Skocz do zawartości
agrofoto

Czy wiesz, co robić z opakowaniami po środkach ochrony roślin? Zapis czatu z ekspertem Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin

Polecane posty

agrofoto    82

Zapis webinarium z udziałem Edyty Piechal, eksperta Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, które odbyło się 15.10.2015.

 

 

 

 

Dobry wieczór, witam serdecznie. Reprezentuję Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, które jest właścicielem systemu, w którym zbierane są opakowania po produktach niebezpiecznych stosowanych w rolnictwie. Dzisiejsze webinarium odbywa się pod tytułem „Co zrobić z pustymi opakowaniami?” Temat wydaje się bardzo prosty i oczywisty z jednej strony, a z drugiej strony wiemy z doświadczenia, że rodzi wiele pytań , wątpliwości, szczególnie w kontekście zmieniających się uwarunkowań prawnych.

Teraz jest taki okres w roku, kiedy zebraliście już Państwo plony. Większość prac polowych jest zakończonych i teraz te puste opakowania po środkach ochrony roślin albo innych produktach niebezpiecznych stosowanych w rolnictwie są widoczne. Głównym powodem dla którego zbieramy opakowania, jest tak oczywisty powód jak dbałość o środowisko, które jest naszym dobrem wspólnym.  Jak również chcemy wszyscy, zarówno producenci, dystrybuujący, aż po użytkowników czyli Państwa chcemy spełniać nałożone na nas obowiązki prawne.

 

Troska o środowisko. Tutaj mamy w prezentacji umieszczony, taki skrajny obrazek. Śmieci, które pojawiły się na wiosnę, po tym jak śnieg stopniał. Oczywiście jest to skrajność, może bardziej przyciągająca Państwa uwagę ale komentarz mój do tego zdjęcia byłby taki, że wiadomo czego nie wolno robić z opakowaniami – ale miejcie Państwo świadomość, że jeżeli powierzacie Państwo te opakowania podmiotom nieprofesjonalnym, które nie mają odpowiednich zezwoleń również postępujecie niezgodnie z prawem.

Odnosząc się teraz do wymogów prawnych. Chciałam Państwu podkreślić fakt, że pomimo tego, że system działa od 2004 roku i uwarunkowania prawne obowiązują przynajmniej od 15 lat, to ustawa z 13 czerwca 2013 r. O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi sporo w tym obszarze zmieniła. Oprócz tego, że zbieranie opakowań nie jest już pewną dowolnością, nakłada obowiązek stworzenia systemu. Czyli nie przeprowadzenia zbiórki jako takiej, ale ta zbiórka ma być objęta systemem, czyli ułożonym, zgodnym z prawem schematem działań, który ma zapewnić kontrolowany strumień tych opakowań. Czyli ustawodawca podjął wysiłek zobligowania branży do nie tyle do przestrzegania prawa w tym obszarze ale również pewnej kontroli tego strumienia. I oprócz tego, że opakowania mają być zbierane w sieci dystrybucyjnej, w której są sprzedawane to również ciąży na nas obowiązek odzysku i recyclingu. To jest rzecz, która jest nowa, ponieważ odpady według poprzedniej ustawy były odpadami niebezpiecznymi, tak jak teraz, ale nie mogły być poddawane odzyskowi i recyclingowi. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 kwietnia 2014 r. określa właśnie minimalny roczny poziom odzysku i recyclingu dla opakowań wielomateriałowych, oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych. Na chwilę obecną, ponieważ infrastruktura w Polsce wciąż w tym obszarze się rozwija są to poziomy zerowe, bądź bardzo niski, możliwe do osiągnięcia przez wszystkie podmioty zaangażowane w utylizację, odzysk i recycling tych opakowań. Niemniej jednak, zgodnie z wytycznymi unijnymi będziemy iść w kierunku poddawania coraz większej masy opakowań recyclingowi i odzyskowi. Mówię to również w kontekście tego, że opakowania te muszą mieć spełnione określone parametry czystości.

