News

Autorzy tego bloga

Przełomowy okres w rolnictwie: Agritechnica przedstawia rozwiązania

blog-0802717001443435490.png

Wyzwania: ceny, ryzyko polityczne, oczekiwania społeczeństwa – wiodące na świecie targi techniki rolniczej z 2 800 wystawcami z 52 krajów – Powierzchnia wystawiennicza w pełni zarezerwowana – międzynarodowo jak nigdy dotąd – oczekiwana jest duża frekwencja

Dr Reinhard Grandke, główny dyrektor zarządzający DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft – Niemieckie Towarzystwo Rolnicze), Frankfurt nad Menem

(DLG). Wiodące na rynku światowym targi techniki rolniczej odbywające się od 10 do 14 listopada 2015r. (dni dla wybranej publiczności 8 i 9 listopada) – Agritechnica – mają zdaniem organizatora DLG doskonały wynik zgłoszeń: na terenie targów w Hanowerze 2 800 wystawców z 52 krajów zaprezentuje swoje nowości i aktualne udoskonalenia. Oznacza to, że powierzchnia wystawiennicza nie ma już wolnych miejsc. Pełną paletę ofert zaprezentują wszystkie wiodące przedsiębiorstwa z branży. Taki wynik zgłoszeń imponująco podkreśla dużą atrakcyjność i upozycjonowanie targów jako największej na arenie międzynarodowej wystawy techniki rolniczej. Targi wysyłają impulsy i sygnały na rynki maszyn rolniczych na całym świecie.
Wybitnie duży udział zagranicy
Agritechnica umiędzynarodowiła się jeszcze bardziej. 1 563 wystawców (56 %) pochodzi z zagranicy. Jest to nowy najwyższy stan. Większość przedsiębiorców zagranicznych pochodzi z Włoch (391 przedsiębiorstw), Holandii (126), Turcji (109), Francji (103), Chin (100), Austrii (70), Polski (68), Kanady (60), USA (54), Wielkiej Brytanii (46), Danii (46), Hiszpanii (43) i Finlandii (39). Ponadproporcjonalny przyrost zauważalny jest szczególnie z Turcji, Włoch i Finnlandii. DLG widzi w wysokiej liczbie zgłoszeń wyraźny odzew rosnącego globalnego ukształtowania przedsiębiorstw i gospodarki rolniczej z powiązaniami na całym świecie. Przedsiębiorstwa chcą docelowo wykorzystać Agritechnicę w celu pozyskiwania nowych rynków. „Na Agritechnice w Hanowerze spotyka się cały świat“.

Zaostrzenie spojrzenia na przyszłość
Gospodarka rolna stoi u progu dużych wyzwań. Wielu przedsiębiorców krytycznie ocenia położenie: niskie ceny producenta, wysokie ryzyko polityczne i oczekiwania społeczeństwa naciskają na panującą atmosferę. Rolnicy są spragnieni dalszych informacji. Dlatego Agritechnica przychodzi w porę. Jest światowym centrum innowacji i nowinek techniki rolniczej. Skupiając międzynarodową więdzę fachową z przemysłu, rolnictwa i nauki oraz instytucji doradczych jest jedynym w swoim rodzaju warsztatem przyszłości dla globalnej branży rolniczej. Targi Agritechnica to nie tylko platforma innowacji nowoczesnej techniki, lecz także skarbnica wiedzy, pomysłów i trendów ważniejszych kwestii dotyczących przyszłości gospodarki i techniki rolnej. Dlatego też targi Agritechnica przyciągają właśnie tych rolników, którzy chcą przetrwać i konsekwetnie ukierunkować się na przyszłość, stosując jednocześnie nowoczesną technikę. Ta zorientowana na przyszłość atmosfera jest cechą charakterystyczną targów. Producenci maszyn rolniczych z całego świata bardzo sobie ją cenią. Właśnie w trudnych czasach, w których stawiane są stale nowe wymagania, podmioty gospodarki rolnej, przemysłu i partnerzy zbytu muszą wyostrzyć wzrok w kierunku przyszłości. Targi Agritechnica to forum bezkonkurencyjnie spełniające te kryteria.

