AF_Mirek

VAT w rolnictwie - zapis webinarium

Polecane posty

Wybrane dla Ciebie
AF_Mirek    6

VAT w rolnictwie

https://www.youtube.com/watch?v=R3hU8eiaG04

Tomasz Żydek z kancelarii Żydek i Pliszka

 • Rolnik ryczałtowy
 • Rolnik jako czynny podatnik VAT
 • Czy opłaca się zostawać rolnikiem ryczałtowym, czy przejść na VAT

 

 

Agrofoto.pl: Witamy wszystkich serdecznie na szkoleniu „VAT w rolnictwie”. Dzisiejsze szkolenie poprowadzi nasz ekspert Pan Tomasz Żydek z kancelarii Żydek i Pliszka. Niniejszym oddaję głos panu Tomkowi.

 

Tomasz Żydek, kancelaria Żydek i Pliszka:

Dobry wieczór, nazywam się Tomasz Żydek, prowadzę kancelarię prawną we Wrocławiu. Naszym głównym zakresem działalności jest prawo rolne, obsługujemy podmioty z branży rolnej i rolno-spożywczej, stąd też nasza wiedza na temat podatków w rolnictwie, a dzisiaj będziemy rozmawiać o podatku VAT.

Naszą prezentację podzieliliśmy sobie na trzy części. W pierwszej części powiemy o rolniku ryczałtowym, następnie zrobimy przerwę, w której Państwo będziecie mogli zadawać pytania, a ja postaram się na nie odpowiedzieć.

W drugiej części powiemy o rolniku, jako o czynnym płatniku podatku VAT, a na końcu przedstawimy przykłady i wyliczenia, czy opłaca się pozostawać rolnikiem ryczałtowym, czy też przy jakimś schemacie zaproponowanym przez nas, opłaca się zostać czynnym płatnikiem podatku VAT.

 

Zaczynamy od rolnika ryczałtowego.

Zgodnie z ustawą o podatku VAT rolnik rozpoczynający działalność rolniczą z zasady jest rolnikiem ryczałtowym. Dopiero w momencie wyboru opodatkowania w formie czynnego płacenia podatku VAT staje się rolnikiem VAT-owcem. Zgodnie z ustawą rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze może być rolnikiem rozliczającym się na zasadach ryczałtowych. Również ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych posługuje się definicją rolnika ryczałtowego w zakresie podatku dochodowego, tam mówimy o dochodach z działów specjalnych produkcji rolnej. Dziś tylko i wyłącznie mówimy tylko o rolniku, którego w skrócie nazywa się rolnikiem VAT RR. Zasadą pozostawania rolnikiem ryczałtowym jest brak możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów dokonywanych w ramach prowadzonej działalności rolniczej, natomiast rekompensatą tego jest VAT RR, który rolnikowi jest wypłacany przez nabywcę tych produktów wyprodukowanych w jego gospodarstwie, o ile ten nabywca jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Zgodnie z ustawą stawka zwrotu tego zryczałtowanego podatku VAT dziś wynosi 7%, natomiast to jest stawka przejściowa, dlatego że w ustawie przewidziana jest stawka na poziomie 6,5%, przy czym do 31 grudnia 2016 roku wynosi ona 7%. Bardzo istotna uwaga rolnikiem ryczałtowym może być osoba fizyczna ewentualnie spółka cywilna osób fizycznych, wszelkie podmioty prawne, spółki, spółdzielnie z mocy ustawy są czynnymi płatnikami podatku VAT. Podstawowe obowiązki, które są po stronie rolnika ryczałtowego to sprzedaż towaru, lub świadczenie usług zgodnych z załącznikiem numer 2. do ustawy o podatku i usług, czyli ustawy o VAT, oraz sprzedaży towarów wytworzonych z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym. Zryczałtowanym zwrotem podatku, czyli przysłowiowym VAT-em RR objęte są zarówno towary wytworzone bezpośrednio w gospodarstwie, ewentualnie tzw. proste przetworzenie tych produktów również w gospodarstwie rolnika. Obowiązkiem zgodnie z ustawą o VAT jest przechowywanie dokumentów przez 5 lat i ustawa również określa, że podmioty, czy nasi rolnicy, których wartość obrotu roczna przekracza 1 200 000 euro; jest to kwota z ustawy o rachunkowości, ustawa odnosi się akurat do tej ustawy; również z mocy ustawy w roku kolejnym stają się czynnymi płatnikami podatku VAT. Podstawową cechą pozostawania rolnikiem ryczałtowym jest tzw. faktura VAT RR. Tą fakturę VAT RR rolnicy ryczałtowi otrzymują od czynnych podatników podatku VAT, którym sprzedają swoje produkty. Faktura VAT RR i zasady rozliczania tej faktury są określone w ustawie o VAT. Wygląda to w ten sposób, iż czynny płatnik podatku VAT, który kupuje od rolnika ryczałtowego, wystawia mu fakturę VAT, w której wartość netto powiększa o stawkę zryczałtowanego podatku, na dzisiaj jest to 7%. Ustawa określa pewne rygory związane z tą fakturą. Po pierwsze zapłata za fakturę VAT RR musi nastąpić na konto rolnika ryczałtowego z pewnymi wyjątkami. Zapłata nie następuje na konto, wtedy, kiedy podmiot, który dokonał nabycia produktów dostarczył rolnikowi środki do produkcji, bądź już wcześniej udzielił zaliczki. Faktura VAT RR musi być podpisana, w przeciwieństwie do faktur VAT, które już podpisywane od kilku lat nie muszą być. W fakturze VAT RR, lub też w osobnym oświadczeniu, rolnik ryczałtowy składa oświadczenie, że jest rolnikiem ryczałtowym. Akurat tutaj zarówno w interpretacjach podatkowych, jak i orzecznictwach sądów są na stanowisku, że czynny płatnik podatku VAT nie ma obowiązku badania, czy podmiot, z którym współpracuje jest rolnikiem ryczałtowym, o ile ten złożył mu takie oświadczenie, czyli ewentualne negatywne skutki z błędnego naliczenia podatku VAT byłyby w tym momencie po stronie rolnika ryczałtowego, jeżeli by takie błędne oświadczenie złożył. W przypadku nabycia, czy sprzedaży produktów rolnika ryczałtowego podmiotowi, który nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT, następuje to na podstawie zwykłego rachunku, nie ma tu wystawiania faktury VAT RR, a tym samym nie jest doliczany do wartości sprzedaży zryczałtowany zwrot podatku. Jest to zwykła umowa pomiędzy dwoma podmiotami. Korzyści, które moim zdaniem wiążą się z pozostawaniem, czy byciem rolnikiem ryczałtowym. Podstawową korzyścią jest brak obowiązku prowadzenia ewidencji i rozliczania podatku VAT. Zryczałtowany zwrot podatku przysługuje bez względu na wysokość kosztów VAT poniesionych z związku z prowadzoną działalnością rolniczą. Ważną korzyścią jest brak kontaktu z organami podatkowymi, a ty samym brak kontroli. Tak, jak wspomniałem wcześniej istnieje obowiązek przechowywania faktur przez okres 5 lat, natomiast  jest to obowiązek raczej służący do kontroli krzyżowych , gdyby był kontrolowany podmiot, czynny płatnik podatku VAT ewentualnie urząd skarbowy ma prawo sprawdzić, czy faktycznie faktury takie zostały wystawiane, natomiast po stronie rolnika ryczałtowego nie istnieje żadne ryzyko , nazwijmy sobie kontroli z tytułu prowadzonej działalności rolniczej, chyba że urząd skarbowy podejmie wątpliwość , co do wielkości obrotu,  gdy ten obrót przekracza tą maksymalną kwotę 1 200 000 euro. Korzyścią płynącą z bycia rolnikiem ryczałtowym jest termin zapłaty wynikający z ustawy o VAT. Zgodnie z ustawą faktura VAT RR musi zostać zapłacona w ciągu  14 dni, chyba że umowa zawarta z rolnikiem ryczałtowym określa inny termin płatności. Natomiast brak zapłaty w terminie ustawowym, lub umownym powoduje, że nabywca produktów rolnych od rolnika ryczałtowego nie może sobie odliczyć VAT, który naliczył w związku z wystawieniem faktury VAT RR, czyli nabyciem produktu od rolnika ryczałtowego. Jest to na tyle istotne, z doświadczenia rolnicy ryczałtowi otrzymują swoje płatności od nabywców szybciej niż rolnicy VAT-owcy, bo w przypadku rolników VAT-owców niezapłacenie w terminie powoduje negatywne konsekwencje. Ostatnią korzyścią jest brak kosztów księgowości. Z związku z tym, że nie potrzeba prowadzenia ewidencji i rozliczania tego podatku to odpada konieczność współpracy z biurem księgowym, choć oczywiście rozliczanie podatku może być wykonywane samodzielnie przez rolników. Kilka uwag na temat pozostawania rolnikiem VAT-owcem w zakresie VAT RR. W przypadku małżonków istnieje możliwość, aby jeden z małżonków był czynnym płatnikiem podatku VAT, drugi zaś rozliczał VAT na zasadach rolnika ryczałtowego. Natomiast tutaj organy skarbowe stoją na stanowisku, że jest to możliwe tylko i wyłącznie w przypadku rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, a przede wszystkim odrębnego prowadzenia gospodarstw rolnych. Ta odrębność musi wynikać choćby z tytułu własności. Często sprawdzane jest faktyczne odrębne prowadzenie tych gospodarstw np. poprzez odrębnie posiadane maszyny, urządzenia, odrębny zakup środków do produkcji rolnej. Rolnik, który pozostaje rolnikiem ryczałtowym i prowadzi działalność gospodarczą ma możliwość, aby w ramach działalności rolniczej pozostał rolnikiem ryczałtowym, natomiast w ramach działalności gospodarczej był czynnym płatnikiem podatku VAT. Nie dotyczy to jednak tych działalności gospodarczych, które są wymienione w załączniku nr. 2 do ustawy o podatku towarów i usług. Wymieniłem tu główne. Są to usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, usługi związane z leśnictwem, wynajem i dzierżawa maszyn oraz urządzeń rolniczych, bez obsługi. Ma to znaczenie, często spotykamy się z tym gdzieś w pracy w kancelarii, gdy podmioty, w naszym przypadku rolnicy ryczałtowi, korzystają z funduszy unijnych np. w ramach działania tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, bądź też zróżnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej i w tym momencie, jeżeli wniosek został złożony w agencji restrukturyzacji i opiera się na PKD, który obejmuje te trzy przede wszystkim, które wymieniłem usługi związane z rolnictwem, to w tym momencie, jeżeli podmiot ten, osoba fizyczna chciałaby być czynnym płatnikiem podatku VAT to niestety musi również w zakresie swojej działalności rolniczej przejść na VAT. Natomiast, jeżeli ta działalność gospodarcza miałaby obejmować inny rodzaj działalności np. transportową to w tym momencie w zakresie działalności transportowej można być czynnym płatnikiem podatku VAT, czyli rozliczać VAT na zasadach ogólnych. Kończąc wątek dotyczący VAT RR posłużę się przykładem klienta, przykład Pana Władysława. Jest to osoba prowadząca gospodarstwo rolne, o znacznych rozmiarach. Kiedyś ze zdziwieniem stwierdziłem, że pozostaje rolnikiem ryczałtowym mimo całkiem sporej działalności, zarówno w zakresie produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Pan Władysław stwierdził, że pozostanie przez niego rolnikiem ryczałtowym jest świadomym wyborem, a wynika z tzn. kosztu spokoju - tak to nazwał. W gruncie tego, że on świadomie "traci" określoną kwotę, co rocznie po to, żeby nigdy nie mieć do czynienia z urzędem skarbowym, nie mieć do czynienia z księgowymi, nie mieć do czynienia z dokumentami, których nie znosi. Pozostanie, czy zostanie czynnym płatnikiem podatku VAT, a więc przejście na przysłowiowy VAT, a czy też zostanie rolnikiem ryczałtowym to nie zawsze rachunek czysto ekonomiczny i tabelki, czy wyliczenia, które zostaną przedstawione końcowo, bardzo często to również czynniki, które nie są wyliczane w sposób wymierny, co do złotówki. Z powodu tzn. kosztu spokoju, czy niechęci do dokumentów większość podmiotów wybiera taką formę opodatkowania. Nie będę mówił o sytuacjach, w których część klientów, czy część rolników ma podzielone te gospodarstwa między członków rodziny. Jeden jest czynnym płatnikiem podatku VAT, a inny pozostaje rolnikiem ryczałtowym, bo to rzeczy, które często ocierają się o naruszanie przepisów prawa, dlatego tego typu przykładów tutaj nie podajemy, choć wiem, że są też one często wykorzystywane.

 

 

 

 

Artur_1: Jak wygląda sprzedaż produktów rolnikom na ryczałcie?

T.Ż.: To zależy od tego, kto jest sprzedawcą tych produktów. Jeżeli dawcą tych produktów jest czynny płatnik podatku VAT, czyli teoretycznie każda firma to w tym momencie firma ta wystawia fakturę VAT, tak jak każdemu innemu podmiotowi. Natomiast dodatkowo, zgodnie z przepisami powinna wystawić paragon. Oprócz faktury VAT powinno to również zaewidencjonować na kasie fiskalnej. Brak zaewidencjonowania jest problemem tej firmy, nie rolnika ryczałtowego, ale jest to normalna sprzedaż. Jakby prawo nie rozróżnia różnych stawek podatku VAT dla rolników ryczałtowych i nie dla rolników ryczałtowych, chyba, że ta sprzedaż jest dokonywana przez podmiot, który nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT. W tym momencie, w związku z tym, że nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT to sprzedaje, jakby to w kwocie umówionej, do której nie jest doliczany podatek VAT. Ta kwota, która jest sprzedawana jest, tak jak wcześniej wspominałem dokumentem poświadczającym tego typu sprzedaż może być np. rachunek, może być umowa cywilna prawna kupna sprzedaży, także tutaj prawo nie określa, że ma być ten dokument określonego rodzaju.

 

 

 

 

 

tomasz: Jak wygląda rozliczanie się z VAT RR?

T.Ż.: Zaletą pozostawania rolnikiem ryczałtowym jest brak konieczności rozliczania się z VAT RR. Ustawodawca przyjął, jak sama nazwa wskazuje pewien ryczałt, więc nie należy wykazywać, czy, czy ktoś na tym VACIE zyskał, czy stracił. Przyjęto pewną kwotę zwrotu, na dzisiaj wynosi ona 7%, jak wspominałem, jeżeli się zmieni to od 1 stycznia 2017 roku będzie ona wynosiła 6,5% i przyjęto, że w ramach tej kwoty występuje wyrównanie strat, które rolnik ryczałtowy poniósł w związku z tym, że nie odlicza podatku VAT. Tutaj nie ma żadnych form rozliczeń, nie składa się żadnych deklaracji do urzędu skarbowego, nie trzeba tworzyć żadnych ewidencji, jedynym obowiązkiem jest przechowywanie faktur, ale to wynika z ewentualnej kontroli krzyżowej podmiotów, które tego nabycia dokonywały.

 

T.Ż.: W przypadku korzystania z pomocy unijnej, a najczęściej z agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa np. na zakup maszyn w ramach działania w modernizacjach gospodarstw rolnych, czy też innych działań rozliczenie projektu występuje zawsze w kwocie NETTO, dlatego rolnicy ryczałtowi, jakby faktycznie kwota zwrotu, jaką otrzymują z tytułu zakupionych maszyn rozliczanych przez agencje restrukturyzacji rolnictwa nie wynosi np. 50% tylko oczywiście relatywnie mniej, dlatego że otrzymują 50% kwoty NETTO, natomiast nie są w stanie odliczyć VAT-u, który w cenie maszyn jest zawarty. Z innych programów częstymi pytaniami, które się pojawiają są np. czy bycie członkiem grupy producentów rolnych wymusza przejście na VAT, tutaj odpowiedź jest, że nie. Członek grupy producentów może być zarówno rolnikiem ryczałtowym, jak i VAT-owcem, w grupach może być takich i takich, tutaj nie ma najmniejszego problemu funkcjonować w grupie producentów będąc rolnikiem ryczałtowym.

