Skocz do zawartości
AF_Mirek

VAT w rolnictwie - warsztaty - zapis webinarium

Polecane posty

AF_Mirek    6

Temat dotyczący podatku VAT w rolnictwie prezentuje Tomasz Żydek z kancelarii prawnej Żydek & Pliszka.

 

 

 

Rejestracja podatku VAT

 

 

W przypadku rolnika ryczałtowego obowiązki podatkowe są niewielkie i polegają tylko na obowiązku przechowywania faktur i sprzedaży produktów pochodzących z własnego gospodarstwa lub też świadczenia usług w ramach własnego gospodarstwa.

Dla przypomnienia przedstawię kwestię rozpoczęcia działalności jako czynny płatnik podatku VAT.

 

Pod uwagę bierzemy w tym zakresie następujące czynniki:

- termin zgłoszenia : zgłosić musimy w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie działalności,

- wysokość obrotu: nie musi być określana dana wysokość obrotów by przejść na podatek VAT. Każdy rolnik ryczałtowy ma prawo przejść od miesiąca następnego na czynne rozliczenie z podatkiem VAT, nie trzeba również prowadzić żadnej ewidencji związanej z obrotem poprzednim,

- formularz VAT-R: jest to formularz, na którym dokonuje się zgłoszenia działalności jako czynny podatnik VAT w Urzędzie Skarbowym (w dalszej części prezentacji omówiony szczegółowo zostanie ten formularz),

- terminy rozliczeń z Urzędem Skarbowym (miesięcznie/kwartalnie): są określone w formularzu, można wybrać termin rozliczeń miesięczny lub kwartalny, te terminy rozliczeń zależą od częstotliwości sprzedaży prowadzonej przez rolnika. Rozliczenia kwartalne powodują rzadszy obowiązek kontaktu z Urzędem Skarbowym (formularz VAT- 7 raz na kwartał). Minusem jest to, że odzyskać podatek VAT można po upływie danego kwartału.

- opłata za rejestrację w Urzędzie Skarbowym: rozpoczęcie działalności jako czy czynny płatnik podatku VAT wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w Urzędzie Skarbowym w wysokości 170 zł właściwego dla danego miasta lub gminy.

 

Formularz VAT-R:

Wątpliwości może budzić część A formularza: rolnik ryczałtowy, chcący przejść  na podatek VAT zaznacza cel rejestracyjny.

- dolna część pierwszej strony: wpisujemy dane podatnika

- druga strona: zakreślamy w jaki sposób chcecie się rozliczać z Urzędem Skarbowym

 - w części C1 zaznaczacie Państwo punkt 33, że rezygnujecie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy

- w rubryce 38 należy podać datę, od której rolnik będzie korzystał lub utraci prawo do zwolnienia – w przypadku rolnika ryczałtowego mówimy o utracie prawo do zwolnienia

- W rubryce 39 – zaznaczamy punkt 1 czyli metodę kasową (możliwa tylko przy rozliczeniu VAT kwartalnie )

- w kolejnej rubryce należy podać kwartał i rok, od kiedy stosujecie Państwo metodę kasową lub miesiąc i rok, kiedy utraciliście taką metodę

- rubryka 44 – mówi o tym, że podatnik wybiera możliwość rozliczenia za okresy kwartalne

- rubryka 47 dotyczy szczególnych procedur, ale Państwa ta część nie dotyczy

- w części C2 należy zaznaczyć jaką deklarację będziecie Państwo składać – zaznaczamy VAT-7 i w tej części wpisujemy ten okres, za który zostanie złożona pierwsza deklaracja

- ostatnia część związana z VAT-R – transakcje wewnątrzwspólnotowe (chcąc dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych czyli dokonywać dostaw lub zakupów towaru z UE należy zarejestrować się jako płatnik UE) – w tym przypadku należy zaznaczyć punkt 59

- rubryki 62, 63, 64 dotyczą daty rozpoczęcia lub zakończenia dokonywania czynności wewnątrzwspólnotowych

- ostatnia część D – należy złożyć podpis przez podatnika

 

PYTANIA

 

Czy jest jakaś minimalna kwota obrotu dla rolnika, który jest płatnikiem VAT?

