• 0
agrofoto

STOMP 330 EC2

Pytanie

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: BASF Agro B.V., Arnhem – Królestwo Niderlandów, Oddział Wädenswil, Moosacherstrasse 2, P.O. Box 69, CH-8804, Wädenswil/Au – Konfederacja Szwajcarska, tel.+41(0)447819911, fax. +41(0)447819912 Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: BASF Polska Sp. z O.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (022) 570 99 99, fax. (022) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.pl Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska STOMP 330 EC Zawartość substancji aktywnej: pendimetalina N-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-dinitroanilina (związek z grupy dinitroanilin) -330 g w 1 litrze środka. Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne. Frakcja naftowa niespecyfikowana. Zezwolenie MRiGŻ Nr 426/98 z dnia 25.11.1998 r. zmienione decyzją MRiRW Nr R-495/2003p z dnia 16.09.2003 r. decyzją MRiRW Nr R-131/2004o z dnia 19.03.2004 r., decyzją MRiRW Nr R- 331/2004 z dnia 13.10.2004 r., decyzją MRiRW Nr R-219/2007 z dnia 11.05.2007 r., decyzją MRiRW nr R-87/2008 z dnia 30.04.2008 r., decyzją MRiRW nr R-158/2008 z dnia 26.11.2008 r. oraz decyzją MRiRW nr R-188/2009d z dnia 16.11.2009 r. Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy i skórę. Zawiera pendimetalinę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Uwaga! 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. I OPIS DZIAŁANIA Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w zbożach ozimych, kukurydzy, ziemniaku, bobiku, łubinie żółtym, tytoniu, na plantacjach traw nasiennych, roślinach warzywnych, niektórych roślinach ozdobnych, szkółkach drzew ziarnkowych i pestkowych, truskawce, ostropeście plamistym. Środek przeznaczony jest również do niszczenia i hamowania odrostów bocznych tytoniu. DZIAŁANIE NA CHWASTY Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia a dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych. Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, przytulia czepna, rzodkiew świrzepa, sporek polny, szarłat szorstki, wiechlina roczna, włośnica sina, włośnica zielonaChwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, przetacznik perski, rumianki, rumiany, wyczyniec polny, wykiChwasty odporne: starzec zwyczajny, żółtlica drobnokwiatowa, chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się (perz, ostrożeń). II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczania. Na glebach lżejszych stosować niższe dawki środka, a wyższe na glebach ciężkich, o większej zawartości próchnicy. 1. ROŚLINY ROLNICZE A) PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO Środek można stosować: • po siewie, nie później niż w 3 dni; lub • wcześnie powschodowo, nie później niż w fazie 1-2 liści chwastów jednoliściennych i dwuliściennych Zalecana dawka: 3,5-4 l/ha. Uwaga! Ziarno zbóż wysiewać na jednakową głębokość przykrywając je co najmniej 3 cm warstwą gleby. Przykrycie ziarna płytszą warstwą gleby może stać się przyczyną przerzedzenia roślin. B) WIECHLINA ŁĄKOWA, KOSTRZEWA CZERWONA, ŻYCICA TRWAŁA, MIETLICA BIAŁAWAPlantacje w 1,2 lub 3 roku użytkowania. Środek stosować jesienią lub wczesną wiosną na dobrze rozkrzewione rośliny traw. • jesienią: od połowy września do połowy października (można stosować jesienią również na plantacjach założonych wiosną tego samego roku). Skuteczność środka uzależniona jest od stopnia wilgotności gleby. W warunkach suszy skuteczność jest słabsza. • wiosną: jak najwcześniej, od marca do początku kwietnia. Zalecana dawka: 5 l/ha. Uwagi: 1. Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych. 2. Efekt chwastobójczy widoczny jest dopiero po upływie około 3 tygodni od zastosowania środka. 3. W przypadku masowego występowania wiechliny rocznej lub miotły zbożowej środek stosować jesienią. C) ZIEMNIAK Środek stosować przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu zabronowaniu pola. Zalecana dawka: 3,5-5 l/ha. Uwaga! Nie stosować środka po wschodach ziemniaków. D) BOBIK, ŁUBIN ŻÓŁTY Opryskiwać bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 3 dni). Zalecana dawka: 4 l/ha. W celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów w łubinie żółtym Stomp 330 EC można stosować bezpośrednio po siewie z herbicydem Command 480 EC Stomp 330 EC 3 l/ha + Command 480 EC 0,2 l/ha. E) TYTOŃ Zwalczanie chwastów. Środek stosować nie później niż 1 dzień przed sadzeniem tytoniu. Zalecana dawka: 4 l/ha. Niszczenie i hamowanie odrostów bocznych tytoniu Bezpośrednio (a najpóźniej do 24 godzin) po ogłowieniu tytoniu i usunięciu w miarę potrzeby pędów bocznych o długości powyżej 2 cm, zastosować środek w stężeniu 1,5% (1,5 l środka w 100 l wody), zużywając 10-20 ml cieczy użytkowej na roślinę. Ilość cieczy użytkowej zależy od