News
Zaloguj się, aby obserwować  

Wpisy w tym blogu

 

Adengo® – wstrząsnąć, wymieszać i zastosować

Wszystkie cechy uprawy kukurydzy, oprócz późnego siewu pozwalającego na precyzyjne przygotowanie stanowiska, sprzyjają silnemu zachwaszczeniu. Należą do nich szeroka rozstawa rzędów wynosząca nie mniej niż 40 cm oraz rzadki rozstaw nasion, mieszczący się w przedziale 8-10 roślin na 1 m2, a także głęboki siew, na glebach lekkich, dochodzący nawet do 7 cm. Typowo pionowy wzrost wąskiej w przekroju, nie rozgałęziającej się rośliny, stanową minimalną konkurencję dla chwastów. Często opóźnione wschody, związane z chłodną wiosną, mogą nastąpić nawet trzy tygodnie po siewie. Nawet w optymalnych warunkach przez około 4-5 tygodni od siewu, powierzchnia pola kukurydzy pozostaje do dyspozycji chwastów, prawie zupełnie pozbawionych współzawodniczenia rośliny uprawnej. Jeśli w tym czasie nastąpi ocieplenie i towarzyszące mu opady, wzrost chwastów, w tym już ciepłolubnych, jest błyskawiczny i zachwaszczenie plantacji staje się poważnym problemem. Jak wynika z analizy czynników towarzyszących początkowemu wzrostowi kukurydzy bez względu jakie by nie były - zawsze sprzyjają jej zachwaszczeniu!

Jedynym rozwiązaniem problemu jest szybka eliminacja chwastów. Proces ich ograniczania powinien być rozpoczęty od momentu siewu, najpóźniej w pierwszych fazach wzrostu. Warunki te spełnia Adengo® 315 SC, zalecany przedwschodowo lub w fazie 1 do 2 liści kukurydzy. Dwie substancje czynne o odmiennych mechanizmach działania, uzupełniają się, i co istotne stanowią barierę dla chwastów uodpornionych. Izoksaflutol powoduje zamieranie chloroplastów, a tienkarbazon metylu, który jest w ogóle nową substancją aktywną stosowaną do odchwaszczania kukurydzy, blokuje aktywność enzymów, co w efekcie prowadzi do zakłócenia syntezy białek. Uzupełnieniem substancji czynnych preparatu Adengo 315 SC jest obecność cyprosulfamidu, sejfnera który przyspiesza rozkład substancji czynnych w kukurydzy i jednocześnie stymuluje wzrost jej systemu korzeniowego.

Zasadniczą cechą skutecznego herbicydu jest zakres zwalczanych chwastów. Na podstawie krajowych i zagranicznych badań wykazano, że Adengo 315 SC dzięki odpowiednio dobranym proporcjom substancji czynnych ogranicza występowanie blisko dziewięćdziesięciu gatunków w granicach 85 do 100%. Wiele z nich masowo występuje w kukurydzy. Do najgroźniejszych chwastów jednoliściennych należą prosowate. Najbardziej konkurencyjny przedstawiciel tej grupy chwastnica jednostronna jest niszczona prawie w 100%, minimalnie gorzej są zwalczane słabiej współzawodniczące palusznik nitkowaty i krwawy oraz włośnica sina i zielona. Co ważne na niektórych plantacjach kukurydzianych zaletą jest silnie hamowane we wzroście sorga. Na szczególna uwagę zasługuje bardzo wysoki efekt chwastobójczy w stosunku do komosy białej i szarłatu szorstkiego, których jak donoszą informacje z terenu, niektóre ekotypy uodporniły się na część substancji czynnych stosowanych do odchwaszczania kukurydzy. Ponadto z gatunków dwuliściennych należy zwrócić uwagę na możliwość wyeliminowania gatunków: bieluń dziędzierzawa, przytulia czepna, rumianów i rumianków, w tym maruny bezwonnej, psianki czarnej, większości gatunków rdestów (najsłabiej zwalczany rdest kolankowy, ale w ponad 80%) oraz samosiewów rzepaku, które po wschodach wiosennych nie ulegają jarowizacji i ich egzemplarze osiągają znaczne rozmiary rozwijając się tylko w formie wegetatywnej (brak kwitnienia). Również Adengo 315 SC zwalcza wiele chwastów niskiego i średniego piętra, które mają tendencje do bardzo liczebnych wschodów, zagłuszając wzrost kukurydzy w początkowych fazach rozwoju. Należą do nich: gwiazdnica pospolita, fiołki, przetaczniki, jasnota purpurowa, tasznik pospolity, tobołki polne i coraz częściej pojawiające się na plantacjach kukurydzy bodziszki. Badania prowadzone z Adengo 315 SC w krajach o znacznie cieplejszym klimacie wykazały wysoką skuteczność w niszczeniu chwastów z rodziny ślazowatych. Od kilku lat, zwłaszcza na południu Polski, pojawił się „nowy” gatunek - zaślaz pospolity. Jego wysokość dochodzi nawet do 3 metrów. Jest bardzo konkurencyjny i odporny na działanie większości herbicydów. W tej sytuacji Adengo 315 SC może się okazać bardzo praktycznym rozwiązaniem w jego zwalczaniu.

