Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
versus

Ważne

Polecane posty

Wybrane dla Ciebie

versus    16

Jeśli ktoś ma ulgę za wybudowanie płyty obornikowej to teraz ma 2 wyjścia:

1. Zrezygnować z ulgi i jeśli już ją zastosowano to zapłacić podatek który był umorzony w ramach ulgi wraz z odsetkami,

2. Zwrócić połowę pieniędzy otrzymanej z ARiMR na budowę płyty i zachować ulgę.

 

Trochę to chore ale cóż :) Polska rzeczywistość, ktoś się ocknął że jeśli budowa była finansowana to ulga nie przysługuje, szkoda że dopiero teraz.

 

I jeszcze mam jedno pytanie, bo takie plotki słyszałem że jeśli ktoś jest na rozliczeniu VAT to może sobie odpisać część kosztów od podatku(dokładnie się w tym nie orientuje). Czy to prawda????Bo jeśli nie można mieć ulgi to i nie powinno być odpisywania dla VAT-owców

 

P.S. wiem że jest temat o uldze(sam zakładałem w końcu) ale nie chciałem tam o tym pisać bo być może ktoś by nie zajrzał, a tak trochę większe szanse są, a sprawa bądź co bądź ale ważna.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nikita_Bennet    100

czyli jesli ja teraz stoją w sytuacji gdzie mam wziętego tylko MR i zadnej innej kasy z agencji nie dostałem (tej na płyty i zbiorniki) to mogę sobie spokojnie złożyć wniosek o ulgę w podatku rolnym??

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

kat    7

Właśnie dlatego nie chcieli mi dać ulgi w gminie. Bo stwierdzili że płyta była budowana za fundusze unijne.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wiadomość z agroFakt.pl


Nikita_Bennet    100

ale jak to stwierdzili??

bo byly na to srodki czy faktycznie sprawdzili w agencji ze je dostales??

bo jesli pierwsze to ja bym się już kłócił z nimi a jesli drugie - cóż - i tak zyskales.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

versus    16

W gminie mówili coś że aby uzyskać ulgę podatkową finansowanie zewnętrzne jest ograniczone do pewnego %, do jakiego to niestety już nie wiem, w każdym bądź razie ubiegając się o ulgę brak było przedstawić faktury za budowę i wiedzieli ile się wydało i ile dostało. Szkoda że kapnęli się za późno. Całe szczęście ulga za płytę u mnie nie weszła jeszcze bo do końca roku mam za oborę starą ulgę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

adam72    0

czytam i się zastanawiam co mam zrobić dostałem kasy na 110 m płyty i94 zbiorniki zbudowałem 240 płyty i 120 m drogi do płyty zbirnik na 98m.Pani w gminie powiedziała że ulga mi przysługuje i ją otrzymałem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

versus    16

U nas gmina zwróciła się do ministerstwa czy gdzieś tam o tych ulgach(zgodnie z jakimiś procedurami)i z tamtąd otrzymali onfo że dwukrotnie nie może być finansowana jedna inwestycja i takie tam inne. Najlepiej zadzwoń gdzieś czy maila napisz i będziesz wedział.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronachversus    16
tylko gdzie,troche żal tej ulgi.

A wolisz zachować ulgę a oddać kasę za wybudowanie?????

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

kat    7

@Nikita bennet

Spytali czy płyta była budowana za środki unijne. No to powiedzieliśmy że tak. A oni na to że ulga nie przysługuje.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nikita_Bennet    100

@kat

thx za info. no to ja na dniach uderzam do gminy bo te przeklętą plytę chyba zrobie w tym roku a byłoby super jakby darowali ciutkę podatku.

zawsze to coś.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

zirol    0

Byłem w gminie aby wycofac ulgę i dowiedziałem się,że mają pismo z Ministerstwa Finansów, w którym to była odpowiedz na pytanie:czy rolnik który wybudował płytę i skozystał z dofinansowania PROW,ma prawo do ulgi w podatku rolnym,

odpowiedz:Ma prawo do ulgi niezależnie od tego czy budowa była sfinansowana w cześci lub w całości za środki z unii.

