Skocz do zawartości

Polecane posty

freetaxi    169
Napisano (edytowany)

Przemo2014 masz prowadzić gospodarstwo rolne 5 lat do wpływu na konto premii. Nie radzę Ci podpisywać jakichkolwiek umów dzierżaw, etc bo z tego co napisałeś to masz jeszcze zobowiązanie z MR. Na forum jest przynajmniej jeden użytkownik (mam z nim stały kontakt), który ma problem teraz z tymi "wiatrakami" i nie jest do końca pewne czy dostanie premię. Radziłbym się wstrzymać. 

Edytowano przez freetaxi

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
przemo2014    1

Na stronie www.krir.pl nalazłem cos takiego odnośnie dotacji "Młodego rolnika" a dzierżawy ziemi pod elektrownie wiatrowa:

 

W przypadku działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW na lata 2007-2013, Beneficjent może wydzierżawić użytki rolne na cele niezwiązane z działalnością rolniczą w tym pod budowę elektrowni wiatrowej, pod warunkiem dotrzymania kryteriów przyznania pomocy tj. zachowania wymogu minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie po odjęciu powierzchni wydzierżawionej oraz zachowania wymaganej wielkości ekonomicznej gospodarstwa wyrażonej w ESU, jak również po uzyskaniu zgody Agencji na zmianę biznesplanu w przypadku, gdy w wyniku dzierżawy nastąpi zmiana struktury produkcji rolnej w gospodarstwie o więcej niż 30%.Dzierżawie (przed upływem 5 lat od dnia wypłaty premii) nie mogą podlegać grunty rolne zakupione z premii dla młodych rolników i których zakup zgłoszono jako wydatkowanie 70% premii (35 tys. zł) na inwestycje określone w biznesplanie, ponieważ grunty te przez 5 lat muszą być użytkowane rolniczo.

 

Wymagania, które dotyczą beneficjenta działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" PROW 2007-2013 zostały określone w § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 200 poz. 1443 z późn. zm.).

  1. Przepis § 18 ust.l pkt 1) zobowiązuje Beneficjenta do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa, na które przyznano pomoc, do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy. Wymóg ten zostaje zachowany, jeżeli był on spełniony przed wydzierżawieniem gruntu pod budowę farmy wiatrowej.
  2. Przepis § 18 ust.l pkt 2) zobowiązuje beneficjenta do zachowania przez 5 lat od dnia wypłaty pomocy minimalnej powierzchni gospodarstwa wyrażonej w użytkach rolnych, która nie może być mniejsza od średniej powierzchni gruntów rolnych przypadających na gospodarstwo rolne w województwie lub w kraju oraz zobowiązuje do tego, by budynki i budowle znajdujące się w gospodarstwie, wykorzystywane do produkcji rolnej oraz użytki rolne wykorzystywane w gospodarstwie do prowadzenia działalności rolniczej, nie stanowiły przedmiotu współwłasności lub współposiadania z wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej.
  3. Przepis § 18 ust.l pkt 3) stanowi, aby Beneficjent do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy realizował założenia biznesplanu, w szczególności, aby prowadził gospodarstwo zgodnie z określoną strukturą produkcji oraz aby osiągał nadwyżkę bezpośrednia z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie, równą co najmniej 4 ES U (Europejska Jednostka Wielkości Ekonomicznej) i nie mniejszą niż wartość nadwyżki bezpośredniej, jaką uzyskiwano w gospodarstwie w roku bazowym.
  4. Przepis § 18 ust. 2 pkt 2) określa, aby grunty rolne zakupione z premii dla młodych rolników przez 5 lat od wypłaty pomocy były wykorzystywane do działalności rolniczej w gospodarstwie.
  5. Ponadto przepis § 21 określa m.in., że w przypadku zmiany struktury produkcji tj. zmniejszenia lub zwiększenia skali produkcji jednego gatunku roślin mierzonej powierzchnią uprawy, lub gatunku zwierząt, mierzonej liczbą zwierząt o więcej niż 30 %, beneficjent może wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego Agencji z wnioskiem o zmianę założeń biznesplanu.

