agrofoto

Uprawa rzepaku ozimego - odmiany - czat z ekspertem Monsanto

Polecane posty

agrofoto    85

image001.jpg

Szanowni Państwo

 

Zbliża się sezon wyboru odmian rzepaku. Już 15 lipca o godzinie 20.00 Andrzej Aleksandrowicz - Specjalista ds. Rozwoju Produktów Nasiennych w firmie Monsanto będzie odpowiadał na Państwa pytania dotyczące uprawy rzepaku ozimego, w szczególności odmian mieszańcowych i elementów uprawy niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w ich uprawie.

 

Gorąco zachęcamy do spotkania się z nami na czacie i zadawania pytań.

Spotkanie potrwa godzinę, liczymy na to, że uda nam się w tym czasie udzielić Państwu wyczerpujących odpowiedzi.

 

Niech inspiracją dla Państwa będzie poniższy artykuł.

 

 

WIĘKSZE ZBIORY RZEPAKU DZIĘKI ODMIANOM MIESZAŃCOWYM

 

Nowoczesne odmiany mieszańcowe Dekalb o wysokim potencjale plonowania mają dużą rolę w zwiększaniu plonów i zysków dla producentów rzepaku. Jest to możliwe dzięki stabilności i wysokiej wydajności odmian oraz precyzji w uprawie.

 

Na przykładzie Wielkiej Brytanii, gdzie rzepak ozimy, podobnie jak w Polsce, jest jedną z głównych upraw :

 

Najnowsze analizy oficjalnych danych dotyczących plonów uzyskanych od kluczowych europejskich producentów rzepaku wykazały, że po stagnacji w latach dziewięćdziesiątych XX w. średnia wielkość plonów uzyskiwanych w Wielkiej Brytanii w ostatniej dekadzie wzrastała stabilnie o 0,8% w skali roku. W ciągu ostatnich pięciu lat roczne wskaźniki przyrostu były ponad dwukrotnie większe, pomimo znacznego wzrostu intensywności upraw rzepaku w Wielkiej Brytanii odnotowanego w tym czasie (średnia powierzchnia zasiewów wzrosła z około 515 000 ha w latach 2001-2005 do ponad 615 000 ha w latach 2006-2010).

 

Ponadto o wiele większa liczba hodowców uzyskująca średnie roczne plony na poziomie ponad 4,5 t/ha i pojedyncze zbiory na poziomie 5 t/ha lub więcej wskazuje na dalsze przyspieszenie tempa wzrostu wydajności rzepaku ozimego w Wielkiej Brytanii.

 

To, że te lepsze wyniki zbiegły się ze wzrostem upraw odmian mieszańcowych, nie może być dziełem przypadku.

 

Od wprowadzenia w roku 2006 pierwszej odmiany mieszańcowej kolejnej generacji o nazwie Excalibur, udział odmian mieszańcowych w głównym rynku certyfikowanych nasion rzepaku ozimego wzrósł z 10% do prawie 50%, gdzie odmiana Excalibur jest nadal jedną z wiodących odmian.

 

„Zakrojone na dużą skalę badania i doświadczenia hodowców wskazują na największą poprawę wydajności upraw rzepaku w wyniku połączenia odmian mieszańcowych o wysokim potencjale plonowania z coraz bardziej precyzyjnymi uprawami” – powiedział David Leaper, kierownik ds. rozwoju produktów Dekalb.

 

„Duża gęstość wysiewu, najlepsze lokalizacje i warunki na polu oraz aż do sześciu oprysków środkami grzybobójczymi to czynniki powodujące, że nasze odmiany mieszańcowe rzadko są w stanie w oficjalnych badaniach zaprezentować swoje prawdziwe zalety. Wiemy przecież, że ich potencjał związany z adaptacją oraz struktura roślin gwarantuje najlepsze wyniki przy znacznie mniejszych gęstościach wysiewu. Silny wigor pozwala im lepiej przetrwać mroźne zimy. Dzięki bardzo dużej odporności na choroby, dobrze radzą sobie w przypadku programów oprysków środkami grzybobójczymi, które odbiegają od ideału. Odporność na osypywanie nasion znacznie zmniejsza straty nasion powodowane opóźnieniami w zbiorach. Dlatego właśnie odmiana Excalibur cieszy się już od dawna tak dużym powodzeniem wśród producentów i pozostawia w tyle odmiany liniowe i inne odmiany mieszańcowe” – dodał Leaper. „To dlatego odmiana DK ExPower uzyskuje ciągle tak dobre wyniki w badaniach polowych i praktyce handlowej, i dlatego z nowymi wysoko plonującymi odmianami, takimi jak np. DK Exstorm czy DK Excellium powinniśmy wiązać jeszcze większe nadzieje na przyszłość”.