tendencji odmiany do wykształcania odrostów oraz od wysokości rośliny. Ciecz użytkową można stosować do opryskiwania lub ręcznego polewania roślin tytoniu . Opryskiwanie : Opryskiwać tak, aby strumień cieczy użytkowej skierowany był na wierzchołek łodygi z odległości około 20 cm. Podczas zabiegu przestrzegać niskiego ciśnienia w opryskiwaczu do 1 atm (0,1 Mpa). Przed zabiegiem ustalić czas otwarcia dyszy rozpylacza, w ciągu którego wypływa 10­20 ml cieczy użytkowej z opryskiwacza. Polewanie roślin Polewać "naczyńkiem", stosując ciecz użytkową o stężeniu 1,5% w ilości 10-20 ml na roślinę. Przygotowaną i ściśle odmierzoną ilość cieczy użytkowej wylewać z "naczyńka" na wierzchołek ogłowionej łodygi tytoniu tak, aby spływając wzdłuż całej łodygi wnikała we wszystkie pachwiny liści aż do podstawy łodygi. Uwagi: 1. Zabieg wykonać na co najmniej 1 godzinę przed przewidywanym opadem deszczu. 2. Środek stosować na rośliny suche i nie pochylone. 3. Gdy rośliny tytoniu rosną intensywnie zabieg niszczenia i hamowania odrostów bocznych można powtórzyć po upływie 5-7 dni. 2. ROŚLINY SADOWNICZE A) TRUSKAWKA Środek stosować jesienią lub wczesną wiosną na glebę wolną od chwastów. Zalecana dawka: • 3-4 l/ha (plantacje nowo założone w 2 tygodnie po posadzeniu i ukorzenieniu się roślin), • 4-6 l/ha (plantacje jednoroczne i starsze). . szkółki drzew ziarnkowych i pestkowych (podkładki i okulanty). Środek stosować wczesną wiosną na glebę wolną od chwastów bezpośrednio po posadzeniu podkładek; w okulantach, przed ruszeniem wegetacji. Zalecana dawka: 5-6 l/ha. Uwaga! Stomp 330 EC zastosowany po rozpoczęciu wegetacji w wyższych temperaturach może powodować uszkodzenia roślin. 3. ROŚLINY WARZYWNE A) GROCH Opryskiwać bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni. Zalecana dawka: 3-5 l/ha. Uwaga! Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 4-5 cm. B) FASOLA Opryskiwać bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni. Zalecana dawka: 3-4 l/ha. Uwaga! W przypadku wystąpienia po siewie fasoli niekorzystnych warunków atmosferycznych - długotrwałych, obfitych opadów przy jednoczesnych niskich temperaturach - mogą wystąpić uszkodzenia roślin fasoli. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 4-5 cm. C) BÓB Opryskiwać bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni. Zalecana dawka: 3-5 l/ha. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 4-5 cm. D) CEBULA (Z SIEWU) Opryskiwać bezpośrednio po siewie. Zalecana dawka: 3-5 l/ha. lub po wschodach, gdy rośliny cebuli znajdują się w fazie 1-2 liści, na powierzchnię wolną od chwastów. Zalecana dawka: 3-4 l/ha. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm. E) CEBULA Z DYMKI Środek można stosować - do 5 dni po sadzeniu dymki Zalecana dawka: 4-5 l/ha. lub - po wschodach cebuli, przy wysokości szczypioru 5-10 cm, na kiełkujące i wschodzace chwasty Zalecana dawka: 4 l/ha. F) CEBULA NASIENNA Opryskiwaćdo 10 dni po sadzeniu wysadek cebuli. Zalecana dawka: 4-5 l/ha. G) CZOSNEK jesienny: opryskiwać bezpośrednio po posadzeniu lub wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji, przed wschodami chwastów. Zalecana dawka: 3-5 l/ha. wiosenny: opryskiwać bezpośrednio po sadzeniu. Zalecana dawka: 3-5 l/ha. lub po wschodach czosnku, gdy wysokość rośliny mają 5-10 cm wysokości. Zalecana dawka: 3-4 l/ha. H) POR (Z SIEWU) Opryskiwać do 3 dni po siewie. Zalecana dawka: 2-3 l/ha. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm. I) KOPER OGRODOWY Środek stosować do 5 dni po siewie. Zalecana dawka: 3-5 l/ha. lub po wschodach kopru lecz przed wschodami chwastów. Zalecana dawka: 3 l/ha. Uwagi: 1. Nasiona kopru wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm. 2. Środka nie stosować w koprze przeznaczonym na wczesny zbiór (zielony koperek). J) MARCHEW, PIETRUSZKA Opryskiwać do 5 dni po siewie. Zalecana dawka: 3-4 l/ha Nasiona wysiewać na jednakową głebokość, nie mniejszą niż 2 cm. K) KAPUSTA GŁOWIASTA, KALAFIOROpryskiwać przygotowane pole bezpośrednio przed sadzeniem rozsady. Zalecana dawka: 3-4 l/ha. L) CHRZANOpryskiwać po sadzeniu i uformowaniu redlin przed wschodami chwastów lub przed ukazaniem się liści chrzanu. Zalecana dawka: 3-4 l/ha. M) POMIDOR, PAPRYKA Środek stosować od 3 do 1 dnia przed sadzeniem rozsady. Zalecana dawka: 3-5 l/ha. N) OSTROPEST PLAMISTY Opryskiwać najpóźniej do 3 dni po siewie. Zalecana dawka: 3 l/ha. 4. ROŚLINY OZDOBNE A) LILIE (MIESZAŃCE AZJATYCKIE) Środek stosować wiosną przed wschodami roślin. Zalecana dawka: 4 l/ha. B) MIECZYK OGRODOWY Środek stosować wiosną przed wschodami roślin, w 4-10 dni po sadzeniu bulw. Zalecana dawka: 4 l/ha. C) TULIPAN Środek stosować jesienią po sadzeniu cebul, przed nastaniem mrozów. Zalecana dawka: 3 l/ha. III NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w ciągu 3 miesięcy od zastosowania nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego likwidowania plantacji opryskanej środkiem, po wykonaniu orki na głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu gleby można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ZIEMNIAK oraz te rośliny, do których odchwaszczania zaleca się środek. IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY V OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY VI PRZECIWWSKAZANIA 1. Środka nie stosować: a. na glebach lekkich, piaszczystych (nie dotyczy łubinu żółtego), ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą. b. w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość uszkodzenia roślin. 