 

 

 

 

tomasz: Jeśli jestem rolnikiem ryczałtowym to jak mogę się rozliczać, gdy kupię maszyny, pasze, zwierzęta, środki ochrony roślin, nawozy?

T.Ż.: Idea VAT RR, rolnika ryczałtowego polega na tym, że się właśnie taki rolnik nie rozlicza. Otrzymuje zryczałtowany zwrot podatku doliczany do wartości sprzedaży NETTO i przyjęto, że ten zryczałtowany zwrot rekompensuje mu VAT, który został mu naliczony przez sprzedawców np. maszyn, pasz itd. Dopiero zostanie czynnym płatnikiem podatku VAT powoduje, że istnieje możliwość rozliczania VAT naliczonego przez sprzedawców w cenach tych wszystkich składników produkcji, które zostały tutaj wymienione, albo ktoś zostaje rolnikiem ryczałtowym i nie rozlicza VAT, czyli nie ma możliwości odzyskania tego VAT, albo zostaje czynnym płatnikiem podatku VAT i ma możliwość rozliczenia VAT.

 

 

 

 

T.Ż.: Przechodzimy do drugiej części, czyli rolnik-czynny płatnik podatku VAT. Jedno słowo na temat możliwości zostania rolnikiem VAT-owcem. Taka możliwość istnieje zawsze, wcześniej przepisy określały, że rolnikiem VAT-owcem może stać się podmiot, który udokumentuje sprzedaż w ostatnim kwartale, po zmianie tym podatnikiem może zostać właściwie każdy rolnik, który złoży deklaracje w urzędzie skarbowym o tzn. VAT RR, płaci tą deklaracje w kwocie 170 złotych, na dzisiaj taka jest stawka za rejestracje i od pierwszego dnia miesiąca, od dnia złożenia deklaracji staje się czynnym płatnikiem podatku VAT. Czyli składając deklaracje w grudniu płatnikiem staje się od 1 stycznia, w tym przypadku roku 2015. Cechą charakterystyczną rolnika VAT-owca, czy cechami jest przede wszystkim to, że zmienia się sposób rozliczania i wystawiania faktur VAT RR. Fakturę VAT RR wystawia rolnikowi podmiot, który nabywa od niego produkty. W przypadku rolnika VAT-owca to on wystawia fakturę VAT doliczając stawkę podatku do sprzedanych przez siebie towarów w kwocie NETTO. Stawki podatku wynikają z ustawy, z założenia, bo są jakieś wyjątki, do produkcji roślinnej na dzisiaj jest to 5%, a do produkcji zwierzęcej jest to 8%. Czynny płatnik podatku VAT uzyskuje możliwość odliczenia VAT rozliczonego w cenie kupowanych towarów i świadczonych usług. Przy czym może rozliczyć tylko to, co jest bezpośrednio związane z prowadzoną produkcją rolną. Nie ma tutaj katalogu zamkniętych czynności, czy też składników, które mu dają prawo do odliczenia. Ewentualnie w przypadku kontroli jest konieczność udowodnienia, czy dana rzecz, dany przedmiot służył właśnie bezpośrednio do prowadzonej produkcji rolnej. Jeżeli nie to urząd skarbowy zakwestionuje odliczenie. Rozliczenie VAT można wybrać, zasadą jest rozliczanie miesięczne natomiast istnieje możliwość rozliczania kwartalnego, które jest lepsze. Tutaj zależy od specyfiki sprzedaży w danym gospodarstwie. Dość ciekawym rozwiązaniem jest metoda kasowa. Wyjaśnię, że w przypadku ogólnych zasad to zarówno w zakresie rozliczenia miesięcznego, jak i kwartalnego VAT odprowadzany do urzędu skarbowego, odprowadza się go od faktur wystawionych, a nie zapłaconych. Czyli może dojść do sytuacji, w której rolnik, czyli czynny płatnik podatku VAT wystawia fakturę VAT odbiorcy, któremu w terminie nie zapłaci, bądź też zapłata nastąpi w kolejnym okresie rozliczeniowym. W tym momencie od takiej faktury należy VAT odprowadzić nie mając de facto pieniędzy otrzymanych od nabywcy danych produktów. I tutaj od niedawna, od 2 lat została wprowadzona możliwość rozliczania VAT metodą kasową, metoda dotyczy tzn. małych podatników, czyli podmiotów, których wartość sprzedaży roczna nie przekracza 1 200 000 euro, czyli jest to kwota dość pokaźna. Wybór metody kasowej pokazuje, że VAT rozlicza się dopiero od faktur zapłaconych w całości, bądź w części. Jeżeli nastąpiła zapłata w części to w tej części VAT powinienem być rozliczony w danych okresie rozliczeniowym. W momencie nie zapłacenia faktury przez nabywcę produktów rolnych ta faktura nie ma konieczności odprowadzania VAT od tej faktury. Jest to rozwiązanie, które miało sens prowadzenia tego rozwiązania to przede wszystkim ochrona mniejszych podmiotów przed przeciągającymi się terminami płatności, a tym samym zdyscyplinowanie tych dużych podmiotów do tego, żeby płaciły w krótszych okresach, dlatego że w przypadku wyboru metody kasowej od faktur podmiot nie może sobie odliczyć VAT do momentu jej zapłaty. Metoda kasowa w przypadku sprzedaży czynnemu płatnikowi podatku VAT, czy podmiotowi, który nabywa od rolnika jest płatnikiem podatku VAT, to w tym momencie nie mamy ograniczenia czasowego, brak rozliczenia VAT wystawionej faktury może trwać w nieskończoność. Natomiast w przypadku sprzedaży podmiotom, które nie są czynnymi płatnikami podatku VAT maksymalny okres wstrzymywania się z zapłatą do 180 dni. Metoda kasowa jest możliwa tylko w przypadku kwartalnego rozliczenia podatku VAT. Bez względu na sposób wybranego harmonogramu rozliczeń, czy będzie to metoda miesięczna, czy kwartalna, w okresie rozliczeniowym obliczana jest różnica między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym. Jeżeli podatek naliczony przewyższa podatek należny to w tym momencie obniża się podatek należny w kolejnych okresach lub wnioskuje o zwrot VAT. To jest kwestia decyzji podatnika, w naszym przypadku rolnika, czy też dany podatek zaliczy sobie na kolejny okres, a tym samym rozliczy go w kolejnym okresie rozliczeniowym, czy też wnioskuje zwrot VAT. Najczęściej w przypadku dużych inwestycji zakupów środków trwałych, inwestycji budowlanych ta kwota VAT jest znaczna. Najczęściej sensowne jest rozliczenie tego VAT poprzez jego zwrot. W związku z tym są przewidziane różne terminy zwrotu podatku VAT. Ustawowym terminem zwrotu podatku VAT jest termin 60 dniowy.  Liczony oczywiście od momentu złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym. Czynni płatnicy podatku VAT deklaracje składają do 25 dni miesiąca następującego po zakończonym okresie rozliczeniowym, czyli w przypadku miesięcznego okresu jest to do 25 dnia miesiąca, miesiąca następnego. W przypadku kwartalnego okresu rozliczeń jest to 25 dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym zakończono dany kwartał. Od dnia złożenia deklaracji, w której zaznacza się wniosek o zwrot, podstawowy termin to termin 60 dniowy. Przy czym konieczna jest również w danym okresie sprzedaż. Bardzo często podatnicy dokonują niewielkiej sprzedaży produktów z gospodarstwa, to może być przysłowiowa sprzedaż, ona upoważnia do tego, aby wstąpić o zwrot podatku. W przypadku braku sprzedaży termin zwrotu podatku VAT to 180 dni. Przy czym konieczny jest wniosek podatnika. Trzecim terminem, najkrótszym jest termin 25 dniowy. Termin 25 dniowy jest traktowany, jako termin wyjątkowy. Możliwy jest wtedy, kiedy w danym okresie była sprzedaż, a wszystkie faktury, do których wnioskuje podatnik o zwrot podatku VAT zostały zapłacone najpóźniej na dzień składania deklaracji. Najczęściej o ten termin występuje się w przypadku większych zakupów, a tym samym większej kwoty zwrotu. Wymóg tego, aby faktury, od których wnioskowany jest zwrot były zapłacone. Pewna różnica pomiędzy przedsiębiorcami, a rolnikami VAT-owcami. W przypadku przedsiębiorców wszelkie transakcje powyżej 15 000 euro muszą być z zapłatą na konto, natomiast w przypadku rolników tak nie jest. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, która wprowadza tą kwotę, gdzie konieczna jest płatność na konto wymienia właśnie przedsiębiorców, a nie rolników, a tym samym urząd skarbowy niżeli jest poświadczenie zapłaty gotówką również taką zapłatę musi znać. Bardzo często zwrot podatku jest poprzedzany kontrolą z urzędu skarbowego, choćby w zakresie dokumentów, które są podstawą zwrotu, szczególnie przy większych kwotach te kontrole są właściwie obligatoryjne. Kolejna rzecz to korzyści, obowiązki, które wiążą się z byciem czynnym płatnikiem podatku VAT przez rolnika. Taką podstawową korzyścią jest możliwość odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i świadczonych usług, które tak jak wspomniałem wcześniej są związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością rolniczą. Istnieje możliwość taka, aby z podatku VAT zrezygnować, zrezygnować z bycia czynnym płatnikiem podatku VAT. Ten termin to min. 3 lata od daty rejestracji. Można dokonać rezygnacji również poprzez złożenie stosownego pisma do urzędu skarbowego. Przy czym rezygnacja niestety może wiązać się niestety z korektą deklaracji VAT, a tym samym koniecznością zwrotu odzyskanego podatku VAT od rzeczy ruchomych, bądź nieruchomości. Tą graniczną kwotą, czy minimalną kwotą, powyżej której zakup wiąże się z koniecznością zwrotu to jest 15 000 zł. Natomiast w przypadku rzeczy ruchomych ten okres wynosi 5 lat, w przypadku nieruchomości 10 lat. Przy czym zwrot następuje proporcjonalnie do lat, w których dany podmiot był czynnym płatnikiem podatku VAT. Tak dla przykładu, jeżeli ktoś zostałby czynnym płatnikiem podatku VAT, albo w miesiącu styczniu 2015 roku dokonał zakupu jakiejś rzeczy ruchomej, maszyny odliczył od tego VAT i chciał zrezygnować po 3 latach, w tym pierwszym możliwym terminie to wtedy następuje zwrot podatku VAT w 2/5. Przez ten okres 3/5 tego okresu 5 lat był czynnym płatnikiem podatku VAT, więc musi oddać ten VAT w wysokości 2/5. W przypadku nieruchomości mówimy tu o 10 latach, a tym samym po rezygnacji po 3 latach zwrot wynosiłby 7/10.

 

 

 

 

 

 

nieznany: Czy rolnik, który jest na VAT i kupił np. przyczepę bez faktury to musi ją sprzedać z fakturą VAT?

T.Ż.: Tutaj mówimy tez o sytuacji, w której rolnik będący rolnikiem ryczałtowym nabywał maszyny, urządzenia, czyli nie odliczał od nich VAT, został VAT-owcę i teraz te maszyny, urządzenia chciałby sprzedać. Zasadą jest, że jeżeli te maszyny, urządzenia służyły działalności owatowanej, czyli choć jeden dzień były wykorzystywane w gospodarstwie, które jest czynnym płatnikiem podatku VAT to tu jest odpowiedź twierdząca-TAK. Taka sprzedaż jest owatowana. Rozwiązaniem, które nie zawsze będzie możliwe do zastosowania jest wycofanie danych maszyn, urządzeń z tej działalności rolniczej, przekazanie ich do użytku prywatnego rolnika, a później sprzedaż majątku osobistego. Przy czym nie zawsze uda się to zrobić, bo trudno będzie wytłumaczyć urzędowi skarbowemu, ze takim urządzeniem był ciągnik, czy np. przyczepa, bo trudno będzie uzasadnić, że przyczepa służyła tej działalności osobistej, niezwiązanej z prowadzoną działalnością rolniczą.  Jestem w stanie sobie wyobrazić pewnie tłumaczenie, że jakieś kosiarki służyły do koszenia ogrodu, ale trudno mówić w tym przypadku o ciągniku. Więc niestety jest to przepis nie korzystny. Nie było możliwości odliczenia VAT od zakupionej maszyny, urządzenia, a niestety sprzedając je będąc czynnym płatnikiem podatku VAT taką fakturę VAT warto byłoby wystawić. Drugą stron obrony przed tym, żeby nie naliczać VAT byłoby wykazywanie, że dany sprzęt nie był wykorzystywany podczas bycia czynnym płatnikiem podatku VAT. To jest kwestia dowodowa przed urzędem skarbowym by to kwestionował, także niestety tutaj odpowiedź będzie twierdząca- tak, musi być wystawiona faktura.

 

 

Piotr_1: Mam duże obroty ze sprzedaży detalicznej swoich produktów, nie zawsze mam czas na wystawianie faktur i nie każdy chce fakturę, jak wygląda sprawa z kasą fiskalną? Jaka jest ulga odnośnie zakupu kasy?

T.Ż.: W przypadku sprzedaży przez rolnika VAT-owca swoich produktów, czy to detalicznych, pewnie trudno mówić o sprzedażach hurtowych osobom fizycznym niebędących czynnymi płatnikami podatku VAT. Taki rolnik ma obowiązek dokonywać ewidencji tej sprzedaży i oczywiście mimo tego, ze nie wystawia faktury VAT to tą sprzedaż ewidencji ujmuje i ten VAT rozlicza. Po przekroczeniu kwoty sprzedaży detalicznej w wysokości 20 000 złotych rocznie istnieje obowiązek fiskalizowania tego przez kasę fiskalną i w tym momencie rolnik, który już w tym roku przekroczył sprzedaż na rzecz podmiotów osób fizycznych w kwocie 20 000 złotych ma obowiązek wystawiania paragonów fiskalnych. Kasę oczywiście rejestruje się w urzędzie skarbowym. Rolnik staje się tym płatnikiem podatku VAT w trakcie roku podatkowego to wtedy sprzedaż przez kasę fiskalną to kwota 20 000 liczymy proporcjonalnie do okresu, w którym dany podmiot był czynnym płatnikiem podatku VAT.  Jeśli ktoś został czynnym płatnikiem podatku VAT od 1 lipca to dla niego ten limit do tego, żeby musieć posiadać kasę fiskalną to jest kwota połowa 60 000 złotych.

 

 

Zbyszek: Jestem młodym rolnikiem i z dofinansowania planuje zakup maszyn w styczniu. Jak będzie rozliczony VAT z tych maszyn, jeżeli wykaże dopiero w żniwa?

T.Ż.: To wygląda w następujący sposób. Po pierwsze, żeby zostać rolnikiem VAT-owcem konieczne jest do końca grudnia złożenie deklaracji w urzędzie skarbowym tzw. deklaracji VAT R, opłacenie jej kwotą, na dzisiaj jest to 170 złotych, bo tylko to gwarantuje Panu, iż w miesiącu styczniu dokonując zakupu będzie mógł Pan odliczyć VAT od zakupionych maszyn. Jeżeli dopiero w żniwa, czy mniej więcej po pół roku, czy po roku dokona Pan pierwszej sprzedaży to w tym momencie będzie mógł Pan wystąpić o zwrot tego VAT. Tylko, że wystąpienie o zwrot VAT jest Pana prawem, a nie obowiązkiem. Pan może ten VAT przerzucać mówiąc kolokwialnie o kolejnych deklaracjach wystąpić o niego dopiero w momencie dokonania sprzedaży. Natomiast patrząc tak liczbowo, jeżeli dokona Pan tego zakupu w styczniu i dokona Pan zapłaty w styczniu to w tym momencie, o ile nie jest Pan okazać żadnej sprzedaży, posłużę się tym przykładem sprzedaży złomu, to w tym momencie może Pan wnioskować o zwrot podatku w ciągu 180 dni, bo jest to 6 miesięcy, więc i tak byłoby to szybciej niż po dokonaniu pierwszej sprzedaży w żniwa.

 

 

nieznany: Prowadzę gospodarstwo, jestem na VAT. Na co uważać posiadając jedno konto bankowe na cele osobiste firmowe. Plusy i minusy.