 

 

„Charakteryzujące się dużą siłą wzrostu stabilne odmiany mają bardzo duże znaczenie dla zwiększenia wielkości plonów rzepaku” – powiedział Philip Marr, kierownik ds. technicznych firmy Masstock, który prowadzi gospodarstwo SMART Farm w Brotherton. „Pozwalają producentom na precyzyjne dopasowanie całosezonowych czynności związanych z uprawą ze świadomością, że każdego roku ich starania zostaną wynagrodzone wysokimi plonami” – dodał. „Pomimo tego, że najlepsze nowoczesne odmiany mieszańcowe są bardziej stabilne niż odmiany liniowe, niektóre z nich są bardzo niestabilne. Najnowsze analizy wiodących odmian wykazały na przykład, że wydajność najbardziej stabilnej odmiany – Excalibur – różni się w poszczególnych badaniach krajowych i regionalnych o zaledwie sześć punktów procentowych. Plony najmniej stabilnej porównywalnej odmiany różniły się aż o 17 punktów. Wyniki pierwszych badań wskazują również, że stabilność odmian DK ExPower i DK Excellium jest przynajmniej na takim samym poziomie jak w przypadku odmiany Excalibur”.

Na podstawie swojego doświadczenia Philip Marr stwierdził, że stabilność odmiany uzależniona jest przede wszystkim od zdolności przyjmowania się: szybko rosnącym odmianom o mocnym wigorze, które szybko wypuszczają mocne korzenie, łatwiej jest dostać się do składników pokarmowych i przygotować się na przyjście zimy.

Po zimie odmiany te mają większy współczynnik powierzchni zielonej (Green Area Index – GAI) i mocniejsze korzenie, dzięki czemu potrzebują mniej azotu do wykształcenia optymalnego ulistnienia, co pozwala na poczynienie znacznych oszczędności.

 

Według Philipa Marra duże znaczenie dla stabilności ma wysoki poziom odporności na niskie temperatury i wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych i mączniaka. Cechy te stają się coraz ważniejsze przy znacznie mniejszych niż w przeszłości gęstościach wysiewu, które zapewniają najwyższą wydajność.

„Wielu hodowców nadal wysiewa nasiona z gęstością ponad 100 nasion/m2, a gęstość wysiewu podczas badań wynosi 80 nasion/m2 w przypadku odmian liniowych i 70 nasion/m2 w przypadku odmian mieszańcowych” – wyjaśnił. „Wiemy, że najlepszą strukturę upraw i największą wydajność zapewniają populacje roślin wiosną o obsadzie od 20 do 40 roślin/m2. Przy większej obsadzie rośliny są zbyt wiotkie i mają zbyt małą liczbę pędów bocznych. Regularnie zauważamy, że największe plony gwarantuje gęstość wysiewu na poziomie poniżej 50 nasion/m2, szczególnie w przypadku siewu pasmami. Lecz aby zagwarantować najwyższe plony, nie wspominając już o oszczędności nasion, tak duża precyzja wymaga stabilnych odmian o silnym wigorze. Podczas badań prowadzonych w naszym gospodarstwie SMART Farm zauważamy, że niska gęstość wysiewu może mieć zgubne skutki w przypadku odmian o słabym wigorze” – stwierdził Philip Marr. „Szczególnie wtedy, kiedy z uwagi na warunki pogodowe lub duże obłożenie pracą zmuszeni jesteśmy wysiewać nasiona później lub w gorszych warunkach niż byśmy chcieli, lub kiedy w zimie musimy zmagać się z problemami związanymi z przymrozkami. Aby populacja roślin wiosną była taka, jakiej sobie życzymy, przy gęstości wysiewu na poziomie 30-40 nasion/m2 przeżywalność i przyjmowanie się roślin powinno kształtować się na poziomie 75-85%. Musimy więc o to w szczególny sposób zadbać. I nie możemy używać nasion odmian, które w lepszych warunkach gwarantują przyjmowanie się roślin na poziomie 80%, a w innych, mniej sprzyjających, na poziomie poniżej 40%. Oznacza to, że na wszelki wypadek konieczny jest wysiew z większą gęstością. Wtedy w przypadku dobrego przyjęcia się roślin ich zagęszczenie jest zbyt duże i bardzo trudne do skorygowania za pomocą późniejszych zabiegów agrotechnicznych”.