- Nie ma takiej minimalnej kwoty obrotu, te przepisy zostały zmienione. Tak naprawdę nawet najmniejszy rolnik może być czynnym płatnikiem VAT. Obrót ma znaczenie do odliczenia tego podatku , ponieważ aby występować o zwrot nadpłaconego podatku konieczna jest sprzedaż. A sprzedaż może być najmniejsza.

 

Czy można rozliczać z VAT raz kwartalnie, a raz miesięcznie, w zależności od tego, jak dla rolnika jest to korzystne?

- Nie można rozliczać na przemian. Zmiany sposobu rozliczania można dokonywać raz do roku i trzeba to robić na początku roku. Deklarując sposób rozliczania jesteście Państwo związani przez cały rok i tak samo jest z rozliczeniem miesięcznym, nie można sobie tego dowolnie zmieniać.

 

Od kiedy po rejestracji można rozliczać VAT od kupowanych towarów/usług?

- Rejestracja następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po  miesiącu, w którym zgłoszenie zostało dokonane. Np. jeżeli zgłoszenie zostało dokonane w grudniu, to Państwo stajecie się czynnymi płatnikami w styczniu i od stycznia możecie rozliczać VAT od towarów czy usług kupionych w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

 

Czy chcąc odliczyć VAT w danym miesiącu (np. od zakupionych maszyn) trzeba mieć sprzedaż w tym samym miesiącu?

- Tak, aby móc wystąpić o zwrot VAT. Jeżeli rozliczacie się miesięcznie i w styczniu zakupujecie jakąś maszynę i macie prawo do odliczenia VAT naliczonego w cenie tej  maszyny. Natomiast w styczniu tak się złożyło, że nie macie tej sprzedaży i rozliczacie się miesięcznie a tym samym nie macie prawa wystąpienia o zwolnienie. Nie ma problemu by wystąpić o zwrot VAT w lutym, pod warunkiem, że w lutym mieliście sprzedaż.

 

Czy będąc podatnikiem VAT muszę prowadzić ewidencję środków trwałych?

- Ewidencja środków trwałych jest związana z podatkiem dochodowym, którego Państwo nie płacicie. Natomiast ewidencję zakupionych rzeczy do gospodarstwa Państwo musicie prowadzić.

 

Czy na maszynę użyczoną od rodziców  mogę kupować i rozliczać z podatku VAT?

- Tak, jeżeli jest Pan czynnym płatnikiem podatku VAT to dokonuje Pan zakupów niekoniecznie do swoich urządzeń i maszyn. Warunek jest taki, że służy to do Pana działalności rolniczej.

 

 Planuję przejść na VAT od lutego, czy jeżeli kupię paliwo w styczniu, będę mógł odliczyć od niego VAT?

- Niestety nie. Dopiero zgłoszenie deklaracji i zostanie czynnym podatnikiem podatku VAT daje prawo do odliczenia VAT. Jeżeli ktoś przejdzie na VAT od lutego i będzie miał fakturę z datą styczniową, to nie będzie mógł tego odliczyć.

 

Jeżeli kupię np. 1 tonę cementu, to ile lat muszę być na VAT?

- Nie ma przepisu, który by zmuszał kogokolwiek by był na VAT. Przejście na VAT zmusza by przez 3 lata być podatnikiem VAT i można po 3 latach zrezygnować. Problem polega na tym, czy taka rezygnacja nie będzie się wiązała z korektą a zatem konieczności  zwrotu części VAT. Zakładam, że cement będzie związany z nieruchomością, w przypadku której obowiązek bycia na VAT (aby nie składać korekty) aż 10 lat nie można rezygnować. Korekty dokonuje się proporcjonalnej do okresu, w którym dany podatnik był podatnikiem podatku VAT. Więc to nie będzie zwrot całej kwoty, tylko jakiejś jej części.

