• 0
agrofoto

Topsin M 500 SCr._uĹĽytkownicy nieprofesjonalni

Pytanie

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R -255/2014d z dnia 18.07.2014 r. zmieniające zezwolenie MRiRW nr R -74/2012 z dnia 18.05.2012 r. Posiadacz zezwolenia: Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 211 13066 860, fax: +49 211 328231. Producent: Nippon Soda Co. Ltd., Shin-Ohtemachi Building, 2-1, 2-Chome, Ohtemachi, Chioda-ku Tokio, 100-8165 Japonia, tel.: + 813 3245 6268, fax: + 813 3245 6287. Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: Sumi Agro Poland Sp. z O.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa; tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38, e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl Podmioty odpowiedzialne za ostateczne pakowanie i etykietowanie: 1. AGRECOL Sp. z O.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel.: +48 62 78 32 000, fax: +48 62 78 44 445; e-mail: agrecol@agrecol.pl, www.agrecol.pl 2. Agropak Sp. J., B. Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: +48 32 61 56 918, fax: +48 32 61 56 330,e-mail: agropak@agropak.pl, www.agropak.com.pl 3. BROS S. J., B. P. Miranowscy, ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, tel.: +48 61 82 62 512, fax: +48 61 82 00 841, e-mail: biuro@bros.pl, www.bros.pl 4. SUMIN D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las, tel.: +48 61 29 72 600, +48 61 81 25 113; fax: + 48 61 29 72 602; e-mail: sumin@sumin.com.pl , www.sumin.com.pl 5. TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel.: +48 58 77 41 090, fax: +48 58 67 67 489, e-mail: info@target.com.pl, www.target.com.pl 6. Zakład Produkcyjno -Handlowy „Agromix” Roman Szewczyk, ul. Mokra 7; 32–005 Niepołomice, tel.: +48 12 281–1008; fax: +48 12 281–1453, e-mail: agromix@agromix.com.pl, www.agromix.com.pl 7. Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk – Oliwa, tel.: + 48 58 552 00 27 do 29, fax: + 48 58 552 48 31, e-mail: fregata@fregata.gda.pl, www.fregata.gda.pl TOPSIN M 500 SC Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych Zawartość substancji czynnej: tiofanat metylowy (związek z grupy benzimidazoli) -500 g w 1 litrze środka (41,91%). Zezwolenie MRiRW nr R -74/2012 z dnia 18.05.2012 r., zmienione decyzją MRiRW nr R – 255/2014d z dnia 18.07.2014 r. Uwaga H302 -Działa szkodliwie po połknięciu. H317 -Może powodować reakcję alergiczną skóry. H332 -Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H341 -Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. H410 -Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401-W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P202 -Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. P261 -Unikać wdychania mgły. P281 -Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. OPIS DZIAŁANIA Topsin M 500 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. ZASTOSOWANIE ŚRODKAROŚLINY SADOWNICZE 1. Jabłoń Rak drzew, zgorzel kory Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Liczba zabiegów: 1. Termin stosowania: środek stosować wiosną w okresie bezlistnym natychmiast po wiosennym formowaniu koron lub po gradobiciach, od fazy wzrostu zawiązków do okresu zbiorów z uwzględnieniem okresu karencji. Gorzka zgnilizna Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Liczba zabiegów: 1. Termin stosowania: środek stosować na 2 tygodnie przed zbiorem jabłek. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 2. Śliwa Brunatna zgnilizna drzew pestkowych Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Liczba zabiegów: 1. Termin stosowania: środek stosować przed kwitnieniem lub po kwitnieniu do okresu zbiorów, z uwzględnieniem okresu karencji. Uwaga: Fungicyd jedynie ogranicza występowanie choroby. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 1. 3. Wiśnia Brunatna zgnilizna drzew pestkowych, drobna plamistość liści drzew pestkowych Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Liczba zabiegów: 1. Termin stosowania: środek stosować przed kwitnieniem lub po kwitnieniu do okresu zbiorów, z uwzględnieniem okresu karencji. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 1. Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 5 -7 l/100m2. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. ROŚLINY WARZYWNE 1. Ogórek (pod osłonami)Antraknoza dyniowatych Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (tj.1,5 ml środka w 1 l wody). Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (tj. 1,5 ml środka w 1 l wody). Liczba zabiegów: 3. Odstęp między zabiegami: 7 -10 dni. Termin stosowania: środek stosować od fazy początku kwitnienia. Zalecana ilość cieczy użytkowej: 12 -15 l/100m2. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym : 3. 2. Pomidor (pod osłonami) brunatna plamistość liści Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15 % (tj. 1,5 ml środka w 1 l wody). Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15 % (tj. 1,5 ml środka w 1 l wody). Liczba zabiegów: 3. Odstęp między zabiegami: 7 -10 dni. Termin stosowania: środek stosować od fazy początku tworzenia się zawiązków owoców. Zalecana ilość cieczy użytkowej: 12 -15 l/100m2 . Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym : 3. 3. Kapusta głowiasta białaCzerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa i Szara pleśń Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Termin stosowania: środek stosować od fazy początku tworzenia się główek nie później niż 3 dni przed zbiorem kapusty z pola. Zalecana ilość wody: 3 -7 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. ROŚLINY OZDOBNE 1. Niecierpek (pod osłonami) Plamistość pierścieniowa Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % (tj.1 ml środka w 1 l wody). Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % (tj. 1 ml środka w 1 l wody). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 2.Goździk (pod osłonami)Fuzarioza naczyniowa Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % (tj. 1 ml środka w 1 l wody). Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % (tj. 1 ml środka w 1 l wody). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: 7 -14 dni. Zalecana ilość cieczy użytkowej w uprawach roślin ozdobnych: 5 -10 l/100 m2. Ilość cieczy roboczej dostosować do wielkości i zagęszczenia roślin. STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik ROŚLINY SADOWNICZE 1. Grusza Rak drzew, zgorzel kory oraz inne choroby kory i drewna Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Liczba zabiegów: 1. Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po wiosennym cięciu drzew i formowaniu koron lub po uszkodzeniu drzew w wyniku gradobicia. Zalecana ilość wody: 5 -9 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Gorzka zgnilizna Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Liczba zabiegów: 1. Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81). Zabieg wykonać bezpośrednio po wystąpieniu gradobicia lub na 2 tygodnie przed zbiorem owoców. Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2 . Uwaga: W przypadku brunatnej zgnilizny drzew ziarnkowych środek Topsin M 500 SC jedynie ogranicza występowanie choroby. Liczba zabiegów: 1. Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81). Zalecana ilość wody: 5 -7,5 l/100m2. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 2. Śliwa dziurkowatość liści drzew pestkowych Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Liczba zabiegów: 1. Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81). Zalecana ilość wody: 5 -9 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 1. 3. Wiśnia dziurkowatość liści drzew pestkowych, leukostomoza drzew pestkowych Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Liczba zabiegów: 1. Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81). Zalecana ilość wody: 5 -9 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 1. 4. Czereśnia dziurkowatość liści drzew pestkowych, leukostomoza drzew pestkowych, Brunatna zgnilizna drzew pestkowych, drobna plamistość liści drzew pestkowych Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Liczba zabiegów: 1. Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81). Zalecana ilość wody: 5 -9 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 5. Brzoskwinia Brunatna zgnilizna drzew pestkowych, mączniak prawdziwy brzoskwini, leukostomoza drzew pestkowych Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Liczba zabiegów: 1. Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81). Zalecana ilość wody: 5 -9 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Choroby kory i drewna Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Liczba zabiegów: 1. Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po wiosennym cięciu drzew i formowaniu koron lub po uszkodzeniu drzew w wyniku gradobicia. Zalecana ilość wody: 5 -9 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów z sezonie wegetacyjnym: 1. 6. Morela Brunatna zgnilizna drzew pestkowych, dziurkowatość liści drzew pestkowych, leukostomoza drzew pestkowychMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Liczba zabiegów: 1. Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81). Zalecana ilość wody: 5 -9 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Choroby kory i drewna Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Liczba zabiegów: 1. Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po wiosennym cięciu drzew i formowaniu koron lub po uszkodzeniu drzew w wyniku gradobicia. Zalecana ilość wody: 5 -9 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów z sezonie wegetacyjnym: 1. 8. Winorośl Szara pleśń, mączniak prawdziwy winorośli Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100m2. Liczba zabiegów: 1. Termin stosowania: Opryskiwać natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od początku fazy kwitnienia do początku dojrzewania owoców (BBCH 61-81). Zalecana ilość wody: 5 -9 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. ROŚLINY WARZYWNE 1. Burak ćwikłowy Chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka, brunatna plamistość liści Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 12ml/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 12ml/100m2. Liczba zabiegów: 1. Termin stosowania: środek stosować od początku fazy gdy liście zakrywają 50% powierzchni gleby do końca fazy gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru. Zalecana ilość wody: 3,5 -5,0 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. ROŚLINY OZDOBNE UPRAWIANE W GRUNCIE i POD OSŁONAMI 1. Żywotnik, cyprysy, jałowce oraz inne krzewy iglaste i liściaste Obrączkowa plamistość pędów, plamistości liści kwiatów, rak pędów Opryskiwać niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej po pojawieniu się objawów chorób lub prewencyjnie wiosną, gdy temperatura wzrośnie do ok. 20oC. Uprawa pod osłonami Maksymalne zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania w uprawach pod osłonami: 0,15% (15 ml środka w 10 l wody). Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania w uprawach pod osłonami: 0,15% (15 ml środka w 10 l wody). Liczba zabiegów: 1. Zalecana ilość wody w uprawie roślin ozdobnych pod osłonami przy użyciu opryskiwaczy ręcznych: 3 -10 l/100m2. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów z sezonie wegetacyjnym: 1. Uprawa w gruncie Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania w uprawach gruntowych: 15ml/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania w uprawach gruntowych: 15ml/100m2. Liczba zabiegów: 1. Zalecana ilość wody w uprawie roślin ozdobnych w gruncie: 4-7,5 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów z sezonie wegetacyjnym: 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ 1. W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na tiofanat metylowy w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zamiast środka Topsin M 500 SC zaleca się stosować fungicyd z innej grupy chemicznej. 2. W razie wystąpienia odporności grzybów chorobotwórczych przerwać stosowanie środka. 3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i warzywne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem środka silnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz mechaniczne wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy opryskiwacz dokładnie wymyć. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu to jest np.: po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Unikać wdychania mgły. Dokładnie umyć skórę po użyciu środka. W uprawie jabłoni, gruszy, śliwy, wiśni, czereśni, brzoskwini, moreli, winorośli: Nosić odpowiednią odzież ochronną (kombinezon ochronny) i odpowiednie rękawice ochronne. W uprawie po osłonami ogórka, pomidora, niecierpka, goździka, żywotnika, cyprysów, jałowców i innych krzewów iglastych i liściastych: Nosić odpowiednią odzież ochronną (kombinezon ochronny) i odpowiednie rękawice ochronne oraz maskę oddechową typu P2. W uprawie gruntowej kapusty głowiastej białej, buraka ćwikłowego, żywotnika, cyprysów, jałowców oraz innych krzewów iglastych i liściastych: Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Winorośl – 35 dni, Burak ćwikłowy, Jabłoń, Grusza, śliwa, Wiśnia, Czereśnia, Brzoskwinia i Morela -14 dni, ogórek i pomidor uprawiane pod osłonami, Kapusta głowiasta biała -3 dni, niecierpek, goździk, żywotniki, cyprysy, jałowce i inne krzewy iglaste i liściaste – nie dotyczy. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą. Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie


 • Podobna zawartość

  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Ulysses 430 SCNazwa posiadacza zezwolenia:Rotam Agrochemical Europe Ltd. Hamilton House, Mabledon Place, WC1H 9BB Londyn, Wielka BrytaniaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-43/2018Data wydania zezwolenia:26-02-2018Termin ważności zezwolenia:31-08-2020Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:28-02-2021Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:28-02-2022Rodzaj preparatu:FungicydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:tebukonazol - 430 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H361d, H411Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:rzepak ozimyagrofag:sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśńtermin:jesienią w stadium 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18).dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:rzepak ozimyagrofag:szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowychtermin:wiosną w fazie wydłużania pędu głównego (BBCH 30-39).dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:rzepak ozimyagrofag:czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowatermin:wiosną od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia (BBCH 60-69)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/hazastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Tern 750 ECNazwa posiadacza zezwolenia:Syngenta Crop Protection AG CH-4002 Bazylea, SzwajcariaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Syngenta Polska Sp. z o.o.Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-23/2018wuData wydania zezwolenia:27-04-2018Termin ważności zezwolenia:31-12-2019Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:30-06-2020Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:30-06-2021Rodzaj preparatu:FungicydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:fenpropidyna - 750 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H302 + H332, H319, H335, H373, H400, H410Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimyagrofag:mączniak prawdziwytermin:Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/hazastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:SimverisNazwa posiadacza zezwolenia:BASF Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-326 WarszawaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-44/2018Data wydania zezwolenia:01-03-2018Termin ważności zezwolenia:30-04-2019Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:31-10-2019Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:31-10-2020Rodzaj preparatu:FungicydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:metkonazol - 60 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H226, H304, H315, H317, H318, H335, H361fd, H400Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:pszenica ozimaagrofag:septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosówtermin:Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:rzepak ozimyagrofag:sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporiozatermin:Jesienią – w fazie 4-6 liści rzepaku Wiosną – od początku fazy wzrostu pędu do fazy zielonego pąkadawka:Jesienią – w fazie 4-6 liści rzepaku Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7-1,0 l/ha. Wiosną – od początku fazy wzrostu pędu do fazy zielonego pąka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:pszenica jaraagrofag:fuzarioza kłosówtermin:Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/hazastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:RegalonNazwa posiadacza zezwolenia:BASF SE Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, NiemcyPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:BASF Polska Sp. z o.o.Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-52/2018Data wydania zezwolenia:15-03-2018Termin ważności zezwolenia:30-04-2019Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:31-10-2019Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:31-10-2020Rodzaj preparatu:FungicydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:fluksapyroksad - 62,5 g, metkonazol - 45 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H317, H319, H332, H351, H361d, H400, H410Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:pszenica ozimaagrofag:brunatna plamistość, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liścitermin:Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,33 – 2,0 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:jęczmień jary, jęczmień ozimyagrofag:mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rynchosporiozatermin:Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,33 - 2,0 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:pszenżyto ozimeagrofag:mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septoriozytermin:Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).dawka:Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:żytoagrofag:rdza brunatna, rynchosporiozatermin:Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).dawka:Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/hazastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Mollis 450 SCNazwa posiadacza zezwolenia:Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 WarszawaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-82/2018Data wydania zezwolenia:17-04-2018Termin ważności zezwolenia:31-12-2019Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:30-06-2020Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:30-06-2021Rodzaj preparatu:FungicydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:azoksystrobina - 200 g, difenokonazol - 125 g, tebukonazol - 125 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H302, H315, H332, H361d, H400, H410Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:pszenica ozimaagrofag:septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna, mączniak prawdziwytermin:środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Środek stosować 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 21-32 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 1. kolanka do początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 31-41), a drugi zabieg od fazy otwarcia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 47-59).dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 - 1,0 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:pszenżyto ozimeagrofag:septorioza liści, rdza brunatna, mączniak prawdziwytermin:środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Środek stosować 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 21-32 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 1. kolanka do początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 31-41), a drugi zabieg od fazy otwarcia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 47-59).dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 - 1,0 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:żyto ozimeagrofag:mączniak prawdziwy, rdza brunatnatermin:środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Środek stosować 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 21-32 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 1. kolanka do początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 31-41), a drugi zabieg od fazy otwarcia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 47-59).dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 - 1,0 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:jęczmień jaryagrofag:plamistość siatkowa, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwytermin:środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Środek stosować 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 21-32 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 1. kolanka do początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 31-41), a drugi zabieg od fazy otwarcia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 47-59).dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 - 1,0 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:rzepak ozimyagrofag:szara pleśń, zgnilizna twardzikowatermin:środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (na głównym kwiatostanie) do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69).dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 - 1,0 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:cebulaagrofag:alternarioza cebuli, rdzatermin:Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby od momentu wytworzenia zgrubień cebulowych do całkowitego wykształcenia cebul (BBCH 41-49).dawka:Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,8 - 1,0 l/hazastosowanie małoobszarowe:takuprawa:kapusta głowiastaagrofag:czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy, plamistość pierścieniowa, bielik krzyżowychtermin:Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby od początku tworzenia się główek do osiągnięcia przez nie pełnej wielkości (BBCH 41-49).dawka:Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,8 - 1,0 l/hazastosowanie małoobszarowe:tak
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.