Skocz do zawartości
p0mian

Ceny dzierżawy ziemi

Polecane posty

Wybrane dla Ciebie
galeria
Ceny
soltys48    489

Panowie a jest jeszcze wymagane te minimum 5 lat prowadzenia gospodarstwa żeby przystąpić do przetargu ograniczonego ? czy w przetargu ofertowym też jest wymagane minimum 5 lat prowadzenia gospodarstwa ? Proszę o szybką odpowiedz, z góry dzięki.

jest ale jeśli napiszesz o zgodę i brałeś MR to Ci pozwolą


KOLOR POTĘGI JEST TYLKO JEDEN............................NIEBIESKI!!!!!!!!!!!!!!

 

3000 postów

mam nadzieję, że  chociaż w części z nich pomogłem

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wiadomość z agroFakt.pl

soltys48    489

ja w Pile brałem udział,z tym że nie miałem MR i trochę schody były ale się dało


KOLOR POTĘGI JEST TYLKO JEDEN............................NIEBIESKI!!!!!!!!!!!!!!

 

3000 postów

mam nadzieję, że  chociaż w części z nich pomogłem

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Kamilek1    17

Witam panowie jak to jest teraz z tymi przetargami? otóż na stronie ANR znalazłem kryteria za jakie otrzymujemy pkt gdy chcemy wydzierżawić ziemie poniżej je podaje, ale nie ma tam slowa ile pkt jest za cene oferowaną?? ona sie w ogole nie liczy? nie ma wpływu na punktacje?

 

oraz jak jest z tym obliczeniem pkt ze powierzchnie gospodarstwa? bo trochę tego nie rozumiem (pkt nr 5)

 

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

1. Odległość gospodarstwa rolnego oferenta od wydzierżawianej nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (0 - 30 punktów). Pomiaru dokonuje się w linii prostej na podstawie mapy cyfrowej, od najbliższej wysuniętej granicy działki, w skład której wchodzą użytki rolne (UR), wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego rolnika przystępującego do przetargu, do najbliżej wysuniętej granicy nieruchomości wystawianej do przetargu. Odległość mierzona jest w kilometrach (km), do trzech miejsc po przecinku. Gdy podana w ofercie działka graniczy z wystawianą do przetargu nieruchomością Zasobu to oferent otrzymuje za to kryterium maksymalną liczbę 30 punktów. Zero punktów otrzymują rolnicy, których wskazana działka oddalona jest od nieruchomości wystawianej do przetargu o co najmniej 25 km. W pozostałych przypadkach uczestnicy przetargu otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do odległości wynikającej z oferty. Oferent który wygra przetarg, przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego, że działka od której liczył odległość, wchodzi w skład jego gospodarstwa rolnego.

 

2. Powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (0 - 30 punktów). Oferenci którzy na dzień składania oferty nabyli lub są dzierżawcami gruntów rolnych z Zasobu o łącznej powierzchni użytków rolnych równej lub większej niż 3-krotność średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w województwie wielkopolskim (według danych ARiMR za poprzedni rok) – otrzymują zero (0) punktów. Oferenci, którzy nie nabyli, ani nie wydzierżawili gruntów rolnych z Zasobu, otrzymują maksymalną liczbę 30 punktów. Pozostali uczestniczy przetargu otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do powierzchni podanej w ofercie (obejmującej również powierzchni nabytych a następnie zbytych przez oferenta). www.anr.gov.pl 6

 

3. Intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta (0 - 20 punktów). Ocena dokonywana jest na podstawie obsady inwentarza żywego w sztukach dużych [Dużych Jednostkach Przeliczeniowych – DJP] w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych, według średniorocznej obsady za poprzedni rok, a przy braku możliwości jej określenia – wg stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym organizowany jest przetarg. Informacja w zakresie obsady powinna być wydana lub potwierdzona przez biuro powiatowe ARiMR (dotyczy zwierząt dla których ARiMR prowadzi taką ewidencję). W pozostałych przypadkach, zostanie przyjęte oświadczenie rolnika o liczbie zwierząt danego gatunku i dokonane zostaną odpowiednie przeliczenia. Maksymalną liczbę punktów otrzymują oferty, w których obsada DJP/ha UR jest równa 1,5 i większa. Mniejsza obsada otrzymuje proporcjonalnie mniej punktów. W przypadku braku produkcji zwierzęcej, oferent za to kryterium otrzymuje zero (0) punktów.