 

Czy do przejścia na VAT jest potrzebny REGON?

- REGON nie jest potrzebny, można się posługiwać  np. PESELEM. Przy czym wystąpienie o REGON jest bardzo szybkie i można go dostać od ręki.

 

Czy mogę starać się o zwrot VAT z faktur wystawionych przed przejściem na VAT?

- Takiej możliwości niestety nie ma.

 

Rozpocząłem niedawno prowadzić gospodarstwo jako młody rolnik. Nie mam formalnie uzyskanych dochodów. Czy mogę rozliczać się z zakupów bez uzyskanych dochodów? Czy przechodząc na VAT warto zgromadzić kapitał żeby móc się rozliczyć z zakupów?

- Rozpoczęcie bycia czynnym płatnikiem podatku VAT nie wiąże się z koniecznością dokonywania sprzedaży. Dokonując zakupów trzeba mieć środki by za te zakupy formalnie zapłacić jeżeli to nie jest płatność z odroczonymi terminami. Nie trzeba gromadzić kapitału żeby rozliczyć VAT, trzeba mieć środki by za te zakupy zapłacić, ale to nie ma znaczenia czy ktoś jest VAT-owcem czy nie. Również rolnik ryczałtowy jest zmuszony płacić za rzeczy, które zakupił.

 

Jeśli kupię maszynę w grudniu powyżej 50.000 netto, a rozliczam się kwartalnie, to czy później będę zmuszony do rozliczenia się miesięcznie?

– Nie, nie ma takich obowiązków. Rozliczanie się miesięczne jest konieczne dla dużych podatników czyli powyżej 1 mln 200 tys. euro. Nie ma znaczenia zakres zakupywanych produktów.

 

 

Odliczenie podatku VAT

 

Będąc czynnym podatnikiem podatku VAT (zarejestrowanym) macie Państwo prawo odliczyć podatek od zakupu towarów lub usług, które są związane z prowadzoną działalnością rolniczą. Dotyczy to m.in. odliczenia VAT od nawozów, roślin, maszyn rolniczych. Wątpliwości mogą budzić zakupy środków, co do których nie ma pewności, czy są wykorzystywane dla działalności rolniczej – np. samochody osobowe, komputery, telefony komórkowe czy ceny usług komórkowych. Przepisy w przypadku samochodów osobowych wprowadzają pewne ograniczenia, ale są to ograniczenia ustawowe. Jeżeli podatnik jest w stanie uzasadnić, że dany towar/usługa służy mu do działalności rolniczej, to ma prawo do odliczenia. Te przepisy ciągle się zmieniają. Od 1 stycznia tego roku przepisy zostały ograniczone i jest zmiana, która mówi, że VAT od samochodów osobowych może być odliczony w całości lub w połowie. Przepisy tak zostały ograniczone, że bezpieczne jest odliczenie VAT w połowie, bo chcąc odliczyć w całości trzeba zadeklarować, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie dla działalności rolniczej. Należy prowadzić stosowną ewidencję pojazdów, wypełniać na bieżąco. Nie znam nikogo, kto by się na to zdecydował. Wszyscy deklarują, że samochód w części będzie wykorzystywany w działalności rolniczej. Nie ma tu możliwości oddzielenia paliwa od samochodów osobnych.

 

Szczególne przepisy dotyczą odliczenia podatku VAT od towarów kupionych od rolnika ryczałtowego:

Jeżeli rolnik dokonuje zakupu od rolnika ryczałtowego, to ma obowiązek wystawienia temu rolnikowi faktury VAT RR. Ustawa o VAT określa szczegółowo, co ma być na tej fakturze (m.in. oświadczenie rolnika ryczałtowego, że jest rolnikiem ryczałtowym, nr dowodu osobistego). Żeby móc odliczyć VAT naliczony w fakturze VAT RR, faktura ta musi być zapłacona w całości na konto rolnika ryczałtowego, w tytule przelewu należy wskazać numer i datę faktury. W przeciwnym razie traci się prawo do odliczenia tego VAT.