T.Ż.: Trudno mi wskazać plusy i minusy. Na pewno każdy podmiot prowadzący działalność, czy też rolniczą czy gospodarczą musi posiadać konto. To konto wskazuje w deklaracji składanej w urzędzie skarbowym. Więc posiadając jedno konto, posługując się tym kontem ujawnia to konto zarówno urzędowi skarbowemu, jak i swoim kontrahentom. Minusy wyobrażam sobie tylko takie, w których byłoby jakieś postępowanie windykacyjne, egzekucyjne i możliwość zajęcia tego konta. Na dzisiaj komornicy również organy skarbowe dysponują programami, które bardzo szybko wyszukują konta w bankach danych podmiotów, więc ten minus jest powiedzmy bardzo szybki do obejścia. Plusy to podejrzewam niższe koszty. Mając jedno konto płaci niższe koszty związane z prowadzeniem tego konta niż z dwoma. Też są już konta za darmo, lub za 1 zł. Więc pewnie nie ma to wielkiego znaczenia.

 

 

 

nieznany: Będąc na VAT chce przekazać gospodarstwo synowi. Czy syn ma obowiązek przejścia na VAT?

T.Ż: To jest temat dużo bardziej skomplikowany, dlatego, że to zależy, w jakiej formie nastąpiłoby przejęcie. Jeżeli nastąpiłoby takie proste przekazanie tego gospodarstwa w postaci darowizny, czyli ja zamykam swoją działalność, syn ją jakby otwiera, czyli nie ma tutaj kontynuacji prawnej to moim zdaniem zachodzi ta sytuacja, o której mówiłem wcześniej, tak jakby ktoś wrócił na rozliczenie ryczałtowe z VAT. Niestety musi dokonać korekty VAT odliczonego od zakupu maszyn, urządzeń i nieruchomości, czy nakładów na nieruchomości, co wiązałoby się z koniecznością zwrotu proporcjonalnie do czasu, który upłynął od odliczenia. Natomiast na szczęście prawo przewiduje pewne rozwiązania, takim rozwiązaniem na szybko to analizując byłoby przekazanie gospodarstwa, bo tutaj przechodzimy na grunt prawa cywilnego, które posługuje się pojęciem gospodarstwa, jako zorganizowanej części i ustawa o VAT mówi, że w przypadku czynności prawnej, która ma na celu całe to gospodarstwo, lub jego zorganizowaną część i dokonuje się to w odpowiedni sposób to tutaj VAT może okazać się neutralny, dlatego jeśli ma tu nastąpić jakby całkowite zamknięcie działalności po stronie rodzica i przekazanie gospodarstwa dziecku no to tutaj proponuje zastosować właśnie czynność prawną, która ma na celu całe gospodarstwo, lub jego zorganizowaną część, Zależy jeszcze od tego, jak wygląda sytuacja faktyczna i w tym momencie ta czynność może być neutrała dla podatku VAT. Takimi czynnościami zajmujemy się i to wymaga pogłębionej analizy, bo skutki podatkowe, jeżeli te obliczenia byłby duże mogą być bardzo złe i duże.

 

 

 

nieznany: Czy są możliwe niezapowiedziane kontrole?

T.Ż.: Tak, oczywiście, są możliwe kontrole urzędu skarbowego, czy one są niezapowiedziane to bywa bardzo rzadko. To musi być podejrzenie jakiejś malwersacji, tak na prawdę urząd skarbowy zapowiada się. Podatek VAT jest w miarę prostym podatkiem VAT do rozliczeń, dlatego, że mamy właściwie podatek należny i policzony i to jest kwestia rozliczenia różnicy, nie mówię tu o jakiś skomplikowanych transakcjach finansowych, więc tak, mogą być takie kontrole i należy się ich spodziewać. Każdy podatnik musi się liczyć z tym, że kontrola urzędu skarbowego przyjdzie, przedawnienie roszczeń zobowiązania podatkowego to jest 5 lat liczone od końca roku, w którym miała czynność, więc bardzo często to jest prawie 6 lat. Tym samym w tym okresie każdy podatnik musi po pierwsze przechowywać dokumentacje, a po drugie liczyć się z tym, że kontrola zostanie wszczęta, wtedy okres przedawnieni ulega zawieszeniu.

 

 

 

nieznany: Jakie są kary za błędne wystawienie faktur VAT?

T.Ż.: Wydaje mi się, że to zależy od wielkości przewinienia i nie ma sztywnego katalogu kar za błędne wystawienie faktur VAT.  W zależności do tego, komu ta szkoda została uczyniona. Taką podstawową karą, jeżeli to nastąpiło zaniżenie zobowiązania podatkowego będzie możliwość zapłacenie tego podatku z odsetkami podatkowymi, bądź ewentualnie wymierzenie grzywny przez urząd skarbowy.

 

 

 

 

nieznany: Jakie są kary za próby wyłudzenia VAT?

T.Ż.:  To już reguluje nam kodeks karny skarbowy, łącznie z karami więzienia. W zależności od kwoty wyłudzenia i jego mechanizmu. Proszę zadać pytanie, przedstawić, jakie to ma być wyłudzenie to postaram się odpowiedzieć znajdując odpowiedni przepis w kodeksie karnym skarbowym, bądź w kodeksie karnym.

 

 

 

nieznany: Ile procent VAT od energii elektrycznej można odliczyć w gospodarstwie mając jeden licznik na gospodarstwo, dom oraz urządzenia używane do produkcji?

T.Ż.: Nie ma wzoru, który by to określał. Tak na prawdę to jest kwestia udowodnienia przez podatnika, że w takim, a takim procencie wykorzystywana jest energia w gospodarstwie i od tej części energii można odliczyć VAT, to będzie zależało od charakteru urządzeń, które są w tym gospodarstwie. Inne będzie zużycie w przypadku dużych budynków gospodarczych, gdzie prądu może być wykorzystywane dużo, a inne, jeśli jest niewielki magazyn, czy jakaś wiata na maszyny. Więc tutaj należałoby do tego podejść rozsądnie, biorąc pod uwagę, że urzędnicy nie mogą tutaj kwestionować w sposób tego rozliczenia.

 

 

nieznany: Korzystając z młodego rolnika w 2012 przeszedłem na VAT w 2014 r. Czy mogę uzyskać zwrot VAT od maszyn zakupionych w 2012?

T.Ż.: Niestety nie. Nie będąc czynnym płatnikiem podatku VAT na moment zakupu maszyn traci się prawo na odliczenie VAT z tego tytułu.

 

 

 

paweł_3: Czy jako VAT-owiec sprzedając VAT-owcowi powyżej 20 000 zł muszę mieć kasę fiskalną, czy dotyczy tylko sprzedaży rolnikom ryczałtowym?

T.Ż.: Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy tylko i wyłącznie przypadków, kiedy sprzedaż następuje na rzecz podmiotu niebędącego czynnym płatnikiem podatku VAT. Czyli sprzedając VAT-owcowi wystarczy faktura VAT. Kasa fiskalna będzie potrzebna w przypadku sprzedaży rolnikom ryczałtowym, bądź osoba fizycznym. Jeżeli byłaby sprzedaż prowadzona z gospodarstwa osobom fizycznym, np. sąsiadom, przyjezdnym itd. to w tym momencie również ewidencjonując taką sprzedaż, przekraczając wartość sprzedaży 20 000 złotych jest konieczność posiadania kasy fiskalnej, zainstalowania tej kasy.

 

 

 

 

 

 

 

T,Ż.: Przechodzimy do części trzeciej. Tą część nazwaliśmy "przykłady". Ja przygotowałem dwa przykłady- przykład dla produkcji roślinnej i za chwilę przykład dla produkcji zwierzęcej, tam sobie zrobimy to dla trzody. Oczywiście podane tutaj wielkości kwoty są bardzo umownymi, starałem się posiłkować informacjami od klientów, natomiast proszę nie brać tego, jako jakiś wyrocznik , bo pewnie Państwo lepiej wiecie, jakie faktycznie koszty ponosicie. Aby było mi łatwo liczyć starałem się używać okrągłych kwot. Przyjąłem powierzchnię gospodarstwa 50 ha, tak jak powiedziałem tylko i wyłącznie produkcje roślinną. Przyjąłem, że roczny przychód z ha, mówimy o sprzedaży NETTO, to 4 000 złotych, czyli roczna wartość sprzedaży całego gospodarstwa to 200 000 złotych, tu oczywiście mówimy o sprzedaży, nie mówimy o dopłatach np. obszarowych

, bo one są całkowicie neutralne z punktu widzenia VAT. Jeżeli mamy rolnika ryczałtowego, którego gospodarstwo ma roczną sprzedaż ma poziomie 200 000 złotych, przy 7% stawce na dzisiaj tego VAT RR jest 14 000, który zostanie rolnikowi zwrócony przez nabywcę produktów rolnych, o ile ten nabywca jest czynnym płatnikiem podatku VAT, a tak jest w zdecydowanej większości. Będąc czynnym płatnikiem podatku VAT ten rolnik otrzymałby 10 000 podatku VAT, w fakturach wystawionych, natomiast to ma mniejsze znaczenie, dlatego, że zasada ogólna VAT jest taka, że VAT jest neutralny, czyli mówiąc tak bardzo prosto wychodzimy z VAT zawsze na 0, będąc czynnym płatnikiem podatku VAT, więc w tym momencie ten VAT naliczony nie ma znaczenia. Jako koszty związane z prowadzeniem produkcji na 1 ha koszt nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego przyjąłem, że roczny koszt to 1600 zł NETTO. W tym momencie VAT, który musiałby być zapłacony przez rolnika na rzecz podmiotów, które kupuje mamy 128 złotych, przyjąłem również paliwo w kwocie 400 złotych NETTO. Ceny spadają, ale, żeby łatwo było liczyć przyjąłem, że będzie to ok 100 l/ha I TYM SAMYM TA KWOTA 400 złotych myślę, że jest w miarę adekwatna. Całkowicie znaczenie w tym momencie będzie możliwość odzyskania akcyzy, KTÓRĄ Państwo macie, jako rolnicy, ponieważ ona nie wpływa na wysokość podatku VAT. Sumując te dwie kwoty- 128 złotych i 92 złote wychodzi nam 220 zł/ha. Jest to kwota celowo przeze mnie przyjęta, która pomija całkowicie koszt usług rolniczych, pomija koszt zakupu maszyn rolniczych, pomija koszt zakupu części zamiennych, chodzi mi o takie najprostsze wyliczenie. W tym przypadku dla gospodarstwa o wielkości 50 ha, jeżeli ten VAT potrzebny do tego, aby dokonać zakupu tych nawozów środków ochrony roślin, materiału siewnego, paliwa wynosi 220 zł/ha, to dla 50 ha narobi nam się kwota 11 000 złotych. Tutaj różnica na korzyść rolnika ryczałtowego wynosi 3 000 złotych, bo tak jak w poprzednim slajdzie pokazywaliśmy do VAT RR byłoby 14 000 tysięcy, VAT w kupowanych środkach jest 11 000 złotych, więc rolnik ryczałtowy zyskuje 3 000, więc tak jak powiedziałem to wyliczenie nie obejmuje innych czynników, które są niezbędne do prowadzenia gospodarstwa.

Jako drugi przykład przyjąłem produkcje zwierzęcą, jako przykład wyliczenia wpisałem sobie trzodę chlewną, przyjąłem, że wielkość produkcji roczna to jest 400 sztuk tucznika, cenę kilograma przyjąłem, jako 4,20 złotych NETTO, to nam daje wtedy roczną sprzedaż na poziomie 200 000 złotych NETTO? Od tej kwoty, w związku z tym, że rolnikowi ryczałtowemu doliczany jest 7% podatek VAT ma 14 000 złotych, tak jakby rolnik VAT-owiec otrzymałby dodatkowo 16 000 złotych, bo VAT na zwierzęta wynosi 8%, w przeciwieństwie do VAT na rośliny, który wynosi 5%. Są koszty związane z produkcją, zakup warchlaka ok. 300 kg, przyjąłem, że te 220 złotych NETTO sztuka, w tym momencie VAT mamy 17,60 złotych. Pasza, przyjąłem, że zużycie paszy to będzie 252 kg, aby uzyskać przyrost 90 kg przyjąłem 2,8 kg na jeden kg przyrostu i cenę paszy na poziomie 1,5 zł. NETTO, to dane od jednego z producentów pasz, koszty leczenia przyjmuje to 12 złotych na sztukę, media tak nazwane, myślę o wodzie, prądzie, paliwie, czyszczeniu obiektu, opale myślę, że będzie ok. 20 złotych z sztukę. Co istotne, koszty weterynaryjne mają 8% VAT, więc tutaj ten VAT wynosi ok. 1 złotego z tych 12 złotych, media generalnie wszystkie mają 20 złotych VAT, również paliwo, również opał i prąd, czyli tutaj przyjmując 20 złotych na sztukę mamy VAT 4, 60 zł i to daje nam razem VAT w jednej sztuce mamy, związanego z wyprodukowaniem tej sztuki z tucznika o wadze 20 kg., mamy 44,30 zł. Dla 4 sztuk robi nam to kwotę 17 720 zł. Według moich wyliczeń w tym momencie rolnik ryczałtowy ok. 3 720 zł. Oczywiście mówię, jest to wyliczenie, w którym przyjmuje, ze cała pasza jest chowana, że są kupowane warchlaki, więc pewnie jeszcze w wielu przypadkach może być inaczej, może wychodzić to taniej, ale dla naszej dyskusji jest to wyliczenie, które pokazuje jakiś trend i jakieś kwoty, które mogą być uzyskiwane, lub tracone. Na koniec taki przykład związany z inwestycją, nie ma tutaj jakiś konkretnych wyliczeń. Na te rzeczy, które są tutaj wymienione, czyli ciągniki, maszyny, urządzenia, narzędzia rolnicze, części zamienne, materiały budowlane i usługi budowlane VAT wynosi, 23% więc jeżeli występuje zakup ciągnika za kwotę 200 000 zł. NETTO to tego VAT do odzyskania jest 46 000 zł, czyli bardzo dużo. Myślę, że przy inwestowaniu w gospodarstwo raczej naturalne będzie przechodzenie na podatek VAT, bo to się będzie po prostu opłacało i stąd ten trend jest taki, że znaczna cześć podmiotów przechodzi na podatek VAT, najczęściej przy planowaniu inwestycji, a przepisy są w ten sposób skonstruowane, że często z tego VAT wrócić, bo będąc czynnym płatnikiem podatku VAT w sposób naturalny dokonuje się odliczenia od maksymalnej ilości rzeczy. Chcąc wrócić na rozliczenia na zasadach ryczałtowych należałoby ten VAT oddać, skorygować i oddać, to raczej powoduje, że jest to droga w jedną stronę niestety. Teraz moje podsumowanie. Wśród naszych klientów są zarówno rolnicy ryczałtowi, jak i czynni płatnicy podatku VAT, pewnie w zależności od branży różnie to wygląda, np. bardzo wielu podatników ryczałtowych jest w branży drobiarskiej, tam większość jest ciągle rolnikami ryczałtowymi. Często z rozmów z klientami wynika, że najważniejszy jest świadomy wybór, czyli wyliczenie, co komu się bardziej opłaca. Tak jak podawałem jeden z przykładów, nie zawsze ma to charakter czysto matematyczno-ekonomiczny, dlatego że są takie czynniki, które nie trudno wycenić, jak choćby ten spokój i brak konieczności prowadzenia ewidencji, czyli konieczności obcowania z dokumentami, z księgowością, z urzędem skarbowym. Rolnik ryczałtowy może tutaj żyć spokojnie i tych obowiązków nie posiada.

 

 

 

 

 

nieznany: Na czym musi polegać rozdzielność pomiędzy ojcem i synem w momencie produkcji i sprzedaży produktów? Czy opłaca się przejść na VAT młodemu rolnikowi, który będzie korzystał z funduszy unijnych?