Uzyskanie dobrego efektu chwastobójczego związane jest z precyzyjnym stosowaniem środka. Adengo 315 SC zalecany jest przed i po wschodach kukurydzy. Mimo możliwości stosowania go w fazie jednego do dwóch liści kukurydzy należy pamiętać, że przede wszystkim działa doglebowo. Stąd zabieg bez względu na termin wykonania powinien być wykonany, gdy gleba jest wilgotna. Takie warunki sprzyjają wysokiej aktywności środka i wydłużonego działania w czasie. Zabiegów nie należy opóźniać, ponieważ zdecydowanie lepiej niszczy chwasty młode o jeszcze słabo wykształconym systemie korzeniowym, chociaż obie substancje aktywne w części są także pobierane przez liścienie i liście, a izoksaflutol także przez część podliścieniowa (hipokotyl). Substancja po zabiegu doglebowym jest przemieszczana do górnych partii chwastu, po zabiegu nalistnym w oby kierunkach od miejsca zaaplikowania. Badania dotyczące porównania skuteczności chwastobójczej w obu terminach nie wykazały większych różnic. Wahają się w granicach kilku procent i nie stanowią istotnej różnicy. Bezpieczną, zalecaną dawką preparatu jest 0,33 do 0,44 l/ha. Dawkę wyższą należy jedynie stosować na glebach cięższych z dużą ilością substancji organicznych oraz w przypadku zabiegów nalistnych, podczas bardzo silnego zachwaszczenia, zwłaszcza jeżeli na plantacji występuje masowo przytulia czepna, jasnota purpurowa i rdesty. Preparat nie ulatnia się i nie rozkłada się na świetle, dlatego bardzo dobrze działa w wierzchniej warstwie gleby. Cechę tą można wykorzystać także w systemie uproszczonej uprawy.

Adengo 315 SC jest przyjazny dla roślin następczych, rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych w kolejnym sezonie. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji na tym stanowisku należy po wykonaniu orki na głębokość 20 cm ponownie wysiać kukurydzę

Użytkownicy herbicydów dążą do perfekcyjnych i w pełni efektywnych zabiegów. O sukcesie przesądzają czasami szczegóły. Pamiętajmy, że Adengo 315 SC przed użyciem należy wstrząsnąć, nawet wielokrotnie, do momentu gdy w opakowaniu pojawi się ciecz o jednorodnej gęstości. To cecha wszystkich preparatów produkowanych w formie użytkowej SC, stanowiących koncentrat w postaci stężonej zawiesiny. Później, środek należy dokładnie wymieszać z wodą tworząc idealną ciecz użytkową. Nie należy do niej dodawać innych preparatów, dodatków wspomagających oraz nawozów. Bezpośrednio po jej sporządzeniu, najlepiej w temperaturze nie niższej od 8oC, szybko wykonać zabieg i… obserwować jak giną chwasty!

Adam Paradowski
Instytut Ochrony Roślin - PIB Poznań

agrofoto

agrofoto

 

ZIEMNIAKI BEZ CHWASTÓW

Sencor® Liquid 600 SC – metrybuzyna w nowej odsłonie

Sencor Liquid 600 SC – to nowy herbicyd firmy Bayer Cropscience, który uzyskał rejestrację w grudniu 2012 roku. Jest to pierwsza na rynku płynna formulacja metrybuzyny, która od obecnego sezonu wegetacyjnego pozwoli na długotrwałe zabezpieczenie plantacji ziemniaka przed zachwaszczeniem pierwotnym i wtórnym.
Herbicyd Sencor Liquid 600 SC jest przeznaczony głównie do zwalczania dwuliściennych gatunków chwastów i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaka, pomidora i marchwi. Jest to wysokoskoncentrowany środek zawierający 600 g metrybuzyny w 1 litrze herbicydu. Metrybuzyna jest znaną substancją czynną , która należy do grupy inhibitorów fotosyntezy, a pobierana jest przez korzenie, jak i liście. Dzięki temu jest bardzo uniwersalna w stosowaniu i można ją aplikować zarówno przed jak i po wschodach ziemniaka. Charakteryzuje się wysoką skutecznością w zwalczaniu najbardziej uciążliwych gatunków chwastów, które mogą utrudniać przeprowadzenie zbioru, zwiększając tym samym ilość bulw uszkodzonych.