 

System zbierania opakowań

 

I tak jak Państwu wspomniałam, system działa od 2004 r. Powstał z inicjatywy importerów i producentów środków ochrony roślin zrzeszonych w stowarzyszeniu. Działa na terenie całej Polski i w oparciu o punkty sprzedaży środków ochrony roślin, czyli sklepy, zbierają również dystrybutorzy, hurtownie, jak również punktami odbioru są duże gospodarstwa. W sumie jest to około 4,5 tys. punktów odbioru, które mamy w bazie i które są aktywne. Działamy w oparciu o jedną firmę, która związana umową odpowiada za określony poziom świadczenia tych usług.  Czyli nie tylko to, żeby było to zgodne z prawem, bo zapewne Państwo wiecie transport opakowań po środkach ochrony roślin wymaga odpowiednich zezwoleń, bo są to odpady niebezpieczne, jak również każde działanie związane z magazynowaniem i przetwarzaniem dalszym tych odpadów również wymaga odrębnych zezwoleń. Związanie jednej firmy umową gwarantuje nam, zapisane w tym kontrakcie punkty gwarantują nam, że ten strumień odpadów jest kontrolowany, wiemy co się z nimi dzieje, mamy nad nimi nadzór.

Opakowania zbierane są w specjalne przezroczyste worki. Zapewne większość z Państwa takie worki rozpoznaje. To są charakterystyczne, czerwone worki o dużej objętości 500 litrów.

 

Jak sprawdzić co należy zrobić z opakowaniem?

 

Teraz z punktu widzenia użytkownika, jak sprawdzić co należy zrobić z opakowaniem? Źródłem informacji dla użytkownika jest etykieta. Ona informuje nas o niebezpieczeństwie i wszelkich zagrożeniach jaki może ono stwarzać oraz o sposobie postępowania z opakowaniem. Możemy na tej etykiecie szukać informacji w dwóch miejscach. Jeden punkt – w treści etykiety oprócz tego, że niestety nie informuje nas dokładnie co należy robić z opakowaniem, to informuje nas czego nam z opakowaniem robić nie wolno. Tutaj oczywiście opisy w etykietach różnych preparatów mogą się różnić. Wynika to z tego kiedy etykieta była ostatnio aktualizowana, jaki był zapis wybrany. Ale taki zapis, który jest w większości etykiet to jest „zabrania się ich wykorzystywania jako surowce wtórne i ponownego użytkowania do innych celów”. Opakowanie nie powinno być wykorzystywane do przechowywania innych cieczy. Do gromadzenia wszelkiego rodzaju odpadów typu olej opałowy. Na pewno macie Państwo świadomość, że to opakowanie zostało zaprojektowane pod potrzeby przechowywania konkretnej substancji chemicznej. Oprócz tego, że ma określone parametry, to również w tym opakowaniu mogą się znajdować jakieś pozostałości szczególnie jeśli nie zostało odpowiednio dobrze wypłukane.

 

Zabrania się palenia opakowań po środkach niebezpiecznych. Więc wiemy czego nie robić.  Jednak na opakowaniu nie mamy jasnej informacji chociażby o systemie. Z jednej strony ustawodawca nakłada obowiązek na podmioty wprowadzające do obrotu środki ochrony roślin zbierania ich w systemie. Z drugiej strony nie mamy jasnej i klarownej informacji co z tymi opakowaniami zrobić, nie mamy informacji o systemie i myślę, że głównie z tego powodu jest potrzeba takiej właśnie prezentacji.

 