Jak wynika z wyżej przedstawionych wymagań, Beneficjent premii dla młodego rolnika musi bezwzględnie zachować wymagania związane z minimalną powierzchnią i wielkością ekonomiczną gospodarstwa do upływu 5 lat od dnia wypłaty premii, może natomiast przed upływem 5 lat wystąpić o zgodę Agencji na zmianę założeń biznesplanu m.in. w przypadku, gdy zmiana w skali produkcji jednego gatunku roślin mierzonej powierzchnią uprawy, lub gatunku zwierząt, mierzonej liczbą zwierząt (zmiana w strukturze zasiewów i/lub w obsadzie zwierząt) przekroczy 30 %.

 

Ocena dotrzymania powyższych warunków związanych z uzyskaniem pomocy na „Ułatwianie startu młodym rolnikom" pozostaje w gestii Beneficjenta. ARiMR nie będzie udzielała formalnej zgody na taką dzierżawę. Natomiast Beneficjent działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW 2007 - 2013 o fakcie wydzierżawienia gruntu pod przyszłą budowę elektrowni wiatrowej powinien pisemnie poinformować właściwy oddział regionalny ARiMR.

źródło:http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/718-arimr-w-sprawie-umow-dzierawnych-pod-elektrownie-wiatrowe-w-wietle-zobowiza-wieloletnich

 

Ale nie wiem jak to się ma do zwrotu dopłat ONW i bezposrednich, prosze o kontretną pomoc, dodam tylko że roczna dzierżawa po odliczeniu podatku wyszła by prawie 40 tys takze to moim zdaniem opłacalne,ogolnie trudny temat

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wiadomość z agroFakt.pl

arekc763    0

Jest taka możliwość żeby załapać się na młodego rolnika i na modernizacje gospodarstw rolnych?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
przemo2014    1

Przemo2014 masz prowadzić gospodarstwo rolne 5 lat do wpływu na konto premii. Nie radzę Ci podpisywać jakichkolwiek umów dzierżaw, etc bo z tego co napisałeś to masz jeszcze zobowiązanie z MR. Na forum jest przynajmniej jeden użytkownik (mam z nim stały kontakt), który ma problem teraz z tymi "wiatrakami" i nie jest do końca pewne czy dostanie premię. Radziłbym się wstrzymać. 

 

 

Na stronie www.krir.pl nalazłem cos takiego odnośnie dotacji "Młodego rolnika" a dzierżawy ziemi pod elektrownie wiatrowa:

 

 

W przypadku działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW na lata 2007-2013, Beneficjent może wydzierżawić użytki rolne na cele niezwiązane z działalnością rolniczą w tym pod budowę elektrowni wiatrowej, pod warunkiem dotrzymania kryteriów przyznania pomocy tj. zachowania wymogu minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie po odjęciu powierzchni wydzierżawionej oraz zachowania wymaganej wielkości ekonomicznej gospodarstwa wyrażonej w ESU, jak również po uzyskaniu zgody Agencji na zmianę biznesplanu w przypadku, gdy w wyniku dzierżawy nastąpi zmiana struktury produkcji rolnej w gospodarstwie o więcej niż 30%.Dzierżawie (przed upływem 5 lat od dnia wypłaty premii) nie mogą podlegać grunty rolne zakupione z premii dla młodych rolników i których zakup zgłoszono jako wydatkowanie 70% premii (35 tys. zł) na inwestycje określone w biznesplanie, ponieważ grunty te przez 5 lat muszą być użytkowane rolniczo.

 

Wymagania, które dotyczą beneficjenta działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" PROW 2007-2013 zostały określone w § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 200 poz. 1443 z późn. zm.).