T.Ż.: Tutaj rozdzielność majątkowa, bo myślę, że o to chodzi, dotyczy tylko i wyłącznie małżonków, bo zgodnie z kodeksem rodzinnym, w momencie zawierania małżeństwa zasadą jest, że powstaje tzn. wspólność majątkowa. Między ojcem, a synem nie istnieje rozdzielność majątkowa, zakładam, że syn jest pełnoletni, czyli ma pełną zdolność do czynności prawnych. W tym momencie nie ma problemu takiego, aby jedno z gospodarstw było na VAT, a drugie na VAT RR. W tym przykładzie rozumiem, że ojciec jest rolnikiem ryczałtowym, a syn zostaje czynnym płatnikiem podatku VAT, bo ta druga część pytania "...Czy opłaca się przejść na VAT młodemu rolnikowi, który będzie korzystał z funduszy unijnych?" pojawia się tez pytanie, jakich funduszy unijnych, w przypadku zakupu maszyn, urządzeń z funduszy unijnych rozliczane są one w kwocie NETTO, czyli dofinansowanie przysługuje do kwoty NETTO i bycie czynnym płatnikiem podatku VAT powoduje, że to dofinansowanie jest niższe, niż jest wskazane w programie. To trzeba by było siąść i wyliczyć, ale nigdy nie będzie wynosić 50%, bo VAT będzie nie do odzyskania, więc wydaje mi się, że to się opłaca, ale to też zależy od specyfiki produkcji i wielkości gospodarstwa. To na co zwracam uwagę, bo jest to dosyć często wykorzystywane, wiemy to z praktyki, to jest taka sytuacja, w której, w tym układzie naszym jeden jest VAT-owcem, drugi ryczałtowcem i zakup środków produkcji następuje tylko na VAT-owca, a sprzedaż występuje na ryczałtowca. Ostrzegam, że urzędy skarbowe są coraz bardziej uczulone na tego typu sytuacje, mają coraz większą wiedzę i często zdarzały się sytuacje, że powoływały biegłych, co do poziomu zużycia środków ochrony roślin, paliwa w gospodarstwie, więc tutaj zalecam ostrożność i mądre podejście do sprawy, nie przesadzanie z żadną ze stron.

 

 

 

nieznany: Czy dla rolnika o powierzani ok. 50ha produkcji roślinnej korzystniej jest zostać na ryczałcie, czy na vacie?

T.Ż.: Nie ma jednej odpowiedzi "tak", bądź "nie”. To wszystko zależy od, kilku co najmniej czynników. Patrząc tylko matematycznie w przypadku dokonywania jakichkolwiek inwestycji w tym gospodarstwie zakładam, że opłaca się być czynnym płatnikiem podatku VAT, dlatego że istnieje możliwość zwrotu tego podatku, natomiast jestem w stanie wyobrazić sobie sytuacje, w której ktoś świadomie rezygnuje z tego twierdząc, że zyski są niewspółmierne do obowiązków, takich chociażby, jak prowadzenie ewidencji, rozliczeń itd., więc myślę, że nie ma jeden odpowiedzi dobrej, ważne, żeby ona była poprzedzona prosta analizą, z kartką papieru i wyliczeniem, czy się to opłaca, czy nie.

 

 

 

nieznany: Czy jest jakaś minimalna kwota obrotu dla rolnika na VAT?

T.Ż.: W tym okresie już nie ma, teraz już nie ma, bo wcześniej rzeczywiście, żeby zostać czynnym płatnikiem podatku VAT trzeba było wykazać minimalne obroty. Na dzisiaj każdy podmiot, który zadeklaruje chęć bycia czynnym podatnikiem podatku VAT może być tym podatnikiem.

 

 

 

nieznany: Czy jeśli rolnik nie kupuje zbyt często maszyn itd. to opłaca mu się przejść na VAT?

T.Ż.: Pytanie, jak często i jakie maszyny. Myślę, że w przypadku zakupu kombajnu to można raz na kilka lat kupować maszyny i pewnie by Ci się opłacało przejść na VAT, natomiast można kupować będąc rolnikiem ryczałtowym maszyny używane od innych rolników ryczałtowych i tego VAT również nie rozliczać, tutaj jednej odpowiedzi nie ma.

 

 

 

 

nieznany: Mam 28 ha, prowadzę tylko produkcje roślinną, czy opłaca mi się przejść na VAT?

T.Ż.: Trudno mi powiedzieć, czy się opłaca, ważne byłoby to, czy są kupowane jakieś maszyny, urządzenia, czy nie. Myślę, że przy braku kupna tych urządzeń, maszyn to ewentualny zysk z bycia czynnym płatnikiem podatku VAT może być "zjedzony" przez koszty z tym związane, więc przy takim układzie, który reprezentowaliśmy bez maszyn, urządzeń, jakiejś inwestycji w gospodarstwo to odpowiedziałabym, że nie, ale to jest kwestia bardzo indywidualna. 

 

 

 

Paweł_5: Czy np. przyczepę sprzedając po 6 latach trzeba odliczyć od niej VAT, czy już się zamortyzowała?

T.Ż.: Kwestia amortyzacji dotyczy podatku dochodowego, którego rolnicy nie chcą, więc tutaj kwestia amortyzacji nie ma znaczenia. Sprzedając po 6 latach przyczepę, będąc płatnikiem podatku VAT należy ten VAT naliczyć, przepisy mówią o konieczności posługiwania się ceną rynkową, więc nie ma znaczenia długość posiadania, czy bycia właściciele tego sprzętu, jeżeli jest się czynnym płatnikiem podatku VAT.

 

 

 

nieznany: Jestem stosunkowo małym rolnikiem, prowadzącym tylko produkcje roślinną na VAT od niedawna. Sam prowadzę księgowość, nie kupowałem jeszcze środków trwałych, dokumentacja jaką posiadam to wszystkie faktury sprzedaży i kupna, wpisane do ewidencji sprzedaży i kupna VAT. Dodatkowo dochodzą jeszcze potwierdzenia rozliczeń z urzędem skarbowym. Czy to wszystkie tu niezbędne dokumenty? Czy termin min. 3 lata od rejestracji na rezygnacje jest wiążący się, nie kupiłem majątku trwałego?

T.Ż.: Tzn., jeśli chodzi o dokumenty to tak, to, co musicie Państwo posiadać to są faktury, jeżeli chcecie wstępować o zwrot VAT to również jakby ewentualnie dowody to faktury, prowadzona ewidencja, składamy deklaracje do urzędu skarbowego, natomiast, jeśli chodzi o to pytanie, czy termin min. 3 lata od rejestracji na rezygnacje jest wiążący, on wynika z przepisów prawa, więc tak, na dzisiaj taki jest termin, jeżeli dokonujemy zakupu środków trwałych, tylko środki do bieżącej produkcji rolnej to nie będzie zachodziło ryzyko zasady, bo pewnie wyjątek do tego byśmy znaleźni, a nie będzie z zasady zachodziło ryzyko zwrotu podatku VAT od zakupionych maszyn, czy urządzeń, przez korektę, o jakiej wcześniej mówiłem, więc wtedy jest to możliwe. Natomiast pozostanie coś takiego, jak produkcja w toku i rozliczenie VAT od produkcji w toku będzie wymagało tego odrębnego przeanalizowania sprawy.

 

 

 

nieznany: Czy mając dochody tylko z opłat mogę przejść na VAT?

T.Ż.: Teoretycznie tak, natomiast nie będzie żadnej sprzedaży owatowanej, a tym samym będzie ograniczenie w odzyskaniu podatku VAT, poza tym może się pojawić pytanie, czy zakup środków trwałych zwiąże się ze sprzedażą opodatkowaną, bo skoro nie ma żadnej sprzedaży to trudno wykazać związek ze sprzedażą podatkowaną. Tutaj miałbym pewną wątpliwość, należałoby sięgnąć głębiej do interpretacji podatkowych, bo nie chciałbym jednoznacznie na to pytanie odpowiadać.

 

 

 

Sławek: Czy można lizingować maszyny?

T.Ż.: Oczywiście, że można lizingować i VAT z sytuacji owej rozliczać, będąc czynnym płatnikiem podatku VAT, oczywiście rolnik ryczałtowy takiej możliwości nie ma.

 

 

 

 

 

nieznany: Czy będąc rolnikiem ryczałtowym mogę zostać czołowym grupy producentów rolnych?

T.Ż.: Tak. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o bycie członkiem grupy to zarówno członkami tej grupy mogę być rolnicy ryczałtowi, jak i VAT-owcy, w ramach jednej grupy mogą być i tacy i tacy. Różnica jest taka, że będąc członkiem grupy producentów i będący rolnikiem ryczałtowym, po prostu grupa wystawia rolnikowi fakturę VAT RR, doliczając zryczałtowany zwrot podatku VAT. Następnie ten sam towar sprzedaje już, jako czynny płatnik podatku VAT, bo grupa, jako osoba prawna jest czynnym płatnikiem podatku, tutaj nie ma wyboru. Taka współpraca z grupą, to jest oczywiście temat na osobne spotkanie, może takie będzie, natomiast tutaj w zależności od ilości rolników ryczałtowych warto zastanowić się np. nad rozliczeniem kasowym podatku VAT, nasi klienci grupy producentów, które takie rozliczenie przyjęły chwalą to sobie, o ile oczywiście zachodzą postawy do takiego rozliczenia, czyli grupa producentów osiąga roczny sprzedaż poniżej 200 000 euro, przekraczają tą sprzedaż traci prawo rozliczenia kasowego, ale to jest temat na odrębną dyskusję, natomiast odpowiedź jest twierdząca, będąc rolnikiem ryczałtowym mogę zostać czołowym grupy producentów rolnych.

 

 

 

Sebastian_3: Mam grunty orne, nie posiadam ciągnika. Czy pożyczając ciągnik od ojca mogę odliczyć VAT od kupionego paliwa?

T.Ż.: Według mnie tak, musiałbym to sprawdzić, ale istnieje taka ustawa o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie, na tej podstawie można korzystać z maszyn innych podmiotów, również w ramach ustawy o podatku dochodowym świadczenie takiej pomocy w ramach najbliższej rodziny nie jest związane z płaceniem podatku dochodowego, więc w tym momencie można ten ciągnik użyczyć w formie, tutaj używam sformułowania z kodeksu cywilnego, a ty samym mieć tytuł prawny do tego ciągnika, a tym samym odliczyć VAT. Natomiast z tego, co wiem nie ma możliwości odliczenia akcyzy od paliwa, bo tam trzeba mieć zarejestrowany ciągnik na siebie.

 

 

 

Tobiasz: Czy można wystawiać fakturę VAT bez jej podpisywania np. wysyłania na e-mail?

T.Ż.: Tak, można, przy czym wcześniej musiała być wystawiona zgoda przez podmiot, który tą fakturę otrzymać, na to, aby ją otrzymać w drodze elektronicznej. Czym innym jest brak podpisania faktury, a czym innym otrzymanie jej drogą mailową? Może być faktura również wystawiana VAT w formie papierowej, niepodpisana, ona też jest jakby wiążąca i ważna, natomiast dodatkowo, aby została ona wysłana drogą elektroniczną potrzebna jest dodatkowa zgoda odbiorcy tej faktur.

 

 

 

Sławek: Czy doliczać VAT do płodów rolnych zużytych we własnych gospodarstwie?

T.Ż.: Nie, w przypadku VAT mówimy o sprzedaży, tzn. dostawie towaru, przez co rozumiemy przede wszystkim sprzedaż. W tym momencie, tylko w wypadku sprzedaży mamy obowiązek doliczenia VAT będąc czynnym płatnikiem podatku VAT. Zużywając produkty rolne we własnym gospodarstwie de facto ten VAT później zostanie naliczony, wyobrażam sobie, że to zużycie np. skarmianie zbożem zwierząt hodowanych w gospodarstwie. Będąc czynnym płatnikiem podatku VAT ten VAT po prostu wyjdzie przy naborze zwierząt.

 

 

 

paweł_3: Czy należy opisywać faktury, np., na co został zużyty cement, gwoździe itp.?

T.Ż.: Nie ma takiego obowiązku, natomiast tak, jak dzisiaj już mówiliśmy przy okazji wspólnego, czy jednego licznika, na potrzeby kontroli skarbowych taki opis, szczególnie, że od zużycia do czasu kontroli może minąć bardzo dużo, czasu może być przydatny. Przy czym proszę nie zapisywać tego na fakturze, tylko gdzieś obok, faktura jest dokumentem księgowym, rozliczeniowym, po której raczej pisać nie można.

 

 

 

 

 

 

T.Ż.: Chciałbym państwu bardzo podziękować, zaprosić mam nadzieję na kolejne spotkanie, mam nadzieję również, że udzielone informacje okazały się przydatne i pomogą Państwu podjąć świadomą decyzje, czy zostać czynnym płatnikiem podatku VAT, czy też zostać rolnikiem ryczałtowym i spać spokojnie. Dziękuję bardzo.

Agrofoto.pl: Dziękujemy bardzo za udział w webinarium, dziękujemy Panu Tomaszowi za udzielenie ciekawych, praktycznych, pomocnych informacji. Z związku z tym, że podczas dzisiejszego webinarium zadanych było bardzo dużo pytań, na które nie zdążyliśmy odpowiedzieć, od razu zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie, gdzie będziemy mówić o praktycznych sposobach, jeśli chodzi o podatek VAT. Dziękujemy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

 • Podobna zawartość

  • Przez DanutaAF
   Zapraszamy wszystkich gorąco na konferencję on-line. Dzisiejszym tematem jest pierwszy bezopryskowy fungicyd w jęczmieniu jarym – Sistiva. Oddaję głos panu Mariuszowi Michalskiemu z firmy BASF, który poprowadzi dzisiejszą konferencję. Dziękuję.
    
   Witam Państwa bardzo serdecznie, moje nazwisko Mariusz Michalski. Mam przyjemność siedzieć tutaj przed kamerą w siedzibie Agrofoto.pl już kolejny raz, także w imieniu swoim i w imieniu portalu Agrofoto.pl zapraszam Państwa do prezentacji, która będzie dotyczyła nowego produktu, który wprowadzamy w tym roku na rynek. Produktu, który się nazywa Systiva. Jako ciekawostkę powie, że jest to fungicyd, który określamy mianem fungicydu bezopryskowego. Dlaczego bezopryskowy? Postaram się Państwu wyjaśnić w dalszej części spotkania.
   Tradycyjnie już prezentacje, które robimy z Agrofoto.pl dzielimy na kilka części, po każdej z tych części będziecie mieli Państwo możliwość zadawania pytań. Generalnie możecie Państwo pytania zadawać na bieżąco, my je będziemy notowali. Natomiast po każdej z części będziemy starali się odpowiedzieć na przygotowane przez Państwa pytania. Jeżeli zdarzy się tak, że nie będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania w trakcie trwania prezentacji, odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo potem na portalu Agrofoto.pl
    
   Prezentację podzieliliśmy na kilka części. Pierwsza część to jest wprowadzenie. Powiem Państwu skąd się bierze innowacyjność Systivy. Następnie powiem o korzyściach AgCelence. Dalej skupimy ię na rekomendacji stosowania Systivy. W których uprawach, dlaczego? Podsumujemy naszą prezentację i już zupełnie na koniec przygotowaliśmy dla Państwa małą zabawę. Pojawią się na jednym z ostatnich slajdów pytania dotyczące dzisiejszej prezentacji. Będzie można odpowiadając na wygrać nagody.
    
   Szanowni Państwo. Generalnie dzisiaj rolnik, który myśli o zwalczaniu fungicydami, jego pierwsza myśl to jest opryskiwacz, kilkaset litrów wody wylanej na hektar. I to jest norma. Natomiast nie zawsze rozważamy taką kwestię, że taki zabieg nalistny, wyjazd w pole opryskiwaczem, to jest konieczność znalezienia odpowiedniego momentu. Trzeba trafić w bezdeszczową pogodę, wiatr nie może być zbyt duży. Temperatura odgrywa bardzo istotną rolę. W zależności od tego jaki zabieg wykonujemy wilgotność będzie decydowała czy będziemy mogli wyjechać w to pole, czy nie. Generalnie każdy wjazd opryskiwaczem w pole wiąże się z kosztami, ponieważ musimy poświęcić nasz czas, bądź czas pracowników, którzy nam pomagają prowadzić gospodarstwo. Jest to koszt paliwa, jest to również, jeżeli byśmy byli bardzo skrupulatni, kwestia amortyzacji naszego sprzętu.
    
