• 0
agrofoto

Calypso 480 SC - etykieta zast.nieprof.

Pytanie

CALYPSO 480 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez uSytkowników nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
tiachlopryd (związek z grupy chloronikotynyli) ­480 g w 1 litrze środka (40,40%).

Zezwolenie MRiRW nr R – 85/2010 z dnia 17.11.2010 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R – 306/2012d z dnia 19.11.2012 r. oraz
decyzją MRiRW nr R ­79/2013d z dnia 04.04.2013 r.

 

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
MoSe powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, moSe powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
CALYPSO 480 SC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu stęSonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i Sołądkowym, przeznaczonym w amatorskiej
uprawie roślin do zwalczania szkodników ssących i gryzących w ziemniaku, brzoskwini,
czereśni, jabłoni, gruszy, moreli, śliwie, wiśni, orzechu laskowym, agreście, jeSynie, malinie,
porzeczce czarnej, porzeczce czerwonej, porzeczce białej, borówce wysokiej i Surawinie. W
roślinie działa układowo.
Środek Calypso 480 SC przeznaczony do stosowania przy uSyciu opryskiwaczy ręcznych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Rośliny rolnicze
1. Ziemniak
Larwy oraz chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1 ml/100 m2.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,5­1 ml/100 m2.
Stosować po wystąpieniu szkodnika tj. w okresie rozwoju liści do czasu widocznych pierwszych jagód.

WySszą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy i w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
Maksymalna liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Zalecana ilość wody: 1,5­4 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Rośliny sadownicze
1. Jabłoń
Mszyca jabłoniowo – babkowa.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 2ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 2ml/100 m2
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc (zwykle pod koniec opadania płatków kwiatowych).

Owocnica jabłkowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,5 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1­1,5 ml/100 m2.
WySszą z zalecanych dawek stosować w przypadku duSej liczebności szkodnika.
Zabieg wykonać na początku wylęgania się larw (pod koniec opadania płatków kwiatowych).

Toczyk gruszowiaczek.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1 ml/100 m2.
Zabieg wykonać w czasie wylęgu larw (pod koniec opadania płatków kwiatowych).

Kwieciak jabłkowiec.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,5 ml/100 m2 .
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,5 ml/100 m2 .
Zabieg wykonać tuS przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni.

Owocówka jabłkóweczka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 2 ml/100 m2 .
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 2 ml/100 m2 .
Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj.
Maksymalna liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 7,5 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Grusza
Paciornica gruszowianka
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 2 ml/100 m2 .
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,5­2 ml/100 m2 .
Zabieg wykonać w fazie zielonego pąka. WySszą z zalecanych dawek stosować w
przypadku duSego nasilenia szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 7,5 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. Wiśnia
Mszyca wiśniowo­przytuliowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 2 ml/100 m2 .
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 2 ml/100 m2 .
Pierwszy zabieg wykonać z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia mszyc w danym rejonie.

Nasionnica trześniówka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 ml/100 m2.
Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu muchówek, w 3­4 dni po odłowach na pułapki lepowe/ feromonowe (zwykle gdy owoc osiąga 60­90% typowej wielkości).
Maksymalna liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 5­7,5 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 7,5 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

4. Czereśnia
Nasionnica trześniówka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,5 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1­1,5 ml/100 m2.
Zabieg przeprowadzić w 3­4 dni po odłowach na pułapki feromonowe (zwykle gdy owoc osiąga 60­90% typowej wielkości).
Maksymalna liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 7,5 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

5. Śliwa
Mszyca śliwowo­trzcinowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1 ml/100 m2.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

Owocówka śliwkóweczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 2 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 2 ml/100 m2.
Zabieg przeprowadzić w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj (od czasu rozrastania zaląSni do czasu gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości).

Owocnica Sółtoroga, owocnica jasna.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,5 ml/100 m2 .
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,5 ml/100 m2 .
Stosować w końcowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Maksymalna liczb zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 7,5 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

6. Porzeczka czarna.
Pryszczarek porzeczkowiec pędowy.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 2 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 2 ml/100 m2.
Zabieg wykonać w okresie lotu muc hówek i składania jaj przez I pokolenie szkodnika oraz w
okresie występowania II pokolenia ­bezpośrednio po zbiorze owoców.
W razie konieczności zabiegi powtórzyć.

