Skocz do zawartości
News

Autorzy tego bloga

Pola Klasy S 2012 – pokazy polowe rozpoczęte

logo_syngenta.jpg


W sezonie 2012 Syngenta zaplanowała siedem lokalizacji pokazów polowych. Pierwsze imprezy
rozpoczeły się już w maju – w Udaninie (29 maja) oraz w Jankowicach (31 maja). Kolejne odbędą się
w czerwcu w Ulchówku, Łęczynie, Rogóźnie, Dąbrowie Łazy.

Wczoraj mieliśmy okazję uczestniczyć w pokazach w miejscowości Udanin, gdzie Syngenta razem z firmą Polboto przygotowała bardzo ciekawe spotkanie dla rolników. W galerii utworzyliśmy specjalny dział ze zdjęciami z pokazów Pola Klasy S 2012 http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/category/490-pola-klasy-s-2012/

Pola Klasy S są dla rolników okazją do zapoznania się ze zintegrowaną ofertą firmy Syngenta w
uprawie zbóż, rzepaku, kukurydzy, ziemniaków oraz buraków cukrowych, ze szczególnym
uwzględnieniem licznych nowości produktowych 2012.
W każdej lokalizacji klienci mają możliwość porównania szerokiej kolekcji odmian kukurydzy, rzepaku,
buraka jak również nowości na rynku polskim – jęczmienia hybrydowego. Prezentowane są również
efekty działania kompleksowych programów ochrony roślin Syngenta.

Motyw wiodący imprez polowych Syngenta – SEGURIS® 215 SC siła podwójnego wiązania
Motywem wiodącym tegorocznych spotkań polowych Syngenta jest prezentacja nowego,
przełomowego rozwiązania w ochronie fungicydowej zbóż – produktu SEGURIS® 215 SC. Preparat
ten oparty jest na innowacyjnej substancji aktywnej o nazwie izopirazam, która otwiera nową erę
fungicydów należących do grupy SDHI. SEGURIS® 215 SC to technologia podwójnego wiązania, która
zapewnia wyjątkową skuteczność zwalczania patogenów porażających górne liście i kłos oraz
wyróżnia się długotrwale utrzymującym się efektem zabezpieczenia przed nowymi infekcjami.
Produkt SEGURIS® 215 SC jest dostępny w sprzedaży już w bieżącym sezonie. Efekty jego działania
będzie można zobaczyć na tegorocznych imprezach polowych Syngenta.

Po raz pierwszy na polach EFORIA® 65 ZC – wyrok na insekty zapadł!
Dla zwiedzających przygotowane zostały również programy ochrony insektycydowej oparte na
nowym produkcie – EFORIA® 65 ZC. Eforia dzięki połączeniu dwóch substancji aktywnych zapewnia
najdłuższą ochronę zóż, szybkość w zwalczaniu szkodników oraz skuteczność w niskich i wysokich
temperaturach. EFORIA® 65 ZC to solidne zabezpieczenie zbóż i podstawa do osiągnięcia wysokich
plonów. Produkt dostępny na rynku już od 2012.

Jęczmień hybrydowy – innowacje Syngenta
Dodatkowo w kilku lokalizacjach jest możliwość zobaczenia efektów prac hodowlanych Syngenta.
Jęczmień hybrydowy Hobbit i Zoom wyróżnia się wieloma pozytywnymi cechami na tle dotychczas
uprawianych populacyjnych odmian jęczmienia ozimego. Znaczącą przewagę w plonowaniu jęczmień
hybrydowy Syngenta uzyskuje dzięki wytworzeniu mocniejszego systemu korzeniowego,
intensywniejszemu wzrostowi części wegetatywnej oraz mniejszej zależności od niekorzystynych
warunków środowiska.

Zzoom – wydajna odmiana hybrydowa
- wysoki potencjał plonotwórczy i bardzo duża stabilność plonów
- rekordowe plony w wieloletnich LSV (Niemcy)
- maksymalna pewność plonowania przy różnych warunkach atmosferycznych, różnych glebach, nieoptymalnych terminach siewu

Hobbit – odmiana hybrydowa o wysokiej jakości i jeszcze większa pewność uprawy dzięki:
- wysokim plonom
- doskonałemu wyrównaniu i masie hektolitra ziaren
- sztywnej słomie
- bardzo dobrej zdrowotności
- elastyczności terminu siewu
- nowym możliwościom konstruowania płodozmianu
- rekordowe plony na terenie całych Niemiec (LSV1 2010– 2011)
- nowa odmiana wzorcowa w Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian)

