Skocz do zawartości

Polecane posty

Wybrane dla Ciebie

jasku24125    0

Witam, aby złożyć wniosek mogę pieć pole w dzierżawie? (dla woj.Slaskiego musiał bym mieć w dzierżawie ok 8h)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

pawelol111    711

A jak jest ze sprawą gruntów rolnych, mam na siebie 0,5ha przeliczeniowego czyli 1,5ha fizycznego nabytego w drodze darowizny przed 18 rokiem życia, teraz mam 23 lata jednak mam ciągłość nauki.

Zamierzająca po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej lub osoba, która, rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznaniu pomocy lub osoba, która była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha , nabytej w drodze spadku, ale w ciągu 12 miesięcy od jej nabycia zbyła tę nieruchomość

 

Czyli można się ubiegać o MR czy nie?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

fryciol    7

nie, musisz mieć na dyplomie wpis

 

chodzi Ci, że nie spełniam warunków wykształcenia i powinienem mieć wpisaną specjalność?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wiadomość z agroFakt.pl


TOME11    84

A jak jest ze sprawą gruntów rolnych, mam na siebie 0,5ha przeliczeniowego czyli 1,5ha fizycznego nabytego w drodze darowizny przed 18 rokiem życia, teraz mam 23 lata jednak mam ciągłość nauki.

Zamierzająca po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej lub osoba, która, rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznaniu pomocy lub osoba, która była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha , nabytej w drodze spadku, ale w ciągu 12 miesięcy od jej nabycia zbyła tę nieruchomość

 

Czyli można się ubiegać o MR czy nie?

jasne, że nie

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach


melon10641    161
Napisano (edytowany)

Działalnością rolniczą w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, natomiast gospodarstwem rolnym - każde gospodarstwo służące prowadzeniu działalności rolniczej, podlegające z tego tytułu opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431, z późniejszymi zmianami).

Przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się (zgodnie z art. 38 ustawy), że:

 • właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli dzierżawa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, prowadzi działalność na tych gruntach,
 • płatnik podatku rolnego lub podatku od dochodu z działów specjalnych prowadzi działalność rolniczą w rozmiarze wynikającym z zakresu opodatkowania,
 • jeżeli własność lub dzierżawa gruntów przysługuje kilku osobom lub jeżeli obowiązek podatkowy spoczywa na kilku osobach, każda z nich uczestniczy w prowadzeniu działalności rolniczej,
 • osoba bliska rolnikowi, spełniająca warunki ustawy, stale pracuje w gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy, jeżeli okoliczność ta została stwierdzona zgodnym oświadczeniem rolnika i tej osoby.

Podjęcie rozstrzygnięcia o ustaniu ubezpieczenia musi więc poprzedzać obalenie powyższych domniemań, przez osobę zainteresowaną, poprzez przedstawienie faktów i potwierdzających je dowodów, niezbicie stwierdzających istnienie zdarzenia lub zdarzeń uzasadniających dokonanie wyłączenia z ubezpieczenia.

 

Ustawa o podatku rolnym

 

Art. 2. Pojęcie gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej

 

 

1. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w
art. 1
przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym
, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

2. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

 

 

 

Posiadanie gruntów nie jest jednoznaczne z tym iż prowadzi się działalność rolniczą wiec nie jest to jasne!
Edytowano przez melon10641

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

pawelol111    711
Napisano (edytowany)

Za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej uznaje się:

 • dzień wejścia po raz pierwszy w posiadanie nieruchomości o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha; w przypadku osób, które nabyły gospodarstwo rolne w drodze spadku i nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia wydzierżawiły to gospodarstwo, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej uznaje się dzień rozwiązania albo wygaśnięcia umowy dzierżawy, pod warunkiem, że umowa dzierżawy została zawarta w formie aktu notarialnego albo ma datę pewną;
   
 • w przypadku osób, które nabyły gospodarstwo przed ukończeniem 18 roku życia - dzień ukończenia 18 roku życia;
   
 • w przypadku osób, które nabyły gospodarstwo przed ukończeniem 18 roku życia i kontynuowały naukę, dzień zakończenia lub zaprzestania nauki, jednakże najpóźniej dzień ukończenia 26 roku życia, pod warunkiem, że wnioskodawca nie miał przerw w nauce, a w przypadku kontynuowania nauki na uczelni - podjęcie nauki nastąpiło w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego;
   
 • w przypadku osób, które nabyły gospodarstwo po ukończeniu 18 roku życia, a przed zakończeniem nauki, dzień zakończenia lub zaprzestania nauki, jednakże najpóźniej dzień ukończenia 26 roku życia, pod warunkiem, że wnioskodawca nie miał przerw w nauce, a w przypadku kontynuowania nauki na uczelni - podjęcie nauki nastąpiło w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego;
   