 

ZNACZENIE PRECYZYJNYCH TECHNIK ROLNICZYCH

 

Andrew Ward, który prowadzi gospodarstwo Glebe Farm w miejscowości Leadenham koło Lincoln, w ciągu ostatnich siedmiu lat zwiększył średnie plony rzepaku ozimego o tonę z hektara (tzn. o prawie 30%). Jednocześnie udało mu się znacznie zmniejszyć ogólne koszty produkcji, głównie dzięki bardziej precyzyjnym technikom rolniczym.

 

Jego sukces był możliwy dzięki przejściu z uprawy tradycyjnych odmian liniowych na uprawę najlepszych, nowoczesnych odmian mieszańcowych, które są bardziej stabilne i przynoszą większe plony.

 

„W roku 2003 uprawialiśmy odmiany Castille, Winner i Lioness w bardzo tradycyjny sposób” – wspomina. „Oraliśmy, ugniataliśmy, bronowaliśmy i wysiewaliśmy nasiona tych odmian w ilości 5-6 kg/ha (90-120 nasion/m2) w okresie od połowy do końca sierpnia i uzyskiwaliśmy średnie zbiory na poziomie 3,5 t/ha. Nasza dokumentacja wskazuje, że prowadzenie tych upraw zajmowało nam razem średnio 152 minuty na hektar i wiązało się z kosztami na poziomie około 95GBP/ha ( czyli około 416 złotych/ha). W ubiegłym roku natomiast w okresie od połowy sierpnia do połowy września wysialiśmy bezpośrednio odmiany DK ExPower i Excalibur oraz nową odmianę mieszańcową Dekalb w 50 cm rzędach z gęstością 25-40 nasion/m2 (1,65-2,6 kg/ha) i zebraliśmy średnio 4,5 t/ha. Co więcej, prowadzenie uprawy zajęło nam tylko 53 minuty/ha i kosztowało zaledwie 61 GBP/ha ( czyli około 267 złotych/ha) przy o wiele wyższych kosztach paliwa i robocizny. Wyprodukowanie plonów w 2010 r. z uwzględnieniem kosztów stałych i ogólnych kosztowało nas 157 GBP/t”( czyli 688 złotych/ha) – powiedział Andrew Ward. „Tak więc precyzyjne techniki uprawy, które zaczęliśmy stosować w produkcji rzepaku, z pewnością przynoszą znaczne zyski” – dodał.

 

O ile średni plon na poziomie 3,5 t/ha był bardziej zadawalający niż w roku 2003, wprowadzenie wysoko plonujących odmian mieszańcowych Dekalb w połączeniu z technikami inteligentnej uprawy roślin (SMART Farming) i dowodami potwierdzającymi znaczenie mniejszej gęstości wysiewu i bardziej precyzyjnych technik agrotechnicznych przekonało w 2006 r. Andrew Warda, że na swoich uprawach rzepaku może zarobić jeszcze więcej.

 

Jego droga do sukcesu w ubiegłych latach nie zawsze była pozbawiona wybojów, ale teraz udało mu się dobrać odmiany dopasowane do potrzeb gleby występującej na terenie jego gospodarstwa, stosowanego płodozmianu i obciążenia pracą.