   Jeżeli spojrzymy na to z takiej perspektywy i podsumujemy ile jest takich dni, kiedy możemy wykonać zabiegi, tak naprawdę się może okazać, że w trakcie sezonu takich dni, kiedy możemy wykonać zabieg prawidłowo bez stresów, nerwów, bez deszczu, jest bardzo niewiele.
   Dlatego produkt, o którym dzisiaj chcę powiedzieć, czyli Systiva, jest swego rodzaju rozwiązaniem, na niektóre z tych kłopotów.
   Systivę określiliśmy mianem fungicydu bezopryskowego. Chcemy by ten produkt w pierwszej kolejności był stosowany w jęczmieniu jarym. Nie jest to zaprawa, bo wymaga stosowania razem z zaprawą. W etykiecie rejestracyjnej macie Państwo zapisane, że jest zarejestrowana do stosowania razem z zaprawą Kinto Duo. Nie jest fungicydem, natomiast mimo to, ze jest stosowana razem z zaprawą, zwalcza choroby liści takie jak są zwalczane przez fungicydy. Tu możemy podać przykład Capalo, Duett Star, czy Duett Ultra bądź innych produktów typowo fungicydowych. A więc produkt, który stosowany jest donasiennie,razem z zaprawą nasienną, zwalcza choroby liści. Stąd pozwoliliśmy go sobie określić go mianem fungicydu bezopryskowego.
   Warto też mieć na uwadze, że Systiva, oprócz tego, ze zwalcza choroby liści, bardzo mocno wzmacnia działanie każdej zaprawy nasiennej na tak zwane choroby odglebowe. O sile Systivy decyduje nasza najnowsza substancjaaktywna – Xemium. Gdybyśmy chcieli użyć nazwy czysto chemicznej, ona jest dosyć trudna do wymówienia – fluksapyroksad. Dlatego uznaliśmy, że dużo łatwiej będzie operować nazwą Xemium.
    
   Xemium charakteryzuje się bardzo ciekawym zachowaniem, ponieważ jest bardzo mobilne w porównaniu do innych, podobnych substancji. Możemy określić tą mobilność, naet jako swego rodzaju unikalną.
   Jest to najnowszy karboksylamid z grupy SDHI. Podejrzewam, że coraz częściej będziecie Państwo spotykali się z tego typu określeniami.
   Xemium jest substancją bardzo mobilną, bardzo systemiczną. Przemieszczającą się w roślinie bardzo łatwo. Co jest istotne, również stosunkowo długo utrzymującą się w roślinie. Dzięki temu zyskujemy efekt bardzo długiego działania, a zastosowany w postaci Systivy na nasiona, jest pobierany rzez pewien okres przez korzenie powstające roślin, w tym momencie cały czas potrafi chronić, zabezpieczać roślinę przed infekcjami, które się mogą pojawiać od momentu kiełkowania. Myśląc Systiva, możemy z pełną odpowiedzialnością myśleć, że jest to produkt typowo zapobiegawczy. Mamy tutaj wybitnie zapobiegawcze działanie, ponieważ substancja aktywna pobierana jest od momentu kiełkowania i nie pozwala przez długi okres czasu na infekcję chorób, które się pojawiają.
   Kolejny slajd to zdjęcie roślin potraktowanych Systivą, konkretnie mamy tutaj do czynienia z jęczmieniem ozimym. Kolory na tym zdjęciu, tam gdzie czerwonego, czy pomarańczowego jest więcej, mówią nam o tym gdzie i w jakiej ilości znajduje się substancja aktywna zaaplikowana na nasiona. Proszę zwrócić uwagę, że nawet po 100 dniach, po 136 czy 149 występuje duża koncentracja substancji aktywnej w okolicach nasionka, tam gdzie powstają korzenie. Skąd ta substancja może być pobierana przez roślinę i transportowana do nowych przyrostów roślinnych. Stąd też,  ta wybitna mobilność i systemiczność substancji pozwala nam na to i daje nam efekt bardzo długiego i skutecznego zabezpieczenia roślin przed chorobami, które pojawiają się i które przede wszystkim, co jest istotne, będą atakowały części zielone rośliny. Bo pamiętajmy o tym, że Systiva to jest fungicyd, który zwalcza choroby liścia.
    
   Wojtek: Po ile ten środek?
   To pytanie, którego się zawsze spodziewam i które nieodłącznie towarzyszy takim spotkaniom z rolnikami, pytanie o cenę środka. Szanowni Państwo, moja odpowiedź będzie taka jak zawsze, firma BASF sprzedaje, rozprowadza, dystrybuuje środki ochrony roślin przez sieć dystrybucji, więc ostateczną cenę na produkt możecie się Państwo dowiedzieć u dystrybutora. Ja tylko mogę powiedzieć tyle, że wyznaczają tzw. cenę cennikową produktu na dawkę na hektar, biorąc pod uwagę normę wysiewu, koszt zastosowania Systivy w jęczmieniu jarym jest zbliżony do kosztu herbicydu nalistnego o dobrej jakości. Nie najdroższego, ale też nie najtańszego. Pozwólcie Państwo, że do ceny jeszcze wrócę pod koniec prezentacji.
   Dany: Czy zaprawia się samemu, czy kupuje się zaprawione nasiona?
   Systiva jest dostępna dla każdego rolnika,więc Systivę może kupić praktycznie każdy, kto sam zaprawia na poziomie gospodarstwa. Jeżeli ktoś sam sobie przygotowuje materiał siewny, może zakupić u naszych dystrybutorów Systivę razem z zaprawą, zastosować w momencie zaprawiania. Można również zgłosić się do firm nasiennych, teraz wiosną jest troszeczkę późno, większość firm nasiennych raczej kończy przygotowywanie materiału nasiennego i możecie się Państwo spotkać z informacją, że materiał już został przygotowany i w tym momencie dodatkowe zaaplikowanie Systivy wiązałoby się z dodatkowymi kosztami. Natomiast biorąc pod uwagę jesień albo kolejne sezony, mamy deklaracje od wielu firm nasiennych, że jeżeli rolnicy będą chcieli zakupić materiał siewny, z zaaplikowanym na tym materiale Systivą, to oni taki materiał będą przygotowywali.
    
   Andrzej: Czy Systiva jest szkodliwa dla środowiska?
    
   Generalnie, każdy środek ochrony roślin ma pewien wpływ na środowisko. Patrząc z punktu widzenia sposobu aplikacji, długości okresu działania, oraz ilości substancji aktywnej, to porównując Systivę do na przykład fungicydów nalistnych, możemy śmiało powiedzieć, że jej szkodliwość i wpływ na środowisko będzie mniejsze. Z bardzo prostego powodu. Jeżeli nie stosujemy oprysku, nie mamy do czynienia z przenoszeniem substancji aktywnej na inne uprawy. Nie mamy przenoszenia, na przykład przez wiatr, do zbiorników wodnych. Z jednej strony ograniczamy straty substancji aktywnej, z drugiej strony – ograniczamy wpływ i ilości tej substancji, która może znaleźć się poza celem, jakim jest roślina. W przypadku oprysku, część substancji aktywnej, zawsze spada na glebę obok roślin. Tu, w tym wypadku, Systiva jest zaaplikowana konkretnie na nasiono, więc minimalizujemy do zera możliwość, że substancja nie trafi tam gdzie powinna. Unikamy praktycznie strat. Wychodząc z tego założenia, możemy powiedzieć, że szkodliwość substancji aktywnej, jeśli chodzi o środowisko, jest relatywnie mniejsza, niż środków ochrony roślin stosowanych poprzez zabieg nalistny.
    
   Dany: Czy Systiva jest już dostępna w sklepach?
   Tak, Systivę, może nie tyle w sklepach, co u naszych dystrybutorów, których listę znajdziecie Państwo na stronie firmy BASF. Jeśli zgłosicie się do naszych dystrybutorów, na pewno Systivę można kupić, jest ona dostępna. Znam kilku klientów, którzy Systivę w tym roku już kupili i już ją zastosowali.
    
    
   W  tej części chciałbym się skupić na korzyściach dla rolników. My od tego roku wprowadzając nową markę grupy produktów, a Systiva należy do tych produktów, markę nazywaną AgCelence. Są to produkty, grupa produktów, których korzyści wykraczają poza typowe działanie środków ochrony roślin. Jeżeli mówimy o Systivie, ze jest fungicydem, w tym momencie rozumiemy, że podstawową korzyścią dla rolnika jest zwalczanie chorób. Dzięki Systivie natomiast, dzięki efektom wynikających z AgCelence Systiva daje rolnikowi dodatkowe korzyści, które możemy zdefiniować pod czterema hasłami. Możemy dzięki Systivie zrezygnować z jednego zabiegu fungicydowego, na przykład w jęczmieniu jarym. Możemy zaoszczędzić czas, mamy więcej czasu na wykonywanie innych prac wiosną.  Nasze rośliny mają zdecydowanie lepszy wigor, wyglądają zdecydowanie lepiej, są zdrowsze już od początku wegetacji. I to co z punktu widzenia rolnika jest najistotniejsze, dzięki Systivie możecie Państwo zbierać wyższe plony. Pokrótce omówię, każdy z tych argumentów.
   Pierwszy z nich, możliwość zrezygnowania z jednego zabiegu fungicydowego, dzięki korzyściom wynikającym z AgCelence. Na zdjęciu widoczne są rośliny tzw. kontroli, tam gdzie nie był wykonywany żaden zabieg fungicydowy i rośliny potraktowane Systivą. Zdecydowanie wyraźnie widać, że te u roślin gdzie Systivy nie ma, występują porażenia, zbrunatnienia, przeżółcenia liści. Z automatu taka roślina, jej potencjał plonowania, będzie troszeczkę niższy. Rośliny po Systivie wyglądają zdecydowanie lepiej. Teraz chciałbym pokazać dlaczego rośliny po Systivie wyglądają lepiej. Jeżeli spojrzymy na spektrum chorób, które zwalcza Systiva, mówimy tutaj oczywiście o chorobach liści, w przypadku jęczmienia jest to plamistość siatkowa, rhynchosporioza i mączniak prawdziwy. Jeżeli Państwo spojrzą dokąd sięgają te strzałki, to strzałki sięgają, fachowo rzecz ujmując, do fazy w pełni wykształconego liścia flagowego. W zależności od odmiany, od jej wrażliwości na choroby, w zależności od tego jaki jest przebieg pogody,  jakie mamy temperatury, jesteśmy pewni, ze Systiva będzie bardzo mocno kontrolowała te właśnie choroby, w przypadku jęczmienia jarego właśnie do liścia flagowego. Za chwilę pokażę Państwu wykresy, jak Systiwa kontroluje, zatrzymuje porażenie chorób, tych trzech, które tutaj są wymienione, dalej jeśli chodzi o przebieg wegetacji.
   Pierwsza choroba, rhynchosporioza. Widza Państwo trzy linie na wykresie. Pierwsza, zielona to jest Systiva. Szara – poletko, które w ogóle nie było traktowane fungicydem. Pomarańczowa to jest przebieg infekcji rhynchosporiozą w tej plantacji, gdzie został przeprowadzony zabieg nalistny. Zabieg nalistny został wykonany, jeśli dobrze pamiętam, w fazie 39, ktoś może powiedzieć, ze jest to trochę późno. Natomiast myśmy go wykonali z takim założeniem, żeby były pierwsze objawy chorób, żeby było wiadomo po co zabieg jest wykonywany. Ten zabieg został wykonany produktem fungicydowym firmy BASF. Proszę zwrócić uwagę, do fazy 39 o Systivie rhynchosporioza praktycznie nie występowała. Natomiast na kontroli, do momentu zabiegu porażenie sięgało 6-7%, potem po zastosowaniu fungicydu, generalnie tak jak to powinno być, porażenie spadło i aż do fazy 75 utrzymywało się na poziomie poniżej 6%. Jeżeli popatrzymy na zieloną linię, warto zwrócić uwagę, że Systiva zastosowana na nasiona, działała pod kontem rychnosporiozy lepiej, niż fungicyd nalistny, zawierający dwie substancje aktywne, które bardzo dobrze sprawdzają się w zwalczaniu chorób jęczmienia, akurat w tym przypadku dobrze kontrolują rhynchosporiozę, jeżeli porównamy sobie skuteczność tego fungicydu do kontroli, to widać zdecydowanie o jakiej skuteczności mówimy.
   Następną chorobą, która jest dość trudna do zwalczenia w jęczmieniu jest plamistość siatkowa. Tutaj mamy bardzo podobną sytuację, tyle, że zabieg został wykonany w fazie BBCH 37, czyli na liść flagowy, ale troszeczkę wcześniej. Znowu mamy sytuację taką, że Systiva zastosowana na nasiona do fazy 39 bardzo mocno kontroluje chorobę, potem ta kontrola, jeśli chodzi o plamistość siatkową utrzymuje się bardzo długo na stałym poziomie i porażenie na tych roślinach sięga 1%. Jeżeli popatrzymy na rośliny na kontroli, to porażenie przekracza 6% w fazie 75. Zabieg dolistny spełnił swoją rolę, ponieważ z relatywnie wysokiego porażenia, około 3%, po zastosowaniu fungicydu to porażenie spada do blisko 0 w fazie 75. Niemniej 1%, a blisko 0, jakby na to nie patrzeć, laik w obu przypadkach stwierdziłby, że chorób nie ma, albo że porażenie chorobami je na bardzo zbliżonym poziomie.
   Kolejna choroba, która rolników najczęściej i najbardziej interesuje – mączniak prawdziwy. Najłatwiej go rozpoznać. Systiva kolorem zielonym, bardzo dobra kontrola do fazy 75. Zabieg dolistny również wykonany fungicydem Duet Star w fazie 37. Zabieg spełnia swoją rolę, bardzo skuteczny w działaniu. Jeżeli porównamy porażenie mączniakiem prawdziwym do kontroli, to kontrolę mamy na poziomie 16-17%, natomiast i Systiva i zabieg dolistny, to porażenie sięga 2-3%, a więc możemy powiedzieć, że bardzo dobre bardzo długie przede wszystkim skuteczne działanie jeśli chodzi o zwalczanie chorób.
    
   Kolejne zdjęcie, które chciałbym Państwu pokazać. Tu gdzie nie było zabiegu od początku było porażenie. Tu gdzie zabieg Systivą był wykonany rośliny już na samym początku były zielone, lepiej wyglądały. Zieloność utrzymuje się bardzo długo. W tym momencie warto wrócić znowu do Xemium, czyli substancji aktywnej, która jest w Systivie. Stwierdzić, że to dzięki temu, że Xemium tak niezawodnie i długo działa, tak dobrze przemieszcza się w roślinie. To dzięki Xemium Systiva tak skutecznie potrafi zwalczać choroby przez tak długi okres.
   Przejdźmy do kolejnych korzyści, czyli oszczędność czasu. Mówiłem, ze stosując Systivę możecie Państwo zrezygnować z jednego zabiegu fungicydowego. Ponieważ wyjazd w pole to jest ciągnik. Jeżeli nie wyjeżdżamy w pole, to jest mniejsze zużycie wody, generalnie przeliczając gram do grama stosując Systivę mamy niższą ilość substancji aktywnych na hektarze, dzięki temu możemy zapewnić trochę wyższe bezpieczeństwo dla organizmów żywych, które znajdują się na plantacjach czy w glebie. Efektywniej wykorzystujemy sprzęt, ponieważ jeżeli nie potrzebujemy wykonywać zabiegu fungicydowego, ten sprzęt może wykonywać zupełnie inne prace albo, gdy mówimy tu o opryskiwaczu, lub mamy na myśli ciągnik, albo osoba, która wykonuje ten zabieg może zająć się czymś innym.
    