Sam osobiście to czytałem.Było to pismo z sierpnia tego roku.Moim zdaniem Ministerstwo Finansówjest nadrzednym organem ARiMR i wydaje mi się,że to jest bardziej wiarygodne niz to co napisze jakis redaktor w gazecie,bo rózne rzeczy piszą.

Poczytajcie to:

OPINIA PRAWNA

w sprawie dopuszczalności równoczesnego korzystania przez rolników z pomocy na dostosowanie gospodarstw do standardów UE w ramach PROW oraz z ulg inwestycyjnych w podatku rolnym z tytułu wykonania inwestycji polegających na budowie płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę

 

I. Rozpatrywany stan faktyczny

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.1)) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich rolnicy powszechnie korzystają z płatności przyznawanych przez Agencję Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Płatności te są z przeznaczone między innymi na przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na wyposażeniu gospodarstwa rolnego w płytę gnojową, zbiornik na gnojowicę lub gnojówkę a także przedsięwzięcia polegające na rozbudowie płyty gnojowej.

Jednym z warunków przyznania powyższych płatności określonym w § 3 ust 4 powołanego rozporządzenia jest wymóg nie pobierania przez rolnika innych środków publicznych z tytułu realizacji przedsięwzięcia, na które otrzymuje płatność, a także wymóg zobowiązania się przez rolnika, że nie będzie się ubiegał o uzyskanie środków publicznych na realizację tego przedsięwzięcia.

Na podstawie przepisu art. 13 ust 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj.Dz.U.06. Nr136, poz.969 ze zm.) Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych między innymi na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. W oparciu o powyższy przepis do gmin kierowane są do Wójtów gmin jako organów podatkowych wnioski rolników którzy wykonali płyty gnojowe i zbiorniki na gnojówkę za płatności przyznane przez ARi MR w ramach PROW o udzielenie dodatkowo ulgi w podatku rolnym

II Zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia

Na tle opisanego powyżej stanu faktycznego powstaje następujące zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia:

1. Czy wykonanie inwestycji polegającej na budowie płyty gnojowej lub zbiornika do gnojówki lub gnojowicy jest inwestycją polegająca na budowie obiektów służących ochronie środowiska uprawniającą do korzystania ulgi w podatku rolnym przewidzianej w art. art. 13 ust 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym .

2. Czy wykonanie inwestycji polegającej na budowie płyty gnojowej lub zbiornika do gnojówki lub gnojowicy finansowanej w całości lub w dużej części z środków uzyskanych w formie płatności ( dotacji) w ramach pomocy objętej Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich nie stoi na przeszkodzie w udzieleniu podatkowej ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

3. Czy korzystanie z podatkowej ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym przez rolnika, który wykonał płytę gnojową lub zbiornik na gnojowicę lub gnojówkę nie jest niedopełnieniem przez tego rolnika złożonego przy ubieganiu nie o pomoc w ramach PROW zobowiązania do nieubiegania się o uzyskanie innych środków publicznych na realizację tego przedsięwzięcia.

4. Czy i jakie konsekwencje prawne na gruncie przepisów dotyczących pomocy udzielanej w ramach PROW powoduje równoczesne korzystanie przez rolnika z ulgi w podatku rolnym oraz płatności na wykonanie pyty gnojowej lub zbiornika na gnojówkę i gnojowicę.