 

4. Młody rolnik (0 lub 25 punktów). Za „młodego rolnika” uważa się osobę, która w dniu ogłoszenia wykazu w prasie nieruchomości Zasobu przeznaczanych do dzierżawy ma nie więcej niż 40 lat. Za to kryterium, punkty są przyznawane na zasadzie: oferent „spełnia wymóg” – otrzymuje maksymalną liczbę punktów; „nie spełnia wymogu” – otrzymuje zero (0) punktów.

 

5. Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym rolnika ( 0 – 25 punktów). Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym rolnika podawana jest na dzień składania oferty. Przy ocenie ofert przyjmuje się: powierzchnię preferowaną (Pp) na poziomie 3 - krotności średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w województwie wielkopolskim (wg danych ARiMR za poprzedni rok); powierzchnię największego gospodarstwa, którego posiadający je rolnik mógłby uczestniczyć w przetargu ograniczonym (Pmax = 300 ha – P ; P - powierzchnia nieruchomości wystawianej do przetargu wyrażona w hektarach użytków rolnych). Maksymalną liczbę punktów otrzymują rolnicy których powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym mieści się w przedziale od co najmniej 1 ha do powierzchni preferowanej, pomniejszonej o powierzchnię nieruchomości wystawianą do przetargu (Pp - P). Oferty, których powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rodzinnego mieści się w przedziale powyżej powierzchni (Pp-P) i mniej niż Pmax, otrzymują proporcjonalną liczbę punktów. Zero punktów otrzymują oferenci, których powierzchnia gospodarstwa rodzinnego wynosi Pmax. W szczególnym przypadku, gdy różnica pomiędzy powierzchnią preferowaną (Pp) a powierzchnią nieruchomości wystawianą do przetargu (P) jest mniejsza niż 1 ha (Pp – P < 1ha), zasady punktacji są następujące: Maksymalna liczbę punktów otrzymują oferty o powierzchni użytków(UR) rolnych gospodarstwa rodzinnego równej 1 ha. Oferty, których powierzchnia UR gospodarstwa rodzinnego mieści się w przedziale powyżej 1 ha i mniej niż Pmax, otrzymują proporcjonalną liczbę punktów. Punkty za kryteria 1-3 i 5 będą przyznawane proporcjonalnie i liczone do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem kryterium nr 1), z zaokrągleniem zgodnie z regułami matematyki. W przypadku, gdy co najmniej dwie najkorzystniejsze oferty otrzymają tę samą liczbę punktów, wówczas punkty tych ofert przelicza się do czterech miejsc po przecinku, z zaokrągleniem.

 

Edytowano przez Kamilek1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam panowie jak to jest teraz z tymi przetargami? otóż na stronie ANR znalazłem kryteria za jakie otrzymujemy pkt gdy chcemy wydzierżawić ziemie poniżej je podaje, ale nie ma tam slowa ile pkt jest za cene oferowaną?? ona sie w ogole nie liczy? nie ma wpływu na punktacje?

 

oraz jak jest z tym obliczeniem pkt ze powierzchnie gospodarstwa? bo trochę tego nie rozumiem (pkt nr 5)

 

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

1. Odległość gospodarstwa rolnego oferenta od wydzierżawianej nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (0 - 30 punktów). Pomiaru dokonuje się w linii prostej na podstawie mapy cyfrowej, od najbliższej wysuniętej granicy działki, w skład której wchodzą użytki rolne (UR), wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego rolnika przystępującego do przetargu, do najbliżej wysuniętej granicy nieruchomości wystawianej do przetargu. Odległość mierzona jest w kilometrach (km), do trzech miejsc po przecinku. Gdy podana w ofercie działka graniczy z wystawianą do przetargu nieruchomością Zasobu to oferent otrzymuje za to kryterium maksymalną liczbę 30 punktów. Zero punktów otrzymują rolnicy, których wskazana działka oddalona jest od nieruchomości wystawianej do przetargu o co najmniej 25 km. W pozostałych przypadkach uczestnicy przetargu otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do odległości wynikającej z oferty. Oferent który wygra przetarg, przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego, że działka od której liczył odległość, wchodzi w skład jego gospodarstwa rolnego.

