News

Polecane posty

Wybrane dla Ciebie
green    3

Witam

 

W ubiegłym roku zetknęliśmy się z kolejną wadliwą interpretacją przepisów ze strony ARiMR na niekorzyść rolników realizujących Program Rolnośrodowiskowy w ramach PROW 2007-2013.

 

Chodzi o rolników, którzy nie zachowali w trakcie 5-letniego zobowiązania rolno-środowiskowego powierzchni Trwałych Użytków Zielonych w swoim gospodarstwie.

 

Po pierwsze, Biura Powiatowe bezpodstawnie interpretują jednorazowe nieskoszenie działek z TUZ, jako zmniejszenie powierzchni TUZ w gospodarstwie.

 

Po drugie, ARiMR nakłada w takich przypadkach sankcje w wysokości 20% przysługującej płatności za dany rok realizacji programu.  Potrącenia te Agencja nalicza jednak nie tylko w roku, w którym rolnik zmniejszył powierzchnię użytków (np. zmienił ich przeznaczenie) ale także za każdy poprzedni rok realizacji programu. 

 

Agencja powołuje się przy tym na przepis § 38 ust. 6 rozporządzenia rolnośrodowiskowego z dnia 13 marca 2013 r.

Jednocześnie ze względu na Art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. zmniejszenie całej przysługującej płatności rolnośrodowiskowej o 20% ARiMR stosuje automatycznie także do wcześniejszych lat.  Wydaje decyzje o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych płatności  i na tej podstawie każe zwracać już wypłacone kwoty.

 

Warto wiedzieć, że stanowisko Agencji jest niezgodne z prawem.

Od dłuższego czasu w praktyce prawniczej odnotowujemy wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych uchylające decyzje ARiMR w tym zakresie i wskazujące na bezprawność nakładania 20% zmniejszeń wstecz – choć trafiały się także wyroki idące w przeciwną stronę.

 

Za szczególnie ważną wiadomość uznać trzeba to, iż pojawił się właśnie pierwszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) rozstrzygający tę kwestię po myśli rolników i potwierdzający że sankcję za zmniejszenie TUZ nakładać można tylko w roku, w którym doszło do takiego przypadku.

Jest to wiadomość która powinna szczególnie zainteresować i ucieszyć wszystkich tych, którym na wyrost nałożono do zwrotu kwotę płatności wstecz za uchybienie dotyczące zmniejszenia TUZ.

 

 

 

 

Edytowano przez green

GreenConsult - Doradztwo Prawne w sektorze rolnym

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
green    3

Uaktualnienie: 

Tematyka stosowania przez ARiMR zasad zwrotu płatności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013  jest jak się okazuje wyjątkowo kontrowersyjna    -  oprócz wspomnianej w poprzednim poście kwestii nakładania wstecz 20% kary za zmniejszenie TUZ , dochodzi kolejny punkt sporny, gdzie stanowisko sądów administracyjnych, w tym NSA, jest odmienne niż koncepcje i praktyka Agencji.   

Z tegorocznego orzecznictwa wynika, że kara 20% za zmniejszenie powierzchni trwałych użytków zielonych powinna ograniczać się do sytuacji gdy producent celowo lub przez zaniedbanie doprowadził do zniszczenia jakiegoś znajdującego się w jego gospodarstwie fragmentu TUZ albo do jego przekształcenia w grunt o innym charakterze.  Nie chodzi natomiast o sam fakt ubycia powierzchni TUZ w gospodarstwie, co może mieć miejsce na przykład w przypadku przeniesienia posiadania fragmentu gruntów bez zmiany ich charakteru Trwałych Użytków Zielonych.


GreenConsult - Doradztwo Prawne w sektorze rolnym

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
green    3

I kolejne uaktualnienie:

 

W ostatnich tygodniach Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny wypowiedział się w kwestii niedopuszczalności naliczania przez ARiMR, jako rzekomo nienależnie pobranych i podlegających zwrotowi kwot płatności rolnośrodowiskowych, nie tylko określonego procentu kwot przypadających za rok, w którym rolnik zmniejszył powierzchnię TUZ w gospodarstwie albo nie dochował któregoś ze szczegółowych wymogów wymaganych dla realizowanego przez niego wariantu PRŚ, ale także przypadających za wcześniejsze lata realizacji programu rolnośrodowiskowego, w których naruszeń takich nie było.

 

Jak pisałem wcześniej Agencja od 2014 nęka rolników decyzjami o zwrocie płatności nawet za 4 lata wstecz z powodu choćby marginalnego zmniejszenia TUZ, a także z powodu nie dochowania niektórych wymogów szczegółowych obowiązujących w danym wariancie (ale bez przerwania zobowiązania). 

Najnowsze wyroki NSA zapadłe w tego typu sprawach potwierdzają, że ARiMR nie tylko w przypadku zmniejszenia TUZ-u ale także w wypadku niedochowania wymogów, bezpodstawnie domaga się zwrotu płatności wstecz.

