Skocz do zawartości
andrzej2110

Minimalne warunki utrzymywania bydła

Polecane posty

andrzej2110    529

Minimalne warunki utrzymywania bydła

I

1. Bydło w pomieszczeniu inwentarskim utrzymuje się:

. . 1) na uwięzi;

. . 2) bez uwięzi w kojcu:

. . . a) z wydzielonymi legowiskami, z wyjątkiem bydła opasowego i buhajów,

. . . B) bez wydzielonych legowisk na ściółce,

. . . c) bez wydzielonych legowisk i ściółki, z wyjątkiem buhajów, krów i jałówek cielnych powyżej 7. miesiąca ciąży.

2. W systemie utrzymywania bydła, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wymiary stanowiska powinny wynosić w przypadku utrzymywania:

. . 1) krów i jałówek powyżej 7. miesiąca ciąży i o masie ciała do 500 kg:

. . . a) długość - co najmniej 1,6 m,

. . . B) szerokość - co najmniej 1,1 m;

. . 2) krów i jałówek powyżej 7. miesiąca ciąży i o masie ciała powyżej 500 kg:

. . . a) długość - co najmniej 1,65 m,

. . . B) szerokość - co najmniej 1,15 m;

. . 3) jałówek powyżej 19. miesiąca życia do 7. miesiąca ciąży:

. . . a) długość - co najmniej 1,5 m,

. . . B) szerokość - co najmniej 1 m;

. . 4) jałówek powyżej 6. do 19. miesiąca życia:

. . . a) długość - co najmniej 1,4 m,

. . . B) szerokość - co najmniej 0,9 m;

. . 5) buhajów:

. . . a) długość - co najmniej 2,4 m,

. . . B) szerokość - co najmniej 1,4 m;

. . 6) bydła opasowego o masie ciała do 300 kg:

. . . a) długość - co najmniej 1,3 m,

. . . B) szerokość - co najmniej 0,8 m;

. . 7) bydła opasowego o masie ciała powyżej 300 do 450 kg:

. . . a) długość - co najmniej 1,45 m,

. . . B) szerokość - co najmniej 0,95 m;

. . 8) bydła opasowego o masie ciała powyżej 450 kg:

. . . a) długość - co najmniej 1,5 m,

. . . B) szerokość - co najmniej 1 m.

3. W systemie utrzymywania bydła, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, wymiary wydzielonego legowiska powinny wynosić w przypadku utrzymywania:

. . 1) krów i jałówek powyżej 7. miesiąca ciąży i o masie ciała do 500 kg:

. . . a) długość - co najmniej 2,1 m,

. . . B) szerokość - co najmniej 1,1 m;

. . 2) krów i jałówek powyżej 7. miesiąca ciąży i o masie ciała powyżej 500 kg:

. . . a) długość - co najmniej 2,2 m,

. . . B) szerokość - co najmniej 1,15 m;

. . 3) jałówek powyżej 19. miesiąca życia do 7. miesiąca ciąży:

. . . a) długość - co najmniej 2 m,

. . . B) szerokość - co najmniej 1 m;

. . 4) jałówek powyżej 6. do 19. miesiąca życia:

. . . a) długość - co najmniej 1,9 m,

. . . B) szerokość - co najmniej 0,85 m.

4. W systemie utrzymywania bydła, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, powierzchnia kojca powinna, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosić w przypadku utrzymywania:

. . 1) krów i jałówek powyżej 7. miesiąca ciąży i o masie ciała do 500 kg - co najmniej 4,5 m2;

. . 2) krów i jałówek powyżej 7. miesiąca ciąży i o masie ciała powyżej 500 kg - co najmniej 5 m2;

. . 3) jałówek powyżej 19. miesiąca życia do 7. miesiąca ciąży - co najmniej 2,5 m2;

. . 4) jałówek powyżej 6. do 19. miesiąca życia - co najmniej 2 m2;

. . 5) bydła opasowego o masie ciała do 300 kg - co najmniej 1,6 m2;

. . 6) bydła opasowego o masie ciała powyżej 300 do 450 kg - co najmniej 2 m2;

. . 7) bydła opasowego o masie ciała powyżej 450 kg - co najmniej 2,5 m2;

. . 8) buhajów - co najmniej 9 m2.