  1. Przepis § 18 ust.l pkt 1) zobowiązuje Beneficjenta do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa, na które przyznano pomoc, do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy. Wymóg ten zostaje zachowany, jeżeli był on spełniony przed wydzierżawieniem gruntu pod budowę farmy wiatrowej.
  2. Przepis § 18 ust.l pkt 2) zobowiązuje beneficjenta do zachowania przez 5 lat od dnia wypłaty pomocy minimalnej powierzchni gospodarstwa wyrażonej w użytkach rolnych, która nie może być mniejsza od średniej powierzchni gruntów rolnych przypadających na gospodarstwo rolne w województwie lub w kraju oraz zobowiązuje do tego, by budynki i budowle znajdujące się w gospodarstwie, wykorzystywane do produkcji rolnej oraz użytki rolne wykorzystywane w gospodarstwie do prowadzenia działalności rolniczej, nie stanowiły przedmiotu współwłasności lub współposiadania z wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej.
  3. Przepis § 18 ust.l pkt 3) stanowi, aby Beneficjent do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy realizował założenia biznesplanu, w szczególności, aby prowadził gospodarstwo zgodnie z określoną strukturą produkcji oraz aby osiągał nadwyżkę bezpośrednia z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie, równą co najmniej 4 ES U (Europejska Jednostka Wielkości Ekonomicznej) i nie mniejszą niż wartość nadwyżki bezpośredniej, jaką uzyskiwano w gospodarstwie w roku bazowym.
  4. Przepis § 18 ust. 2 pkt 2) określa, aby grunty rolne zakupione z premii dla młodych rolników przez 5 lat od wypłaty pomocy były wykorzystywane do działalności rolniczej w gospodarstwie.
  5. Ponadto przepis § 21 określa m.in., że w przypadku zmiany struktury produkcji tj. zmniejszenia lub zwiększenia skali produkcji jednego gatunku roślin mierzonej powierzchnią uprawy, lub gatunku zwierząt, mierzonej liczbą zwierząt o więcej niż 30 %, beneficjent może wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego Agencji z wnioskiem o zmianę założeń biznesplanu.

Jak wynika z wyżej przedstawionych wymagań, Beneficjent premii dla młodego rolnika musi bezwzględnie zachować wymagania związane z minimalną powierzchnią i wielkością ekonomiczną gospodarstwa do upływu 5 lat od dnia wypłaty premii, może natomiast przed upływem 5 lat wystąpić o zgodę Agencji na zmianę założeń biznesplanu m.in. w przypadku, gdy zmiana w skali produkcji jednego gatunku roślin mierzonej powierzchnią uprawy, lub gatunku zwierząt, mierzonej liczbą zwierząt (zmiana w strukturze zasiewów i/lub w obsadzie zwierząt) przekroczy 30 %.

 

Ocena dotrzymania powyższych warunków związanych z uzyskaniem pomocy na „Ułatwianie startu młodym rolnikom" pozostaje w gestii Beneficjenta. ARiMR nie będzie udzielała formalnej zgody na taką dzierżawę. Natomiast Beneficjent działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW 2007 - 2013 o fakcie wydzierżawienia gruntu pod przyszłą budowę elektrowni wiatrowej powinien pisemnie poinformować właściwy oddział regionalny ARiMR.

 

źródło:http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/718-arimr-w-sprawie-umow-dzierawnych-pod-elektrownie-wiatrowe-w-wietle-zobowiza-wieloletnich

 

Ale nie wiem jak to się ma do zwrotu dopłat ONW i bezposrednich, prosze o kontretną pomoc, dodam tylko że roczna dzierżawa po odliczeniu podatku wyszła by prawie 40 tys takze to moim zdaniem opłacalne,ogolnie trudny temat

co o tym sądzisz freetaxi?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
freetaxi    169
Napisano (edytowany)

Kolego nie wnikam w opinie izb rolniczych bo w razie czego to one za Ciebie premii nie zwrócą. Realnie podchodzę do sprawy. Ja proponuję unikać takich spornych sytuacji. Z innych użytkownikiem z forum sytuacja jest taka, że w tej chwili czeka na opinię "Warszawy" w kwestii otrzymania premii z naboru 2014. Szczegółów nie chcę zdradzać bo nie jestem do tego upoważniony. Skontaktuję się z nim zaraz i jeśli będzie chciał to się wypowie. Tobie proponuję o pisemne zapytanie w tej kwestii do Ministerstwa.

Edytowano przez freetaxi

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
pablo21    26
Napisano (edytowany)

Jest taka możliwość żeby załapać się na młodego rolnika i na modernizacje gospodarstw rolnych?

Będą przepisy krajowe i terminy naborów znane to dowiemy się czy to będzie wykonalne czy nie narazie można tylko gdybac

Edytowano przez pablo21

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
freetaxi    169

W starym rozdaniu była taka możliwość więc w nowej perspektywie też będzie. Trochę dziwna byłaby sytuacja kiedy osobie przejmującej gospodarstwo zablokować dostęp do rozwoju w postaci środków MGR.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
przemo2014    1

Kolego nie wnikam w opinie izb rolniczych bo w razie czego to one za Ciebie premii nie zwrócą. Realnie podchodzę do sprawy. Ja proponuję unikać takich spornych sytuacji. Z innych użytkownikiem z forum sytuacja jest taka, że w tej chwili czeka na opinię "Warszawy" w kwestii otrzymania premii z naboru 2014. Szczegółów nie chcę zdradzać bo nie jestem do tego upoważniony. Skontaktuję się z nim zaraz i jeśli będzie chciał to się wypowie. Tobie proponuję o pisemne zapytanie w tej kwestii do Ministerstwa.