Tak jak Państwu wspominałam system zbiera opakowania po środkach niebezpiecznych stosowanych w rolnictwie. Jest to pojęcie dosyć ogólne. Natomiast mając opakowanie przed sobą jak najłatwiej jest zdefiniować, czy podlega ono zwrotowi czy nie podlega? Tutaj znowu, wracamy do etykiety, do strony pierwszej etykiety zazwyczaj. Jeśli chodzi o środki ochrony roślin wystarczy, że na opakowaniu, jest jeden z piktogramów, które widzicie Państwo na ekranie. Dla uporządkowania, pierwsze oznaczenia w kwadratach,  to oznaczenia, które mogą być wciąż na rynku, a mianowicie związane ze starą klasyfikacją, a poniżej – romby – to są oznaczenia związane z klasyfikacją CLP. Bo wszystkie środki ochrony roślin, nie tylko środki ochrony roślin, wszystkie substancje chemiczne, przeszły reklasyfikację CLP. Czyli od 1 czerwca 2015 roku muszą być zaopatrzone w nowe znaki, właśnie w postaci rombów. Jeżeli nie mamy przed sobą środka ochrony roślin, tylko mamy inny środek niebezpieczny, również jest to środek chemiczny, i również musi być zaopatrzony w znaki ostrzegawcze. Wystarczy, że choćby jeden z nich jest na opakowaniu, już jest to dla nas informacją jasną i przejrzystą, że to opakowanie podlega zbiórce w systemie i powinno być zwrócone do punku sprzedaży.

 

Jak przygotować opakowanie do zwrotu?

 

Zapewne dla większości z Państwa ten slajd wyda się oczywisty ale czystość opakowań był przez wiele lat i w dalszym ciągu jest priorytetem dla systemu. Tutaj mamy właśnie naszą dbałość o środowisko, o to, że dbamy nie tylko o środowisko w sensie wody, gleby. Dbamy również o bezpieczeństwo ludzi, którzy z tymi opakowaniami pracują. O bezpieczeństwo osoby, która w sklepie to opakowanie odbiera, o bezpieczeństwo osoby, która te opakowania transportuje, po osoby, które później poddają je procesowi odzysku albo recyclingu, utylizacji, w zależności o tego jaki to proces jest. Także może pozwolicie Państwo, że oczywistą rzecz zapewne, ale jednak powtórzę. Jak powinno być przygotowane opakowanie do zwrotu?

To jest ta słynna akcja trzy razy płucz. Czyli po opróżnieniu opakowania bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza wypełniamy je ponownie do ¼ jego objętości wodą. Zakręcamy. Potrząsamy.  Wylewamy tą ciecz do zbiornika opryskiwacza. Powtarzamy tą czynność jeszcze dwukrotnie, tak żebyśmy mieli „3x płucz” i dopiero tak wypłukane opakowanie uznajemy za czyste. Oczywiście czynność tą wykonujemy mając na sobie ubranie ochronne.

 

Gdzie oddać czyste opakowanie?

 

Zapis na etykiecie mówi nam: czyste opakowanie należy zwrócić sprzedawcy. Teraz chciałam tu Państwa uczulić, ponieważ zbiórka na terenie całego kraju bardzo różnie się układa. Są punkty które są bardzo aktywne, są punkty, które zachęcają użytkowników, informują, a są takie punkty, które są zainteresowane tylko i wyłącznie spełnieniem wymogów prawnych, czyli są zarejestrowane lecz zbiórkę prowadzą niechętnie. 

Państwo jako użytkownicy środków ochrony roślin powinniście wiedzieć, że każdy punkt prowadzący sprzedaż produktów niebezpiecznych stosowanych w rolnictwie ma obowiązek odbierania opakowań. I to bez względu na to czy dokonaliście Państwo zakupu w tym, czy w innym punkcie, każdy taki punkt powinien mieć pozwolenie, powinien być zgłoszony do systemu, po zgłoszeniu otrzymuje worek i plakat informacyjny i w zależności jak u niego przebiega zbiórka, z taką częstotliwością te opakowania są od niego odbierane. Wynika to bezpośrednio ze wspomnianej ustawy. Oprócz zbierania mają również obowiązek informowania Państwa. Czyli w teorii jeżeli przyjdziecie Państwo do nich z opakowaniem albo dokonujecie zakupu środków ochrony roślin w takim sklepie, możecie od razu zadać pytanie, czy to opakowanie, po tym środku, który kupuję, podlega zbiórce. Ustawodawca zobowiązuje osoby, które w takim punkcie sprzedają, do udzielania informacji na ten temat, jasnej i klarownej. Powinna być także pisemna informacja w sklepie wywieszona w postaci plakatu systemu i wierzę, że w wielu punktach tak jest, bo potwierdzają to nasze dane mówiące o zbiórce.