 

Faktura VAT RR powinna zostać zapłacona w ciągu 14 dni, chyba, że umowa z rolnikiem ryczałtowym zakłada co innego.

 

Odliczenie podatku VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowego (od towarów/usług nabytych do podmiotów z siedzibą na terenie innych państw UE):

Aby takie nabycie mogło być zaliczone do rozliczenia VAT, musicie mieć Państwo zarejestrowanie jako płatnicy VAT unijnego. Osoba, która jest już zarejestrowana dokonując takiego nabycia, nabywa z zerowym podatkiem VAT (faktura VAT wystawiona przez sprzedawcę ma zerowy podatek VAT) natomiast Państwo w tym samym okresie rozliczeniowym dokonujecie naliczenia i odliczenia tego podatku. Nie trzeba występować o zwrot tego podatku z urzędu skarbowego. Dokonując takiego nabycia w wysokości lub powyżej 50 tys. zł lub jeżeli dokonują Państwo kilku nabyć, to się kumuluje. Do 15. dnia każdego miesiąca po wystawieniu faktury konieczne jest dokonanie stosownego zgłoszenia do urzędu skarbowego.  Brak zgłoszenia może wiązać się z grzywną.

 

Naliczenie podatku VAT

 

Macie Państwo obowiązek naliczania podatku od sprzedaży towarów wyprodukowanych w gospodarstwie, świadczonych usług, od sprzedaży maszyn/nieruchomości nabytych przed rejestracją jako płatnik VAT.

Przy sprzedaży maszyn/nieruchomości nabytych przed rejestracją jako płatni VAT, Ustawa wymaga aby taka sprzedaż była objęta VAT.  Musicie Państwo doliczyć VAT do tych maszyn czy nieruchomości, chyba, że nie były w ogóle wykorzystywane do działalności ovatowanej. Przykład: rolnik ryczałtowy przed przejściem na VAT dokonał zakupu maszyny (nie ważne czy kupił ją na fakturze, czy od innego rolnika ryczałtowego), w momencie, w którym przeszedł na VAT i chciał dokonać sprzedaży tego urządzenia/nieruchomości i ta maszyna była wykorzystywana w jego gospodarstwie w momencie, w którym był czynnym podatnikiem podatku VAT, to musi doliczyć VAT do sprzedaży.

 

Stawki podatku VAT w rolnictwie

W przypadku produkcji roślinnej obecne stawki wynoszą:

 

5%:

- ziarno zbóż

- rzepak

- materiał siewny zbóż i rzepaku

- owoce i warzywa

- sadzeniaki

- jaja

- mleko

 

8%:

-żywiec wieprzowy, wołowy, drobiowy

- siano, słoma, sznurek do maszyn rolniczych

- śruta zbożowa, sojowa i rzepakowa, makuch rzepakowy na cele paszowe wykorzystane we własnym gospodarstwie

- paszy, koncentraty i premiksy do pasz

- nawozy mineralne i naturalne

- środki ochrony roślin

- leki i usługi weterynaryjne

- usługi związane z rolnictwem

 

23%:

- paliwo, smary

- energia elektryczna, woda, gaz, węgiel

- ciągniki

- maszyny, urządzenia, narzędzia rolnicze

- części zamienne

- usługi pozarolnicze

- materiały i usługi budowlane

 

 

Sprzedaż ziemi a VAT / Służebność przesyłu a VAT

 

Są to szczególne sytuacje – w przypadku sprzedaży ziemi decydujące znaczenie ma przeznaczenie gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku przeznaczenia ziemi wyłącznie na cele rolne, ziemia jest zwolniona z podatku VAT. Traci to zwolnienie w przypadku przeznaczenia jej na cele inne niż rolne, np. budowlane. Wówczas pojawia się 23-proc. podatek VAT.