III. Analiza stanu prawnego

Na podstawie przepisu art. 13 ust 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj.Dz.U.06. Nr136, poz.969 ze zm.) Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych między innymi na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Zgodnie z ust 2 powołanego przepisu ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Ulgę inwestycyjną przyznaje się zgodnie z art. 13 b na wniosek podatnika. Do wniosku o przyznanie ulgi, należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków. Zwolnienia i ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Powyższe regulacje prawne dotyczące ulg inwestycyjnych w podatku rolnym są jasne nie nastręczają większych trudności interpretacyjnych. Jest rzeczą nie budzącą wątpliwości, że budowa płyty gnojowej lub zbiornika na gnojowicę jest budową obiektu służącego ochronie środowiska. Zasadniczym celem tej inwestycji obok usprawnień technologicznych w prowadzonej w gospodarstwie produkcji zwierzęcej, jest właśnie ochrona środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem wytwarzanych w wyniku tej produkcji nawozów naturalnych. Taka też jest interpretacja przyjęta w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów udzielonych na pytanie z jednej z gmin w piśmie Należy wskazać również na bardzo liberalne w tej kwestii orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z dnia 23 marca 1996 S.A./łd 1993/95 (Mon. podat. 1997/1/22, LEX 26210) Naczelny Sąd Administracyjny przyjął np. następującą tezę: „Przepis art. 13 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym nie uzależnia stosowania ulgi w podatku rolnym od tego aby głównym celem obiektu, o którym mowa w tym przepisie, była ochrona środowiska, wystarczy, że obiekt ten – obok swojej funkcji podstawowej – ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska.”

Pewne wątpliwości mogą powstać jeżeli wziąć pod rozwagę, że w rozpatrywanym w niniejszej opinii przypadku środki na wykonanie powyższej inwestycji pochodzą w całości lub znacznej części z pomocy udzielonej w ramach PROW. Funkcją ulgi inwestycyjnej jest zmniejszenie obciążeń podatkowych podatnikowi, który poniósł koszty inwestycji. W przypadku kiedy inwestycja finansowana jest w całości lub w części z dotacji uzyskanej przez podatnika z środków zewnętrznych funkcja powyższa nie jest realizowana. Wykładnia funkcjonalna i celowościowa obowiązujących przepisów prawnych jest jednak dopuszczalna jedynie wtedy kiedy zawarta w akcie prawnym treść przepisów jest niejasna. Zwłaszcza w odniesieniu do przepisów podatkowych w orzecznictwie i doktrynie prawniczej dominuje pogląd, że przepisy podatkowe należy interpretować ściśle zgodnie z ich literalnym brzmieniem i niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca.

Przepisy ustawy o podatku rolnym mówiąc o uldze z tytułu poniesionych wydatków, nie wskazują źródła tych wydatków, zwłaszcza nie uzależniają możliwości przyznania ulgi od tego, aby wydatkowane były środki własne podatnika a nie środki pochodzące z kredytu czy dotacji. Skoro brak jest prawnego zakazu przyznawania ulgi w przypadku wydatkowania środków pochodzących z dotacji ulga się należy niezależnie zastrzeżeń co do celowości, czy funkcjonalności takiego rozwiązania. We wcześniejszym orzecznictwie sądów administracyjnych problem ten był rozstrzygany na korzyść podatników realizujących np. inwestycje wodociągowania z środków pochodzących z dotacji. W wyroku z dnia 23 lutego 1994 III S.A. 1297/93 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że: „ulga inwestycyjna w podatku rolnym przysługuje także podatnikom, którzy ponieśli wydatki na zrealizowanie urządzeń zaopatrzenia w wodę w ramach społecznego komitetu budowy wodociągu, choćby nawet budowa była dofinansowana z budżetu gminy”.

Analogiczne rozstrzygnięcie należy dzisiaj przyjąć w przypadku inwestycji finansowanej z płatności uzyskanej w ramach PROW.

Wyjaśnienia wymaga sytuacja prawna w relacjach rolnika występującego o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przyznała płatności na wykonanie inwestycji. Powstaje bowiem pytanie, czy uzyskując ulgę inwestycyjną w podatku rolnym rolnik nie popada w kolizję z przepisami regulującymi przyznawanie płatności zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Jednym z warunków przyznania powyższych płatności na dostosowanie gospodarstwa do standardów Unii Europejskiej określonym w § 3 ust 4 powołanego rozporządzenia jest wymóg nie pobierania przez rolnika innych środków publicznych z tytułu realizacji przedsięwzięcia, na które otrzymuje płatność, a także wymóg zobowiązania się rolnika, że nie będzie się ubiegał o uzyskanie środków publicznych na realizację tego przedsięwzięcia. Jest rzeczą oczywistą, iż ulga w podatku rolnym jest formą pomocy publicznej polegającej na zaniechaniu pobierania części świadczeń podatkowych. Wymaga więc rozstrzygnięcia kwestia: czy ubieganie się o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym można uznać za naruszenie warunków przyznania płatności, określonych w przepisie § 3 ust 4 rozporządzenia, zgodnie z którym płatność jest udzielana tylko temu producentowi rolnemu, który nie pobiera innych środków publicznych z tytułu realizacji przedsięwzięcia, oraz zobowiąże się, że nie będzie się ubiegał o uzyskanie środków publicznych na realizację tych przedsięwzięć.