    

  • Przez agrofoto
   1. nick: Mateusz: „Jak reagują zboża na bardzo słabych stanowiskach na Moddus? „
   Moddus chroni przed wyleganiem zarówno na glebach lżejszych jak i cięższych. Na wszystkich rodzajach gleb poprawia procesy fizjologiczne i skutkuje zwiększeniem plonowania, by jednak precyzyjnie odpowiedzieć na zadane pytanie chcielibyśmy przytoczyć przykład z pól francuskich. Po kilku latach od wprowadzenia Moddus na rynek, nawet w warunkach bez wylegania po zastosowaniu regulatora Moddus zauważono zwiększone plonowanie. Różnice w stosunku do kontroli były większe na glebach lżejszych. Zjawisko to wzbudziło ogromne zainteresowanie naukowców, którzy natychmiast zajęli się dokładnym przebadaniem genezy zjawiska. Po dziesiątkach szczegółowych badań w polu i w laboratoriach okazało się, że wyższe plony szczególnie widoczne na glebach lżejszych, były efektem mocniejszego systemu korzeniowego, poprawiającego pobieranie wody i składników pokarmowych, oraz dzięki lepszej gospodarce wodą. Nagromadzenie po Moddus większej ilości cukrów prowadzi do większego zatrzymania wody w roślinie, a co za tym idzie jej lepszego wykorzystania w produkcji plonu. Gleby lekkie są bardziej stresogenne niż urodzajne co jest związane z właściwościami buforującymi gleby. Dlatego też, ograniczenie stresów poprzez zastosowanie Moddusa przynosi na tego typu glebach bardziej spektakularne efekty.
    
   2. nick: martin181: „Z czym można mieszać Moddusa?”
   Można mieszać z wieloma fungicydami, herbicydami, insektycydami nawozami dolistnymi. Oczywiście przede wszystkim należy zwrócić uwagę czy termin stosowania tych preparatów zbiega się z fazami, w których może być stosowany Moddus. Na szczególną uwagę zasługuje stosowanie łączne Moddus z herbicydami. Część z nich szczególnie te z grupy triazolinin jak te oparte na karfentrazonie etylu nie powinny być stosowane z wysokimi dawkami Moddusa. Ogólnie nie stosuje się Moddusa z regulatorami wzrostu takimi jak MCPA, 2,4 D czy Dikamba ze względu na fakt, że termin stosowania tych preparatów nie zbiega się z stosowaniem Moddus. Choć i tu są pewne wyjątki. Moddus został przebadany w łącznym stosowaniu z preparatem Mustang Forte (marka Dow Agro Sciences), a zapis o łącznym stosowaniu znalazł się w etykiecie produktu. Praktyka rolnicza pokazuje, że inne herbicydy z grupy regulatorów wzrostu jak na przykład oparte na fluroxypyr często są stosowane łącznie z Moddus. Również preparaty sulfonylomocznikowe czy triazolopyrimidynowe, bardzo często stanowią część mieszanin zbiornikowych z Moddus.
   Przy mieszaniu produktów ważne jest zwrócenie uwagi na dawki preparatów. Na przykład przy łącznym stosowaniu Axial i Moddus należy nie stosować wyższej dawki regulatora wzrostu niż 0,4 litra zwłaszcza w zabiegach w jęczmieniu jarym. Adigor stosowany razem z Axial wzmacnia wnikanie, a przez to działanie Moddusa potęgując jego efekt. Stosowanie Moddus z wieloskładnikowymi nawozami dolistnymi czy siarczanem magnezu jest powszechną praktyką rolniczą. Zabiegi łączenia Moddus z roztworem mocznika podawanym dolistnie pozostawiam tylko najlepszym specjalistom, gdyż stosowanie tego nawozu powinno być szczególnie finezyjne. Ogólnie nie miesza się Moddus z RSM ze względu na fakt, że w momencie strzelania w źdźbło nawóz ten powinien być podany w formie rozlewowej, a nie oprysku.
   Łączne stosowanie Moddus z fungicydami najlepiej zostało przebadane z preparattem Tilt Turbo i Unix. Mieszanina świetnie się uzupełnia gdyż Moddus zastosowany razem z Unixem dodatkowo podnosi jakość zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami występowania chorób podstawy źdźbła.
    
   3. Nick: Mateusz_4: „Jak stosować regulatory wzrostu zbóż w uprawie pszenicy ozimej w warunkach tegorocznej wiosny i opóźnień kalendarzowych?„
   W tym roku mamy raczej do czynienia z przyspieszeniem faz rozwojowych w stosunku do terminów kalendarzowych. Pomimo jeszcze dość krótkiego dnia mamy dużą intensywność światła i wysokie temperatury. Rośliny wchodzą więc wcześniej niż w ostatnim roku w fazę strzelania w źdźbło. Zastosowanie w fazie pierwszego kolanka jest najlepszym momentem, który w najpełniejszy sposób pozwala na wykorzystanie korzyści płynących z zastosowania preparatu.
    
   4. Nick: Michał_1: „Mam stosować Moddus 0,2l/ha + 1l CCC jeśli w nocy nadają przymrozki, czy poczekać aż będzie cieplej ? „
   Moddus najlepsze efekty przynosi w momencie zastosowania na intensywnie rosnące łany. Jeżeli mamy do czynienia z przymrozkami rozwój rośliny jest spowolniony. Działając zgodnie z zasadą: „ jeżeli roślina nie rośnie nie mamy co hamować” więc warto poczekać kilka dni na bardziej dogodny czas. Oczywiście warto poczekać jeżeli pozwala na to organizacja prac polowych w gospodarstwie, Stosowanie Moddusa możliwe jest aż do liścia flagowego więc dobre warunki dla tego preparatu na pewno przyjdą. Dobra praktyka rolnicza zaś mówi o tym, że w warunkach stresów, a takimi są właśnie przymrozki nie powinno wykonywać się żadnych zabiegów. Rozluźnienie wosków jakie ma miejsce po zastosowaniu jakichkolwiek preparatów w formie oprysku podnosi wrażliwość na stres.
   Jeżeli po zastosowaniu Moddus zaskoczy nas nieprzewidywany przymrozek nie znaczy to obniżki plonu czy efektu fitotoksyczności, jednak maksimum korzyści uzyskuje się przy zastosowaniu w warunkach cieplejszej i słonecznej pogody.
    
   5. Nick: martin181: „Czy najpierw skrócić modusem, czy opryskać na chwasty ? Czy może wszystko razem?”
   Absolutnie herbicydy powinny być stosowane wcześniej, najlepiej jesienią. Jeżeli z różnych przyczyn nie było możliwości wykonania zabiegu w tym okresie zabieg ten trzeba wykonać możliwie jak najwcześniej w okresie wiosennym. Niebagatelne znaczenie ma tutaj dobór odpowiedniego herbicydu. Moment początku strzelania w źdźbło z założenia powinien być zarezerwowany co najwyżej do wykonania zabiegów korekcyjnych. Nie jest to już czas na stosowanie niektórych herbicydów z grupy regulatorów wzrostu. A te, które mogą być stosowane dłużej mogą być stosowane również z regulatorem Moddus. Na uwagę zasługuje również dawka, co było już omówione w odpowiedzi na pytanie o mieszaniu Moddus z innymi preparatami.
    
   6. nick: Grzegorz: Czy można stosować Moddus na żyto i owies?
   Preparat jest zarejestrowany we wszystkich gatunkach zbóż. W dodatku od lat jest to preparat najlepiej spisujący się w kształtowaniu łanu obydwu gatunków. Warto pamiętać, że w życie dobrze jest gdy utrzymuje się długie dokłosie, co jest skorelowane z wysokością plonu. Lepsze efekty w regulacji wysokości łanu uzyskuje się przy wczesnym stosowaniu regulatorów wzrostu. Jednak gdy okazuje się, że wegetacja przebiega bujnie i istnieje ryzyko wylegania również przy późniejszych zastosowaniach nawet w fazie liścia flagowego stosowanie Moddus przynosi wymierne korzyści i jest doskonałym narzędziem do zniwelowania ryzyka utraty plonu.
    
   7. Nick Michał: „Co jeśli zastosowałem Moddus zbyt wcześnie? Kolanko lekko widoczne w przekroju rośliny ale nie było jeszcze chyba fazy bbch 31”
   Można powiedzieć, że ryzyko zbyt wczesnego zastosowania Moddus nie istnieje. Dawka, która została zastosowana będzie aktywna przez parę tygodni. W uproszczeniu można przyjąć że 100 g preparatu działa aktywnie przez okres jednego tygodnia. Pytaniem jest tylko czy w warunkach wysokiego nawożenia i dobrego przebiegu pogody nie będzie uzasadnione zastosowanie kolejnej dawki ale to jest już kwestią oceny plantacji w późniejszych fazach rozwojowych.
    
    
   8. martin181: Jakie ma inne cele modus ? oprócz skracania ? Moddus jest cudownym narzędziem w ręku rolnika który wpływa na wiele parametrów uprawy.
   Grubsze źdźbło to lepsze przewodzenie wody i rozpuszczonych w niej składników pokarmowych. Mocniejszy system korzeniowy to łatwiejsze pobieranie wody. Zmiana pokroju rośliny i zmiana ustawienia liści poprawiają pobieranie energii słonecznej. A zwiększona zawartość cukrów po zastosowaniu preparatu zwiększa tolerancję na stres i poprawia wykorzystanie wody. W efekcie z tej samej ilości wody roślina potraktowana Moddus jest w stanie wyprodukować większą ilość plonu. Badania udowadniają również lepsze wykorzystanie składników pokarmowych takich jak fosforu, potasu, magnezu.
    
   9. mirek: Stosując 1 litr ccc i 0,3 litra moddusa w jakiej fazie wykonać zabieg?
   Należy tutaj zwrócić uwagę na czas stosowania CCC zalecane jest ono w fazie początku strzelania w źdźbło.
    
   10. mirek: Czy nie będzie działał moddus gorzej jak dam najpierw 0,2 l potem 0,2l i jak będzie konieczność znów 0,2?
   Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Zależy to przede wszystkim od przebiegu pogody i szybkości wegetacji. Zastosowanie 0,2 Moddus to okres zmian we wzroście utrzymujący się przez dwa tygodnie, więc zabieg musiałby być powtarzany z taką regularnością by zapewnić inhibicje wzrostu w całym okresie wzrostu na długość źdźbła. Przy podziale dawki korzyści fizjologiczne są nieco mniejsze jednak bardziej precyzyjnie kształtujemy łan. Loterią jest też „trafienie” w odpowiednie warunki pogodowe. Jeżeli mamy doskonałe warunki do stosowania preparatu, może nie warto ryzykować i zastosować planowaną dawkę jednorazowo?
    
   11. mirek: drugi zabieg do jakiej fazy pszenicy ?
   Liść flagowy jest absolutnie ostatnim momentem do zastosowania Moddus. Preparat działa na rozwijające się części rośliny a nie na już ukształtowane. Przy stosownaiu Moddus w późniejszych fazach rozwojowych tracimy pozytywny wpływ na rozwój systemu korzeniowego. Późniejsze zabiegi więc należy traktować głównie jako zabezpieczenie przed wyleganiem. Znamienne jest, że w późniejszych fazach rozwojowych efekt skrócenia jest bardziej widoczny. Związane jest to z większymi dobowymi przyrostami rośliny.
    
   12. mirek: Pierwsz zabieg gdy kolanko jest widoczne czy wyczuwalne ?
   To pojęcie subiektywne. Przecięcie źdźbła najlepiej pokazuje w jakiej fazie znajduje się zboże, bardziej wprawieni fachowcy i Ci, którzy nie używają noża przy każdej okazji, po precyzyjnym zdjęciu pochwy liściowej również są w stanie zobaczyć ciemniejszy pierścień pokazujący gdzie znajduje się pierwsze kolanko. Dla tych, którzy oceniają fazę rozwojową w „pozycji wyprostowanej” znakiem osiągnięcia fazy pierwszego kolanka jest podniesienie do pozycji pionowej wszystkich źdźbeł, przy czym należy jeszcze raz podkreślić, że ostatnia metoda oceny może być obarczona dużym błędem.
    
   13. jacek: ja pryskam jak pszenica ma 20cm czy to nie jest za późno?
   Jeszcze raz pragnę podkreślić, że Moddus to doskonałe narzędzie w ręku rolnika, które może być użyte zawsze gdy występuje ryzyko wylegania. Lepsze efekty przynosi wczesne zastosowanie regulatora wzrostu, jednak jak mówi o tym etykieta preparatu, może on być stosowany również w fazach późniejszych. Często pszenica ma kilkadziesiąt centymetrów gdy osiąga fazę liścia flagowego, to też dopuszczalny termin stosowania który róznież ma sens agrotechniczny.
    
   14. mati: jak skracać pszenżyto krotkosłome? czy mieszanina ccc+moddus? jeśli tak to w jakich dawkach?
   Pszenżyto krótkosłome ma mniejszą podatność na wyleganie, chociaż pewne odmiany, które bardzo mocno się krzewią i wysiewane są w zbyt gęstej obsadzie również potrzebują ochrony przed wyleganiem. Przy intensywnej technologii produkcji regulacja wysokości łanu pszenżyta ma jak bajbardziej uzasadnienie i ogólnie można porównać ją do technologii stosowanej w pszenicy, przy czym dla większej pewności uzyskania stabilności źdźbła warto stosować wyższe zarejestrowane dawki.
    
   15. Krzysiek: Jak ma się moddus do stosowania w pszenżycie, takie same dawki jak w pszenicy?
   Jeżeli chodzi o skracanie pszenżyta, warto byłoby sprawdzić jak reagują na jego stosowanie różne odmiany.
    
   16. Arek_2: Jak się mają nakładki opryskiwaczem na stan roślin po modusie?
   Nakładki w długości przejazdu są mało widoczne. Łan konkurując o światło wyrównuje trochę róznice w długościach, chociaż gdy dokładnie się przyjżymy zauważymy, które części pola zostały potraktowane większa dawką preparatu. Inaczej przedstawia się sprawa na uwrociach, gdzie czasami mamy nałożenie kilkakrotne. Oczywiście przy determinacji precyzyjnie można wyłączać opryskiwacz, lub zainwestować w systemy GPS eliminujące nakładanie oprysków jednak musi upłynąć jeszcze 2-3 lata zanim wszystkie gospodarstwa kupią tak zaawansowany sprzęt. Do tego czasu na części pól nakładki będą się zdarzały. W wypadku Moddusa ma to tylko ujemne efekty wizualne. Otóż tam gdzie jest podwójna dawka a przy skrętach nawet wielokrotna dawka rośliny są o wiele krótsze, jednak nie wpływa to na uzyskiwany plon czy też długość kłosa. Co więcej kłos z roślin silnie skróconych jest bardziej dorodny. Rośliny ciemniejsze i dłużej wegetujące.
    
   17. mirek: Czy rośliny mogą być lekko mokre od rosy ?
   Zależy co rozumiemy pod pojęciem „lekko mokre”, jeżeli są na nich krople, które powodują „spłukiwanie preparatu” możemy mieć problem z uzyskaniem pełnej skuteczności. Bądzmy jednak realistami, w praktyce wykonywania zabiegów, trudno jest znaleźć idealny czas na aplikację. W ciągu dnia jest to tylko kilka godzin z odpowiednimi warunkami. Najpierw mamy rosę, później zbyt wysoką temperaturę, później znów rosę i spadającą temperaturę i tak dalej... Reasumując, gdy rośliny są tylko lekko zwilżone i nałożenie kolejnych litrów nie powoduje spływu z liści możemy wykonać zabieg.
    
   18. PolishAgro: O czym musimy pamiętać zanim wjedziemy ciągnikiem w pole z opryskiem ?
   Przede wszystkim, żeby zatankować traktor, opryskiwacz i włączyć aparaturę... a tak na serio. Można napisać tutaj epopeję. Oczywiście o sprawdzeniu temperatury, siły wiatru przygotowaniu operatora, przygotowaniu cieczy i wielu wiele innych parametrach, o których pisaliśmy przy poprzednich pytaniach.
    
   19. Tadeusz: jaka ilość wody do zabiegu?
   Związane jest to z wielkością łanu i sprzętem, którego używamy. Przede wszystkim chodzi o końcówki rozpylaczy. Moddus ma działanie tylko nalistne więc stosowanie ilości cieczy w ilościach powodujących straty preparatu poprzez spłukiwanie wiąże się ze stratą produktu. Łan w fazie liścia flagowego oczywiście w zależności od wysokości roślin, ulistnienia i obsady może przyjąć ponad 200 litrów.
    