Również nie ma konieczności pokazywania paragonu, jakiegokolwiek dowodu dokonania zakupu. Może na niektórych terenach, albo w niektórych punktach wciąż pokutować ten obyczaj proszenia o fakturę bądź paragon. Wynika to z tego jak system był zdefiniowany od strony prawnej w poprzedniej ustawie. Zapewne część z Państwa pamięta, że wiele lat temu był pomysł kaucjonowania opakowań po środkach ochrony roślin. Ta kaucja pierwotnie była bardzo wysoka, potem była zmniejszana, w końcu była ustanowiona na poziomie zero w miarę jak Ministerstwo Ochrony Środowiska przekonywało się, że rolnicy w Polsce są odpowiedzialni, system działa, opakowania są zbierane.

 

Dlaczego warto zwrócić opakowanie sprzedawcy?

 

Jeden powód, najważniejszy, dbałość o środowisko naturalne i również to, że tylko w ten sposób mamy pewność, że opakowanie zostanie zagospodarowane w sposób zgodny z prawem. Tzn. nie oddaliśmy tego opakowania jakiemuś podmiotowi, co do którego nie mamy pewności, że ma odpowiednie zezwolenia i zrobi z tym opakowaniem to, co jest zgodne z prawem.

Oszczędzamy. Odbiór jest bezpłatny. Jedynym warunkiem jest przywiezienie czystego opakowania. Nie musimy inwestować w to, mamy problem rozwiązany.

Niespełnienie obowiązku może skutkować nałożeniem grzywny przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin jak również przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Państwo, którzy prowadzicie większe firmy, gospodarstwa, które są de facto firmami, również często ważne jest przy okazji różnych kontroli może paść pytanie na temat gospodarowania odpadami. Co z nimi robimy, w jaki sposób, gdzie oddajemy i tego typu podobne, wtedy dobrze jest mieć odpowiedź zgodną z prawem.

 

Sukces System PSOR!

 

Teraz może chciałabym się troszeczkę pochwalić samym systemem. Dobrze, żebyście Państwo wiedzieli, ponieważ Polska jest postrzegana przez pryzmat kraju, który w standardach ekologicznych może jeszcze ma wiele do zrobienia. To w tym obszarze muszę Państwu pogratulować i sobie i Państwu jako branży rolniczej, ponieważ p o10 latach funkcjonowania systemu osiągnęliśmy ponad 60% zbiórki opakowań. Jeżeli tą liczbę zestawimy z danymi europejskimi. Ponieważ nasze przepisy są zgodne z wytycznymi przepisów unijnych i w każdym praktycznie kraju istnieje system zbierania opakowań po środkach ochrony roślin. W takim bądź innym kształcie, one inaczej wyglądają ale wszystkie kraje zbierają. My jesteśmy na tym samym poziomie co Niemcy. Więc uważam, że wszyscy możemy być dumni.

Tutaj trochę danych. To jest slajd pokazujący Państwu skalę całego systemu. W górnej części widzicie Państwo ilości ton jakie są zbierane w poszczególnych miesiącach w roku. Jak łatwo skojarzyć, ma to ścisłą korelację z sezonem – najwięcej opakowań zbieramy po sezonie aplikacji. Najwięcej zbieramy w listopadzie, kiedy jest sezon porządków w gospodarstwie , przygotowywanie się do przyszłego sezonu.

Poniżej mamy dane odnośnie masy opakowań. W 2013 roku było to ponad 2,5 mln kg opakowań po środkach ochrony roślin, co stanowiło 62% masy opakowań wprowadzonych na rynek. Rok 2014 był jeszcze lepszym rokiem, jeżeli chodzi o procentową wartość zbiórki. Niestety jest spora dysproporcja, jeżeli chodzi o poziom zbiórki na terenie całego kraju. Największa zbiórka jest w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim. Tutaj też mamy największy areał upraw, choć nie do końca, mamy województwa, które mają równie duże areały, a poziom zbiórki jest mniejszy. Także mamy sporo do zrobienia, jeżeli chodzi o aktywizację i zwiększenie zbiórki na pozostałych obszarach Polski.