Rolnik ubiegający się o płatność na wykonanie płyty gnojowej lub zbiornika w chwili składania wniosku może na ogół zgodnie z prawdą oświadczyć, że nie pobiera innych środków publicznych z tytułu realizacji przedsięwzięcia, albowiem o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym może wystąpić, w myśl art. 13 ust 2 ustawy o podatku rolnym, dopiero po zakończeniu inwestycji. Rolnik jest jednak dodatkowo związany zobowiązaniem przyjętym przy składaniu wniosku o płatność, że nie będzie się ubiegał o uzyskanie środków publicznych na to przedsięwzięcie w przyszłości. Zgodnie z art. 13 ust 2 ustawy o podatku rolnym, ulga inwestycyjna polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego - w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Kluczowe znaczenie ma więc rozstrzygnięcie kwestii, czy ubieganie się o taką ulgę jest ubieganiem się o uzyskanie środków na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, o którym mowa w §3 ust 4 rozporządzenia. Wydaje się, że i tutaj podobnie jak w przypadku przepisów podatkowych należy dać prymat ścisłej, literalnej wykładni przepisu, chodzi przecież o zasady dysponowania środkami publicznymi oraz o ewentualny zwrot bezpodstawnie pobranych środków, brak jest więc miejsca na dowolność wykładni rozszerzającej. Ściśle rzecz ujmując stosowanie odliczeń od należnego podatku rolnego nie jest uzyskiwaniem środków publicznych na realizację przedsięwzięcia. Z istoty rzeczy odliczenia są bowiem dokonywane dopiero po wykonaniu inwestycji, która już została w całości zrealizowana i sfinansowana. Ulga podatkowa nie jest więc instrumentem finansowania inwestycji, na którą inwestor pobiera środki publiczne, lecz ma na celu złagodzenie obciążeń podatkowych w gospodarstwie, w którym wykonano inwestycję. Korzystanie z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym nie jest więc pobieraniem środków publicznych na realizację przedsięwzięcia do czego zobowiązuje się rolnik występując o płatność. W konsekwencji należy przyjąć, że występowanie do organu gminy o ulgę inwestycyjną przez rolnika który uzyskał płatność w ramach PROW nie jest naruszeniem zobowiązania przyjętego przy ubieganiu się o płatność z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Można mieć zastrzeżenia i wątpliwości, co do celowości rozwiązań przyjętych w aktualnie obowiązujących przepisach które przyznają rolnikom podwójne preferencje o określonych skutkach budżetowych: prawo do finansowania inwestycji z środków PROW i dodatkowo ulgę inwestycyjną w podatku rolnym, nie może to jednak prowadzić do niekorzystnych dla rolników interpretacji, sprzecznych z literalnym brzmieniem przepisów. Ewentualne ograniczenia powyższych uprawnień są dopuszczalne na mocy wyraźnych uregulowań prawnych, zmieniających obecny stan prawny. W aktualnym stanie prawnym, moim zdaniem, ulga w podatku rolnym się należy i nie koliduje z płatnościami uzyskanymi z PROW.

Płatności pobrane w ramach PROW na dostosowane gospodarstwa do standardów Unii Europejskiej przez rolnika, który następnie korzysta z ulgi w podatku rolnym są świadczeniami należnymi Konsekwencją powyższego rozwiązania jest brak podstaw do ustalania w tym stanie faktycznym przez Prezesa Agencji w drodze decyzji administracyjnej, kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków na mocy art. 11 ust 4 ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( t.j. Dz. U. z 2005 nr 31, poz. 264 z poźn. zm.)

