Skocz do zawartości
yacenty

PROW 2007-13 Modernizacja Gospodarstw Rolnych

Polecane posty

Wybrane dla Ciebie

panowie co sie dzieje w śląskim? po roku od złożenia wniosku podpisano najmniej umów bo tylko 29. mi po pierwszych poprawkach przysłali pismo ze do 10 stycznia mój wniosek zostanie rospatrzony a jutro 10 i nic-co oni tam robią?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
miziun    1

Jak sytuacja w LUBELSKIEM, wie ktos co sie dzieje. Ktoś podpisywał umowę jaki numer. Co oznacza jak ktos nie ma numeru identyfikacyjnego wniosku na zielonej liscie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wiadomość z agroFakt.pl

PanP    0

Witam.Może ktoś wie co sie dzieje z podpisywanie umó w mazowieckim?? :D

Kolego w mazowieckim cisza zupełna, numer 2XXX poprawki w maju i od tego czasu żadnego odzewu!!!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jerry28    4

Lubelskie, 20XX, poprawki w maju złożone, przesunięcie terminu do końca roku i cisza.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
marcin333    0

jozin1z1bazin. od tego terminu np 10 styczen mają jeszcze 10 dni na przyslanie np kolejnego przesunięcia terminu

Edytowano przez marcin333

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

koledzy!! dostałem się na zieloną listę! Taki mały prezent od starego roku jeszcze! Teraz pewnie z 5-6 miesięcy minie zanim poprawki jakieś dojdą ale grunt że już zielono mi :]

 

Co kolega kupuje albo buduje

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ursus11    19

Mazowsze numer 2tyś coś tam nie pamiętam. Jutro podpisuje umowę. :D :D Dokładnie roczek minie od złożenia wniosku. :P

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Soundmaster    0

Koledzy i Koleżanki z mazowieckiego, czy ktoś z naboru od 17 stycznia czyli 'nie mlecznego' podpisał już umowę? Jesli tak to które macie numery?

Edytowano przez Soundmaster

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jerry28    4

jozin1z1bazin. od tego terminu np 10 styczen mają jeszcze 10 dni na przyslanie np kolejnego przesunięcia terminu

 

 

Kolego, możesz powiedzieć gdzie jest napisane o tych 10 dniach ? Ja dzisiaj znalazłem wyrok sądu, który mówi, że ARiMR nie może więcej niż dwa razy żądać poprawek.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
marcin333    0

Kolego, możesz powiedzieć gdzie jest napisane o tych 10 dniach ? Ja dzisiaj znalazłem wyrok sądu, który mówi, że ARiMR nie może więcej niż dwa razy żądać poprawek.

Kolego ale mi nie o poprawki chodziło tylko o termin rozpatrzenia wniosku,bo jak sie ARIMR nie wyrabia to przysylaja takie pismo "ze względu na złozony charakter sprawy przedluzamy termin rozpatrzenia pana wniosku np do 10 stycznia"a jak sie znowu niewyrobia to przysylaja przedluzenie terminu o następne 90 dni.a te 10 dni to osoba prowadząca moj wniosek tak mi mowila i w moim przypadku tak było.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
janusz20    105

Nie wiem jak to jest. Ale Ja miałem przesunięte rozpatrywanie do któregoś października (przyszło takie pismo) a w październiku nić nikt się nie odezwał pisma żądnego też nie przysłali od kilku tygodniu próbuję się dodzwonić do pani prowadzącej wniosek bezskutecznie albo zajęte albo nie odbiera.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
shrek    1

Kolego, możesz powiedzieć gdzie jest napisane o tych 10 dniach ? Ja dzisiaj znalazłem wyrok sądu, który mówi, że ARiMR nie może więcej niż dwa razy żądać poprawek.

 

 

Za bardzo nie rozumiem , jak tylko dwa razy ?? przecież jak złożysz poprawki i są one nie kompletne albo nie poprawnie to agencja będzie wymagała poprawek aż do skutku, czyli jak wszystko poprawisz i będzie "cacy ". W przypadku osób które maja budowy albo utwardzanie to poprawek bywa sporo.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jerry28    4

W jednym piśmie poprawek może być i 30, ale z tego wyroku wynika, że takich pism może być tylko dwa. Spróbuje jeszcze raz znaleźć ten wyrok i go tutaj wkleić.

 

Właśnie znalazłem i wklejam:

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 września 2010 r. V SA/Wa 405/2010

Agencja nie ma prawa wzywać wnioskodawcy po raz trzeci do uzupełnienia braków wniosku i powinna dokonać jego oceny na podstawie dokumentacji posiadanej po uzupełnieniu wniosku na skutek drugiego wezwania.