 

Gdzie można znaleźć informacje na temat systemu

 

Wspominałam Państwu, że nie ma niestety jasnej i klarownej informacji o systemie na etykietach środków ochrony roślin i innych preparatów. Ale myślę, że po to są właśnie tego typu spotkania, żeby Państwu informację dostarczyć. Zachęcam Państwa do odwiedzenia strony internetowej  www.systempsor.pl

 

Tam oprócz informacji o samym systemie, sposobach działania, również jest bardzo przydatne narzędzie – lokalizator, gdzie wpisując kod pocztowy możecie Państwo wyświetlić na mapie wszystkie adresy punktów sprzedaży prowadzących zbiórkę. Także jes to bardzo przydatne, z danymi, możemy zobaczyć gdzie mamy najbliżej, bo, tak jak wspominałem, nie musimy oddawać w miejscu w którym kupiliśmy.

Jesteśmy również na facebooku i na Youtube.

 

Facebook: http://fb.me/liczysiekazdeopakowanie

 

  YouTube: http://bit.ly/PSOR-YouTube

 

Także ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę i proszę o pytania.

 

Czy system przyjmuje kartony?

 

Jeżeli kartony są opakowaniem mającym bezpośredni kontakt z preparatem. Większość opakowań kartonowych to opakowania granulatów, czyli środków ochrony roślin sypkich, to wtedy jak najbardziej jest zaopatrzone w znaki ostrzegawcze i podlega zbiórce. Jeżeli jest to jednak opakowanie zbiorcze, to wtedy nie jest opakowaniem niebezpiecznym, jest odpadem komunalnym i nie podlega zbiórce.

 

Co zrobić, jeśli na opakowaniu nie ma znaku ostrzegawczego?

 

Jeżeli brak znaku ostrzegawczego wynika z braku etykiety to uznałabym, że należy to opakowanie lepiej zwrócić do systemu, jeśli brak znaku wynika z tego, że etykieta jest, nieuszkodzona i czytelna, to oznacza, że produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny i może być traktowany jako odpad komunalny.

 

Mój sklep nie chce przyjmować opakowań, co zrobić?

 

Proszę Państwa, trzeba go zaktywizować. Uprzejmie go poinformować, że jest wspomniana ustawa i ma obowiązek odbierać te opakowania. Jeżeli dalej będzie się upierał, w co wątpię, to wtedy zawsze można skonsultować się z gminą, która podejmie odpowiednie środki by ten punkt podjął zbiórkę. Ewentualnie możecie Państwo zadzwonić na infolinię systemu i poinformować osobę na infolinii, że taki punkt nie prowadzi zbiórki i wtedy osoba odpowiedzialna za działanie systemu na danym terenie skontaktuje się z tym punktem i będzie służyła radą i informacją, co zrobić by rozpocząć zbiórkę. Ponieważ, by rozpocząć zbiórkę trzeba podpisać umowę, uzyskać odpowiednie pozwolenia na zbieranie materiałów niebezpiecznych. Nie jest to procedura skomplikowana, my w tym bardzo pomożemy. Aczkolwiek pewne kroki muszą być wykonane.

 

Co zrobić z przeterminowanym środkiem ochrony roślin?

 

System zbiera tylko puste opakowania środków ochrony roślin. Jeżeli mają Państwo przeterminowane środki ochrony roślin najlepiej skontaktować się z firmą, która ma pozwolenie na utylizację odpadów niebezpiecznych. Ponieważ odbiór takiego preparatu, bądź kilku preparatów, musi być potwierdzony dokumentem „Karta przekazania odpadów”. Jest to dokument, który w razie kontroli dobrze jest zachować. Zdaję sobie sprawę, że trudno jest zamawiać firmę i wzywać dla jednego litra, jednak zawsze można się jakoś zorganizować, zebrać większą ilość wśród znajomych i wspólnie zamówić taką usługę. Tu Państwa bardzo przestrzegam przed wybieraniem najtańszej oferty. Może się okazać, że firma oferująca najniższą cenę nie ma wymaganych pozwoleń. Tu oprócz tego, że mamy do czynienia z odpadem niebezpiecznym, była także karta przekazania odpadu.