 

„Odmiany mieszańcowe, które obecnie uprawiamy, są idealne dla naszego systemu uprawy precyzyjnej” – podkreślił. „Potrzebujemy odmian, które dobrze się ukorzeniają, szybko rosną i rozrastają się, w jak najkrótszym czasie pokrywając obszar 50 cm rzędów i minimalizując rozwijanie się chwastów i ryzyko szkód powodowanych przez ślimaki. Ale jeszcze bardziej potrzebujemy odmian, które świetnie sobie radzą niezależnie od terminu zasiewu i warunków, w których rosną – w granicach rozsądku, oczywiście! Cenimy również odmiany, które są w stanie przetrwać mroźne zimy. Takie odmiany gwarantują, że przy małych gęstościach wysiewu populacja roślin wiosną będzie na tyle duża, aby zapewnić duże plony. Wtedy możemy naprawdę korzystać z ich zalet poprzez staranne równoważenie poziomu azotu stosowanego wiosną i dostosowywanie do współczynnika powierzchni zielonej i poziomu azotu mineralnego w glebie na każdym polu. Im większa powierzchnia zielona pozostaje po zimie, tym mniejsza ilość azotu potrzebna jest do wykształcenia ulistnienia i tym więcej azotu możemy zaoszczędzić w celu późniejszego wykorzystania, aby uzyskać plony znacznie przekraczające 4,0 t/ha. Równie ważna jest duża odporność na suchą zgniliznę kapustnych i mączniaka i wysoko plonujących odmian mieszańcowych Dekalb” – kontynuował Andrew Ward.

 

„Oznacza to, że nie musimy martwić się tym, że z uwagi na warunki nie będziemy mogli dokonać oprysków w możliwie najlepszym terminie. Ponadto podczas głównych oprysków wiosennych możemy koncentrować się na środkach grzybobójczych, zapewniając lepszą równowagę pomiędzy stymulacją wzrostu a ochroną przed chorobami w celu lepszego wykształcania ulistnienia. Umiarkowana wysokość i szybkie dojrzewanie odmian Excalibur i DK ExPower przynoszą również duże korzyści w odniesieniu do zbiorów” – dodał. „W połączeniu z bardzo dużą tolerancją na osypywanie nasion cechy te ułatwiają zbieranie plonów i poprawiają ich wydajność”.

Edytowano przez agrofoto

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
solek01    121

Tylko ze w Wielkiej Brytanii maja inne warunki pogodowe. W wiekszosci regionow nie maja tak srogich zim jak u nas i maja wieksza liczbe opadow

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Profil usunięty   
Gość Profil usunięty

Hehe... Monsanto, już widzę jak ten ,,ekspert'' odpowiada na pytania o patentach Monsanto.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
dany    0

czat ma dotyczyć nasion rzepaku, będzie okazja żeby dowiedzieć się u źródła jak to jest.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

 • Podobna zawartość

  • Przez yacenty
   Zapraszamy na webinarium Syngenta! 
   Chcecie skutecznie prowadzić swoje gospodarstw rolne? Mieć dostęp do sprawdzonej prognozy pogody?
   Chcecie w łatwuy sposób prowadzić kartę pola? Mieć dostęp do raportów i zestawień?
   Posłuchajcie experta, poznajcie mojeINFOPOLE.
   Ale nie tylko! Będziecie mogli zadawać pytania i uzyskać eksperckie odpowiedzi.
    
   Wpiszcie więc datę w kalendarzu: 29 kwietnia 2021, godzina 20:00, zarezerwujcie czwartkowy wieczór i wpadnijcie na webinar! 
     
   Jaki będzie temat webinarium? 
   Mobilny doradca rolniczy mojeINFOPOLE – porady i wskazówki
   Kiedy się odbędzie?  
   Czwartek (29.04.2021) godzina 20:00  
   Kto je poprowadzi?  
   Tomasz Cichocki - ekspert z firmy Syngenta
   Na waszych ekranach monitorów! Wystarczy włączyć przeglądarkę internetową, przejść w link poniżej i znaleźć się w pokoju webinarium: 
   https://agrofoto.clickmeeting.com/mobilny-doradca-rolniczy-mojeinfopole
     