Czteroletnie badania herbicydu Sencor Liquid 600 SC przeprowadzone w IHAR – PIB w Boninie potwierdzają jego wysoką skuteczność chwastobójczą (rys. 1).
Kolejnym atutem nowej formulacji metrybuzyny jest wygoda i łatwość przygotowania cieczy użytkowej. Fakt, że Sencor Liquid 600 SC zawiera niższą ilość substancji aktywnej (metrybuzyny) powoduje, że mniejsza jej ilość jest wprowadzana do środowiska. Ma to duże znaczenie w świetle wejścia w życie z dniem 01.01.2014 roku Dyrektywy Unii Europejskiej o zrównoważonym stosowaniu pestycydów i integrowanej ochronie roślin.

Dodatkowe zalety herbicydu Sencor Liquid 600 SC:
- bardzo duża łatwość odmierzenia ustalonej ilości środka;
- nie pyli się w trakcie przygotowania cieczy użytkowej;
- nie wymaga wcześniejszego rozpuszczenia;
- łatwo i szybko rozprowadza się w zbiorniku opryskiwacza;
- nie wykazuje podwyższonej lepkości w niskich temperaturach;
- szybko i dobrze wymywa się z opakowań;
- nie tworzy osadów na filtrach i ściankach opryskiwacza.

Podstawowy zakres stosowania Sencoru Liquid 600 SC w uprawie ziemniaków przedstawia się następująco : przed wschodami ziemniaka – po ostatecznym uformowaniu redlin (po aplikacji herbicydu nie wykonuje się żadnych zabiegów mechanicznych) w dawce 0,75 l/ha – 1,0 l/ha, przy czym niższą dawkę zaleca się stosować na glebach lekkich i średnich, a wyższą – na ciężkich, gliniastych; po wschodach ziemniaka – gdy rośliny ziemniaka osiągną wysokość od 13 do 15 cm, a chwasty 4 cm w dawce 0,5 l/ha;
zabieg dzielony

0,3 l/ha – przedwschodowo i 0,2 l/ha powschodowo , przy czym odstęp pomiędzy poszczególnymi zabiegami musi wynosić minimum 7 dni.

W celu poszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów głównie jednoliściennych wieloletnich, Sencor Liquid 600 SC możemy stosować w mieszaninach z zarejestrowanymi graminicydami w uprawie ziemniaków.
Przy stosowaniu metrybuzyny należy pamiętać o możliwości wystąpienia efektu fitotoksycznej reakcji, która najczęściej widoczna jest po aplikacji w terminie powschodowym. Do chwili obecnej przebadano w Boninie 40 odmian ziemniaka pod kątem wrażliwości na powschodowe stosowanie herbicydu Sencor Liquid 600 SC w dawce 0,5 l/ha (tab. 1).
Tab. 1
Wrażliwość odmian ziemniaka na powschodowe stosowanie herbicydu
Sencor Liquid 600 SC w dawce 0,5 l/haObjawy tej reakcji mają najczęściej charakter przemijający w czasie i nie wpływają na wielkość uzyskiwanego plonu. Należy jednak pamiętać, że odmiany o podwyższonej wrażliwości oraz bardzo wrażliwe mogą reagować znacznym spadkiem plonu. Dlatego w ich uprawie zaleca się stosowanie metrybuzyny wyłącznie w terminie przed wschodami ziemniaka.
Uzyskany zakres rejestracji przez Sencor Liquid 600 SC wzbogaca ofertę dostępnych w obrocie herbicydów nie tylko do zwalczania chwastów w uprawie ziemniaków ale również pomidora i marchwi . Płynna formulacja umożliwia utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej przy jednoczesnym zwiększeniu ochrony środowiska dzięki mniejszej ilości substancji czynnej wprowadzanej na jednostkę powierzchni chronionej .


dr inż. Janusz Urbanowicz
IHAR – PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie

agrofoto

agrofoto

Zaloguj się, aby obserwować  
×

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.