Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

Sencor Liquid 600 SC uĹĽytkownicy nieprofesjonalni

Pytanie

agrofoto    82

Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, CP 106, 69266 Lyon, Republika Francuska, tel.+033 (4) 728 52 525, fax.: +033 (4) 728 53 082. Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Bayer Sp. z O.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00, fax.: 22 572 36 03. Podmioty odpowiedzialne za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin: 1. TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel.: 58 774 10 90, fax: 58 676 74 89, e-mail: info@target.com.pl 2. AGROPAK Sp. j. G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: 32 615 69 18, fax: 32 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl SENCOR LIQUID 600 SC Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych Zawartość substancji czynnej: metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) -600 g w 1 litrze (52,2%). Zezwolenie MRiRW nr R -171/2012 z 10.12.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -309/2014d z dnia 01.09.2014 r. Uwaga H410 -Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 -W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 -Stosować odzież ochronną. P391 -Zebrać wyciek. OPIS DZIAŁANIA Sencor Liquid 600 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaków, marchwi, pomidorów i szparagów. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. DZIAŁANIE NA CHWASTY Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, przetacznik perski, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, komosa białaChwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, rdest powojowatyChwasty średnio odporne: przytulia czepna, psianka czarna. ZASTOSOWANIE ŚRODKA 1. Ziemniak a) zabieg jednorazowy przed wschodami ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 – 10 ml/100 m2. lub b) zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, a chwasty są w fazie siewek. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 2-3 ml/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. c) dawki dzielone (2 zabiegi w sezonie) - pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 ml/100 m2. - drugi zabieg (w odstępie min.7 dni) na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: 7 dni. Zalecana ilość wody: 2-3 ml/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. W celu jednoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i chwastów prosowatych środek Sencor Liquid 600 SC stosować łącznie lub przemiennie ze środkiem Titus 25 WG. a) zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:3 ml/100 m2. Sencor Liquid 600 SC 3 ml/100 m2 + Titus 25 WG 0,5 g/100 m2 + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%. b) zabieg dzielony (2 zabiegi w sezonie) Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2. - drugi zabieg na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości. Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: 7 dni. Zalecana ilość wody: 2-3 ml/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Uwagi: -Opady deszczu, krótko po zastosowaniu środka zwłaszcza w terminie przed wschodami ziemniaka, mogą powodować przejściowe przejaśnienia roślin. -Środek stosowany po wschodach (również w mieszaninach) może powodować przejściowe objawy fitotoksyczności rośliny uprawnej, zwłaszcza odmian bardzo wczesnych i wczesnych ziemniaka, jednak bez ujemnego wpływu na plon. - Ze względu na wrażliwość niektórych odmian ziemniaków na Sencor Liquid 600 SC oraz ryzyko uodpornienia się chwastów, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się zasięgnięcie informacji u podmiotu wprowadzającego środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - Wyższą zalecaną dawkę środka stosować na glebach cięższych i o wyższej zawartości próchnicy. -Nie stosować w ziemniakach odmiany Innovator i Vineta. 2. Pomidor z rozsady a) zabieg jednorazowy przed posadzeniem rozsady Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 ml/100 m2. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 2-3 ml/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. b) dawki dzielone (zalecane 2 zabiegi w sezonie) - pierwszy zabieg przed posadzeniem rozsady Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 ml/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 ml/100 m2. - drugi zabieg w minimum 7 dni po posadzeniu rozsady Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 ml/100 m2. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: 7 dni. Zalecana ilość wody: 2-3 ml/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 3. Marchew a) zabieg jednorazowy w fazie 5-6 liści właściwych: Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 2-3 ml/100 m2 . Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. b) dawki dzielone (zalecane 2 zabiegi w sezonie) - pierwszy zabieg w fazie 1-2 liści właściwych Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 ml/100 m2. - drugi zabieg (w odstępie min.7 dni) w fazie 2-6 liści właściwych Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 ml/100 m2. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: 7 dni. Zalecana ilość wody: 2-3 ml/100 m2 . Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Uwagi: -Wyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się metodą dawek dzielonych. -Przy nierównomiernych wschodach marchwi, mogą pojawić się przejściowe objawy fitotoksyczności na najmłodszych roślinach. Objawy te z czasem zanikają i nie mają istotnego wpływu na plonowanie i jakość korzeni. -Poziom skuteczności w zwalczaniu chwastnicy jednostronnej zależy od fazy rozwojowej chwastu i stopnia uwilgotnienia gleby. Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik. 4. Szparagi a) Rozsadnik Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Termin stosowania: środek stosować 10 dni po siewie. b) Młode plantacje w drugim roku po posadzeniu karp Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 – 10 ml 100 m2. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Termin stosowania: środek stosować wiosną na spulchnioną glebę, przed ukazaniem się wypustek. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Termin stosowania: a) wiosną na świeżo uformowane wały, lecz nie później niż na tydzień przed ukazaniem się wypustek szparagów lub b) po zakończeniu zbioru bezpośrednio po rozoraniu wałów. Zalecana ilość wody: 2-3 ml/100 m2 . Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ Środka nie stosować: - na glebach zbrylonych i przesuszonych, - na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych, - po posadzeniu pomidorów gdy rozsada jest słaba i nie zahartowana, - w temperaturze powyżej 25oC. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, mechanicznie wymieszać i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza. Po pracy opryskiwacz dokładnie wymyć. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu, np. jeżeli jest to możliwe po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. W przypadku uprawy ziemniaka gdzie środek stosowany jest w dawce 1 x 600 g s.a./ha i 1 x 450g s.a./ha oraz w uprawie szparagów: W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo bądź użycie rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 50%. W przypadku uprawy pomidora z rozsady oraz marchwi: W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Ziemniak, pomidor -42 dni. Marchew -60 dni. Szparagi -7 dni. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: Nie dotyczy. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. PIERWSZA POMOC W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). Porady ogólne Usunąć z zagrożonej strefy. Ułożyć i transportować ofiarę w stabilnej pozycji (leżącej na boku). Natychmiast zdjąć zanieczyszczone ubranie i pozbyć się w bezpieczny sposób. Kontakt przez skórę Natychmiast zmyć mydłem z dużą ilością wody. Kontakt z oczami W przypadku kontaktu produktu z oczami niezwłocznie przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć pomocy lekarskiej. Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić centrum zatruć. Połknięcie NIE prowokować wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić centrum zatruć. Wypłukać usta. Leczenie objawowe Płukanie żołądka powinno być brane pod uwagę w ciągu pierwszej godziny (lub pierwszych dwóch godzin) w przypadku przyjęcia dużych dawek. Podanie węgla aktywnego i siarczanu sodu jest również zawsze wskazane. Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Wojtek026
      czy ten rejestr musi być z odr czy można sobie jakieś inne tabelki wydrukować, co jeśli np. skończyły się tabelki, lub zniszczyła się tak książeczka, zresztą rubryk nie ma tam za wiele, zgłosić się do odr po nową czy można sobie coś innego wydrukować?
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Expert Met 56 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-101/2012 Data wydania zezwolenia: 02-08-2012 Termin ważności zezwolenia: 01-08-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 01-02-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 01-02-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H319, H373, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto agrofag: termin: dawka: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez kamil255
   Witam.Doszło mi pare hektarów nieużytków,doprowadzone do użytku,opryskane glifosatem tylko pojawił soe problem bo glifosat nie dał rady zniszczyć trzciny.Proszę o pomoc czym ją wyeliminowac.
  • Przez PIT84
          Witam
    
   Chcę zwalczyć uciążliwe chwasty na placu firmy (perz, mlecz itp ). Wiem, że często do takich zabiegów dodaje się do Roundupu na chwastox. Jakie macie doświadczenie z takimi opryskami, co najlepiej użyć aby mieć spokój na dłuższy czas.
    
    
  • Przez Diwad890
   czym zwalczyc oset w polu oprucz roundup?
×