Rzepak nowe odmiany Syngenta na rynku w 2012
Na Polach Klasy S zostanie zaprezentowane również nowe portfolio odmian rzepaku na tle
programów ochrony oparte na środkach ochrony roślin Syngenta. Na szczególną uwagę zasługuje
ciesząca się coraz większą popularnością odmiana SY Kolumb.
SY Kolumb – odmiana mieszańcowa zarejestrowana w Polsce w 2010 r; odznaczająca się bardzo
wysokim plonem nasion oraz tłuszczu. W badaniach rejestrowych osiągnęła plon nasion na poziomie
120% wzorca. Odmiana idealnie dopasowana do potrzeb polskiego rynku ze względu na małe
wymagania glebowe, dzięki czemu polecana jest do uprawy na terenie całego kraju. Termin
kwitnienia średniowczesny, a dojrzewania wczesny. Szczególnymi cechami tego mieszańca jest
również dobra zimotrwałość oraz duża tolerancja na czerń krzyżowych. Dzięki swoim wyjątkowym
cechą SY Kolumb jest odmianą mieszańcową, która w 2011 r., czyli w drugim roku od wprowadzenia
na rynek, zajęła pierwsze miejsce pod względem wielkości sprzedaży w Polsce.
Podczas pokazów będzie można uzyskać również informacje na temat nowo zarejestrowanej
odmiany SY Alister.
SY Alister – odmiana mieszańcowa, hybrydyzacja systemem SAFECROSSTM Długo oczekiwana na
rynku, nowa odmiana z odpornością na kiłę kapustnych. Odporność na najszerzej występujące
szczepy kiły kapustnych, wysokie wyniki plonowania na zainfekowanych polach, także w stosunku do
innych odmian odpornych, szybki rozwój roślin jesienią.
SY Carlo – odmiana mieszańcowa, hybrydyzacja systemem SAFECROSSTM, wysoki plon nasion
w doświadczeniach rejestrowych COBORU , bardzo wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych.
Tores ‐ odmiana mieszańcowa, hybrydyzacja systemem SAFECROSSTM, wysoka tolerancja na suchą
zgniliznę kapustnych, małe wymagania glebowe – toleruje słabsze stanowiska.
NK Linus ‐ odmiana mieszańcowa, hybrydyzacja systemem SAFECROSSTM, stabilne plonowanie
w latach, mała skłonność do wylegania.
Tactic – odmiana liniowa zarejestrowana w 2011 r. Daje wysoki plon nasion oraz tłuszczu.
W badaniach rejestrowych COBORU odznaczała się najwyższą zawartością tłuszczu wśród
testowanych odmian. Termin kwitnienia oraz dojrzewania średniowczesny. Odmiana cechuje się
dobrą zimotrwałością, małymi wymaganiami glebowymi oraz dobrą tolerancją na choroby grzybowe.
Jest „liniówką” o niskim pokroju roślin, co jest kolejnym atutem, który wpływa na łatwość uprawy tej
odmiany. Odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

TOPREX® – architekt łanu
TOPREX ® to wiodący preparat zwalczający choroby grzybowe oraz regulujący pokrój roślin rzepaku.
Stosowany zarówno jesienią (w dawce 0,3 l/ha), jak i wiosną (0,5l /ha) ma bardzo korzystny wpływ na
rzepak – jego przezimowanie, a w konsekwencji plonowanie.
Zastosowany jesienią poprawia przezimowanie, obniżając stożek wzrostu i zapewniając roślinie
dłuższy i mocniejszy system korzeniowy oraz grubszą szyjkę korzeniową. Odznacza się też wysoką
skutecznością na suchą zgniliznę i czerń krzyżowych (działanie zarówno zapobiegawcze, jak i
interwencyjne).
Wiosenne stosowanie, poza zwalczaniem chorób (sucha zgnilizna, czerń krzyżowych, szara pleśń),
preparat ogranicza dominację pędu głównego, dzięki czemu lepiej rozwijają się pędy boczne, łan jest
niższy, a przez to mniej podatny na wyleganie i łatwiejszy w zbiorze. Równomierne kwitnienie i
dojrzewanie łuszczyn również przyczynia się do zmniejszenia strat podczas zbioru.
Przyrost plonu jest najwyższy przy dwukrotnym zastosowaniu – na jesień i na wiosnę. Przy dużych
stratach zimowych (przypadek ostatnich dwóch sezonów), wiosenne stosowanie wpływa korzystnie
na odbudowę plonu, właśnie poprzez stymulację rozwoju dodatkowych rozgałęzień bocznych oraz
łuszczyn.