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Rysz.

Sędziowie WSA: Joanna Zabłocka (sprawozdawca), Michał Sowiński.

Protokolant: Izabela Wrembel.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 września 2010 r. ze skargi R.G. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) września 2009 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

1) uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie zawarte w piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) września 2009 r. Nr (...);

2) zasądza od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz R.G. kwotę 440 zł (czterysta czterdzieści złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Dnia (...) Listopada 2007 r. R.G. złożył w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Pismem z dnia (...) listopada 2008 r. ARiMR wezwała wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku (k.140 - 144 akt adm.). Konieczność uzupełnienia lub korekty dotyczyła 20 punktów wniosku. W punkcie 3 pisma Agencja wskazała, że nie dostarczono ofert na zakup nowych maszyn i urządzeń, wskazując równocześnie wymogi formalne jakie musi spełnić składana oferta.

Pismem z dnia (...) stycznia 2009 r. Agencja po raz drugi wezwała wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku z (...) listopada 2007 r. (k.148-151 akt adm.). Pismo zawiera wezwanie do usunięcia braków określone w dziesięciu punktach. Osiem punktów stanowi ponowne wezwanie, w dwóch punktach (7,8) sformułowano nowe wnioski. Na wniosek strony przedłużono termin do uzupełnienia wniosku do dnia (...) marca 2009 r.

W punkcie 2 poinformowano wnioskodawcę, że w ofercie na zakup (...) podano nieprawidłowy adres wnioskodawcy. Wskazano również, że złożone oferty straciły ważność i wezwano do złożenia nowych ofert.

Pismem z dnia (...) lipca 2009 r. Agencja po raz trzeci wezwała wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. W piśmie tym wezwano wnioskodawcę do usunięcia sześciu rodzajów braków wniosku.

Pismem z dnia (...) września 2009 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała wnioskodawcę o odmowie przyznania pomocy z uwagi na zaistnienie okoliczności określonych w § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uzasadniając rozstrzygnięcie ARiMR stwierdziła, że w ramach uzupełnień wniosku złożonych w dniu (...) sierpnia 2009 r. nie dostarczono oferty na zakup (...). Ponadto w dostarczonych uzupełnieniach stwierdzono błędy:

1.W zestawieniu rzeczowo- finansowym błędnie podano jednostki miar (...), a także nie wypełniono sum poszczególnych grup zadań;

2. W części IV wniosku- finansowanie operacji błędnie zostały wyliczone punkty: 21.2; 21.7; 21.8; 21.11 i 26.2;

3. W kosztorysie na (...) stwierdzono błędy rachunkowe.

Od tego pisma R.G. wniósł do ARiMR pismo zatytułowane „odwołanie od decyzji ARiMR o odmowie udzielenia pomocy z dnia (...) października 2009 r.”

W piśmie wyjaśnił, że oferty na zakup (...) złożył dwukrotnie. Wyjaśnił, że zestawienie rzeczowo-finsnowe zostało przygotowane w oparciu o instrukcję IW-1 -121/135 rozdział B punkt V, a przygotowane zestawienie uwzględniało uwagi prowadzącego. Odnosząc się do zarzutów sformułowanych w punkcie 2 wyjaśnił, że punkty zostały skorygowane zgodnie z uzgodnieniami z prowadzącym i w odniesieniu do aktualnie realizowanych zadań i instrukcji IW-1-121/135. Wyjaśnił, że kosztorys został przygotowany przez generalnego wykonawcę i nie zawiera błędów rachunkowych, a może istnieć różnica między Agencją a wykonawcą w podejściu do wyceny.

W odpowiedzi na ww. pismo będące w istocie wezwaniem do usunięcia naruszenia Prawa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia (...) grudnia 2009 r. stwierdziła, że nie doszło do naruszenia prawa przez Agencję.

W piśmie Agencja wyjaśniła, że oferta na zakup (...) nie została dostarczona w terminie wskazanym na uzupełnienia, w aktach sprawy nie ma oferty z dnia (...) kwietnia 2009 r. Wyjaśniła szczegółowo, na czym polegały błędy w zestawieniu rzeczowo-finansowym dostarczonym w dniu (...) sierpnia 2009 r. oraz na czym polegały błędy w kosztorysie inwestorskim dostarczonym w tej dacie.