 

2. Powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (0 - 30 punktów). Oferenci którzy na dzień składania oferty nabyli lub są dzierżawcami gruntów rolnych z Zasobu o łącznej powierzchni użytków rolnych równej lub większej niż 3-krotność średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w województwie wielkopolskim (według danych ARiMR za poprzedni rok) – otrzymują zero (0) punktów. Oferenci, którzy nie nabyli, ani nie wydzierżawili gruntów rolnych z Zasobu, otrzymują maksymalną liczbę 30 punktów. Pozostali uczestniczy przetargu otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do powierzchni podanej w ofercie (obejmującej również powierzchni nabytych a następnie zbytych przez oferenta). www.anr.gov.pl 6

 

3. Intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta (0 - 20 punktów). Ocena dokonywana jest na podstawie obsady inwentarza żywego w sztukach dużych [Dużych Jednostkach Przeliczeniowych – DJP] w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych, według średniorocznej obsady za poprzedni rok, a przy braku możliwości jej określenia – wg stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym organizowany jest przetarg. Informacja w zakresie obsady powinna być wydana lub potwierdzona przez biuro powiatowe ARiMR (dotyczy zwierząt dla których ARiMR prowadzi taką ewidencję). W pozostałych przypadkach, zostanie przyjęte oświadczenie rolnika o liczbie zwierząt danego gatunku i dokonane zostaną odpowiednie przeliczenia. Maksymalną liczbę punktów otrzymują oferty, w których obsada DJP/ha UR jest równa 1,5 i większa. Mniejsza obsada otrzymuje proporcjonalnie mniej punktów. W przypadku braku produkcji zwierzęcej, oferent za to kryterium otrzymuje zero (0) punktów.

 

4. Młody rolnik (0 lub 25 punktów). Za „młodego rolnika” uważa się osobę, która w dniu ogłoszenia wykazu w prasie nieruchomości Zasobu przeznaczanych do dzierżawy ma nie więcej niż 40 lat. Za to kryterium, punkty są przyznawane na zasadzie: oferent „spełnia wymóg” – otrzymuje maksymalną liczbę punktów; „nie spełnia wymogu” – otrzymuje zero (0) punktów.

 

5. Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym rolnika ( 0 – 25 punktów). Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym rolnika podawana jest na dzień składania oferty. Przy ocenie ofert przyjmuje się: powierzchnię preferowaną (Pp) na poziomie 3 - krotności średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w województwie wielkopolskim (wg danych ARiMR za poprzedni rok); powierzchnię największego gospodarstwa, którego posiadający je rolnik mógłby uczestniczyć w przetargu ograniczonym (Pmax = 300 ha – P ; P - powierzchnia nieruchomości wystawianej do przetargu wyrażona w hektarach użytków rolnych). Maksymalną liczbę punktów otrzymują rolnicy których powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym mieści się w przedziale od co najmniej 1 ha do powierzchni preferowanej, pomniejszonej o powierzchnię nieruchomości wystawianą do przetargu (Pp - P). Oferty, których powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rodzinnego mieści się w przedziale powyżej powierzchni (Pp-P) i mniej niż Pmax, otrzymują proporcjonalną liczbę punktów. Zero punktów otrzymują oferenci, których powierzchnia gospodarstwa rodzinnego wynosi Pmax. W szczególnym przypadku, gdy różnica pomiędzy powierzchnią preferowaną (Pp) a powierzchnią nieruchomości wystawianą do przetargu (P) jest mniejsza niż 1 ha (Pp – P < 1ha), zasady punktacji są następujące: Maksymalna liczbę punktów otrzymują oferty o powierzchni użytków(UR) rolnych gospodarstwa rodzinnego równej 1 ha. Oferty, których powierzchnia UR gospodarstwa rodzinnego mieści się w przedziale powyżej 1 ha i mniej niż Pmax, otrzymują proporcjonalną liczbę punktów. Punkty za kryteria 1-3 i 5 będą przyznawane proporcjonalnie i liczone do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem kryterium nr 1), z zaokrągleniem zgodnie z regułami matematyki. W przypadku, gdy co najmniej dwie najkorzystniejsze oferty otrzymają tę samą liczbę punktów, wówczas punkty tych ofert przelicza się do czterech miejsc po przecinku, z zaokrągleniem.

 

Z tego co się orientuję cena ma mieć najmniejszą punktację bądź też wcale a wysokość czynszu ma być ustalana przez anr na jakiejś tam podstawie o ile się nie mylę.