 

Skąd zdobyć worki? Czy zapewni je sklep?

 

Worki są dostarczane do sklepów jako do punktu odbioru opakowań. Jeżeli mają Państwo dużą ilość opakowań można poprosić o worek sklep. Jeżeli są to jednak dwa, trzy, pięć opakowań przywozimy je do sklepu we własnym opakowaniu. Worki nie są limitowane, jeżeli sklep nie ma akurat na stanie, można poprosić, żeby dosłali taki worek, żeby ta zbiórka była bezpieczna.

 

Czy papierowe torby  po środkach trzeba oddać? Czy mogę spalić w piecu?

 

Absolutnie nie można ich spalić w piecu. Jak najbardziej trzeba je oddawać, one też podlegają zbiórce. Jak wcześniej wspomniałam w kartonowych opakowaniach występują najczęściej granulaty. Tutaj zarówno to opakowanie, w którym bezpośrednio jest środek, czyli taka saszetka, często jest włożone w kartonik. Kartonik także będzie podlegał zbiórce, bo on również może być zanieczyszczony w trakcie opróżniania opakowania.

 

Czy mając myjkę musimy myć trzy razy i zakręcać opakowanie?

 

Tak ponieważ korek, także musi być wyczyszczony.

 

A jeśli nie umyje trzy razy, to co, czy ktoś sprawdza?

 

Tak, ktoś sprawdza. Czystość opakowań jest priorytetem, szczególnie jeśli opakowania będą poddawane procesowi recyclingu. Bo jeżeli chodzi o odzysk, to również ma znaczenie, choć może mniejsze. Punkt, w którym oddajecie Państwo opakowanie jest odpowiedzialny za sprawdzenie czystości opakowania. Firma, która zgłosi się po odbiór opakowania nie przyjmie worka, w którym jest choć jedno brudne opakowanie, ponieważ ono zanieczyszcza resztę.

 

Ile wynosi grzywna za niezwrócenie opakowań?

 

Nie mam takich informacji na chwilę obecną. Ustawa mówi tylko o grzywnie i odsyła do kodeksu wykroczeń.

 

Czy przy zwrocie opakowania dostajemy jakieś potwierdzenie?

 

Jeżeli dostarczamy opakowanie do sprzedawcy nie dostajemy. Jeżeli firma od nas odbiera, czyli odbiera ze sklepu , czy dużego gospodarstwa wtedy oficjalnym dokumentem jest Karta przekazania odpadu, gdzie mamy dane podmiotu który oddaje, dane podmiotu, który odbiera, mamy kod odpadu, opis, kod odpadu, masa w kilogramach i rodzaj odpadu.

 

Co się robi z pustymi opakowaniami?

 

Zgodnie ze starą ustawą, kiedyś, opakowania były spalane w spalarniach, głównie w cementowniach, bo tylko te podmioty miały pozwolenia na odpady niebezpieczne. Nowa ustawa nakłada obowiązek poddawania opakowań recyclingowi i odzyskowi. Na razie jeszcze recycling jest na etapie pilotażowym. Na ten rok mamy poziom zerowy, niemniej jednak te poziomy będą rosły. Dla przykładu w 2019 dla tworzyw sztucznych ten minimalny poziom do osiągnięcia to będzie 18% i dalej te poziomy będą rosły.

 

Czy system zbiera także mały opakowania, na przykład od działkowców?

 

Tak, jak najbardziej.  Nie będę wymieniać nazw sieci hipermarketów budowlanych z rozbudowanymi działami ogrodniczymi, jednak one są w systemie i zbierają aktywnie opakowania. Ustawa nie nakłada kryterium wielkości opakowania, głównym kryterium jest to czy jest po produkcie niebezpiecznym.

 

Co zrobić z opakowaniami z innymi piktogramami?

 

Te piktogramy i znaki ostrzegawcze były przykładowe. Wszystkie opakowania, które są niebezpieczne dla środowiska, czyli mają oznaczenia z rombem podlegają zbiórce.