   20. Michał_1: po ilu dniach po herbicydzie można wjeżdżać z moddusem ?
   Zależy to od herbicydu. Niektóre herbicydy mogą być mieszane z Moddus.
    
   21. martin181: Jeżeli dzisiaj pryskałem na chwasty kiedy pryskać na skrócenie ?
   Trzeba określić fazę rozwojową rośliny jeżeli jest już odpowiednia warto zwrócić uwagę jaki herbicyd został zastosowany.
    
   22. martin181: Jaki jest odstęp między I a II dawką ?
   W zależności od wielkości dawki i warunków na polu. Jeszcze raz warto podkreślić że 100 gram preparatu działa około tygodnia. Jeżeli w tym czasie mamy do czynienia z bujną wegetacją po zastosowaniu dawki 0,3l Moddus na ha odstęp nie powinien być większy niż 3 tygodnie. Mniejszy odstęp czasowy powoduje kumulację preparatu co jest dopuszczalne pod względem agrotechnicznym. Ostatnia dawka preparatu powinna być jednak zastosowana w takim momencie by jak najlepiej wykorzystać jej działanie. Na przykład jeżeli spodziewamy się, że roślina przestanie roznąć na długość w okresie dwóch tygodni stosowanie wyższych dawek nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
    
   23. Grzegorz_1: jeżeli zastosowałem w niedzielę ccc w dawce 0,7l plus fungicyd, to czy mogę jutro zastosować modus w dawce 0,2l ?
   Najlepiej byłoby zastosować to razem albo maksymalnie skrócić odstęp czassowy pomiędzy zabiegami. Preparaty oparte na CCC i Moddus współdziałają ze sobą. Moddus pomaga wniknąć CCC do rośliny zaś preparat oparty na chlorku chlormekwatu poszerza zakres temperatur, w których regulatory wzrostu są aktywne.
    
   24. Jan_1: jaki musi byc minimalny odstęp czasowy miedzy stosowaniem moddusa a fungicydem ?
   Niektóre fungicydy mogą być stosowane razem. Przede wszystkim doskonałe efekty uzyskuje się przy łącznym stosowaniu Moddus z preparatem Tilt Turbo. Zawarta w Tilt Turbo substancja aktywna działa powoli i jest wyjątkowo selektywna. W warunkach dużego nasłonecznienia łaczne stosowanie bardzo szybkich triazoli razem z Moddusem może potęgować wnikanie preparatu fungicydowego do rośliny i ich szybką penetrację. Efektem może być skumulowanie substancji fungicydowej w końcówkah liści, co nie wygląda najładniej.
    
   25. Leszek: Czy podczas stosowania Moodusu z adiuwantem można obniżyć dawkę Modusa???
   Moddus to formulacja estrowa, więc sam w sobie jest doskonałym adiuwantem, nie uzyska się dodatkowego efektu wnikania
  • Przez agrofoto
   Zapraszamy na Webinarium!
   Proponujemy niecodzienny sposób zdobywania wiedzy. Portal AgroFoto.pl zaprasza na wirtualne warsztaty na żywo on-line na temat „Vat w Rolnictwie”  9 grudnia o godzinie 19.00. Ty zasiądziesz wygodnie z kawą bądź herbatą przed swoim komputerem a informacje, wiedza i praktyczne wskazówki przyjdą same wprost do Ciebie.
   Wystarczy tylko wejść na stronę, do której link znajduje się poniżej
   https://agrofoto.clickwebinar.pl/VAT_warsztaty?lang=pl
   Webinarium poprowadzi ekspert Tomasz Żydek z kancelarii Żydek&Żydek
   Udział w Webinarium jest bezpłatny
   Tematyka warsztatów:
   -Kiedy odzyskam Vat?
   -Jak wypełnić deklarację?
   -Ile kosztuje księgowość rolnicza?
   - i inne!
   Pamiętaj, aby sprawdzić czy działa Ci dźwięk w komputerze
   Co potrzebuję, żeby przystąpić do prezentacji online?
   W prezentacji można uczestniczyć podłączając się z dowolnego miejsca z dostępem szerokopasmowym do Internetu.
   Aby w pełni uczestniczyć w szkoleniu potrzebujesz:
   - przeglądarkę internetową z zainstalowanym Flash Playerem 10 (lub wyższym),
   - słuchawki lub głośniki, aby słyszeć naszego prezentera,
   - dostęp do Internetu (minimalna przepustowość łącza 512Kb/s).
   Połączenie z prezentacją odbywa się przez przeglądarkę internetową za pomocą platformy ClickWebinar, która działa poprawnie z popularnymi przeglądarkami takimi jak MSIE, Firefox, Chrome z zainstalowanym Flash Playerem 10 (lub wyższym).
   Jeżeli łączysz się z urządzenia mobilnego ściągnij aplikację dla iPada, iPhone, Androida i BlackBerry .
   Uwaga! Podczas pierwszego podłączania możesz przetestować swoje połączenie (aplikacja sprawdza czy użytkownik ma zainstalowane wszystkie niezbędne komponenty do prawidłowego działania).
  • Przez AF_Mirek
   Temat dotyczący podatku VAT w rolnictwie prezentuje Tomasz Żydek z kancelarii prawnej Żydek & Pliszka.
    

    
    
   Rejestracja podatku VAT
    
    
   W przypadku rolnika ryczałtowego obowiązki podatkowe są niewielkie i polegają tylko na obowiązku przechowywania faktur i sprzedaży produktów pochodzących z własnego gospodarstwa lub też świadczenia usług w ramach własnego gospodarstwa.
   Dla przypomnienia przedstawię kwestię rozpoczęcia działalności jako czynny płatnik podatku VAT.
    
   Pod uwagę bierzemy w tym zakresie następujące czynniki:
   - termin zgłoszenia : zgłosić musimy w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie działalności,
   - wysokość obrotu: nie musi być określana dana wysokość obrotów by przejść na podatek VAT. Każdy rolnik ryczałtowy ma prawo przejść od miesiąca następnego na czynne rozliczenie z podatkiem VAT, nie trzeba również prowadzić żadnej ewidencji związanej z obrotem poprzednim,
   - formularz VAT-R: jest to formularz, na którym dokonuje się zgłoszenia działalności jako czynny podatnik VAT w Urzędzie Skarbowym (w dalszej części prezentacji omówiony szczegółowo zostanie ten formularz),
   - terminy rozliczeń z Urzędem Skarbowym (miesięcznie/kwartalnie): są określone w formularzu, można wybrać termin rozliczeń miesięczny lub kwartalny, te terminy rozliczeń zależą od częstotliwości sprzedaży prowadzonej przez rolnika. Rozliczenia kwartalne powodują rzadszy obowiązek kontaktu z Urzędem Skarbowym (formularz VAT- 7 raz na kwartał). Minusem jest to, że odzyskać podatek VAT można po upływie danego kwartału.
   - opłata za rejestrację w Urzędzie Skarbowym: rozpoczęcie działalności jako czy czynny płatnik podatku VAT wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w Urzędzie Skarbowym w wysokości 170 zł właściwego dla danego miasta lub gminy.
    
   Formularz VAT-R:
   Wątpliwości może budzić część A formularza: rolnik ryczałtowy, chcący przejść  na podatek VAT zaznacza cel rejestracyjny.
   - dolna część pierwszej strony: wpisujemy dane podatnika
   - druga strona: zakreślamy w jaki sposób chcecie się rozliczać z Urzędem Skarbowym
    - w części C1 zaznaczacie Państwo punkt 33, że rezygnujecie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy
   - w rubryce 38 należy podać datę, od której rolnik będzie korzystał lub utraci prawo do zwolnienia – w przypadku rolnika ryczałtowego mówimy o utracie prawo do zwolnienia
   - W rubryce 39 – zaznaczamy punkt 1 czyli metodę kasową (możliwa tylko przy rozliczeniu VAT kwartalnie )
   - w kolejnej rubryce należy podać kwartał i rok, od kiedy stosujecie Państwo metodę kasową lub miesiąc i rok, kiedy utraciliście taką metodę
   - rubryka 44 – mówi o tym, że podatnik wybiera możliwość rozliczenia za okresy kwartalne
   - rubryka 47 dotyczy szczególnych procedur, ale Państwa ta część nie dotyczy
   - w części C2 należy zaznaczyć jaką deklarację będziecie Państwo składać – zaznaczamy VAT-7 i w tej części wpisujemy ten okres, za który zostanie złożona pierwsza deklaracja
   - ostatnia część związana z VAT-R – transakcje wewnątrzwspólnotowe (chcąc dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych czyli dokonywać dostaw lub zakupów towaru z UE należy zarejestrować się jako płatnik UE) – w tym przypadku należy zaznaczyć punkt 59
   - rubryki 62, 63, 64 dotyczą daty rozpoczęcia lub zakończenia dokonywania czynności wewnątrzwspólnotowych
   - ostatnia część D – należy złożyć podpis przez podatnika
    
   PYTANIA
    
   Czy jest jakaś minimalna kwota obrotu dla rolnika, który jest płatnikiem VAT?
   - Nie ma takiej minimalnej kwoty obrotu, te przepisy zostały zmienione. Tak naprawdę nawet najmniejszy rolnik może być czynnym płatnikiem VAT. Obrót ma znaczenie do odliczenia tego podatku , ponieważ aby występować o zwrot nadpłaconego podatku konieczna jest sprzedaż. A sprzedaż może być najmniejsza.
    
   Czy można rozliczać z VAT raz kwartalnie, a raz miesięcznie, w zależności od tego, jak dla rolnika jest to korzystne?
   - Nie można rozliczać na przemian. Zmiany sposobu rozliczania można dokonywać raz do roku i trzeba to robić na początku roku. Deklarując sposób rozliczania jesteście Państwo związani przez cały rok i tak samo jest z rozliczeniem miesięcznym, nie można sobie tego dowolnie zmieniać.
    
   Od kiedy po rejestracji można rozliczać VAT od kupowanych towarów/usług?
   - Rejestracja następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po  miesiącu, w którym zgłoszenie zostało dokonane. Np. jeżeli zgłoszenie zostało dokonane w grudniu, to Państwo stajecie się czynnymi płatnikami w styczniu i od stycznia możecie rozliczać VAT od towarów czy usług kupionych w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.
    
   Czy chcąc odliczyć VAT w danym miesiącu (np. od zakupionych maszyn) trzeba mieć sprzedaż w tym samym miesiącu?
   - Tak, aby móc wystąpić o zwrot VAT. Jeżeli rozliczacie się miesięcznie i w styczniu zakupujecie jakąś maszynę i macie prawo do odliczenia VAT naliczonego w cenie tej  maszyny. Natomiast w styczniu tak się złożyło, że nie macie tej sprzedaży i rozliczacie się miesięcznie a tym samym nie macie prawa wystąpienia o zwolnienie. Nie ma problemu by wystąpić o zwrot VAT w lutym, pod warunkiem, że w lutym mieliście sprzedaż.
    
   Czy będąc podatnikiem VAT muszę prowadzić ewidencję środków trwałych?
   - Ewidencja środków trwałych jest związana z podatkiem dochodowym, którego Państwo nie płacicie. Natomiast ewidencję zakupionych rzeczy do gospodarstwa Państwo musicie prowadzić.
    
   Czy na maszynę użyczoną od rodziców  mogę kupować i rozliczać z podatku VAT?
   - Tak, jeżeli jest Pan czynnym płatnikiem podatku VAT to dokonuje Pan zakupów niekoniecznie do swoich urządzeń i maszyn. Warunek jest taki, że służy to do Pana działalności rolniczej.
    
    Planuję przejść na VAT od lutego, czy jeżeli kupię paliwo w styczniu, będę mógł odliczyć od niego VAT?
   - Niestety nie. Dopiero zgłoszenie deklaracji i zostanie czynnym podatnikiem podatku VAT daje prawo do odliczenia VAT. Jeżeli ktoś przejdzie na VAT od lutego i będzie miał fakturę z datą styczniową, to nie będzie mógł tego odliczyć.
    
   Jeżeli kupię np. 1 tonę cementu, to ile lat muszę być na VAT?
   - Nie ma przepisu, który by zmuszał kogokolwiek by był na VAT. Przejście na VAT zmusza by przez 3 lata być podatnikiem VAT i można po 3 latach zrezygnować. Problem polega na tym, czy taka rezygnacja nie będzie się wiązała z korektą a zatem konieczności  zwrotu części VAT. Zakładam, że cement będzie związany z nieruchomością, w przypadku której obowiązek bycia na VAT (aby nie składać korekty) aż 10 lat nie można rezygnować. Korekty dokonuje się proporcjonalnej do okresu, w którym dany podatnik był podatnikiem podatku VAT. Więc to nie będzie zwrot całej kwoty, tylko jakiejś jej części.
    
   Czy do przejścia na VAT jest potrzebny REGON?
   - REGON nie jest potrzebny, można się posługiwać  np. PESELEM. Przy czym wystąpienie o REGON jest bardzo szybkie i można go dostać od ręki.
    
   Czy mogę starać się o zwrot VAT z faktur wystawionych przed przejściem na VAT?
   - Takiej możliwości niestety nie ma.
    
   Rozpocząłem niedawno prowadzić gospodarstwo jako młody rolnik. Nie mam formalnie uzyskanych dochodów. Czy mogę rozliczać się z zakupów bez uzyskanych dochodów? Czy przechodząc na VAT warto zgromadzić kapitał żeby móc się rozliczyć z zakupów?
   - Rozpoczęcie bycia czynnym płatnikiem podatku VAT nie wiąże się z koniecznością dokonywania sprzedaży. Dokonując zakupów trzeba mieć środki by za te zakupy formalnie zapłacić jeżeli to nie jest płatność z odroczonymi terminami. Nie trzeba gromadzić kapitału żeby rozliczyć VAT, trzeba mieć środki by za te zakupy zapłacić, ale to nie ma znaczenia czy ktoś jest VAT-owcem czy nie. Również rolnik ryczałtowy jest zmuszony płacić za rzeczy, które zakupił.
    
   Jeśli kupię maszynę w grudniu powyżej 50.000 netto, a rozliczam się kwartalnie, to czy później będę zmuszony do rozliczenia się miesięcznie?
   – Nie, nie ma takich obowiązków. Rozliczanie się miesięczne jest konieczne dla dużych podatników czyli powyżej 1 mln 200 tys. euro. Nie ma znaczenia zakres zakupywanych produktów.
    
    
   Odliczenie podatku VAT
    
   Będąc czynnym podatnikiem podatku VAT (zarejestrowanym) macie Państwo prawo odliczyć podatek od zakupu towarów lub usług, które są związane z prowadzoną działalnością rolniczą. Dotyczy to m.in. odliczenia VAT od nawozów, roślin, maszyn rolniczych. Wątpliwości mogą budzić zakupy środków, co do których nie ma pewności, czy są wykorzystywane dla działalności rolniczej – np. samochody osobowe, komputery, telefony komórkowe czy ceny usług komórkowych. Przepisy w przypadku samochodów osobowych wprowadzają pewne ograniczenia, ale są to ograniczenia ustawowe. Jeżeli podatnik jest w stanie uzasadnić, że dany towar/usługa służy mu do działalności rolniczej, to ma prawo do odliczenia. Te przepisy ciągle się zmieniają. Od 1 stycznia tego roku przepisy zostały ograniczone i jest zmiana, która mówi, że VAT od samochodów osobowych może być odliczony w całości lub w połowie. Przepisy tak zostały ograniczone, że bezpieczne jest odliczenie VAT w połowie, bo chcąc odliczyć w całości trzeba zadeklarować, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie dla działalności rolniczej. Należy prowadzić stosowną ewidencję pojazdów, wypełniać na bieżąco. Nie znam nikogo, kto by się na to zdecydował. Wszyscy deklarują, że samochód w części będzie wykorzystywany w działalności rolniczej. Nie ma tu możliwości oddzielenia paliwa od samochodów osobnych.
    