Na rozstrzygnięcie z dnia (...) września 2009 r. (v: k.14 kat sądowych) R.G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę, uzupełnioną „Repliką skarżącego do odpowiedzi na skargę”. W skardze zarzucił zaskarżonemu rozstrzygnięciu, że zostało wydane z naruszeniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a w szczególności art.,7, 8 i 9 oraz z naruszeniem przepisów art. 21 i 22 ustawy z dnia 7 marca 2007 r., a także naruszeniem § 15 i 19 rozporządzenia z dnia 17 października 2007 r. Zarzucił także naruszenie punktu V „Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji” instrukcji ARiMR IW-1 121/135 ustalającej zasady wypełniania wniosków. Podkreślił, że oferta na zakup (...) została złożona przy piśmie przewodnim z (...) sierpnia 2009 r. i nie była to pierwsza złożona w sprawie oferta na sprzedaż (...).

W obszernej replice do odpowiedzi na skargę pełnomocnik skarżącego podniósł, że Agencja rozpoznając sprawę przekroczyła określony rozporządzeniem 4 miesięczny termin rozpatrzenia wniosku oraz termin na rozpatrzenie poprawek, przyczyniając się do tego, że oferta na sprzedaż (...) straciła ważność. Podkreślił, że skarżący doręczył ofertę na sprzedaż (...) w dniu (...) sierpnia 2009 r. na co wskazuje treść pisma przewodniego, przy który złożono ofertę. Podniósł, że prawo Unii, w szczególności rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, do którego ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich jest aktem wykonawczym nie wprowadzają zasady obciążenia wnioskodawcy ciężarem dowodu w zakresie okoliczności sprawy. Podkreślił, że organy państwa członkowskiego są zobowiązane do stosowania prawa Unii bezpośrednio, w przypadku kolizji z pierwszeństwem prawa Unii przed prawem krajowym, a wykładnia przepisów krajowych powinna być zgodna z celem i treścią norm prawa UE.

Wskazał, że błąd wniosku, o którym mowa w punkcie 1 zaskarżonego pisma pojawił się po raz pierwszy właśnie w tym piśmie, wobec czego odmowa przyznania pomocy była sprzeczna z przepisem § 14 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków..., gdzie dopiero ponowne wezwanie daje podstawę do odmowy przyznania pomocy. Stwierdził, że jeżeli organ orzekający uważa, iż ma do czynienia z brakiem to powinien brak ten szczegółowo opisać i wyjaśnić na czym polega błąd wnioskodawcy, a w odniesieniu do braku z pkt 1 pisma brak został wskazany właśnie w tym piśmie. Wyjaśnił ponadto, że zarzut z punktu 1 jest niezasadny bowiem wnioskodawca wypełnił rubryki zgodnie z instrukcją.

Odnosząc się do zarzutu zawartego w punkcie 2 zaskarżonego pisma wskazał, że kwoty zapisane w punkcie IV wniosku są kwotami prawidłowymi i wynikają z załączonych dokumentów, ponadto Agencja nie wzywała wcześniej do usunięcia braków wskazanych w tej części aktu. Odnosząc się do zarzutu ujętego w punkcie 3 zaskarżonego pisma, zauważył, że jest on ogólnikowy i nie precyzuje na czym miałyby polegać błędy rachunkowe w kosztorysie (...). Jeden z błędów skarżący poprawił, nie wiadomo natomiast czy istniały jeszcze inne błędy.

Przywołując wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (VIII SA/Wa 252/2010) wskazał, że odmawiając przyznania pomocy Agencja musi wskazać jakie zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy. Zarzucił, że w rozpoznawanej sprawie przesłanki odmowy przyznania pomocy zostały opisane enigmatycznie.

W odpowiedzi na skargę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosła o jej odrzucenie lub oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Sądy administracyjne, w tym sąd wojewódzki, sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej - patrz art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1269). Uzupełnieniem tego zapisu jest treść art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) dalej ppsa, w którym wskazano, iż sądy stosują środki określone w ustawie.

Powyższe regulacje określają podstawową funkcję sądownictwa i toczącego się przed nim postępowania, którego podstawowym celem jest eliminowanie z porządku prawnego aktów (zwłaszcza decyzji i postanowień), a także czynności organów administracji publicznej niezgodnych z prawem.

Oceniając zaskarżone rozstrzygnięcie pod tym względem Sąd stwierdził, że podlega ono uchyleniu.

Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „modernizacja gospodarstw rolnych” uregulowane zostały w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2007 r. Nr 64 poz. 427 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w wydanym na podstawie ustawy rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. Nr 2007 r. Nr 193 poz. 1397 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

Zgodnie z art. 22 ustawy pomoc w ramach wymienionych działań, w tym działania „modernizacja gospodarstw rolnych” jest przyznawana na podstawie umowy. Do postępowań w sprawach przyznania pomocy na podstawie umowy, prowadzonych przez podmioty wdrażające nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania akt, a także skarg i wniosków, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Przepisy art. 21 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Przepisy art. 21 ust. 2 i 3 ustawy stanowią, że w postępowaniu w sprawie dotyczącej przyznania pomocy organ, przed którym toczy się postępowanie:

1) stoi na straży praworządności;

2) jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy;

3) udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania;

4) zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania; przepisu art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

Sąd nie podziela wyrażonego w „replice” stanowiska, że obciążenie wnioskodawcy ciężarem dowodu jest sprzeczne z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005. Przepisy rozporządzenia nie zabraniają wprowadzenia zasady takiego rozłożenia ciężaru dowodu. Zasada, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne nie narusza ani celów rozporządzenia, ani zasad ogólnych prawa UE, ani zasady proporcjonalności.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie spełnia wymagań (poza tymi, które bez wezwania powodują odmowę przyznania pomocy lub pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia), Agencja wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy. Jeżeli część braków nie zostanie usunięta Agencja ponowne wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 21 dni. Zgodnie natomiast z § 14 ust. 5 rozporządzenia jeżeli wnioskodawca pomimo ponownego wezwana nie usunął wszystkich braków w terminie Agencja nie przyznaje pomocy.

Agencja na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy (§ 17).

Z przytoczonych przepisów wynika, że Agencja prowadząca postępowanie w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach działania „modernizacja gospodarstw rolnych”, w przypadku stwierdzenia we wniosku braków, które mogą być usunięte na skutek wezwania, ma prawo i obowiązek dwukrotnego wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków wniosku o płatność. W przepisach brak jest podstawy prawnej uprawniającej Agencję do wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków po raz trzeci. Wręcz przeciwnie § 14 ust. 5 rozporządzenia stanowi, że jeżeli wnioskodawca nie usunął braków w terminie pomimo ponownego wezwania, Agencja nie przyznaje pomocy. W świetle przywołanego przepisu Agencja nie miała prawa wzywać wnioskodawcy po raz trzeci do uzupełnienia braków wniosku i powinna była dokonać jego oceny na podstawie dokumentacji posiadanej po uzupełnieniu wniosku na skutek drugiego wezwania.

Ponieważ uzasadnienie informacji z dnia (...) września 2009 r. o odmowie przyznania pomocy odnosi się do stanu wniosku po uzupełnieniu go przez wnioskodawcę na skutek trzeciego wezwania, Sąd nie może ocenić czy wniosek po jego drugim uzupełnieniu kwalifikował wnioskodawcę do przyznania pomocy czy nie. Fakt kolejnego - trzeciego wezwania do uzupełnienia braków wniosku stanowi o tym, że ARiMR uznała, że wniosek nie jest wypełniony prawidłowo, czego jednak Sąd, wobec braku określonego przepisem art. 22 ust. 3 ustawy stanowiska Agencji, odnoszącego się do stanu sprawy zaistniałego w wyniku drugiego wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków, ocenić nie może.

Równocześnie Sąd wskazuje, że w znajdującym się w aktach administracyjnych sprawy „Wyciągu z instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych dla wersji wniosku PROW na lata 2007-2011” w dziale II zatytułowanym „Załączniki dotyczące prowadzonej działalności lub operacji” w punkcie 17 (str.39 z 54 PROW 121/2009/2001 k.290 akt adm.) znajduje się zapis: „Dołączona do wniosku oferta powinna być ważna na dzień złożenia wniosku”. Identyczny zapis znajduje się w obowiązującej na datę złożenia wniosku „Instrukcji wypełniania wniosku” (str. 27/52 PROW 121/2007/2001; http://WWW.arimr.gov.pl)

W świetle tego zapisu Instrukcji brak było podstaw do wzywania wnioskodawcy do przedłożenia nowych ofert ze względu na to, że złożone przez wnioskodawcę utraciły ważność. Oceniając wniosek ponownie, Agencja dokona oceny ofert znajdujących się w aktach sprawy na dzień (...) marca 2009 r.

W aktach administracyjnych sprawy znajduje się oferta cenowa dot. (...). Jest to oferta firmy (...) z dnia (...) października 2008 r. ważna 3 miesiące (k.68 akt adm.) oraz oferta (...) z (...) października 2008 r. ważna do (...) 03.2008 (?) (k.67 akt adm.), a także oferty (...) ww. firm. Na ofertach tych znajduje się prezentata (...) Oddziału Regionalnego ARiMR z dnia (...) listopada 2008 r., co wskazuje na fakt złożenia tych ofert w wykonaniu wezwania z dnia (...) listopada 2008 r.

