News

Autorzy tego bloga

BELCHIM CROP PROTECTION wprowadza nowy fungicyd do ochrony ziemniaków!

blog-0495282001427792068.jpg

Głównie zwalcza zarazę ziemniaka, ale dzięki zawartości fluazynamu ogranicza rozwój alternariozy.

 

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

KUNSHI 625 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

 

Zawartość substancji czynnych:

  • fluazynam (związek z grupy pochodnych aniliny) – 375 g/kg (37,5%),
  • cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) – 250 g/kg (25,0%).

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

 

I OPIS DZIAŁANIA

KUNSHI 625 WG jest środkiem grzybobójczym w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym i wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Zabezpiecza też bulwy przed infekcją powodowaną przez sprawcę zarazy. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE ZIEMNIAK

zaraza ziemniaka

 

Maksymalna dawka dla

  • jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 kg/ha

Termin stosowania:

Opryskiwanie rozpocząć z chwilą sygnalizacji zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub:

- na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,

- na odmianach późnych z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych. W okresie bardzo dużej presji zarazy i szybkiego wzrostu roślin oraz warunkach pogodowych sprzyjających rozwojowi choroby zaleca się wykonywanie zabiegów w odstępach co 7 dni. W przypadku dużej presji choroby i warunkach pogodowych sprzyjających rozwojowi choroby zabiegi należy wykonywać co 7-10 dni.

W przypadku niższej presji choroby zabiegi należy wykonywać co 10-14 dni.

 

W sezonie wykonać maksymalnie 8 zabiegów.

Środek stosować przemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne o innym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha

Większą ilość wody stosować na plantacjach o bujnej naci. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

UWAGI

1. Środka nie stosować przy użyciu opryskiwacza plecakowego i opryskiwacza ręcznego.

2. Przed zastosowaniem środka na plantacjach ziemniaka przeznaczonego dla przetwórstwa wskazana jest konsultacja z zakładem przetwórczym.

 

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego w 50% wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

 

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

Osoba niewyposażona w środki ochrony osobistej: 3 dni

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

Nie dotyczy

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji) Ziemniaki: 7 dni

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz) Nie dotyczy

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO Nie dotyczy

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Unikać zanieczyszczenia skóry. Unikać zanieczyszczenia oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

 

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości co najmniej 10 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony owadów pożytecznych innych niż pszczoły konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości co najmniej 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

V POMOC MEDYCZNA

Antidotum; brak, stosować leczenie objawowe.

 

VI PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5 0C i nie wyższej niż 25 0C.

 

Źródło: informacja prasowa Belchim


×

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.