IV Wnioski.

1. Wykonanie inwestycji polegającej na budowie płyty gnojowej lub zbiornika do gnojówki lub gnojowicy jest inwestycją polegająca na budowie obiektów służących ochronie środowiska uprawniającą do korzystania ulgi w podatku rolnym przewidzianej w art. art. 13 ust 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym .

2. Wykonanie inwestycji polegającej na budowie płyty gnojowej lub zbiornika do gnojówki lub gnojowicy finansowanej w całości lub w dużej części z środków uzyskanych w formie płatności ( dotacji) w ramach pomocy objętej Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich nie stoi na przeszkodzie w udzieleniu podatkowej ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

3. Korzystanie z podatkowej ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym przez rolnika, który wykonał płytę gnojową lub zbiornik na gnojowicę lub gnojówkę nie jest niedopełnieniem przez tego rolnika złożonego przy ubieganiu nie o pomoc w ramach PROW zobowiązania do nie ubiegania się o uzyskanie innych środków publicznych na realizację tego przedsięwzięcia.

4. Płatności pobrane w ramach PROW na dostosowane gospodarstwa do standardów Unii Europejskiej przez rolnika, który następnie korzysta z ulgi w podatku rolnym są świadczeniami należnymi Konsekwencją powyższego rozwiązania jest brak podstaw do ustalania w tym stanie faktycznym przez Prezesa Agencji w drodze decyzji administracyjnej, kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków na mocy art. 11 ust 4 ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( t.j. Dz. U. z 2005 nr 31, poz. 264 z poźn. zm.)

 

 

Michał Gilewicz

radca prawny/-/

 

 

ttp://sopir.wer.pl/php/sopir/read.php?f=0&i=348&l=

Edytowano przez zirol

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  

 • Podobna zawartość

  • Przez karol
   Zapraszam do wypowiadania się na temat prowadzenia rozrachunków z tytułu VAT w gospodarstwach rolnych. Jakie są Wasze doświadczenia?
  • Przez coolman111
   Jakie są ceny ziemi w waszych rejonach?
    
   Wątek o cenach ziemi w 2013 i dyskusja z tym związana dostępna tu: http://www.agrofoto.pl/forum/topic/72441-ceny-ziemi-2013/
   Dyskusja o cenach we wcześniejszych latach do zobaczenia tu: http://www.agrofoto.pl/forum/topic/5089-ceny-ziemi/
    
   Statek a co ma powiedzieć "normalny" rolnik co ma z 20ha . Kupować działki o pow. nie więcej jak 1ha i bawić się na takich małych powierzchniach jeśli powiedzmy jest przyzwyczajony, że ma co najmniej z 10ha w jednym kawałku.
  • Przez jestem_z_miasta
   Cześć, 
   mam nadzieję, że trafiłem w dobre miejsce. Odziedziczyłem 6 hektarów ziemi (2 łąki, 4 ziemi) łąki w 3 działkach, pola w 2 + budynki gospodarcze i maszyny. 
   I nie wiem co z tym zrobić. 
    
   Mieszkam w mieście 70km od wsi w której znajduje się ziemia. I raczej nie zostawię mojej pracy, bo po prostu ją lubię, a codziennie dojazdy nie wchodzą w grę. 
    
   Mielibyście jakieś porady, co mógłbym zrobić, aby zarabiać na tej ziemi i jednocześnie nie musieć tam pracować non - stop? Szukam czegoś, co pozwoli wyciągnąć z tego więcej niż na dzierżawie. 
    
   Mam nadzieję, że ktoś podrzuci jakieś fajne pomysły  
    
   dzięki!
  • Przez Arni
   Czy musieliście zrobić plan i dostać pozwolenie od sąsiadów żeby zrobić dach na oborze?
   Jak to było u was?
    
    
   Pozdro Arni
  • Przez xPatrx
   Siema! Jak się odnosi prawo do jazdy traktorem z pasażerem?? Mówię o takich zwykłych ciągnikach jak T25, c330, c360, itp? Bo wiem, że te nowe mają wbudowane 2 siedzenie.
×