    
   Czego będzie dotyczyć webinar?  
   Spotkanie będzie dotyczyło prezentacji najważniejszych funkcjonalności aplikacji mojeINFOPOLE, w tym:
   prognoza pogody - jakie szczegółowe informacje pogodowe uzyskam w aplikacji i w jaki sposób mogę je wykorzystać w swoim gospodarstwie
   raporty Infopole – zagrożenia upraw w Twojej okolicy  - na co warto zwrócić uwagę
   zwalczanie zagrożeń – w jaki sposób mogę wykorzystać rozbudowaną bazę danych środków ochrony roślin
   pomiar pola i karta pola – raport wykonanych zabiegów ochrony roślin oraz nawożenia – nigdy nie było to takie proste
   kalkulatory rolnicze – przydatne narzędzia, niezależnie od wielkości gospodarstwa rolnego
   i wiele innych przydatnych funkcjonalności
    
   Zainteresowani?  
   Aby uczestniczyć w webinarium wystarczy wejść w link poniżej.  
   https://agrofoto.clickmeeting.com/mobilny-doradca-rolniczy-mojeinfopole
   Wpadnijcie na webinar i posłuchajcie ekspertów, którzy opowiedzą o skutecznej ochronie zbóż. 
   Udział w webinarze jest całkowicie otwarty i bezpłatny!  
   Zapraszamy w czwartek, 29 kwietnia o godzinie 20:00  
   Do zobaczenia, widzimy się na webinarze! 
  • Przez yacenty
   Syngenta razem z Agrofoto zaprasza Państwa na szkolenie online
   Kukurydza – pole czyste aż do zbiorów

    
   22. kwietnia 2021 - godzina 20:00
   Na szkoleniu zostanie omówiona tematyka zwalczania chwastów w kukurydzy, wyboru właściwego terminu oraz odpowiedniego rozwiązania na chwasty. Omówimy najczęściej pojawiające się problemy na polach kukurydzy oraz jak ich unikać w przyszłości.
   Zagadnienia:
   Czego nauczył nas rok 2020? (wczesny siew, warunki pogodowe, susza, przymrozki)
   Przegląd najczęstszych problemów z poprzedniego roku
   Jak przygotować się do siewu i kiedy go wykonać? (zapowiada się więcej wilgoci w glebie, późniejszy siew)
   Konkretne rekomendacje zabiegów w zależności od warunków
   Webinarium poprowadzi: Łukasz Kownacki oraz Marcin Bednarczyk – eksperci Syngenta odpowiedzialni między innymi za techniczne aspekty herbicydów w uprawie zbóż.
    
   Link do pokoju webinarium:
   https://agrofoto.clickmeeting.com/kukurydza-pole-czyste-az-do-zbiorow
  • Przez yacenty
   Syngenta zaprasza Państwa na webinarium pt. „Co o zabiegu fungicydowym T2 mówią niezależne źródła?”
    
   Wydarzenie to jest kontynuacją webinarium z dnia 10 marca na którym szczegółowo omówione zostały rozwiązania fungicydowe na zabieg T1 rekomendowane przez niezależne instytucje.
   Nagranie z tego webinarium jest dostępne na profilu AgroFoto w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=g7GF3s8mrRw
   Tym razem Adam Szepiela i Robert Strycharz z firmy Syngenta, poruszą temat skutecznych zabiegów T2 w zbożach.
    

   W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną wyniki doświadczeń własnych, które zostaną zestawione z wynikami doświadczeń uzyskanych przez niezależne instytucje.
   Nie zabraknie również rekomendacji na zbliżający się zabieg T1.
   Na spotkaniu poruszymy następujące tematy:
   - Ocena przezimowania zbóż ozimych i rekomendacje na zabieg fungicydowy T1
   - Wybór najskuteczniejszego produktu na T2 do ochrony liścia flagowego
   - Wypływ terminu zabiegu na plon
    
   Zapraszamy serdecznie we wtorek 13 kwietnia 2021 o 20:00.
   Zapraszamy do pokoju webinaryjnego: 
   https://agrofoto.clickmeeting.com/co-o-zabiegu-fungicydowym-t2-mowia-niezalezne-zrodla-
  • Przez yacenty
   Syngenta razem z Agrofoto zaprasza Państwa na szkolenie online:
    

    
    
   STOP wyleganiu, czyli regulacja zbóż w praktyce.
   7 kwietnia, godz. 20:00!
    