   Szczególne przepisy dotyczą odliczenia podatku VAT od towarów kupionych od rolnika ryczałtowego:
   Jeżeli rolnik dokonuje zakupu od rolnika ryczałtowego, to ma obowiązek wystawienia temu rolnikowi faktury VAT RR. Ustawa o VAT określa szczegółowo, co ma być na tej fakturze (m.in. oświadczenie rolnika ryczałtowego, że jest rolnikiem ryczałtowym, nr dowodu osobistego). Żeby móc odliczyć VAT naliczony w fakturze VAT RR, faktura ta musi być zapłacona w całości na konto rolnika ryczałtowego, w tytule przelewu należy wskazać numer i datę faktury. W przeciwnym razie traci się prawo do odliczenia tego VAT.
    
   Faktura VAT RR powinna zostać zapłacona w ciągu 14 dni, chyba, że umowa z rolnikiem ryczałtowym zakłada co innego.
    
   Odliczenie podatku VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowego (od towarów/usług nabytych do podmiotów z siedzibą na terenie innych państw UE):
   Aby takie nabycie mogło być zaliczone do rozliczenia VAT, musicie mieć Państwo zarejestrowanie jako płatnicy VAT unijnego. Osoba, która jest już zarejestrowana dokonując takiego nabycia, nabywa z zerowym podatkiem VAT (faktura VAT wystawiona przez sprzedawcę ma zerowy podatek VAT) natomiast Państwo w tym samym okresie rozliczeniowym dokonujecie naliczenia i odliczenia tego podatku. Nie trzeba występować o zwrot tego podatku z urzędu skarbowego. Dokonując takiego nabycia w wysokości lub powyżej 50 tys. zł lub jeżeli dokonują Państwo kilku nabyć, to się kumuluje. Do 15. dnia każdego miesiąca po wystawieniu faktury konieczne jest dokonanie stosownego zgłoszenia do urzędu skarbowego.  Brak zgłoszenia może wiązać się z grzywną.
    
   Naliczenie podatku VAT
    
   Macie Państwo obowiązek naliczania podatku od sprzedaży towarów wyprodukowanych w gospodarstwie, świadczonych usług, od sprzedaży maszyn/nieruchomości nabytych przed rejestracją jako płatnik VAT.
   Przy sprzedaży maszyn/nieruchomości nabytych przed rejestracją jako płatni VAT, Ustawa wymaga aby taka sprzedaż była objęta VAT.  Musicie Państwo doliczyć VAT do tych maszyn czy nieruchomości, chyba, że nie były w ogóle wykorzystywane do działalności ovatowanej. Przykład: rolnik ryczałtowy przed przejściem na VAT dokonał zakupu maszyny (nie ważne czy kupił ją na fakturze, czy od innego rolnika ryczałtowego), w momencie, w którym przeszedł na VAT i chciał dokonać sprzedaży tego urządzenia/nieruchomości i ta maszyna była wykorzystywana w jego gospodarstwie w momencie, w którym był czynnym podatnikiem podatku VAT, to musi doliczyć VAT do sprzedaży.
    
   Stawki podatku VAT w rolnictwie
   W przypadku produkcji roślinnej obecne stawki wynoszą:
    
   5%:
   - ziarno zbóż
   - rzepak
   - materiał siewny zbóż i rzepaku
   - owoce i warzywa
   - sadzeniaki
   - jaja
   - mleko
    
   8%:
   -żywiec wieprzowy, wołowy, drobiowy
   - siano, słoma, sznurek do maszyn rolniczych
   - śruta zbożowa, sojowa i rzepakowa, makuch rzepakowy na cele paszowe wykorzystane we własnym gospodarstwie
   - paszy, koncentraty i premiksy do pasz
   - nawozy mineralne i naturalne
   - środki ochrony roślin
   - leki i usługi weterynaryjne
   - usługi związane z rolnictwem
    
   23%:
   - paliwo, smary
   - energia elektryczna, woda, gaz, węgiel
   - ciągniki
   - maszyny, urządzenia, narzędzia rolnicze
   - części zamienne
   - usługi pozarolnicze
   - materiały i usługi budowlane
    
    
   Sprzedaż ziemi a VAT / Służebność przesyłu a VAT
    
   Są to szczególne sytuacje – w przypadku sprzedaży ziemi decydujące znaczenie ma przeznaczenie gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku przeznaczenia ziemi wyłącznie na cele rolne, ziemia jest zwolniona z podatku VAT. Traci to zwolnienie w przypadku przeznaczenia jej na cele inne niż rolne, np. budowlane. Wówczas pojawia się 23-proc. podatek VAT.
    
   W przypadku służebności przesyłu czy też innej służebności ustanowionej przez rolnika na swojej nieruchomości np. na rzecz zakładu energetycznego, w momencie przejścia na VAT jest to dostarczanie usług i wtedy wg urzędów skarbowych należy doliczyć podatek VAT czyli powiększyć wynagrodzenie o podatek VAT i jego rozliczenie w deklaracji.
    
    
   PYTANIA
    
   Czy mogę rozliczyć VAT od kupionego samochodu? Jaki to może być samochód i ile VAT mogę sobie zwrócić?
    
   - Nie jest to powiedziane jako to może być samochód. Kiedyś były to samochody z kratką, dziś nie jest to określone. Ma to być samochód osobowy. Jeżeli podatnik nie zadeklaruje, że będzie go wykorzystywał wyłącznie na cele ovantowane i będzie to dokumentował przez stosowne rozliczenia, można odliczyć połowę VAT. Później też połowę VAT od części zamiennych, napraw, ale nie można odliczyć VAT od paliwa.
    Czy będąc na VAT muszę całe zboże sprzedać na fakturę, czy mogę część sprzedać bez faktury?
    
   - Można część sprzedać bez faktury jeśli zostaje to sprzedane innym podmiotom, niż czynni płatnicy podatku VAT (np. rolnikowi ryczałtowemu). Nie zwalnia to od tego, by ten VAT naliczyć. Sprzedaż bez faktury może być  wykroczeniem karno-skarbowym, w zależności od kwoty.
    
   Jestem na VAT i chciałbym wciągnąć samochód osobowy, aby odliczyć koszt użytkowania części. Jak to zrobić?
    
   - Składa się deklarację, że od danego okresu samochód będzie wykorzystywany do działalności ovatowanej. Od tego momentu może być odliczany VAT od części, serwisowania, napraw. Takie wciągnięcie powoduje, że przy jego sprzedaży będzie konieczność naliczenia VAT od samochodu, nie tylko od części.
    
   Jak urząd skarbowy podchodzi do sprawy, kiedy rozpoczynamy rozliczanie się na VAT nie mając żadnych dochodów? Czy będzie domagał się udokumentowania skąd mamy środki na zakup?
    
   - Jeżeli urząd skarbowy ma wątpliwości, skąd dany podmiot wziął środki aby rozpocząć działalność i dokonał jakiegoś zakupu, to ma prawo spytać, skąd te środki pochodziły. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wykazać, to mogą się pojawić sankcje za nieujawnione źródła lub sankcje karne – 20-proc.
    
   Jaką ilość zakupionego paliwa można z podatku VAT rozliczyć?
    
   - Zakładam, że chodzi o paliwo w działalności rolniczej. Nie ma określonego prawa, które mówi, że paliwo można z podatku VAT odliczyć. Zakładam, że chodzi o paliwo w działalności rolniczej. Nie ma jakiegoś wzoru, który mówi, że może to być 100 litrów/ha. Będzie to trochę zależeć od prowadzonej działalności rolniczej.
    
    Czy będąc rolnikiem ryczałtowym, który uprawia kukurydze na ziarno potrzebuję mieć udokumentowane dla urzędu skarbowego usługę koszenia i suszenia kukurydzy?
    
   - Urząd Skarbowy może o to zapytać, gdzie zostało to dokonane. Przez udokumentowanie rozumiem posiadanie stosownego dokumentu (faktura lub umowa). Jeżeli te czynności, czy usługę koszenia wykonywał inny rolnik ryczałtowy, to nie ma obowiązku by była to faktura VAT, może to być zwykły rachunek zapłacony gotówką. To samo będzie dotyczyło suszenia. W sytuacji, w której dany rolnik powoływałby się na to, że dokonywał mu tego inny VAT-owiec, to urząd skarbowy ma prawo u tamtego podmiotu sprawdzić, czy faktura VAT została stosowanie wystawiona i opłacona. W przypadku rolników ryczałtowych kontakty z urzędem skarbowym raczej nie wchodzą w grę.
    
   Czy należy wystawić fakturę VAT sprzedaży przy sprzedaży za maszynę, która była w stanie w gospodarstwie przed przejściem na VAT na zasadach ogólnych. Jaki jest symbol PKWU i stawka podatku VAT?
   - Symbolu PKWU nie pamiętam, jest do znalezienia w Rozporządzeniu Ministra Finansów. W sytuacji zakupu maszyny przed przejściem na VAT, bez względu na to, czy została kupiona od rolnika ryczałtowego, czy z fakturą.  Jeśli maszyna była wykorzystywana w gospodarstwie, co pewnie jest zasadą, to należy wystawić fakturę. Stawka przy sprzedaży maszyn rolniczych to 23%.
    Jak rozliczyć sprzedaż bezpośrednią z gospodarstwa (np. sery)? Czy potrzebna jest kasa fiskalna?
    
   - Kasa fiskalna jest konieczna w sytuacji dokonywania sprzedaży na rzecz podmiotów innych niż czynni płatnicy podatku VAT, czyli osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej powstaje po przekroczeniu obrotu w skali roku powyżej 20 tys. zł. Jeżeli rozpoczęcie sprzedaży ovantowanej powstaje w trakcie roku podatkowego, liczymy to proporcjonalnie. Istnieje możliwość refundacji części kosztów zakupu kasy fiskalnej (nie więcej niż 90% i nie więcej niż 700 zł), trzeba ją zarejestrować w urzędzie skarbowym.
   Czy trzeba opisywać faktury na co zostały zużyte?
    
   - Opisywać nie trzeba, natomiast w przypadku pytania urzędu skarbowego, na co zostały wykorzystane. Mając taki opis (gdzieś z boku) łatwiej będzie w przypadku kontroli odpowiedzieć na takie pytanie. Kontrola może być nawet po 5 latach od zakończenia roku, w którym zdarzenie podatkowe miało miejsce.
    
   Ile zapłacę VAT, jak będę świadczył usługi kombajnowo-zbożowych?
    
   - Usługi rolnicze mają 8% VAT.
    
   Jaka sprzedaż podlega fiskalizacji?
    
   - Jest to sprzedaż na rzecz podmiotów  innych niż czynni płatnicy podatku VAT (osób fizycznych i rolników ryczałtowych). Jak obliczyć, że ktoś przekroczył obrót 20 tys. zł? Najczęściej prowadzi się ewidencję, która jest dokumentem podatkowym. Po przekroczeniu tej kwoty stosowna kasa powinna być zakupiona.
    
   Kiedy można zrezygnować z bycia czynnym podatnikiem podatku VAT? Jakie są konsekwencje rezygnacji?
    
   - Zrezygnować można nie szybciej niż po upływie 3 lat od zarejestrowania się jako czynny płatnik podatku VAT. Konsekwencje podatkowe rezygnacji są związane z nabyciem towarów i usług i odliczeniem od nich podatku VAT w okresie poprzedzającym. W przypadku nabycia rzeczy ruchomych mamy możliwość korekty dopiero po upływie 5 lat od odliczenia podatku VAT bez konieczności zwrotu podatku VAT.
   W przypadku nieruchomości mówimy o okresie 10-letnim i podzieleniem  VAT odzyskanego na 10 części.
    
   Czy członkami grup producentów rolnych mogą być rolnicy ryczałtowi i rolnicy rozliczający się jako płatnicy podatku VAT?
    
   - Obie grupy mogą być. W ramach jednej grupy mogą być grupy producentów rolnych. To grupa jest czynnym płatnikiem podatku VAT, która w przypadku rolników ryczałtowych wystawia fakturę RR. 
    
   Zwrot podatku VAT – po podlega zwrotowi?
    
   Zwrotowi podlega VAT naliczony w towarach i usługach bezpośrednio związanych z produkcją rolną. Wątpliwości budzą: np. samochód osobowy, komputer, telefon. To co jest bezpośrednio związane z produkcją rolną podlega VAT w całości.
    
   Terminy zwrotu VAT:
   Podstawowym terminem zwrotu VAT jest  60 dni od dnia złożenia deklaracji. Aby móc z takiego terminu skorzystać  konieczna jest sprzedaż w danym okresie. Innym terminem jest 180 dni – w tym okresie może nie być sprzedaży, ale jest tu potrzebny wniosek i uzasadnienie, dlaczego chcemy zwrot VAT (może to być spowodowane sytuacją ekonomiczną, rodzinną). Najkrótszym terminem jest termin 25-dniowy. Aby móc z niego skorzystać musimy mieć w danym okresie rozliczeniowym sprzedaż, umotywowany wniosek i wszystkie faktury, od których chcemy wystąpić o odliczenie czy zwrot VAT, muszą być opłacone na dzień składanie deklaracji.
    
    
   Przekazanie gospodarstwa rolnego a VAT:
   Istotne jest to czy nabywca (np. obdarowany, czy ten, który kupił)takiego gospodarstwa nabył całe gospodarstwo, czy jego część, czy poszczególne składniki tego gospodarstwa. Istotne jest by tę czynność prawną przekazać jako całe gospodarstwo, w takim przypadku nie ma konieczności zwrotu odliczonego wcześniej podatku VAT jeśli nabywca gospodarstwa zadeklaruje pozostanie czynnym płatnikiem podatku VAT.
    
   Młody rolnik a VAT
    
    Czy trzeba być na VAT i czy aby korzystając z działania jako młody rolnik można odliczyć VAT z premii?  
    
   - Nie trzeba być na VAT. Premia dla młodego rolnika jest rozliczana w zakresie VAT tak samo, jak każda inna pomoc unijna. Rozliczając premię robimy to od kwoty netto. VAT jest po stronie tego beneficjenta.
    
   Planuję dużą inwestycję w sprzęt rolniczy. Inwestycja będzie realizowana z pieniędzy darowanych od rodziców. Czy jest jakiś limit na te pieniądze?
    
   - Nie ma limitu darowizny. Darowizna między rodzicami a dziećmi jest zwolniona z podatku, są tylko 2 warunki, które trzeba spełnić: kwota pieniężna w całości musi być przekazana na konto bankowe lub przekazem pocztowym, w ciągu pół roku od przekazania należy złożyć w urzędzie skarbowym stosowane oświadczenie . W przeciwnym razie płaci się 20-proc. podatek.
    
   Czy trzeba zapłacić podatek jeśli ojciec mi przepisze ciągnik jako darowiznę?
    
   - Podatek od darowizny nie, jeśli będzie dokonane zgłoszenie do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy. Podatek VAT tak, o ile Pana Tato był czynnym płatnikiem podatku VAT i odliczył VAT od tego ciągnika lub nie odliczył, a przeszedł na VAT.
    
   Czy można wystawić fakturę za tzw. pensjonat dla koni? Usługa chowu zwierząt.
    
   - Zakładam, że można. Jest to usługa świadczona przez Państwa i kwestia opisania tego w fakturze i pewnie będzie to faktura z 8-proc. podatkiem VAT.
    
   Jakie są okresy przedawnień w rozliczaniu podatku VAT?
    
   - Są to takie same okresy, jak w przypadku innych zobowiązań podatkowych. Okres przedawnienia wynosi 5 lat, liczony od końca roku, w którym czynność miała miejsce.
    
    Czy będąc ryczałtowcem i chcąc otworzyć własną działalność gospodarczą, gospodarstwo  też musi przejść na VAT?
    
   - To zależy jaką działalność gospodarczą Pan chciałby otworzyć. W rożnych rodzajach działalności, które wiążą się z działalnością rolniczą, gospodarstwo też musi przejść na VAT.
  • Przez Ate
   Podatek ma być wprowadzony od przyszłego roku. Obejmuje on zapłacenie 1% wartości domu, działki, gruntów.
   Znalezione pod linkiem: http://pressmix.eu/2015/05/06/katastrofalny-podatek-katastralny-juz-za-rok-czemu-kandydaci-na-prezydenta-o-nim-milcza/
   Co o tym sądzicie? Będzie to jawne upadanie małych i średnich gospodarstw?
×

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.