 

W przypadku służebności przesyłu czy też innej służebności ustanowionej przez rolnika na swojej nieruchomości np. na rzecz zakładu energetycznego, w momencie przejścia na VAT jest to dostarczanie usług i wtedy wg urzędów skarbowych należy doliczyć podatek VAT czyli powiększyć wynagrodzenie o podatek VAT i jego rozliczenie w deklaracji.

 

 

PYTANIA

 

Czy mogę rozliczyć VAT od kupionego samochodu? Jaki to może być samochód i ile VAT mogę sobie zwrócić?

 

- Nie jest to powiedziane jako to może być samochód. Kiedyś były to samochody z kratką, dziś nie jest to określone. Ma to być samochód osobowy. Jeżeli podatnik nie zadeklaruje, że będzie go wykorzystywał wyłącznie na cele ovantowane i będzie to dokumentował przez stosowne rozliczenia, można odliczyć połowę VAT. Później też połowę VAT od części zamiennych, napraw, ale nie można odliczyć VAT od paliwa.

 Czy będąc na VAT muszę całe zboże sprzedać na fakturę, czy mogę część sprzedać bez faktury?

 

- Można część sprzedać bez faktury jeśli zostaje to sprzedane innym podmiotom, niż czynni płatnicy podatku VAT (np. rolnikowi ryczałtowemu). Nie zwalnia to od tego, by ten VAT naliczyć. Sprzedaż bez faktury może być  wykroczeniem karno-skarbowym, w zależności od kwoty.

 

Jestem na VAT i chciałbym wciągnąć samochód osobowy, aby odliczyć koszt użytkowania części. Jak to zrobić?

 

- Składa się deklarację, że od danego okresu samochód będzie wykorzystywany do działalności ovatowanej. Od tego momentu może być odliczany VAT od części, serwisowania, napraw. Takie wciągnięcie powoduje, że przy jego sprzedaży będzie konieczność naliczenia VAT od samochodu, nie tylko od części.

 

Jak urząd skarbowy podchodzi do sprawy, kiedy rozpoczynamy rozliczanie się na VAT nie mając żadnych dochodów? Czy będzie domagał się udokumentowania skąd mamy środki na zakup?

 

- Jeżeli urząd skarbowy ma wątpliwości, skąd dany podmiot wziął środki aby rozpocząć działalność i dokonał jakiegoś zakupu, to ma prawo spytać, skąd te środki pochodziły. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wykazać, to mogą się pojawić sankcje za nieujawnione źródła lub sankcje karne – 20-proc.

 

Jaką ilość zakupionego paliwa można z podatku VAT rozliczyć?

 

- Zakładam, że chodzi o paliwo w działalności rolniczej. Nie ma określonego prawa, które mówi, że paliwo można z podatku VAT odliczyć. Zakładam, że chodzi o paliwo w działalności rolniczej. Nie ma jakiegoś wzoru, który mówi, że może to być 100 litrów/ha. Będzie to trochę zależeć od prowadzonej działalności rolniczej.

 

 Czy będąc rolnikiem ryczałtowym, który uprawia kukurydze na ziarno potrzebuję mieć udokumentowane dla urzędu skarbowego usługę koszenia i suszenia kukurydzy?

 

- Urząd Skarbowy może o to zapytać, gdzie zostało to dokonane. Przez udokumentowanie rozumiem posiadanie stosownego dokumentu (faktura lub umowa). Jeżeli te czynności, czy usługę koszenia wykonywał inny rolnik ryczałtowy, to nie ma obowiązku by była to faktura VAT, może to być zwykły rachunek zapłacony gotówką. To samo będzie dotyczyło suszenia. W sytuacji, w której dany rolnik powoływałby się na to, że dokonywał mu tego inny VAT-owiec, to urząd skarbowy ma prawo u tamtego podmiotu sprawdzić, czy faktura VAT została stosowanie wystawiona i opłacona. W przypadku rolników ryczałtowych kontakty z urzędem skarbowym raczej nie wchodzą w grę.

