Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

BOFIX 260 EW2

Pytanie

agrofoto    82

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -186/2013d z dnia 08.08.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 46/2007 z dnia 13.12.2007 r. Posiadacz zezwolenia: Dow AgroSciences Polska Sp. z O.o., ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa, tel.: (22) 854 03 20, fax: (22) 854 03 29, e -mail fwrpols@dow.com, www.dowagro.com.pl Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska BOFIX 260 EW Zawartość substancji czynnych: fluroksypyr – kwas 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pirydyloksyoctowy (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 40 g w1 litrze środka, w formie estru 1-metyloheptylowego chlopyralid – kwas 3,6-dichlropirydyno-2-karboksylowy (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) – 20 g w 1 litrze środka; MCPA – kwas 4-choloro-2-metylofenoksyoctowy (związek z grupy fenoksykwasów) – 200 g w 1 litrze środka w formie soli potasowej. Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne. Frakcja naftowa niesprecyzowana. Zezwolenie MRiRW nr R - 46/2007 z dnia 13.12.2007 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 127/2011d z dnia 04.05.2011 r. decyzją MRiRW nr R - 109/2012d z dnia 24.04.2012 r. decyzją MRiRW nr R - 228/2012d z dnia 19.09.2012 r. decyzją MRiRW nr R - 66/2013d z dnia 22.03.2013 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 186/2013d z dnia 08.08.2013 r. Drażniący Niebezpieczny dla środowiska Działa drażniąco na oczy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Uwaga! 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. I OPIS DZIAŁANIA Środek chwastobójczy w formie płynu (emulsja olejowa w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych. DZIAŁANIE NA CHWASTY Środek działa układowo. Pobierany jest przez liście i przemieszczany do korzeni chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Środek działa najskuteczniej po zastosowaniu w okresie intensywnego wzrostu chwastów. Chwasty wrażliwe: babki, bylica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, koniczyny, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, mniszek pospolity, niezapominajka polna, ostrożeń polny, powoje, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, szczaw tępolistny Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne. II ZASTOSOWANIE ŚRODKA 1. TRAWNIKI, POLA GOLFOWE, BOISKA SPORTOWE Środek stosować podczas dobrej pogody, na wilgotną glebę od wiosny do wczesnej jesieni (między kwietniem a połową września) w okresie intensywnego wzrostu chwastów. Zalecana dawka: 2-4 l/ha. Wyższą dawkę środka stosować, gdy chwasty znajdują się w późniejszej fazie rozwojowej oraz na trawnikach silnie zachwaszczonych, zwłaszcza chwastami wieloletnimi. 100 ml środka wystarcza do ochrony 250-500 m2 powierzchni. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. UWAGI: - Nie kosić trawnika do 3 dni przed zastosowaniem środka (aby zwalczane chwasty były jak największe) oraz przez co najmniej 3 dni po zastosowaniu środka (aby umożliwić przemieszczenie środka do korzeni). - Jeśli jest to konieczne zabieg powtórzyć po 8-10 tygodniach od zastosowania środka. - Podczas opryskiwania trawników w pobliżu drzew i krzewów nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na drzewa i krzewy oraz ograniczyć do minimum możliwość zetknięcia się cieczy użytkowej środka z glebą, zwłaszcza pod koronami drzew owocowych. - Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni po opryskiwaniu. III OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji NIE DOTYCZY OKRES PREWENCJI DLA LUDZI okres zapobiegający zatruciu - 12 godzin OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT okres zapobiegający zatruciu - 21 dni OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY PRZECIWWSKAZANIA 1. Środka nie stosować na trawnikach młodych, z roślinami słabo ukorzenionymi, na rośliny chore, wysuszone lub uszkodzone, w czasie nadmiernej suszy lub przed zbliżającym się deszczem. 2. Roślin traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę. IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. V PRZECHOWYWANIE Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Chronić przed dziećmi. VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie. UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. VII ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE VIII POMOC MEDYCZNA W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk - (58) 682 04 04 Rzeszów - (17) 866 40 25 Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec - (32) 266 11 45 Lublin - (81) 740 89 83 Tarnów - (14) 631 51 77 Łódź - (42) 657 99 00 Warszawa - (22) 619 66 54 Poznań - (61) 847 69 46 Wrocław - (71) 343 30 08 Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Wojtek026
      czy ten rejestr musi być z odr czy można sobie jakieś inne tabelki wydrukować, co jeśli np. skończyły się tabelki, lub zniszczyła się tak książeczka, zresztą rubryk nie ma tam za wiele, zgłosić się do odr po nową czy można sobie coś innego wydrukować?
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Expert Met 56 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-101/2012 Data wydania zezwolenia: 02-08-2012 Termin ważności zezwolenia: 01-08-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 01-02-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 01-02-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H319, H373, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto agrofag: termin: dawka: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez kamil255
   Witam.Doszło mi pare hektarów nieużytków,doprowadzone do użytku,opryskane glifosatem tylko pojawił soe problem bo glifosat nie dał rady zniszczyć trzciny.Proszę o pomoc czym ją wyeliminowac.
  • Przez PIT84
          Witam
    
   Chcę zwalczyć uciążliwe chwasty na placu firmy (perz, mlecz itp ). Wiem, że często do takich zabiegów dodaje się do Roundupu na chwastox. Jakie macie doświadczenie z takimi opryskami, co najlepiej użyć aby mieć spokój na dłuższy czas.
    
    
  • Przez Diwad890
   czym zwalczyc oset w polu oprucz roundup?
×