 

ok,byłbym wdzieczny gdyby ten uzytkownik sie co do tego tematu wypowiedział,gdyz dawałoby mi to jakies ukierunkowanie co do tej sprawy

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
przemo2014    1

freetaxi:

Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie Młodego Rolnika, otóż:
dziaki do biznespanu MR pobierane są z ewidencji rejestru gruntów w geodezji, jedna działka 0,27 ha wg tej ewidencji jest podzielona na 0,15 ha TUZ i 0,12 ha gruntów ornych.
I tak jest w biznesplanie MR. W rzeczywistosci tą dzialkę wczesniejszy własciciel(dziadek) całą uprawiał od lat jako Grunty Orne.Równiez od wielu lat w taki sposób brał za nią dopłaty bezposrednie. Tak teraz jako własciceil Ja tak robie i tak jest wpisane co roku w wniosku o dopłaty bezpośrednie. Moje pytanie to:
- podczas kontroli MR jak na to patrzy Agencja bo wg biznesplanu powinna byc na tej działce czesc TUZ-u a nie jest.. niestety doiero teraz to zauwazylem,czy da sie cos zrobic? i co najlepiej zrobic w tej sytuacji..

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Przemek_A    4

W planie rozwoju gospodarstwa jest podany obwód ewidencyjn nr działki, jej powierzchnia, powierzchnia użytków rolnych (BEZ PODZIAŁU NA TUZ I GO)  więc na papierze agencja nie wie co tam jest w ewidencji a jak nie wie to nie ma się czego przyczepić.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
wladek313    31

witam a wiec tak Przemo2014 co do onw i pozostałych dopłat nie mam pojęcia czy będziesz coś miał zwracać,

co do opinii dla izb rolniczych to nie wiem czemu ale agencja ma to w nosie choć sama tą opinie wydalała na wniosek izb (czytałem te pismo i dlatego tez długo żyłem nadzieją ze dotacje dostane) Na dzień dzisiejszy stanowisko agencji jest takie ze "młody rolnik" ma być jedynym właścicielem gruntu oprócz współwłasności małżeńskiej. Tymczasem np ja mam 12 ha pod ewentualna budowę elektrowni wiatrowych i nie przetłumaczysz ze wiatrak będzie stał tylko na małym kawałku (na razie nie wiadomo gdzie) dla agencji w oczy kole ze jest ta umowa dzierżawy i ktoś ma prawo do tych gruntów,

moja rada taka żebyś nie wchodził w umowę z wiatrakami, na razie to i tak będą wstępnie badali wiatry itp... u mnie to już ciągnie się od lat 8 a i tak nie wiadomo czy będą wiatraki, może za rok, ale coś wyszło na jesieni ze jakieś zgrupowanie nietoperzy jest... gdzieś... nie wiem

minie te 5 (od MR) lat podpisz umowę na wiatraki i tyle- spróbuj tak

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
freetaxi    169

Liczy się stan faktyczny Przemo2014. Jeśli TUZ jest to musi być uwzględniony. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
pala92    2
Napisano (edytowany)

Witam.  Mam taki problem. Złożyłem na zakup ziemi a nie wypłacili mi jeszcze premii. Ziemię mam już nagraną a niedługo będę miał notariusza. Czy można kupić ziemie za środki własne a później sobie je odliczyć. proszę o jakąś podpowiedz jak to wykombinować żeby było dobrze :)

Edytowano przez pala92

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
freetaxi    169

Można. Agencja nie wnika za które pieniądze zrobisz inwestycję. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
przemo2014    1

Liczy się stan faktyczny Przemo2014. Jeśli TUZ jest to musi być uwzględniony. 

 

Nie ma TUZ-u od  lat w rzeczywistosci, jedynie w papierach w geodezji a co za tym idzie w biznesplanie MR , natomiast w dopłatach bezposrednich jest całosc jako grunt orny,takze nie wiem co z tym faktem zrobic

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
freetaxi    169
Napisano (edytowany)

To zakładam, że ktoś Ci niepoprawnie wypełnił tabelę 2.1 i być może 2.2. Zrób sobie zmianę i po problemie. 