2. Środka nie mieszać z glebą. VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: . znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne . nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. VIII PRZECHOWYWANIE Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA . Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. . Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i . okulary lub ochronę twarzy. . Używać pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. . Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. . Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. . Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska. . Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. . W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zmyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem. . W przypadku zanieczyszczenia oczu płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach; konsultacje okulistyczne. . Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. . Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni . poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni . uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. . Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został . zakupiony. . Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie. UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻEDO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. X PIERWSZA POMOC I INFORMACJE DLA LEKARZA W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem. W razie połknięcia: niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne). XI ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE XII POMOC MEDYCZNA W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25 Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45 Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09 Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54 Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

 • Podobna zawartość

  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:DuPont Glean Strong 54 WGNazwa posiadacza zezwolenia:DuPont Poland Sp. z o.o. ul. Postępu, 02-676 WarszawaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-93/2016Data wydania zezwolenia:05-04-2016Termin ważności zezwolenia:31-12-2019Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:30-06-2020Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:30-06-2021Rodzaj preparatu:ChwastobójczyNazwa i ilość każdej substancji czynnej:diflufenikan - 417 g, chlorosulfuron - 125 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H410Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żytoagrofag:bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, mlecz polny, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy,przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina rocznatermin:a)W przypadku pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta środek stosować: – po siewie, ale przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH00) lub –po wschodach - od początku fazy pierwszego liścia zboża, do końca fazy krzewienia (BBCH 11 - 29) b)W przypadku jęczmienia ozimego środek stosować po wschodach - od początku fazy pierwszego liścia zboża, do końca fazy krzewienia (BBCH 11 - 29).dawka:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 120 g/hazastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Toscana 75 WGNazwa posiadacza zezwolenia:Proplan Plant Protection Company, S.L. Valle del Roncal, 28232 Madryt, HiszpaniaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-8/2018wuData wydania zezwolenia:07-03-2018Termin ważności zezwolenia:31-10-2019Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:30-04-2020Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:30-04-2021Rodzaj preparatu:ChwastobójczyNazwa i ilość każdej substancji czynnej:tribenuron metylu - 750 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H400, H410Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:pszenica ozima, jęczmień ozimyagrofag:gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, jasnota