 • w przypadku osób, które nabyły gospodarstwo przed rozpoczęciem służby wojskowej lub w trakcie jej odbywania - dzień zakończenia tej służby, pod warunkiem, że rozpoczęcie służby nastąpiło nie później niż 12 miesięcy od dnia nabycia gospodarstwa lub ukończenia 18 roku życia albo od dnia zaprzestania lub zakończenia nauki;
   
 • w przypadku osób, które nabyły gospodarstwo rolne w drodze spadku i wydzierżawiły je nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia jego nabycia - dzień rozwiązania albo wygaśnięcia umowy dzierżawy, pod warunkiem, że umowa dzierżawy została zawarta w formie aktu notarialnego albo ma datę pewną,
   
  Sam sobie odpowiedziałem...
  Adrian dzięki za info :)

Edytowano przez pawelol111

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

MichalNowak    0

Witam, w swoim biznesplanie planuję uprawy polowe (zboża i ziemniaki) oraz ogrodnictwo (sad).

 

Mam pytanie dotyczące wniosku, a mianowicie chodzi o zobowiązania wnioskodawcy. Które z tych punktów powinienem zaznaczyć:

 

9a) spełnienia w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej wymaganych

przepisami prawa standardów w zakresie higieny

9b) spełnienia w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia działalności rolniczej wymaganych przepisami prawa

standardów w zakresie ochrony środowiska

 

Drugie pytanie dotyczące w biznesplanu:

Jeżeli w tabeli 5.2 Planowane inwestycje mam wpisane zakup drzewek sadowniczych i gruntów ornych, to nie są to inwestycje dostosowujące do standardów i nie muszę podawać daty w tabelce poniżej?

 

I jeszcze jedno pytanie dotyczące biznesplanu tabeli 2.2 gdzie wpisuję planowane uprawy. Rokiem bazowym jest rok 2014, a rokiem docelowym na którym powinienem zakończyć wypełnianie tabeli jest rok 2020? Czy rok 2021 też muszę wypełnić?

 

Pomoże ktoś?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

melon10641    161
Napisano (edytowany)

polecam się na przyszłość :D

 

co do postu wyżej też się zastanawiam który rok. Może do agencji zadzwonię i tam zapytam jutro. Czytałem PDFa ze strony agencji (instrukcja wypełniania biznesplanu) i tam na stronie 3-ciej jest tabelka. Jeśli planujesz otrzymać premię w 2014 roku to ostatni to 2019, natomiast jeśli w 2015 to końcowy rok 2020

Może mi ktoś powiedzieć co oznacza sformułowanie lit. b ? chyba podpunkt b ?

 

I ja ponawiam swoje pytanie. Czy biznesplan ktoś sprawdza w agencji przed wydaniem decyzji? Czy błędy w biznesplanie mogą przekreślić możliwość dostania premii?

Edytowano przez danielhaker

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach


stec007    0

Panowie możecie podpowiedzieć czy z 7 punktami jest sens składać wniosek ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

krzychu94    1

A jeżeli w biznesplanie jako sposób uzupełnienia wykształcenia wpisze się uzupełnienie stażu, to czy można to potem zmienić (napisać jakieś podanie) i ukończyć szkołę?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

fryciol    7

nie można uzupełnić stażu. możesz tylko uzupełnić wykształcenie. jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi ale na pewno się nie mylę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

pawelol111    711

widze koledzy ze czesc z was prubuje samemu wypelnic biznesplan

 

 

Same magistry inżyniery :D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

dawid3p    359
Napisano (edytowany)

500 zł na biznes plan warto dać niema co się z tym samemu szarpać, i co chwila poprawki etc, ponoć jakby coś się nie zgadzało jak cofną wniosek, to jest tylko 7 dni na poprawkę bo jest krótki nabór :)

Edytowano przez dawid3p

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tomek_21    0

wnioski sa troche bez sesu ułozone, skad kto ma wiedziec czy łake czy pole kupi i wez tu pisz czego ile bedzie na te lata do przodu

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

soltys48    344

ile w waszych stronach biorą firmy za kompleksową obsługę wniosku???

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach


tomasz27    0

taka jest niestety Polska... wniosków będzie coraz więcej aby urzędnicy mogli udawać, że coś robią

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

pawelol111    711

ile w waszych stronach biorą firmy za kompleksową obsługę wniosku???