Mszyce.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,5 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,5 ml/100 m2.
WySszą z zalecanych dawek stosować w przypadku duSego nasilenia szkodnika. Zabieg wykonać bezpośrednio po zakończeniu fazy kwitnienia.
Maksymalna liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 7,5 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego uSytkownik
1. Borówka wysoka
Mszyce
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2.
Środek stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 10 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2.Brzoskwinia
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 5­7,5 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. Morela
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 5­7,5 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

4.Orzech laskowy
Słonkowiec (słonik) orzechowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2.
Zabieg wykonać na początku składania jaj przez chrząszcze, zwykle w drugiej połowie maja i pierwszej połowie czerwca.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 5­7,5 l/100 m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

6. Agrest
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 5­7,5 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

7. Malina, jeżyna
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

Kistnik malinowiec, kwieciak malinowiec
Zabieg wykonać tuS przed kwitnieniem, po rozluźnieniu się pąków w kwiatostanach.

Pryszczarek namalinek łodygowy
Zabieg wykonać w okresie lotu muc hówek i składania jaj.
Przeziernik malinowiec
Zabieg wykonać w okresie lotu motyli.
Maksymalna liczba zabiegów 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 5­7,5 l/100 m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

8. Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała
Przeziernik porzeczkowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2.
Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli, do monitorowania stosować pułapki feromonowe.

Pryszczarek porzeczkowiak kwiatowy
Zabieg wykonać przed kwitnieniem, tylko na plantacjach zasiedlonych w poprzednim roku.

Pryszczarek porzeczkowiak liściowy
Zabieg wykonać po zauwaSeniu pierwszych uszkodzonych liści.
Zwójka róSóweczka
Zabieg wykonać tuS przed kwitnieniem, w okresie wylegania się gąsienic.
Maksymalna liczba zabiegów 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 5­7,5 l/100 m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

9. żurawina
Mszyce
Zabieg wykonać na początku poraSenia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2.
Maksymalna liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 5­7,5 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

UWAGI:

1) Środek działa najskuteczniej w temperaturze powySej 10O C.
2) Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą uSytkową.
3) Aby zapobiec wystąpieniu odporności środek stosować maksymalnie 1 – 2 razy w sezonie wegetacyjnym. W przypadku konieczności wykonania kolejnego zabiegu stosować insektycydy naleSące do innych grup chemicznych o innym mechanizmie działania.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy uSytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. OpróSnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą uSytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po zamknięciu opryskiwacza plecakowego lub ręcznego naleSy nim kilkakrotnie potrząsnąć, aby ciecz uSytkowa dokładnie się wymieszała.

 

IV ŚRODKI OSTROśNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy.
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Ziemniak ­3 dni,
Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała ­5 dni,
Jabłoń, Grusza, Wiśnia, Czereśnia, Śliwa, Orzech laskowy, jeSyna, Malina ­14 dni,
Agrest, Brzoskwinia, Morela, Surawina, Borówka wysoka – 21 dni.
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOśNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzieS ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliSu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
w uprawie gruszy i czereśni:
- 10 m od cieków i zbiorników wodnych lub
- 5 m od cieków i zbiorników wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących
znoszenie cieczy uSytkowej podczas zabiegu o 50%;

w uprawie jabłoni, wiśni lub śliwy:

- 20 m od cieków i zbiorników wodnych lub

- 15 m od cieków i zbiorników wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy uSytkowej podczas zabiegu o 50 % lub

- 10 m od cieków i zbiorników wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy uSytkowej podczas zabiegu o 75 % lub

- 5 m od cieków i zbiorników wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy uSytkowej podczas zabiegu o 90 %;

w uprawie brzoskwini, moreli, wiśni, orzecha laskowego, agrestu, jeSyny, maliny, porzeczki czarnej, czerwonej i białej, borówki wysokiej, Surawiny:

- 20 m od zbiorników i cieków wodnych lub

- 15 m od zbiorników i cieków wodnych przy jednoczesnym zastosowaniu rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy uSytkowej o 50 % lub

- 10 m od zbiorników i cieków wodnych przy jednoczesnym zastosowaniu rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy uSytkowej o 75 % lub

- 5 m od zbiorników i cieków wodnych przy jednoczesnym zastosowaniu rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy uSytkowej o 90 %.

