Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

STOMP 330 EC2

Pytanie

agrofoto    82

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: BASF Agro B.V., Arnhem – Królestwo Niderlandów, Oddział Wädenswil, Moosacherstrasse 2, P.O. Box 69, CH-8804, Wädenswil/Au – Konfederacja Szwajcarska, tel.+41(0)447819911, fax. +41(0)447819912 Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: BASF Polska Sp. z O.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (022) 570 99 99, fax. (022) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.pl Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska STOMP 330 EC Zawartość substancji aktywnej: pendimetalina N-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-dinitroanilina (związek z grupy dinitroanilin) -330 g w 1 litrze środka. Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne. Frakcja naftowa niespecyfikowana. Zezwolenie MRiGŻ Nr 426/98 z dnia 25.11.1998 r. zmienione decyzją MRiRW Nr R-495/2003p z dnia 16.09.2003 r. decyzją MRiRW Nr R-131/2004o z dnia 19.03.2004 r., decyzją MRiRW Nr R- 331/2004 z dnia 13.10.2004 r., decyzją MRiRW Nr R-219/2007 z dnia 11.05.2007 r., decyzją MRiRW nr R-87/2008 z dnia 30.04.2008 r., decyzją MRiRW nr R-158/2008 z dnia 26.11.2008 r. oraz decyzją MRiRW nr R-188/2009d z dnia 16.11.2009 r. Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy i skórę. Zawiera pendimetalinę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Uwaga! 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. I OPIS DZIAŁANIA Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w zbożach ozimych, kukurydzy, ziemniaku, bobiku, łubinie żółtym, tytoniu, na plantacjach traw nasiennych, roślinach warzywnych, niektórych roślinach ozdobnych, szkółkach drzew ziarnkowych i pestkowych, truskawce, ostropeście plamistym. Środek przeznaczony jest również do niszczenia i hamowania odrostów bocznych tytoniu. DZIAŁANIE NA CHWASTY Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia a dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych. Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, przytulia czepna, rzodkiew świrzepa, sporek polny, szarłat szorstki, wiechlina roczna, włośnica sina, włośnica zielonaChwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, przetacznik perski, rumianki, rumiany, wyczyniec polny, wykiChwasty odporne: starzec zwyczajny, żółtlica drobnokwiatowa, chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się (perz, ostrożeń). II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczania. Na glebach lżejszych stosować niższe dawki środka, a wyższe na glebach ciężkich, o większej zawartości próchnicy. 1. ROŚLINY ROLNICZE A) PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO Środek można stosować: • po siewie, nie później niż w 3 dni; lub • wcześnie powschodowo, nie później niż w fazie 1-2 liści chwastów jednoliściennych i dwuliściennych Zalecana dawka: 3,5-4 l/ha. Uwaga! Ziarno zbóż wysiewać na jednakową głębokość przykrywając je co najmniej 3 cm warstwą gleby. Przykrycie ziarna płytszą warstwą gleby może stać się przyczyną przerzedzenia roślin. B) WIECHLINA ŁĄKOWA, KOSTRZEWA CZERWONA, ŻYCICA TRWAŁA, MIETLICA BIAŁAWAPlantacje w 1,2 lub 3 roku użytkowania. Środek stosować jesienią lub wczesną wiosną na dobrze rozkrzewione rośliny traw. • jesienią: od połowy września do połowy października (można stosować jesienią również na plantacjach założonych wiosną tego samego roku). Skuteczność środka uzależniona jest od stopnia wilgotności gleby. W warunkach suszy skuteczność jest słabsza. • wiosną: jak najwcześniej, od marca do początku kwietnia. Zalecana dawka: 5 l/ha. Uwagi: 1. Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych. 2. Efekt chwastobójczy widoczny jest dopiero po upływie około 3 tygodni od zastosowania środka. 3. W przypadku masowego występowania wiechliny rocznej lub miotły zbożowej środek stosować jesienią. C) ZIEMNIAK Środek stosować przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu zabronowaniu pola. Zalecana dawka: 3,5-5 l/ha. Uwaga! Nie stosować środka po wschodach ziemniaków. D) BOBIK, ŁUBIN ŻÓŁTY Opryskiwać bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 3 dni). Zalecana dawka: 4 l/ha. W celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów w łubinie żółtym Stomp 330 EC można stosować bezpośrednio po siewie z herbicydem Command 480 EC Stomp 330 EC 3 l/ha + Command 480 EC 0,2 l/ha. E) TYTOŃ Zwalczanie chwastów. Środek stosować nie później niż 1 dzień przed sadzeniem tytoniu. Zalecana dawka: 4 l/ha. Niszczenie i hamowanie odrostów