 

A co znaczy ta kompleksowa obsługa wniosku?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Mlooody    0
Napisano (edytowany)

to znaczy napisze, zawiezie, dogada, zrobi poprawki, dopilnuje terminów

 

Proszę o wypowiedź osoby które składały wniosek o młodego rolnika w poprzednich latach - czy ARiMR publikuje jakieś dane na temat ilości wniosków które wpłynęły np do połowy terminu składania? W agrobiznesie kilka razy podawane były statystyki odnośnie ilości wniosków o dopłaty bezpośrednie jaka wpłynęła do ARiMR w danym czasie, a ja bardzo lubie statystyki :D

nie pisz posta pod postem

 

Drogi adminie, zrobiłem to specjalnie, dostałem już za to ostrzeżenie wcześniej, chciałem tylko sprawdzić czy czuwasz, bo z tego tematu zrobił się straszny burdel, ktoś mógłby nad tym zapanować ;)

Edytowano przez Mlooody

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

marasp    7
Napisano (edytowany)

jeśli złożę wniosek i nie dostanę premii, a tym samym nie przejmę gospodarstwa to rozumiem że będę mógł się starać ponownie w następnym naborze?

 

"Jeżeli średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest mniejsza od średniej krajowej, możliwe jest przyznanie pomocy zarówno, gdy w dniu złożenia wniosku gospodarstwo spełnia kryterium średniej wojewódzkiej lub w ciągu 180 dni od dnia otrzymania decyzji spełni to kryterium. Należy jednak pamiętać, iż rolnik zobowiąże się do zwiększenia powierzchni użytków rolnych, do co najmniej średniej krajowej w przeciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy"

 

w momencie składania wniosku będzie mi brakować jakiś 1 ha do średniej wojewódzkiej, ale rozumiem że po otrzymaniu decyzji będę miał pół na uzupelnienie pow. do średniej woj. i 3 lata na uzupełnienie do średniej krajowej?

Edytowano przez marasp

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach


timasz    52

A ile punktow mozna uzyskac za staz pracy na gospodarstwie jesli nie ma sie wykaształcenie?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez wojtek161
   mam pytanie czy trzeba podać cały sprzęt który się posiada czy też te maszyny co się chce kupić za młodego rolnika (56250zł) a za reszte chce kupić c360 i niewiem czy ją wpisać na wniosku że planuje kupić (napewno ją kupię) bo z własnych pieniędzy to ciężko chyba ze wziąśc kredyt i potem tymi pięniędzmi go spłacić co wybrac pomocy?
  • Przez Koksu101
   Witam.Nie długo przejmę gospo po moim ojcu będe starał się o dopłaty na młodego rolnika mieszkam w woj Lubelskim
   i mam kilka pytani.

   1 co muszę spełniać aby dostać dopłaty na MR
   2 czy jest określona ilości ha
   3 ile pieniędzy dostanie
   4 i czy mogę wydać to na co chcę czy muszę wydać na gospo
   5 gdy kupie maszynę typu ciągnik pług czy muszę mieć na to fakturę
  • Przez largo8999
   Witam,
    
   Panowie proszę o wyrozumiałość, to mój pierwszy kontakt z tym forum.
    
   Chciałbym prosić o rade, nie wiem czy to dobre miejsce, ewentualnie zostanę skorygowany.
    
   Chodzi nam po głowie uruchomienie gospodarstwa ekologicznego. Mamy zamiar uprawiać głównie zioła, przy czym nie chodzi o specjalizację w konkretnym gatunku, ale o uprawę różnych. 
   Chcemy zakupić gospodarstwo rolne o pow między 5 a 10 ha.
    
   Zastanawiam się jakie jest Wasze zdanie w tym temacie oraz czy są jakieś przesłanki lub przecieki ws nowych dotacji dla młodych rolników na 2015 rok, oraz czy ktoś z Was przeprowadzał transakcję zakupu całego gospodarstwa.
    
   Z góry dziękuję za pomoc
    
   Pozdrawiam
  • Przez Mosull
   Witam wszystkich.
    
   Szukam osób, z którymi mógłbym przeprowadzić ankiety na temat innowacji w rolnictwie.
   Ankieta jest w miarę krótka i wypełnienie jej nie powinno zająć więcej niż 30 min.
   Badania są prowadzone wspólnie z UR w Krakowie. Oczywiście są one anonimowe.
    
   Jednak są obostrzenia dotyczące grupy docelowej.
   Ankietowani muszą to być osoby korzystające z działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom"  w okresie 2007-2014. Czyli każdy kto otrzymał premię lub ma ją otrzymać będzie odpowiednim ankietowanym (osoby z naborów od 2008 do 2014). Dodatkowo muszą to być osoby z Małopolski.
    
    
   Jeśli by ktoś miał ochotę z Was pomóż mi byłbym ogromnie wdzięczny. Zainteresowane osoby mogą pisać w tym temacie lub do mnie na priv, a ja już wszystko wyjaśnie dokładnie
  • Przez Bercik92
   witam urząd pracy pomaga założyć własną działalnosc gospodarcza i daje tam kilkanascie tys zł czy znacie albo macie jakies pomysły aby mozna było by założyc działalnosc gospodarcza związaną z rolnictwem z dofinansowaniem?
×