 

Można jedynie ubolewać myśląc o tym, jak wielu rolników nie miało energii i odwagi, żeby taki skok na ich pieniądze zaskarżyć i zdecydowało się dobrowolnie oddać pieniądze, co w praktyce oznacza przede wszystkim grube potrącenia z dopłat należnych na kolejne lata.  Obecnie okazuje się, że Agencja zażądała od nich zwrotu niesłusznie.  W naszej ocenie istnieją jednakże szanse odzyskania niepotrzebnie zwróconych albo potrąconych przez ARiMR kwot płatności – biorąc pod uwagę, że NSA zarzucił Agencji błędną wykładnię przepisów tzw. prawa materialnego rolnicy będący w opisanej sytuacji mogą wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji zwrotowych.

 


GreenConsult - Doradztwo Prawne w sektorze rolnym

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wiadomość z agroFakt.pl

tata1    0

Można jakieś namiary na te wyroki NSA?.

Te wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji to do Sądu, czy ARiMR? Można też wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie takiej decyzji jak się już uprawomocniła (starsza niż 14 dni)?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
green    3

@tata1 -  Tak, nieważność dotyczyć może jak najbardziej również decyzji prawomocnych, pod warunkiem, że od dnia ich doręczenia nie upłynęło 10 lat.  Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności występuje się do organu wyższego stopnia od tego, który wydał decyzję w ostatniej instancji.  Jeśli więc decyzja Kierownika BP ARiMR nie była zaskarżona, to organem właściwym do rozpatrzenia takiego wniosku jest Dyrektor OR. Jeśli było odwołanie i na nim się skończyło (tzn. nie skarżył Pan sprawy do WSA) to wnioskuje Pan o nieważność obu decyzji, ale właściwy do rozpatrzenia wniosku jest Prezes ARiMR, jako organ wyższego stopnia w stosunku do Dyrektora OR.  Jeśli chodzi o szczegóły dot. wyroków proszę o kontakt na priv.  Pozdrawiam.


GreenConsult - Doradztwo Prawne w sektorze rolnym

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wojtek026    27

Jeśli np  w 3cim roku skończy mi się dzierżawa na łąkę której nie mam w pakiecie a na innych swoich łąkach mam pakiet i ktoś to weźmie inny i zaorze to mi naliczą sankcje po 20% pakietu rolnośrodowiskowego za każdy rok wstecz plus odsetki tak? podstawowych dopłat nie ruszą?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
green    3

@Wojtek026 Jeśli dzierżawa kończy się nie z Pana winy, tzn. po prostu właściciel gruntu postanowi ją wypowiedzieć, nie będzie Pan miał sankcji ani za dany rok, ani za lata poprzednie -  ale pod warunkiem, że zgłosi Pan ten fakt (utratę posiadania gruntu ze względu na wypowiedzenie dzierżawy) do ARIMR w ciągu 10 dni od momentu kiedy się Pan o tym dowiedział.


GreenConsult - Doradztwo Prawne w sektorze rolnym

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wojtek026    27

Aha dzięki @green, a na Pana trzeba mieć wygląd i pieniądze ;), miałem taki przypadek kilka lat temu dzierżawa co 2 lata odnawiana aż ktoś przebił ofertę, no i zgłoszone w ciągu 10 dni w agencji a jak zaczeli wypłacać dopłaty nie wszystko wpłyneło, okazało się że było już wstrzymane na poczet kary, dopiero po telefonie z agencji wyjaśniłem wszystko czy tam jeszcze raz nosiłem kwita z wypowiedzeniem dzierżawy, stwierdzili że gdyby ktoś nie kontynuował dopłat bezpośrednich na te działki to ja bym miał sankcje, zastanawia mnie podobna sytuacja, co gdy na dzierżawie na gruncie rolnym mam tuz, ktoś to przejmie czy wykupi i zaorze ten tuz, i co gdy to jest dzierżawa bez żadnej umowy

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
green    3

@Wojtek026   Z tym bezpośrednimi to chodziło im jak rozumiem o dowód, że ktoś inny to przejął w sytuacji gdy nie było pisemnej dzierżawy a więc i pisemnego wypowiedzenia.  Samo w sobie kontynuowanie bezpośrednich przez następnego użytkownika działki, którą utracisz bez swojej winy, nie ma znaczenia.  

"co gdy na dzierżawie na gruncie rolnym mam tuz, ktoś to przejmie czy wykupi i zaorze ten tuz, i co gdy to jest dzierżawa bez żadnej umowy "   -  no, jeśli dzierżawa to z umową, tylko rozumiem że chodzi o umowę ustną.  Wtedy jest trudniej z dowodami.  Dlatego zawsze lepiej mieć dzierżawę pisemną, choćby w 2 zdaniach napisaną, a jak nie to przynajmniej w momencie wypowiedzenia domagać się od właściciela, żeby to wypowiedzenie zrobił na piśmie.  

Inna rzecz to użytkowania bezumowne, czyli na zasadzie jest grunt wolny to skoszę, tyle że takiego bez zgłaszania do Pakietu rolno-środowiskowego to nie warto w ogóle deklarować, bo po co.

