New Holland
Ostatnie siewy zboża w tym roku .Na tej działce sieję pszenżyto rotondo .