COLZOR® Trio rzepak wolny od chwastów
Rzepaczany herbicyd przedwschodowy, bardzo skuteczny na szerokie spektrum chwastów, dzięki
zastosowaniu trzech substancji o różnym sposobie działania. Jego skuteczność jest doceniona przez
rolników, na co wskazują wyniki badań rynkowych z ostatnich dwóch lat, które pokazują rosnącą
popularność tego produktu.
W 2013 Syngenta planuje wprowadzić na rynek dwa nowe produkty – PLENUM® 50 WG –
innowacyjne rozwiązanie w zwalczaniu słodyszka oraz AMISTAR® Xtra 280 SC – połączenie
azoksystrobiny z triazolem, który wzbogaca dobrze znany AMISTAR® o działaniu interwencyjnym
przeciw najważniejszym chorobom rzepaku (zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń).

Kukurydza – nowości Syngenta 2012
Podczas pokazów polowych 2012 zaprezentujemy nasze nowości odmianowe w kukurydzy.
7 nowych odmian o szerokim zakresie wczesności, przeznaczone do produkcji kiszonki, ziarna czy
biogazu.
Wśród odmian wczesnych pokażemy ‐ odmianę SY SPLITTER FAO 230‐240, bardzo dobrze plonującą
o szerokim zastosowaniu (kiszonka, biogaz i ziarno), stabilną o ładnych i mocnych roślinach oraz
odmiany średniowczesne o FAO 240: SY SYMBOLIC oraz SY MULTITOP. Są to mieszańce pojedyncze, z
przeznaczeniem na ziarno, wyróżniające się wysokim potencjałem plonowania .
Nowościami wśród odmian średniopóźnych prezentowanych na polach pokazowych będą SY
MASCOTTE FAO 260 i SY LONGITOP FAO 270 ‐ dobrze i stabilnie plonujące odmiany na kiszonkę,
idealne do produkcji na biogaz.
Kolejną nowością prezentowana w tym roku o FAO 260 jest SY NOVATOP – bardzo wysoko plonujący
mieszaniec pojedynczy, polecany do upraw na ziarno oraz do wykorzystania w produkcji etanolu.
Ostatnią nowością wśród odmian późnych o FAO 280 jest SY ONDINA. Jest to mieszaniec pojedynczy
typu dent, przeznaczony do upraw na wysoko plonujące ziarno, charakteryzujący się bardzo dobrą
cechą „stay green”.
Ochronę przeciw chwastom gwarantują wiodące w Polsce herbicydy LUMAX® i ELUMIS®. Więcej o
herbicydzie ELUMIS® znajduje sie w załączonym artykule: „Nie było czasu na Lumax i co dalej?”.

AMISTAR® 250 SC w ziemniaku – nowa rejestracja w ochronie doglebowej i nalistnej
ziemniaka
W czasie spotkań polowych Syngenta będzie miała okazję pochwalić się nową rejestracją fungicydu
AMISTAR®, który po latach obecności w uprawie zbóż, rzepaku i warzyw może być stosowany
doglebowo w redlinie oraz nalistnie w ziemniaku. Plantatorzy ziemniaka mają szansę zastosowania
AMISTAR®, na dwa sposoby – doglebowo w czasie sadzenia oraz nalistnie.
Zastosowania DOGLEBOWE przeciw rizoktoniozie ziemniaka
AMISTAR® stosujemy doglebowo w rzędach w trakcie sadzenia w dawce 2,0 – 3,0 l/ha. Powoduje to
istotne zwiększenie plonu handlowego, ponieważ:
- zmniejsza znacząco porażenie bulw
- istotnie poprawia ich jakość – mniej sklerocji na bulwach, wyraźnie lepsza jakość
skórki (kolor i gładkość)
- powoduje lepsze wyrównanie i kształt bulw oraz wzrost plonu ogólnego rośliny.
Rizoktonioza to choroba odglebowa oraz przenoszona na sadzeniakach. Wywiera negatywny wpływ
na jakość bulw oraz ich zdolność przechowywania.
Zastosowania NALISTNE przeciw alternariozie ziemniaka
AMISTAR® stosujemy nalistnie w dawce 0,5l/ha, co 10‐14 dni, do 3 zabiegów w sezonie w zależności
od nasilenia choroby (zwykle już 2 zabiegi są wystarczające).
AMISTAR® wykazuje najwyższą skuteczność przeciw alternariozie spośrów wszystkich
zarejestrowanych produktów. Dodatkowo, wiele z produktów zarejestrowanych przeciwko zarazie
ziemniaka nie zwalcza alternariozy w ogóle lub też w niewielkim stopniu. Alternarioza ziemniaka to
powszechnie występująca choroba ziemniaka. Powoduje duże straty gospodarcze, często jednak nie
jest rozpoznawana lub też mylona z inną groźną chorobą – zarazą ziemniaka.
W celu kompleksowej ochrony ziemniaka przeciwko alternariozie ziemniaka i zarazie ziemniaka
można stosować AMISTAR®250 SC w kombinacji z preparatem REVUS® 250 SC.

