- zmniejszenie retencji wodnej,
- wzrost zakwaszenia,
- ograniczenie dostępności składników pokarmowych.

Czynniki te powodują:
1. Spowolnienie rozkładu resztek pożniwnych i zaleganie słomy w glebieZwiększenie występowania chorób i strat w plonowaniu roślin


2. Pogorszenie struktury gleby:

- trudności w uprawie
- wzrost kosztów uprawy- pogorszenie wschodów i rozwoju roślin

3. Zaburzenie gospodarki wodnej:

- zaleganie wody po opadach deszczu4. Spadek pojemności wodnej:
- niedobór wody w okresach bezdeszczowych
- zwiększenie strat
Negatywny wpływ tych czynników szczególnie uwidacznia się w niekorzystnych warunkach pogodowych,
oraz pod wpływem błędów agrotechnicznych.
Jedną z głównych przyczyn spadku jakości gleby jest zmniejszająca się od lat zawartości materii organicznej w glebie.Spadek, który jest wyraźnie obserwowany wynika głównie z intensyfikacji produkcji rolnej i staje się coraz bardziej uciążliwy.
W praktyce rolnej do rozkładu słomy i odbudowy zawartości materii organicznej w glebie przyjęło się stosowanie
dodatkowych dawek azotu.
Trzyletnie badania przeprowadzone w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska UP w Poznaniu wykazują,
że zwiększanie dawek nawożenia azotem nie wpływa na wzrost zawartości materii organicznej.
Ubytek materii organicznej spowodowany jest przede wszystkim zachwianiem równowagi życia mikrobiologicznego w glebie.
Niedobór odpowiednich mikroorganizmów uniemożliwia przetworzenie resztek pożniwnych w materię organiczną.

BOGDAN

BOGDAN

 

Zapraszamy

Bardzo serdecznie witamy wszystkich uczestników forum Agrofoto na naszym Blogu. Od kilkunastu lat intensywnie pracujemy na rzecz poprawy stanu i urodzajności gleby, ograniczenia czynników, które w coraz większym stopniu wpływają na utrudnienia w uprawie, wielkość i jakość plonów oraz opłacalność produkcji.   Przez cały rok uczestniczymy w organizowanych na terenie całej Polski różnego rodzaju spotkaniach z rolnikami, aby przekazywać naszą wiedzę i doświadczenia w poprawianiu jakości gleby bezpośrednio zainteresowanym oraz zbierać i analizować informacje z pierwszej ręki, od osób silnie zaangażowanych w poprawę efektywności swoich gospodarstw. Równocześnie dbamy o stałą wymianę informacji z ośrodkami naukowymi i uczelniami.   Od tego roku postanowiliśmy włączyć się także do dyskusji na forum Agrofoto. Zapraszamy więc do zadawania pytań i dzielenia się swoimi uwagami.

BOGDAN

BOGDAN

×

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.