Technika rolnicza jako rozwiązanie problemów
Produkcja tańsza i przyjaźniejsza dla środowiska to dwa czynniki, do których przyczynić się musi w dużej mierze technika rolnicza. Rolnicy bardzo poważnie traktują oczekiwania społeczeństwa. Przyszłość swoich przedsiębiorstw widzą w trwałym gospodarowaniu gruntu, szczególnie uwzględniając przy tym aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Wykonanie tego zadania możliwe jest dzięki innowacjom w technice rolniczej. Podczas targów Agritechnica wystawcy prezentują rozwiązania, dzięki którym rolnicy będą mogli pracować jeszcze dokładniej, efektywniej i oszczędzając zasoby naturalne. Nowe rozwiązania w elektronice i sensoryce nadają tempo.

Nowoczesna gospodarka rolna wymaga konsensusu ze społeczeństwem
Światowym wyzwaniom można stawić czoła jedynie dzięki innowacyjnej gospodarce rolnej, integrującej stale rozwijający się przypływ wiedzy i umiejętności. Jednym z podstawowych warunków jest wytrzymałe i stałe porozumienie ze społeczeństwem o procesach produkcyjnych w gospodarce rolnej. Postępy w produkcji rolniczej i w metodach produkcyjnych oraz ich ocena przez społeczeństwo muszą być zgodne ze sobą w najważniejszych punktach. Ten warunek nie jest już aktualnie spełniony. Gospodarka rolna stoi przed wielkim wyzwaniem borykania się z malejącą społeczną akceptacją nowoczesnej gospodarki rolnej i opracowaniem rozwiązań, które znajdą akceptację społeczeństwa. Istotnym początkiem dialogu ze społeczeństwem są innowacje techniki rolnej, prowadzące w dużym stopniu do oszczędzającego przyrodę i zasoby naturalne gospodarowania gruntem. Rolnicy prowadząc dialog ze społeczeństwem muszą na to zwracać uwagę. Platformą informacyjną jest ku temu Agritechnica wraz ze swoją bogatą ofertą informacji.

Aktualna sytuacja na rynkach
Globalny zbiór zboża jest większy niż oczekiwano. Zwiększenie zasobów w krajach eksportowych prowadzi do zaniżenia ceny zboża. Silna pozycja krajów Morza Czarnego sprawia, że eksport rolników w Unii Europejskiej jest niski. Istnieje nadzieja, że ceny zboża będą atrakcyjne zimą.
Wysoka podaż mleka na świecie trafia na koniunkturalnie stagnacyjny popyt (szczególnie w Azji) i prowadzi do nacisku na obniżkę ceny. Cena mleka w UE znajduje się 13% poniżej średniej z ostatnich pięciu lat. Rolnicy mają z powodu suszy regionalnie mniejsze zbiory paszy.
Produkcja trzody chlewnej w Unii Europejskiej wyróżnia się wzrostem liczby uboju o 1,2% w porównaniu z rokiem 2014. Wzrost w Niemczech wynosi 2,6%. Obecnie zaobserwować można nacisk na obniżkę ceny poprzez powściągliwy popyt i jednocześnie większą podaż. Wysokie zbiory zboża i soi odciążają hodowców trzody w przypadku kosztów paszy.

Sytuacja biznesowa i rozwój interesów
Rolnicy w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce są znacznie mniej zadowoleni z aktualnej sytuacji biznesowej niż jeszcze wiosną. Wskazują na to wyniki monitoringu trendów w Europie, przeprowadzonego przez Towarzystwo DLG wspólnie z wiodącym w Europie Instytutem Badań Rynku Rolnego, Kleffmann Group (Lüdinghausen/Westfalia) w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i w Polsce. Mniej zadowoleni są w szczególności hodowcy zwierząt, podczas gdy sadownicy oceniają swoją sytuację jako stabilną. Tutaj odzwierciedlają się aktualnie niskie ceny wytwórstwa, które wywierają presję szczególnie na producentów mleka i hodowców trzody chlewnej. We Francji nastrój utrzymuje się na niskim poziomie (niezmienna wartość wynosząca 3,4). Państwowe środki mające na celu odciążenie hodowców zwierząt uspokajają sytuację. Sadownicy są bardziej zadowoleni dzięki rekordowym i dobrym jakościowo zbiorom niż hodowcy zwierząt.
Co do oczekiwań wobec dalszego rozwoju interesów w następnych 12 miesiącach hodowcy we wszystkich czterech krajach są mniej optymistyczni. W szczególności hodowcy trzody chlewnej i krów mlecznych nastawieni są sceptycznie. Sytuacja na rynku raczej nie ulegnie zmianie, ponieważ podaż mleka i trzody jest nadal bogata. Ponadto we Francji jest rosnąca konkurencja poprzez rosnący import mleka dla hodowców krów mlecznych, którzy otrzymywali w europejskim porównaniu jeszcze najwyższą cenę mleka. Poza tym rolnicy są w konflikcie z przedsiębiorcami obróbki mięsa w kwestii poszukiwań i ustaleń cenowych trzody chlewnej do uboju.