bocznych tytoniu Bezpośrednio (a najpóźniej do 24 godzin) po ogłowieniu tytoniu i usunięciu w miarę potrzeby pędów bocznych o długości powyżej 2 cm, zastosować środek w stężeniu 1,5% (1,5 l środka w 100 l wody), zużywając 10-20 ml cieczy użytkowej na roślinę. Ilość cieczy użytkowej zależy od tendencji odmiany do wykształcania odrostów oraz od wysokości rośliny. Ciecz użytkową można stosować do opryskiwania lub ręcznego polewania roślin tytoniu . Opryskiwanie : Opryskiwać tak, aby strumień cieczy użytkowej skierowany był na wierzchołek łodygi z odległości około 20 cm. Podczas zabiegu przestrzegać niskiego ciśnienia w opryskiwaczu do 1 atm (0,1 Mpa). Przed zabiegiem ustalić czas otwarcia dyszy rozpylacza, w ciągu którego wypływa 10­20 ml cieczy użytkowej z opryskiwacza. Polewanie roślin Polewać "naczyńkiem", stosując ciecz użytkową o stężeniu 1,5% w ilości 10-20 ml na roślinę. Przygotowaną i ściśle odmierzoną ilość cieczy użytkowej wylewać z "naczyńka" na wierzchołek ogłowionej łodygi tytoniu tak, aby spływając wzdłuż całej łodygi wnikała we wszystkie pachwiny liści aż do podstawy łodygi. Uwagi: 1. Zabieg wykonać na co najmniej 1 godzinę przed przewidywanym opadem deszczu. 2. Środek stosować na rośliny suche i nie pochylone. 3. Gdy rośliny tytoniu rosną intensywnie zabieg niszczenia i hamowania odrostów bocznych można powtórzyć po upływie 5-7 dni. 2. ROŚLINY SADOWNICZE A) TRUSKAWKA Środek stosować jesienią lub wczesną wiosną na glebę wolną od chwastów. Zalecana dawka: • 3-4 l/ha (plantacje nowo założone w 2 tygodnie po posadzeniu i ukorzenieniu się roślin), • 4-6 l/ha (plantacje jednoroczne i starsze). . szkółki drzew ziarnkowych i pestkowych (podkładki i okulanty). Środek stosować wczesną wiosną na glebę wolną od chwastów bezpośrednio po posadzeniu podkładek; w okulantach, przed ruszeniem wegetacji. Zalecana dawka: 5-6 l/ha. Uwaga! Stomp 330 EC zastosowany po rozpoczęciu wegetacji w wyższych temperaturach może powodować uszkodzenia roślin. 3. ROŚLINY WARZYWNE A) GROCH Opryskiwać bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni. Zalecana dawka: 3-5 l/ha. Uwaga! Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 4-5 cm. B) FASOLA Opryskiwać bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni. Zalecana dawka: 3-4 l/ha. Uwaga! W przypadku wystąpienia po siewie fasoli niekorzystnych warunków atmosferycznych - długotrwałych, obfitych opadów przy jednoczesnych niskich temperaturach - mogą wystąpić uszkodzenia roślin fasoli. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 4-5 cm. C) BÓB Opryskiwać bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni. Zalecana dawka: 3-5 l/ha. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 4-5 cm. D) CEBULA (Z SIEWU) Opryskiwać bezpośrednio po siewie. Zalecana dawka: 3-5 l/ha. lub po wschodach, gdy rośliny cebuli znajdują się w fazie 1-2 liści, na powierzchnię wolną od chwastów. Zalecana dawka: 3-4 l/ha. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm. E) CEBULA Z DYMKI Środek można stosować - do 5 dni po sadzeniu dymki Zalecana dawka: 4-5 l/ha. lub - po wschodach cebuli, przy wysokości szczypioru 5-10 cm, na kiełkujące i wschodzace chwasty Zalecana dawka: 4 l/ha. F) CEBULA NASIENNA Opryskiwaćdo 10 dni po sadzeniu wysadek cebuli. Zalecana dawka: 4-5 l/ha. G) CZOSNEK jesienny: opryskiwać bezpośrednio po posadzeniu lub wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji, przed wschodami chwastów. Zalecana dawka: 3-5 l/ha. wiosenny: opryskiwać bezpośrednio po sadzeniu. Zalecana dawka: 3-5 l/ha. lub po wschodach czosnku, gdy wysokość rośliny mają 5-10 cm wysokości. Zalecana dawka: 3-4 l/ha. H) POR (Z SIEWU) Opryskiwać do 3 dni po siewie. Zalecana dawka: 2-3 l/ha. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm. I) KOPER OGRODOWY Środek stosować do 5 dni po siewie. Zalecana dawka: 3-5 l/ha. lub po wschodach kopru lecz przed wschodami chwastów. Zalecana dawka: 3 l/ha. Uwagi: 1. Nasiona kopru wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm. 2. Środka nie stosować w koprze przeznaczonym na wczesny zbiór (zielony koperek). J) MARCHEW, PIETRUSZKA Opryskiwać do 5 dni po siewie. Zalecana dawka: 3-4 l/ha Nasiona wysiewać na jednakową głebokość, nie mniejszą niż 2 cm. K) KAPUSTA GŁOWIASTA, KALAFIOROpryskiwać przygotowane pole bezpośrednio przed sadzeniem rozsady. Zalecana dawka: 3-4 l/ha. L) CHRZANOpryskiwać po sadzeniu i uformowaniu redlin przed wschodami chwastów lub przed ukazaniem się liści chrzanu. Zalecana dawka: 3-4 l/ha. M) POMIDOR, PAPRYKA Środek stosować od 3 do 1 dnia przed sadzeniem