I wreszcie pamiętaj, że kwestia zgłoszenia w odpowiednim terminie utraty posiadania ma znaczenie dla uniknięcia 20% kary w danym roku.   Natomiast tych 20% za lata do tyłu nie powinni tak czy tak nakładać, chociaż wiem, że nadal to robią.

pozdrawiam


GreenConsult - Doradztwo Prawne w sektorze rolnym

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wojtek026    27

dzięki @green właśnie chodzi o te grunty wolne bezumowne jak koszę i mam możliwość podać do dopłat to podaje a przy okazji na innych działkach mam  pakiety to dla pakietu mam zrezygnować z tych wolnych działek tak, rozumiem że w przypadku utraty tych wolnych tuzów obecnie jest do wywalczenia kara 20% z dopłaty rolnośrodowiskowej tylko za rok obecny tak

Edytowano przez Wojtek026

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
green    3

@Wojtek026   w przypadku utraty TUZ-ów bezumownych, zgłaszanych do bezpośrednich ale nie do RŚK może być różnie jeśli chodzi o ocenę.  na pewno nie ma podstaw do rozciągania kary 20% w tył, natomiast za dany rok mogą naliczyć, choć ja bym w takim przypadku też walczył.  skoro nie były zgłaszane do RŚ to nie można zrzucać braku staranności związanego z użytkowaniem czegoś bez umowy.

ogólnie, jeśli faktycznie pojawi się Panu konkretny problem ze strony ARiMR to zapraszam na priv.


GreenConsult - Doradztwo Prawne w sektorze rolnym

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

 • Podobna zawartość

  • Przez rolnik22
   Czy już coś wiadomo jak będą wyglądały nabory na PROW 2014-20? Na jakich zasadach będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie z UE? Co z Młodym Rolnikiem i Rentami Strukturalnymi na kolejne lata?
  • Przez kamil1985
   Młody rolnik w 2017. Jak skorzystać, kiedy nabór? Ciąg dalszy dyskusji z wątku 
   http://www.agrofoto.pl/forum/topic/88807-m%C5%82ody-rolnik-2016/
   Szukasz więcej informacji o programie Młody Rolnik? Rozwiązania wszystkich problemów znajdziesz w wątku
   http://www.agrofoto.pl/forum/topic/2868-m%C5%82ody-rolnik-nowe-zasady/page-1590?view=getlastpost
    
    
    
  • Przez robert55555
   Zakładam wątek dotyczący dopłat bezpośrednich na rok 2019. 
   Temat na 2018 jest jeszcze otwarty, natomiast tutaj możemy już pisać o nadchodzącej edycji dopłat.
   Czy ARiMR udoskonaliła  składaniu e-wniosków przez aplikacje?
   Edit 
   Kwota obowiązuje z roku 2018. Biura już mają kwoty jakie umożliwiają logowanie.
   Dla tych osób którzy w 2018 roku składali oświadczenie. To konta są już utworzone, trzeba wejść w Ewniosek kliknąć nie pamiętam hasła i stoworzyc własne hasło. Pracownicy BP w 2018 roku rysowali za te osoby w aplikacji ewniosek i tworzyli konta i je blokowali. 
    
   Trzeba  kliknac nie pamiętam hasła.
   Jakie nowe przepisy będą obowiązywać?
   Czy 2019 w rolnictwie będzie rokiem normalnym?
    
  • Przez Moscov
   Witam wszystkich. Mam do Was pytanie, mianowicie: czy jeśli mam 20 lat, jestem ubezpieczony w KRUSie, od najmłodszych lat pomagam rodzicom na gospodarstwie, skończyłem liceum ogólnokształcące I zdałem maturę to czy przysługuje mi już tytuł młodego rolnika? Pytam bo nie chce już kontynuować edukacji ale nie wiem czy ów tytuł mi przysługuje, czy raczej muszę jeszcze coś uzupełnić żeby móc ubiegać się o dofinansowanie na start itp . Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam serdecznie. 
  • Przez lusssak
   3. Działanie
   „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” Pomoc ta adresowana będzie do rolników, członków gospodarstw wiejskich, ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych KRUS, którzy decydują się na podjęcie działalności pozarolniczej. Pomoc będzie wypłacana w formie premii – do 100 tys. zł, co najmniej w dwóch ratach w okresie maksymalnie pięciu lat.
   Zakłada się, że pomoc będzie mogła być przyznana, jeżeli:
   miejsce prowadzenia działalności będzie znajdować się na obszarze wiejskim;
   operacja będzie realizowana poza obszarem miast;
   zaplanowane zostanie utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie);
   Pomoc będzie mogła być przyznana beneficjentowi tylko jeden raz w okresie realizacji Programu.
   Jednym z warunków przyznania pomocy będzie przedłożenie biznesplanu.
   Wypłacenie ostatniej raty uzależnione będzie od prawidłowej realizacji biznesplanu.
    
    
    
   Witam. Natknąłem się ostatnio na powyższy program. Może zna ktoś więcej szczegółow dotyczących jak to mniej więcej będzie wyglądać. Z tego co sam ustaliłem, będzie to coś w stylu młodego rolnika, tylko że na założenie firmy.
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.