W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: w uprawie jabłoni:

- 15 m od terenów nieuSytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,2 l/ha w odstępach co najmniej 7 dni, na rośliny od końca fazy rozwoju pąków do fazy owocu osiągającego wielkość do 20 mm;

- 10 m od terenów nieuSytkowanych rolniczo, w przypadku jednokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,15 l/ha, na rośliny w fazie rozwoju pąków;

- 5 m od terenów nieuSytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,2 l/ha w odstępach co najmniej 7 dni, na rośliny w fazie rozwoju owoców;

- 5 m od terenów nieuSytkowanych rolniczo, w przypadku jednokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,1 l/ha, na rośliny od fazy róSowego paka do fazy owocu osiągającego połowę typowej wielkości;

w uprawie wiśni:
- 15 m od terenów nieuSytkowanych rolniczo;

w uprawie śliwy:

- 5 m od terenów nieuSytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,2 l/ha w odstępach co najmniej 7 dni, na rośliny w fazie rozwoju owoców

- 5 m od terenów nieuSytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,1 l/ha w odstępach co najmniej 7 dni, na rośliny od końca fazy rozwoju pąków do końca fazy rozwoju owoców;
w uprawie czereśni:

- 10 m od terenów nieuSytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,15 l/ha w odstępach co najmniej 7 dni, na rośliny od fazy owocu osiągającego ok. 60% typowej wielkości do końca fazy rozwoju owoców

- 5 m od terenów nieuSytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,1 l/ha w odstępach co najmniej 7 dni, na rośliny od fazy owocu osiągającego ok. 60% typowej wielkości do końca fazy rozwoju owoców;

 

w uprawie gruszy:
- 10 m od terenów nieuSytkowanych rolniczo.

w uprawie borówki wysokiej:
- 15 m od terenów nieuSytkowanych rolniczo.

w uprawie brzoskwini, moreli, wiśni, orzecha laskowego, agrestu, jeSyny, maliny, porzeczki czarnej, czerwonej i białej, Surawiny:

- 15 m od terenów nieuSytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,2 l/ha w odstępie 10­14 dniowym na rośliny od końca fazy rozwoju pąków do fazy rozrastania się zaląSni (drzewa owocowe pestkowe), od końca fazy rozwoju pąków do końca fazy wytworzonych 20% owoców (krzewy owocowe), od początku fazy rozwoju liści do końca fazy rozwoju owoców (Surawina);

- 5 m od terenów nieuSytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego zastosowania w dawce 0,2 l/ha w odstępie 10­14 dniowym na rośliny od fazy rozrastania się zaląSni do fazy owocu osiągającego 90% typowej wielkości (drzewa pestkowe), od fazy wytworzonych 20% owoców do fazy wytworzonych 90% owoców (krzewy owocowe), od początku fazy rozwoju owoców do końca początku fazy dojrzewania owoców i nasion (Surawina);

- 10 m od terenów nieuSytkowanych rolniczo, w przypadku jednokrotnego stosowania w dawce 0,15 l/ha na rośliny w fazie rozwoju pąków.

 

Przed zastosowaniem środka naleSy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być naraSone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy uSytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę uSytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
OpróSnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
USywać odpowiednich pojemników zapobiegających skaSeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

V INFORMACJE O PIERWSZEJ POMOCY
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
moSliwe, naleSy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niS
ujęta w wySej wymienionych ostrzeSeniach, skontaktować się z najbliSszym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niSszej niS 0 0C i
nie wySszej niS 30 0C.
Nie przechowywać razem z Sywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16 rue Jean­Marie Leclair CP 106, F­69009 Lyon, Republika Francuska, tel.: 0033 4 72 85 42 86, fax: 0033 4 72 85 49 26.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Bayer Sp. z O.o., Al. Jerozolimskie 158, 02­326 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel. 22 572 36 20, fax: 22 572 36 03.
Konfekcjoner:
1.Agropak Sp.J. B. Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43­603 Jaworzno, Rzeczpospolita Polska, tel.: 048 32 601 69 18, fax: 048 32 615 63 30, e­mail:agropak@agropak.pl
2.TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84­11 Krokowa, Rzeczpospolita Polska tel.: 058 774­10­90, fax: 058 676­74­89, e­mail: info@target.com.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie


 • Podobna zawartość

  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:TransformNazwa posiadacza zezwolenia:Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska, 02-672 WarszawaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-60/2018Data wydania zezwolenia:16-03-2018Termin ważności zezwolenia:18-08-2026Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:18-02-2027Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:18-02-2028Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:sulfoksaflor - 500 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H410Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:pszenica ozima, jęczmień ozimyagrofag:mszycetermin:Środek stosować od początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (rozwój kłosa w pochwie liściowej, BBCH 40) do fazy dojrzałości woskowej ziarniaka (BBCH 87).dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,048 kg/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:owiesagrofag:mszycetermin:Środek stosować od początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (rozwój kłosa w pochwie liściowej, BBCH 40) do fazy dojrzałości woskowej ziarniaka (BBCH 87).dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,048 kg/hazastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Phostoxin TabletNazwa posiadacza zezwolenia:Detia Freyberg GmbH Dr Werner-Freyberg Strasse, D-69514 Laudenbach, NiemcyPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:PUPH SOLFUM Sp. z o.o.Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-34/2018Data wydania zezwolenia:16-02-2018Termin ważności zezwolenia:31-08-2023Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:29-02-2024Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:28-02-2025Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:fosforek (III) glinu (III) - 560 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H260, H300, H311, H315, H318, H330, H400Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:ziarno, nasiona, tytońagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g PH3/m3 (10 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g -10 g PH3/m3 (5 – 10 tabletek/m3)zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:puste pomieszczeniaagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g PH3/m3 (10 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g -10 g PH3/m3 (5 – 10 tabletek/m3)zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:ziarno zbóż na statkachagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g PH3/m3 (5 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 g – 5 g PH3/m3 (3 - 5 tabletek/m3)zastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Degesch Plates/ Degesch StripsNazwa posiadacza zezwolenia:Detia Freyberg GmbH Dr Werner-Freyberg Strasse, D-69514 Laudenbach, NiemcyPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:PUPH SOLFUM Sp. z o.o.Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-36/2018Data wydania zezwolenia:16-02-2018Termin ważności zezwolenia:31-08-2023Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:29-02-2024Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:28-02-2025Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:fosforek (III) magnezu (II) - 560 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H260, H300, H312, H330, H400Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:ziarno, suszone owoce, suszone warzywa, wytłoki, siano, zioła, rośliny lecznicze, orzechy, nasiona roślin oleistych, przyprawy, herbata, kawa, tytoń, ziarna kakaoagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,5 g PH3/m3 = 1 płytka na 6 m3 lub 1 taśma na 120 m3, czas ekspozycji 2,5 – 5 dni.zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:puste pomieszczeniaagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,5 g PH3/m3 = 1 płytka na 6 m3 lub 1 taśma na 120 m3, czas ekspozycji 2,5 – 5 dni.zastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:CloserNazwa posiadacza zezwolenia:Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska, 02-672 WarszawaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-59/2018Data wydania zezwolenia:16-03-2018Termin ważności zezwolenia:18-08-2026Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:18-02-2027Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:18-02-2028Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:sulfoksaflor - 120 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H411Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:ziemniakagrofag:mszycetermin:Środek stosować od fazy tworzenia bocznych odgałęzień do fazy widocznych pierwszych paków kwiatowych pierwszego kwiatostanu (BBCH 20-59) i/lub od fazy widocznych pierwszych jagód (BBCH 70)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:kapusta głowiastaagrofag:mszycetermin:Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:sałata, szpinakagrofag:mszycetermin:Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/hazastosowanie małoobszarowe:takuprawa:brokuł, brukselka, kalafioragrofag:mszycetermin:Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/hazastosowanie małoobszarowe:tak
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Affirm OptiNazwa posiadacza zezwolenia:Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 WarszawaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-173/2017Data wydania zezwolenia:31-08-2017Termin ważności zezwolenia:30-04-2025Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:31-10-2025Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:31-10-2026Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:benzoesan emamektyny - 9,5 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H400, H410Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:jabłońagrofag:owocówka jabłkóweczka, zwójkówkitermin:Środek stosować od początku wzrostu owoców do dojrzałości zbiorczej (BBCH 71-89)dawka:Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,06 kg/ha. lub 1,1 kg/10.000 m2 powierzchni ściany owoconośnej.zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:śliwaagrofag:owocówka śliwkóweczkatermin:Środek stosować od początku wzrostu owoców do dojrzałości zbiorczej (BBCH 71-89).dawka:Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/hazastosowanie małoobszarowe:nie
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.