 

Czy należy wystawić fakturę VAT sprzedaży przy sprzedaży za maszynę, która była w stanie w gospodarstwie przed przejściem na VAT na zasadach ogólnych. Jaki jest symbol PKWU i stawka podatku VAT?

- Symbolu PKWU nie pamiętam, jest do znalezienia w Rozporządzeniu Ministra Finansów. W sytuacji zakupu maszyny przed przejściem na VAT, bez względu na to, czy została kupiona od rolnika ryczałtowego, czy z fakturą.  Jeśli maszyna była wykorzystywana w gospodarstwie, co pewnie jest zasadą, to należy wystawić fakturę. Stawka przy sprzedaży maszyn rolniczych to 23%.

 Jak rozliczyć sprzedaż bezpośrednią z gospodarstwa (np. sery)? Czy potrzebna jest kasa fiskalna?

 

- Kasa fiskalna jest konieczna w sytuacji dokonywania sprzedaży na rzecz podmiotów innych niż czynni płatnicy podatku VAT, czyli osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej powstaje po przekroczeniu obrotu w skali roku powyżej 20 tys. zł. Jeżeli rozpoczęcie sprzedaży ovantowanej powstaje w trakcie roku podatkowego, liczymy to proporcjonalnie. Istnieje możliwość refundacji części kosztów zakupu kasy fiskalnej (nie więcej niż 90% i nie więcej niż 700 zł), trzeba ją zarejestrować w urzędzie skarbowym.

Czy trzeba opisywać faktury na co zostały zużyte?

 

- Opisywać nie trzeba, natomiast w przypadku pytania urzędu skarbowego, na co zostały wykorzystane. Mając taki opis (gdzieś z boku) łatwiej będzie w przypadku kontroli odpowiedzieć na takie pytanie. Kontrola może być nawet po 5 latach od zakończenia roku, w którym zdarzenie podatkowe miało miejsce.

 

Ile zapłacę VAT, jak będę świadczył usługi kombajnowo-zbożowych?

 

- Usługi rolnicze mają 8% VAT.

 

Jaka sprzedaż podlega fiskalizacji?

 

- Jest to sprzedaż na rzecz podmiotów  innych niż czynni płatnicy podatku VAT (osób fizycznych i rolników ryczałtowych). Jak obliczyć, że ktoś przekroczył obrót 20 tys. zł? Najczęściej prowadzi się ewidencję, która jest dokumentem podatkowym. Po przekroczeniu tej kwoty stosowna kasa powinna być zakupiona.

 

Kiedy można zrezygnować z bycia czynnym podatnikiem podatku VAT? Jakie są konsekwencje rezygnacji?

 

- Zrezygnować można nie szybciej niż po upływie 3 lat od zarejestrowania się jako czynny płatnik podatku VAT. Konsekwencje podatkowe rezygnacji są związane z nabyciem towarów i usług i odliczeniem od nich podatku VAT w okresie poprzedzającym. W przypadku nabycia rzeczy ruchomych mamy możliwość korekty dopiero po upływie 5 lat od odliczenia podatku VAT bez konieczności zwrotu podatku VAT.

W przypadku nieruchomości mówimy o okresie 10-letnim i podzieleniem  VAT odzyskanego na 10 części.

 

Czy członkami grup producentów rolnych mogą być rolnicy ryczałtowi i rolnicy rozliczający się jako płatnicy podatku VAT?

 

- Obie grupy mogą być. W ramach jednej grupy mogą być grupy producentów rolnych. To grupa jest czynnym płatnikiem podatku VAT, która w przypadku rolników ryczałtowych wystawia fakturę RR. 

 

Zwrot podatku VAT – po podlega zwrotowi?