różowa, mak polny, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tasznik pospolitytermin:Środek stosować wiosną tuż po ruszeniu wegetacji do fazy końca krzewienia (BBCH 29).dawka:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/hazastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Rapsan TurboNazwa posiadacza zezwolenia:Globachem N.V Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo BelgiiPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-15/2018 wuData wydania zezwolenia:16-03-2018Termin ważności zezwolenia:31-07-2020Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:31-01-2021Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:31-01-2022Rodzaj preparatu:ChwastobójczyNazwa i ilość każdej substancji czynnej:metazachlor - 375 g, chinomerak - 125 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H317, H351, H400, H410Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:rzepak ozimyagrofag:blekot pospolity, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik rolny, przytulia czepna, rumian polny, rumianek polny, sporek polny, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, komosa biała, stulicha psiatermin:środek stosować jeden raz w sezonie uprawy rzepaku w jednym z dwóch terminów: a) przedwschodowo: bezpośrednio po siewie rzepaku (BBCH 00-09), na starannie uprawioną (bez grud) glebę, lub b) powschodowo (jesienią): od fazy gdy rośliny rzepaku mają całkowicie rozwinięte liścienie do fazy ośmiu liści właściwych rzepaku (BBCH 10 - 18) a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści właściwych.dawka:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/hazastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Rapsan Solo 500Nazwa posiadacza zezwolenia:Globachem N.V Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo BelgiiPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Sumi Agro Poland Sp. z o.o.Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-12/2018 wuData wydania zezwolenia:16-03-2018Termin ważności zezwolenia:31-07-2022Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:31-01-2023Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:31-01-2024Rodzaj preparatu:ChwastobójczyNazwa i ilość każdej substancji czynnej:metazachlor - 500 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H302, H351, H400, H410Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:rzepak ozimyagrofag:gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, psianka czarna, rdest powojowy, rumianek pospolity, skrytek polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, wiechlina roczna, komosa biała, mak polny, mlecz polny, niezapominajka polna, rumian polny, przetacznik rolny, wyczyniec polny, stulicha psia, tasznik pospolitytermin:środek stosować jeden raz w sezonie uprawy rzepaku w jednym z dwóch terminów: a) bezpośrednio po siewie rzepaku (BBCH 00-09), na wilgotną i starannie uprawioną (bez grud) glebę. lub b) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej w pełni rozwinięte liścienie (BBCH 10-18) a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści.dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.zastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Rapsan PlusNazwa posiadacza zezwolenia:Globachem N.V Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo BelgiiPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Sumi Agro Poland Sp. z o.o.Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-58/2018Data wydania zezwolenia:16-03-2018Termin ważności zezwolenia:30-04-2022Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:31-10-2022Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:31-10-2023Rodzaj preparatu:ChwastobójczyNazwa i ilość każdej substancji czynnej:metazachlor - 333 g, chinomerak - 83 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H317, H351, H410Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:rzepak ozimyagrofag:gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, rumianek pospolity, tasznik pospolitytermin:bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebędawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,0 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:rzepak ozimyagrofag:gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, rumianek pospolity, tasznik pospolity, przetacznik polnytermin:4-7 dni po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebędawka:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:rzepak ozimyagrofag:gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, rumianek pospolity, tasznik pospolitytermin:powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści do fazy 8 rozwinięty liści (BBCH 12-18)dawka:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/hazastosowanie małoobszarowe:nie
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.