Oczekiwania biznesowe dla sadowników w Niemczech, Francji i w Polsce są stabilne w porównaniu z monitoringiem z wiosny. Susza nie przyczyniła się wbrew oczekiwaniom do strat plonów. Mimo wysokich plonów zboża na całym świecie pozostaje oczekiwanie rozruchu eksportu i żywszy popyt krajowych firm zajmujących się obróbką po zbiorach plonów.

Nierównomierna gotowość inwestycyjna
Gotowość inwestycyjna jest malejąca w porównaniu z ankietą przeprowadzoną wiosną 2015r. w Niemczech: spadła na 41%, w Polsce na 39% a w Wielkiej Brytanii na 29%. We Francji gotowość inwestycyjna jest stabilna i wynosi 23%. W Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii rolnicy powiększyli swoje możliwości w ciągu ostatnich pięciu lat i odnowili urządzenia i technikę. W fazach z niskimi cenami wytwórstwa zapewnienie wypłacalności przesuwa się w centrum uwagi, szczególnie w przedsiębiorstwach, które w ostatnich latach inwestowały i u których wzrosły koszty obsługi zadłużenia. Wszelkie nowe inwestycje odstawia się na bok. We Francji gotowość inwestycyjna jest stabilna, ale na niskim poziomie. Podczas gdy gotowość inwestycyjna producentów mleka i trzody chlewnej jest malejąca, to chęć inwestowania przez sadowników jest coraz większa (wzrost z 9% wiosną 2015r. na 22% w aktualnej ankiecie).

Obszary inwestycyjne: intensywniejsze wsparcie uprawy roli
Zaplanowane inwestycje w Niemczech wpływają szczególnie w sektorze uprawy roli (+9 % w porównaniu z ankietą z wiosny 2015r.). Rolnicy w Wielkiej Brytanii pogłębiają dywersyfikację produkcji; przy podziale inwestycji na +8% bioenergii i na +2% uprawy rolnej. Ponadto 45% rolników skłonnych do inwestycji chce poszerzyć istniejące już możliwości. Rolnicy w Polsce lokują kapitał w hodowlę zwierząt.
Francuscy rolnicy wzmacniają inwestycje w uprawie roli, obszary inwestycyjne, do których mają płynąć inwestycje przesuwają się z +25% na 73% w kierunku uprawy roli.

W centrum zainteresowania wyzwania w uprawie roli
Sadownicy muszą nastawić się na to, że w kolejnych latach do dyspozycji będzie mniej substancji ochrony roślin a więcej wymogów (m.in. greening), które należy wziąć pod uwagę. Mając na uwadze ten fakt dla rolników w Niemczech, Francji i Polsce ważne będzie efektywniejsze stosowanie nawozów. Rolnicy w Niemczech, we Francji i w Polsce chcą poszerzyć program upraw i uprawiać więcej roślin letnich i więcej owoców śródplonowych. Rolnicy wykazują odpowiednie zainteresowanie innowacjami z techniki nawozów (73%). W celu polepszenia produktów rolnicy oczekują innowacji w stacjonarnej obróbce danych (62%), zastosowaniu rozwiązań technologii cloud i innowacji w uprawie wstęgowej (54%).

Ponad 400 000 oczekiwanych odwiedzających
Konieczność prawidłowego upozycjonowania przedsiębiorstwa sprawia, że rolnicy, rolnicze przedsiębiorstwa usługowe i kółka rolnicze z całego świata mają olbrzymie zapotrzebowanie na wymianę informacji pomiędzy sobą. W siedzibach chcą wykorzystać obecny potencjał efektywnie, wydajnie i trwale. Agritechnica oferuje w tym celu jedyną w swoim rodzaju platformę informacyjną. DLG oczekuje w tym roku ponad 400 000 odwiedzających w tym 100 000 z zagranicy.

​Źródło: materiały prasowe DLG

agrofoto

1050 wyświetleń


×

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.