 

Zwrotowi podlega VAT naliczony w towarach i usługach bezpośrednio związanych z produkcją rolną. Wątpliwości budzą: np. samochód osobowy, komputer, telefon. To co jest bezpośrednio związane z produkcją rolną podlega VAT w całości.

 

Terminy zwrotu VAT:

Podstawowym terminem zwrotu VAT jest  60 dni od dnia złożenia deklaracji. Aby móc z takiego terminu skorzystać  konieczna jest sprzedaż w danym okresie. Innym terminem jest 180 dni – w tym okresie może nie być sprzedaży, ale jest tu potrzebny wniosek i uzasadnienie, dlaczego chcemy zwrot VAT (może to być spowodowane sytuacją ekonomiczną, rodzinną). Najkrótszym terminem jest termin 25-dniowy. Aby móc z niego skorzystać musimy mieć w danym okresie rozliczeniowym sprzedaż, umotywowany wniosek i wszystkie faktury, od których chcemy wystąpić o odliczenie czy zwrot VAT, muszą być opłacone na dzień składanie deklaracji.

 

 

Przekazanie gospodarstwa rolnego a VAT:

Istotne jest to czy nabywca (np. obdarowany, czy ten, który kupił)takiego gospodarstwa nabył całe gospodarstwo, czy jego część, czy poszczególne składniki tego gospodarstwa. Istotne jest by tę czynność prawną przekazać jako całe gospodarstwo, w takim przypadku nie ma konieczności zwrotu odliczonego wcześniej podatku VAT jeśli nabywca gospodarstwa zadeklaruje pozostanie czynnym płatnikiem podatku VAT.

 

Młody rolnik a VAT

 

 Czy trzeba być na VAT i czy aby korzystając z działania jako młody rolnik można odliczyć VAT z premii?  

 

- Nie trzeba być na VAT. Premia dla młodego rolnika jest rozliczana w zakresie VAT tak samo, jak każda inna pomoc unijna. Rozliczając premię robimy to od kwoty netto. VAT jest po stronie tego beneficjenta.

 

Planuję dużą inwestycję w sprzęt rolniczy. Inwestycja będzie realizowana z pieniędzy darowanych od rodziców. Czy jest jakiś limit na te pieniądze?

 

- Nie ma limitu darowizny. Darowizna między rodzicami a dziećmi jest zwolniona z podatku, są tylko 2 warunki, które trzeba spełnić: kwota pieniężna w całości musi być przekazana na konto bankowe lub przekazem pocztowym, w ciągu pół roku od przekazania należy złożyć w urzędzie skarbowym stosowane oświadczenie . W przeciwnym razie płaci się 20-proc. podatek.

 

Czy trzeba zapłacić podatek jeśli ojciec mi przepisze ciągnik jako darowiznę?

 

- Podatek od darowizny nie, jeśli będzie dokonane zgłoszenie do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy. Podatek VAT tak, o ile Pana Tato był czynnym płatnikiem podatku VAT i odliczył VAT od tego ciągnika lub nie odliczył, a przeszedł na VAT.

 

Czy można wystawić fakturę za tzw. pensjonat dla koni? Usługa chowu zwierząt.

 

- Zakładam, że można. Jest to usługa świadczona przez Państwa i kwestia opisania tego w fakturze i pewnie będzie to faktura z 8-proc. podatkiem VAT.

 

Jakie są okresy przedawnień w rozliczaniu podatku VAT?

 

- Są to takie same okresy, jak w przypadku innych zobowiązań podatkowych. Okres przedawnienia wynosi 5 lat, liczony od końca roku, w którym czynność miała miejsce.

 

 Czy będąc ryczałtowcem i chcąc otworzyć własną działalność gospodarczą, gospodarstwo  też musi przejść na VAT?

 

- To zależy jaką działalność gospodarczą Pan chciałby otworzyć. W rożnych rodzajach działalności, które wiążą się z działalnością rolniczą, gospodarstwo też musi przejść na VAT.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

×