    Odnośnie pierwszego punktu, liczy się odległość od działki wchodzącej w skład gospodarstwa zainteresowanego rolnika(najbliżej położonej od działki agencyjnej wystawionej na przetarg) a nie odległość od działki na której położone jest gospodarstwo tzn. budynki,dom w którym mieszka dany rolnik?  

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Igor03    2

Wlasnie dobrze , że będą organizowane takie przetargi wreszcie mniejsze gospodarstwa będą miały szansę na dzierżawę gruntów od ANR.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
piotr30piotr    65

ale ty jestes naiwny , jeszcze lepsze możliwości do podstawiania słupów a co najlepsze to nie trzeba ceny przebijać .

może skorzysta kilka gospodarstw , a zobaczysz co niebawem będzie się działo

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Kamil1996    17

Szkoda że jak u nas na 5 lat powydzierżawiali ziemie to takie coś wprowadzają. A swoją drogą i tak trafiła w 90% do gościa co uprawia ponad 1000 ha tylko że na siostrę wzięte..

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Palmiszon    11

niedalekim sasiadom w tym roku babka dzwignęła czynsz z dzierżawy do 3t/ha normalnie u mnie na wsi to rekord baba walnęła, ale sąsiady pierdzielą za taką cene nie będą robić i ziemia poszła w sprzedaż, ktoś z sąsiedniej wioski dał 270tys za 7.5ha

 

tanio ;) u mnie cena 75 tys ha + Warmia Mazury :)


 

~ Palmusny

Masz pytanie ? -Uderzaj na P

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
maniek20    72

na podkarpaciu ale są też tacy co chcą 40 tys za ha ale niema na to chętnych za bardzo

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
maniek20    72

nie w naszym terenie i zależy jaki przetarg czy sprzedasz czy dzierżaw bo cena wywoławcza na sprzedasz kreci się koło 24ty za ha

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
miwigos    94

chcieć a dostać to 2 rózne bajki z reguły nie dostnie tyle tylko mniej

U mnie odwrotnie jak znajdziesz jelenia co chce sprzedć ,to szybko zaliczka i notariusz ,bo jak się dowiedza sąsiedzi to będzie drożej

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
ws71    48

no i ma przetargu ta cena wywolawcza idzie w dół

 

W okolicy rolnik sobie zażyczył za 8ha w kawałku klasa 5-6 50 tyś za/ha ,na razie potencjalni nabywcy trawią temat,ciekawe czy ktoś się odważy ;)

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
maniek20    72

W okolicy rolnik sobie zażyczył za 8ha w kawałku klasa 5-6 50 tyś za/ha ,na razie potencjalni nabywcy trawią temat,ciekawe czy ktoś się odważy ;)

 

na kopalnię piasku bardzo dobre

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Pele94
   Witam. 
   Mam takie pytanie czy ktoś z was korzystał z finasowania fabrycznego albo miał okazję się z tym zapoznać. 
   Mianowicie chodzi mi o zakup nowych maszyn rolniczych na Modernizację. Umowę z agencją mam już podpisaną lecz nie posiadam wystarczających środków na zakup maszyn (słyszałem że ta forma nie wymaga zabezpieczenia hipotecznego gospodarstwa a zabezpieczeniem są zakupione maszyny ) .  Słyszałem ostatnio właśnie o tej formie zakupu ale chciałbym się z tym bardziej zapoznać. A może macie jakieś inne propozycję związane z zakupem maszyn np: kredyt
   Czekam na wasze propozycję. Pozdrawiam  
  • Przez michal_xs
   Witam. Młodego rolnika pisalem w kwietniu 2017r. Dostałem decyzję w grudniu i kupuje za to maszyny. Trafia mi sie kupno ziemi 1'4 ha. I chcialbym za zwrot vatu z maszyn kupić. Lecz dowiedzialem sie ze musze byc minimum 5lat gospodarzem.  Jak to Panowie jest?
  • Przez Bartek234
   Claas czy mccormick?
  • Przez Xbodziox
   Witam , ostatnio chce kupić ciągnik Renault . I interesują mnie dwa modele Renault Ceres i Renault Ares . Tylko nie wiem czy jeden od drugiego się różni . Proszę o pomoc . Dzękuję 
  • Przez sroka332
   witam kupiłem siewnik amazone d8 super 29 rajek jak mam wykonać probę kręconą ktoś pomoże 
×