Rozpoznając sprawę ponownie w wyniku uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeanalizuje przeprowadzone postępowanie, biorąc pod uwagę uzupełnienia wniosku i wyjaśnienia składane w toku postępowania przez wnioskodawcę i oceni czy wnioskodawca spełnił warunki do udzielenia mu wnioskowanej pomocy finansowej, przy czym oceny dokona na podstawie dokumentów złożonych przez wnioskodawcę dnia (...) listopada 2007 r. oraz w odpowiedzi na pierwsze i drugie wezwanie do uzupełnienia wniosku, w terminie wynikającym z pisma ARiMR o przedłużeniu terminu do wykonanie uzupełnień wniosku. Termin na wykonanie ww. czynności przedłużono do dnia (...) marca 2009 r. (k.224 akt adm.).

Ponadto Sąd wskazuje, iż pismo informujące, o nieprzyznaniu pomocy w powodu nieuzupełnienia braków wniosku powinno w sposób szczegółowy opisywać popełnione przez wnioskodawcę błędy z odniesieniem się do stanowiska zaprezentowanego przez stronę w tym zakresie w toku postępowania, w szczególności z wyjaśnieniem dlaczego stanowisko strony nie zostało uwzględnione. Zaskarżone pismo tego wymogu nie spełniało.

Uznając, że ocena wniosku została dokonana z naruszeniem przepisów § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „ Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013., Sąd na podstawie art. 146§ 1 ppsa uchylił zaskarżony akt.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 200 ppsa, art. 205 ppsa i § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz. U. 2002 r. Nr 163 poz. 1348 ze zm.).

2543063

Edytowano przez Jerry28

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
dj.vadium    1

Panowie i Panie .... jest szansa na przesunięcie kolejnych funduszy na "modernizację..."

 

Dziś w agrobiznesie wypowiadał się Sawicki.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
vicia1223    10

Mowił coś o ok 100mln euro czyli 450mln zł. plus minus 3000-3500 tyś wniosków będzie mogło liczyć na wsparcie. Tylko jak je teraz podzielą ,czy tylko na brakujące woj czy tez na wszystkie i zrobią tam kolejny nabór bo coś wspominał Minister.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
dj.vadium    1

to chyba troszkę głupie..... nie zaspokojono potrzeby na kase z jednego naboru a robiony jest następny..... ot pOLSKA

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Kamis2010    1

to chyba troszkę głupie..... nie zaspokojono potrzeby na kase z jednego naboru a robiony jest następny..... ot pOLSKA

moim zdaniem znajdą się pieniądze dla wszystkich :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
vicia1223    10

ja mam 633* któreś tam miejsce w mazowieckim i Pani w powiatowym biurze powiedziała cierpliwości panie mateuszu , mój wniosek również jest w tych okolicach i na pewno dostanie dofinansowanie . Także żyję tą nadzieją , kolejny rok bedę katował 3512 x2 :)

 

Pozdrawiam .

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
pavlo1706    14

a w mazowieckim ktoś ok nr 4000-4400 podpisał już umowę?

ja 2 stycznia złożyłem pierwsze poprawki i pani w agencji powiedziała, że teraz posprawdza i będzie w razie czego dzwonić :)

jak sądzicie, po tych poprawkach, jak wszystko było by dobrze to do wiosny umowa mogła by być podpisana?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nikita_Bennet    100
to chyba troszkę głupie..... nie zaspokojono potrzeby na kase z jednego naboru a robiony jest następny..... ot pOLSKA
w warmińsko-mazurskim był nabór tylko dla mleczarzy, niby zrównoważony rozwój niby wszystkim równo a wyszło jak wyszło ale to co zrobić, 'ot POLSKA' ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
marcin333    0

a w mazowieckim ktoś ok nr 4000-4400 podpisał już umowę?

ja 2 stycznia złożyłem pierwsze poprawki i pani w agencji powiedziała, że teraz posprawdza i będzie w razie czego dzwonić :)

jak sądzicie, po tych poprawkach, jak wszystko było by dobrze to do wiosny umowa mogła by być podpisana?

no niewiem bo ja ostatnie poprawki miałem we wrześniu i od tej pory wniosek jest w kolejce do podpisania umowy swiętokrzyskie nr12xx

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Marl    15

to chyba troszkę głupie..... nie zaspokojono potrzeby na kase z jednego naboru a robiony jest następny..... ot pOLSKA

 

Myśle, że dopiero gdy zaspokoją obecne braki. To będzie tzw " dogrywka, resztówka" jak w prow 2004-2006.

 

od 2:50 minuty Sawicki o tym mówi:

 

agrobiznes 11.01.2012

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×