5. W systemie utrzymywania bydła, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, powierzchnia kojca powinna, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosić w przypadku utrzymywania:

. . 1) jałówek powyżej 19. miesiąca życia do 7. miesiąca ciąży - co najmniej 2 m2;

. . 2) jałówek powyżej 6. do 19. miesiąca życia - co najmniej 1,6 m2;

. . 3) bydła opasowego o masie ciała do 300 kg - co najmniej 1,3 m2;

. . 4) bydła opasowego o masie ciała powyżej 300 do 450 kg - co najmniej 1,6 m2;

. . 5) bydła opasowego o masie ciała powyżej 450 kg - co najmniej 2 m2.

 

II

W systemie utrzymywania bydła, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, powierzchnia, na której jest utrzymywane bydło, w przeliczeniu na jedną sztukę, powinna wynosić w przypadku utrzymywania:

. . 1) jałówek - co najmniej 10 m2;

. . 2) krów - co najmniej 15 m2;

. . 3) buhajów - co najmniej 20 m2.

 

III

1. Cielęta utrzymuje się w:

. . 1) pomieszczeniach inwentarskich;

. . 2) w systemie utrzymywania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

2. W przypadku utrzymywania cieląt grupowo powierzchnia kojca, w przeliczeniu na jedną sztukę, powinna wynosić dla cieląt:

. . 1) o masie ciała do 150 kg - co najmniej 1,5 m2;

. . 2) o masie ciała powyżej 150 do 220 kg - co najmniej 1,7 m2;

. . 3) o masie ciała powyżej 220 kg - co najmniej 1,8 m2.

3. W przypadku utrzymywania cieląt pojedynczo w kojcu:

. . 1) jego wymiary powinny wynosić:

. . . a) szerokość - co najmniej wysokość cielęcia w kłębie,

. . . B) długość - co najmniej 1,1 długości ciała cielęcia mierzonej od czubka nosa do ogonowej krawędzi guza kulszowego;

. . 2) ściany kojca, z wyjątkiem kojca, w którym utrzymywane są chore cielęta, powinny być wykonane w sposób umożliwiający cielętom kontakt wzrokowy i fizyczny.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do:

. . 1) gospodarstw utrzymujących mniej niż 6 sztuk cieląt;

. . 2) utrzymywania cieląt z matkami.

5. W systemie utrzymywania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, powierzchnia, na której są utrzymywane cielęta, w przeliczeniu na jedną sztukę, powinna wynosić co najmniej 5 m2.

6. Cielęta, z wyjątkiem cieląt utrzymywanych w systemie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, dogląda się co najmniej dwa razy dziennie.

7. W przypadku utrzymywania cieląt w pomieszczeniu inwentarskim cielęta do ukończenia 2. tygodnia życia utrzymuje się na ściółce.

8. Powierzchnia legowiska powinna być wygodna, czysta i odwodniona.

 

IV

Każde cielę powinno otrzymać pokarm matki niezwłocznie po urodzeniu, nie później jednak niż przed upływem 6 godzin od urodzenia.

 

V

Niedopuszczalne jest zakładanie cielętom kagańców.

 

VI

W pomieszczeniach inwentarskich dla bydła:

. . 1) stężenie:

. . . a) dwutlenku węgla (CO2) nie powinno przekraczać 3.000 ppm,

. . . B) siarkowodoru (H2S) nie powinno przekraczać 5 ppm;

. . 2) koncentracja amoniaku (NH3) nie powinna przekraczać 20 ppm;

. . 3) minimalna temperatura jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

 

 

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/1629.htm

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.

×