rozsady. Zalecana dawka: 3-5 l/ha. N) OSTROPEST PLAMISTY Opryskiwać najpóźniej do 3 dni po siewie. Zalecana dawka: 3 l/ha. 4. ROŚLINY OZDOBNE A) LILIE (MIESZAŃCE AZJATYCKIE) Środek stosować wiosną przed wschodami roślin. Zalecana dawka: 4 l/ha. B) MIECZYK OGRODOWY Środek stosować wiosną przed wschodami roślin, w 4-10 dni po sadzeniu bulw. Zalecana dawka: 4 l/ha. C) TULIPAN Środek stosować jesienią po sadzeniu cebul, przed nastaniem mrozów. Zalecana dawka: 3 l/ha. III NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w ciągu 3 miesięcy od zastosowania nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego likwidowania plantacji opryskanej środkiem, po wykonaniu orki na głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu gleby można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ZIEMNIAK oraz te rośliny, do których odchwaszczania zaleca się środek. IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY V OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY VI PRZECIWWSKAZANIA 1. Środka nie stosować: a. na glebach lekkich, piaszczystych (nie dotyczy łubinu żółtego), ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą. b. w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość uszkodzenia roślin. 2. Środka nie mieszać z glebą. VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: . znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne . nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. VIII PRZECHOWYWANIE Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA . Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. . Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i . okulary lub ochronę twarzy. . Używać pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. . Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. . Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. . Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska. . Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. . W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zmyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem. . W przypadku zanieczyszczenia oczu płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach; konsultacje okulistyczne. . Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. . Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni . poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni . uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. . Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został . zakupiony. . Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie. UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻEDO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. X PIERWSZA POMOC I INFORMACJE DLA LEKARZA W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem. W razie połknięcia: niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne). XI ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE XII POMOC MEDYCZNA W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25 Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45 Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09 Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54 Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Wojtek026
      czy ten rejestr musi być z odr czy można sobie jakieś inne tabelki wydrukować, co jeśli np. skończyły się tabelki, lub zniszczyła się tak książeczka, zresztą rubryk nie ma tam za wiele, zgłosić się do odr po nową czy można sobie coś innego wydrukować?
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Expert Met 56 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-101/2012 Data wydania zezwolenia: 02-08-2012 Termin ważności zezwolenia: 01-08-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 01-02-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 01-02-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H319, H373, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto agrofag: termin: dawka: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez kamil255
   Witam.Doszło mi pare hektarów nieużytków,doprowadzone do użytku,opryskane glifosatem tylko pojawił soe problem bo glifosat nie dał rady zniszczyć trzciny.Proszę o pomoc czym ją wyeliminowac.
  • Przez PIT84
          Witam
    
   Chcę zwalczyć uciążliwe chwasty na placu firmy (perz, mlecz itp ). Wiem, że często do takich zabiegów dodaje się do Roundupu na chwastox. Jakie macie doświadczenie z takimi opryskami, co najlepiej użyć aby mieć spokój na dłuższy czas.
    
    
  • Przez Diwad890
   czym zwalczyc oset w polu oprucz roundup?
×