   Podczas szkolenia eksperci Syngenta - Marcin Bednarczyk oraz Łukasz Kownacki – poruszą następujące tematy:
   ·         Czego nauczył nas rok 2020?
   ·         Ocena aktualnej sytuacji ozimin na polach z różnych miejsc w Polsce.
   ·         Czy i kiedy podjąć decyzję o dokrzewianiu?
    
   Link do pokoju webinaryjnego:
   https://agrofoto.clickmeeting.com/stop-wyleganiu-czyli-regulacja-zboz-w-praktyce
    
   A dodatkowo podzielimy się z Państwem praktycznymi wskazówkami:
   ·         Jak regulować łan w trudnych warunkach?
   ·         Jak mieszać regulatory z innymi produktami?
   ·         Jak uniknąć problemów związanych np. z opóźnionym zabiegiem regulacji czy niekorzystnych warunków pogodowych?
    
   Zapraszamy do udziału w praktycznym szkoleniu: środa, 7 kwietnia godz. 20:00!
   Syngenta Polska
  • Przez yacenty
   Zapraszamy na webinarium CIECH Sarzyna! 
   Rzepak to jedna z najpopularniejszych upraw w Polsce. Jednak aby uzyskać wysoki plon potrzebna jest odpowiednia wiedza na temat niezbędnych zabiegów i opracowanie skutecznej strategii ochrony przed zachwaszczeniem.
   Wiedzę taką możecie zdobyć na naszym webinarze, ale nie tylko! Będziecie mogli zadawać pytania i uzyskać eksperckie odpowiedzi.
   Webinarium odbędzie się już za tydzień! 
   Wpiszcie więc datę w kalendarzu: 16 marca 2021, godzina 20:00, zarezerwujcie wtorkowy wieczór i wpadnijcie na webinar! 
     
   Jaki będzie temat webinarium? 
   Rzepak – jak prawidłowo chronić na wiosnę?
   Kiedy się odbędzie?  
   Wtorek (16.03.2021) godzina 20:00  
   Kto je poprowadzi?  
   Eksperci CIECH Sarzyna:
   - Jacek Skwira, Portofolio Manager
   - Rafał Filip, Product Manager
   Na waszych ekranach monitorów! Wystarczy włączyć przeglądarkę internetową, przejść w link poniżej i znaleźć się w pokoju webinarium: 
   https://agrofoto.clickmeeting.com/rzepak-jak-prawidlowo-chronic-na-wiosne-
     
    
   Czego będzie dotyczyć webinar?  
   Rzepak to jedna z najpopularniejszych upraw w Polsce. Jednak, aby uzyskać wysoki plon, potrzebna jest odpowiednia wiedza na temat niezbędnych zabiegów i opracowanie skutecznej strategii ochrony przed zachwaszczeniem.
   Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar „Rzepak – jak prawidłowo chronić na wiosnę”, który odbędzie się 16 marca o godzinie 20.00 na platformie ClickMeeting. Eksperci CIECH Sarzyna – Jacek Skwira, Portofolio Manager oraz Rafał Filip, Product Manager – podpowiedzą, w jaki sposób zabezpieczyć uprawy rzepaku przed chwastami i chorobami, jakie mieszaniny opryskowe zastosować, a także jakie produkty z oferty CIECH Sarzyna pomogą w ochronie rzepaku i uzyskaniu wysokich plonów.
   Rozpocznij walkę o wysoki plon rzepaku od zbudowania strategii ochrony!
    
   Zainteresowani?  
   Aby uczestniczyć w webinarium wystarczy wejść w link poniżej.  
   https://agrofoto.clickmeeting.com/rzepak-jak-prawidlowo-chronic-na-wiosne-
   Wpadnijcie na webinar i posłuchajcie ekspertów, którzy opowiedzą o skutecznej ochronie rzepaku. 
   Udział w webinarze jest całkowicie bezpłatny!  
   Zapraszamy we wtorek, 16 marca o godzinie 20:00  
   Do zobaczenia, widzimy się na webinarze!  
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.

Agrofoto.pl Google Play App

Zainstaluj aplikację
Agrofoto
na telefonie

Zainstaluj