Edytowano przez freetaxi

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
przemo2014    1

 

witam a wiec tak Przemo2014 co do onw i pozostałych dopłat nie mam pojęcia czy będziesz coś miał zwracać,

co do opinii dla izb rolniczych to nie wiem czemu ale agencja ma to w nosie choć sama tą opinie wydalała na wniosek izb (czytałem te pismo i dlatego tez długo żyłem nadzieją ze dotacje dostane) Na dzień dzisiejszy stanowisko agencji jest takie ze "młody rolnik" ma być jedynym właścicielem gruntu oprócz współwłasności małżeńskiej. Tymczasem np ja mam 12 ha pod ewentualna budowę elektrowni wiatrowych i nie przetłumaczysz ze wiatrak będzie stał tylko na małym kawałku (na razie nie wiadomo gdzie) dla agencji w oczy kole ze jest ta umowa dzierżawy i ktoś ma prawo do tych gruntów,

moja rada taka żebyś nie wchodził w umowę z wiatrakami, na razie to i tak będą wstępnie badali wiatry itp... u mnie to już ciągnie się od lat 8 a i tak nie wiadomo czy będą wiatraki, może za rok, ale coś wyszło na jesieni ze jakieś zgrupowanie nietoperzy jest... gdzieś... nie wiem

minie te 5 (od MR) lat podpisz umowę na wiatraki i tyle- spróbuj tak

 

 

 

To była by umowa wstępna,nie u notariusza, bez tej umowy zapewne nie bedą niczego badac znając zycie,a inwestor chciaby zaczac juz jakiekolwiek badania na gruncie

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowany)

witam czy ja jako młody rolnik  mogę wytopić na wiosnę o zwrot do materiału siewnego zakupionego na fakturę do Agencji Rynku Rolnego i otrzymać zwrot z funduszu de minimis i czy nie będzie to kolidować z otrzymaną premią chce uzyskać odpowiedź żeby później nie było problemów żebym nie musiał oddawać premii ?

niech się freetaxi też wypowie co o tym sądzi ?

Edytowano przez rolnik1992-1992

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
przemo2014    1

Jasne że możesz , Ja jestem MR od 2011 roku i co roku występuje o zwrot do zużytego materiału kwalifikującego zbóż,moim zdaniem to nie koliduje z MR bo z jakiej racji. Ale niech sie wypowiedza tez inni uzytkownicy na forum co do tego tematu

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

ok dziękuje za odpowiedź chciałem się upewnić bo to nigdy nie wiadomo a w tej Polsce to wszystko jest możliwe jak z tym komornikiem co traktor zabrał xD

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
wladek313    31

u mnie tez byla wstepna umowa tyle tylko ze z notariuszem i wpisem do ksiag a te badania na gruncie to mam od 8 lat tyle tylko ze nikt nogi nawet nie postawil na polu

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
przemo2014    1

Freetaxi:

 

Mam pogmatwane trochę w biznesplanie z powodu kierownika ODR ktory sie nie przyłożył do pracy .Takze mam jeszcze kilka pytan jesli nie masz nic przeciwko, bedę wdzieczny za odpowiedzi:

1.   w biznesplanie w tabeli 6 mam rok bazowy 2010 a premie otrzymałem w 2011,natomiast rokiem docelowym jest wpisany 2017, moim zdaniem rok docelowy powienien byc         2016,dobrze mysle czy Ja sie myle?
2.   nie mam krów a od 2 lat zacząłem chów bydła i zrobiłem zmiany w BP i w tabeli 3.1 wpisałem je w cykl otwarty,moje pytanie to byczki w wieku 1-2 lat zalicza sie do ESU,a jak się to ma z cielętami ponizej 1 roku do dalszej hodowli? Bo w agencji nie chcieli mi od nich ESU uwzględnic gdyz ESU liczy sie tylko od sprzedanych sztuk niby
3.   czy łąkę trwałą  i kukurydzę na zielonkę wlicza się do ESU?
4.   w roku bazowym wyszło Mi ponad 17 ESU, w docelowym prawie 22 ,co jesli nie spełnie tego wymogu ESU? Zwrot całości premii czy sankcje?
5.   w ostatnim roku rozliczania młodego rolnika( dla mnie to lipiec 2016 r.) na jaki dzien bierzemy stan inwentarza by wpisac do ESU?
Będę wdzieczny za odpowiedzi

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×