Alegra – nowa odmiana buraka cukrowego na wybranych plantacjach pokazowych
W wybranych lokalizacjach rolnicy uprawiający buraki cukrowe będą mogli zapoznać się z naszą nową
odmianą ‐ Alegra. Alegra to odmiana w typie normalnym, o dość wysokim plonie korzeni przy
średniej zawartości cukru. Plon cukru wyrównany, stabilny w latach. Odmiana z podwójną tolerancją
na rizomanię i chwościka burakowego. Niewątpliwą zaletą Alegra jest jej zdrowotność – szczególnie
w przypadku porażenia chwościkiem, co potwierdziły badania COBORU.

MODDUS® – zapobieganie wyleganiu……inaczej
To hasło towarzyszące innowacyjnemu produktowi, pozwalającemu w zdecydowanie inny niż
dostępne na rynku regulatory wzrostu, zapobiegać wyleganiu roślin. Efektem działania MODDUS®
oprócz krótszego, grubszego i silniejszego źdźbła oraz lepiej rozwiniętego systemu korzeniowego jest
również zdecydowane poprawienie gospodarki wodnej rośliny. Jest preparatem sprawdzającym się
w każdej technologii uprawy zbóż.
Jego główne zalety to:
- Skuteczne zapobieganie wyleganiu roślin
- Możliwość stosowania we wszystkich gatunkach zbóż
- Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych i wody
- Podniesienie produktywności roślin poprzez zwiększenie efektywności
fotosyntezy
- Zwiększona tolerancja na stres spowodowany chwilowymi brakami wody.

OLYMPUS® – Złoty Medal w zwalczaniu septoriozy i rdzy w pszenicy
OLYMPUS® to zaawansowany technologicznie, oparty na dwóch substancjach aktywnych o
odmiennych sposobach działania, fungicyd przeznaczony do ochrony pszenicy ozimej oraz jęczmienia
ozimego przed groźnymi chorobami.
Jednym ze składników preparatu jest chlorotalonil działający zapobiegawczo, zabezpieczający górne
liście i kłos przed kolejnymi infekcjami, drugim – azoksystrobina o długotrwałym działaniu
systemicznym, utrzymująca wysoką skuteczność do końca okresu nalewania ziarna. Dodatkowo
azoksystrobina wpływa na wzrost plonowania poprzez zintensyfikowanie procesów fotosyntezy co
objawia się zwiększoną „zielonością” liści. Nowoczesna technologia Water Stik jaką zastosowano w
formulacji tego produktu zapewnia doskonałe przyleganie naniesionego preparatu do powierzchni
rośliny i zdecydowanie podnosi odporność na zmywanie. Jest to niezmiernie ważna cecha produktu,
który dzięki temu może być używany w warunkach złej pogody. W celu zapewnienia wysokiej
skuteczności działania w warunkach zabiegów interwencyjnych oraz jako element zapobiegający
tworzeniu się odporności, OLYMPUS® jest zalecany w mieszaninie zbiornikowej razem z preparatem
ARTEA®. Komponując taką mieszaninę zbiornikową aplikujemy aż cztery różne substancje aktywne,
czego efektem jest wysoce skuteczne działanie interwencyjne i zapobiegawcze.
Podsumowując OLYMPUS® i ARTEA® to:
- Pewność uzyskania wysokiego plonu bez względu na presje chorób
- Szerokie spektrum zwalczanych chorób
- Element strategii antyodpornościowej
- Pewność wysokiej skuteczności zabiegu
- Większy zysk – najwyższa jakość plonu.

Zaloguj się, aby obserwować  
agrofoto

2030 wyświetleń

Zaloguj się, aby obserwować  

×

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.