 

Czy zamawiana usługa odbioru jest płatna?

 

Nie, jest bezpłatna. Trzeba jednak spełnić minima logistyczne. Jeżeli jest to mała ilość należy odnieść opakowanie do sklepu.

 

Co zrobić, jeżeli odbiorca w sklepie uzna, że jedno z opakowań jest źle umyte i odmówi przyjęcia reszty?

 

Wydaję mi się, że jeśli opakowanie nie zabrudziło pozostałych, powinny być one odebrane. Jeżeli jednak były przywiezione tak, że mogło zabrudzić pozostałe, ma prawo odmówić przyjęcia pozostałych, bo stanowi to zagrożenie dla środowiska.

 

Proszę sprecyzować duże – małe.

 

Wszelkie. Wszelkie opakowania. Jedyne kryterium to oznaczenie, że produkt jest niebezpieczny.

 

Co z opakowaniami po zaprawionych nasionach?

 

Tu mamy kwestię trudną, ponieważ zaprawione nasiona nie są produktami niebezpiecznymi. Ponieważ ustawa nakłada obowiązek odbioru opakowań po produktach niebezpiecznych, a nasiona nie są definiowane jako produkt niebezpieczny, nie podlegają zbiórce, chyba, że taka informacja znajduje się na worku, bo zaprawa, którą zostały zaprawione sprawiła, że jest to produkt niebezpieczny.

 

Mam mało opakowań, czy mogę połączyć je z opakowaniami sąsiada i zamówić odbiór razem?

 

W tym przypadku prosiłabym o telefon na infolinię. Numer jest dostępny na stronie www.systempsor.pl ponieważ określenie mało-dużo jest względne. Proszę skontaktować się i podać wolumen tych opakowań. Taki odbiór jest możliwy, jednak możliwy będzie bardziej odległy termin by trasa była optymalna. To zależy jeszcze od lokalizacji, jeżeli sieć sklepów jest gęsta i nie będzie to wymagało dodatkowych nakładów to wtedy jak najbardziej.

 

Jaka jest minimalna ilość opakowań do odbioru?

 

Zazwyczaj było to trzy worki. Nie chcemy jednak podawać konkretnych ilości, bo system jest na tyle elastyczny, jeżeli ktoś na przykład nie mam miejsca, gdzie mógłby te opakowania składować, to wtedy odbierane są częściej i mniejszym wolumenie.

 

Kto finansuje system?

 

System jest w całości finansowany przez producentów i importerów zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Ochrony Roślin.

 

Jakiej wielkości są worki?

 

Worek ma pojemność 500 litrów.

 

Zwróciła się do mnie prywatna firma recyclingowa, po czym poznać, że jest legalna?

 

Mamy tu dwa aspekty. Najłatwiej jest poznać czy jest legalna, czy posiada pozwolenie na od odpadu 15 010*. Jednak nawet pozwolenie nie gwarantuje, tego co system, czyli zobowiązania do tego, żeby w procesie recyclingu z tego opakowania nie zostały zrobione zabawki dla dzieci albo opakowania wody mineralnej. W systemie mamy umowami zagwarantowany przepływ tego strumienia. Określone rzeczy mogą być robione z tych opakowań, te opakowania są badane czy zawierają jakieś substancje i w jakim procencie. Mamy nadzór nad tym jak są myte te płatki, już po rozdrobnieniu i co jest z nich robione. Także bardzo zachęcam do korzystania z systemu, jest bezpłatny i każda oferta z rynku musi być uważnie rozważona.

 

Czy jeden pełny worek wystarczy by zamówić odbiór odpadów?

 

To zależy, czy mówimy tu o sklepie, czy o indywidualnym odbiorcy. Jeżeli o sklepie to zapewne tak, jeżeli o indywidualnym odbiorcy, to tak jak wspominałam proszę dzwonić na infolinię i po podaniu kodu pocztowego i wielkości opakowań ustalić.

 

Dziękujemy  Pani Edycie za przybliżenie tematu zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin i innych środkach niebezpiecznych. Dziękujemy uczestnikom za ciekawe pytania.

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

×