Skocz do zawartości

Zdjęcie

Roundup Max 2


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -4/2013 wu z dnia 18.04.2013 r.
Posiadacz zezwolenia:
Monsanto UK Limited, 1st floor, Building 2030, Cambourne Business Park, Cambourne, Cambridge, CB23 6DW, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: +44 0 1954 717550, faks: +44 0 1954 717579.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

ROUNDUP MAX 2
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat w postaci soli amonowej (związek z grupy aminofosfonianów) - 680 g w 1 kg
środka (68%).

Zezwolenie MRiRW R - 4/2013 wu z dnia 18.04.2013 r.
Drażniący Niebezpieczny dla środowiska

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Zawiera siarczyn sodu. Może powodować reakcję alergiczną.


I OPIS DZIAŁANIA
ROUNDUP MAX 2 jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) przed zbiorem pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego, owsa, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, grochu jadalnego, peluszki, bobiku, lnu oleistego, na ścierniskach, przed siewem/sadzeniem roślin uprawnych, na terenach przeznaczonych pod założenie sadu/plantacji krzewów jagodowych, na polach przygotowywanych do siewu/sadzenia roślin przemysłowych, po siewie/sadzeniu ale przed wschodami pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, ziemniaka, grochu jadalnego, peluszki, bobiku, gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, lnu oleistego, buraka cukrowego, brukwi, rzepy, cebuli, pora, szparagów, w uprawie jabłoni, gruszy, wiśni, śliwy, w uprawach leśnych, na ugorach i odłogach, terenach nieużytkowanych rolniczo, do zwalczania chwastów i zbędnej roślinności w rowach melioracyjnych, do rekultywacji użytków zielonych (łąki,
Etykieta środka Roundup Max 2, załącznik do zezwolenia MRiRW
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -4/2013 wu z dnia 18.04.2013 r. pastwiska) oraz do desykacji pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego, owsa, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, lnu oleistego.
Środek Roundup Max 2 stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Roundup MAX 2 jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), przemieszcza się po całej roślinie docierając do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) i powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. W momencie zabiegu chwasty powinny być w okresie intensywnego wzrostu oraz odpowiedniej fazie rozwoju. perz właściwy powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 5 w pełni wykształconych liści. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście. Wieloletnie chwasty dwuliścienne są najbardziej wrażliwe w okresie kwitnienia. Przed planowanym zabiegiem nie wykonywać żadnych uprawek. Wszystkie rośliny można siać lub sadzić w ustalonych odstępach czasu od zastosowania środka. Dawkę środka dostosować do nasilenia zachwaszczenia, gatunku dominujących chwastów i ich fazy rozwoju.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, kostrzewa łąkowa, przetaczniki, rogownica pospolita, rumianki, rumiany, siewki szczawiu, tymotka łąkowa, wiechlina roczna, wiechlina zwyczajna, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, babki, kłosówka miękka, kłosówka wełnista, kupkówka pospolita, mietlica biaława, mietlica pospolita, mietlica rozłogowa, perz właściwy, stokłosa miękka, szczaw kędzierzawy, szczaw tępolistny, życica trwała, jaskier rozłogowy, koniczyna łąkowa, krwawnik pospolity, mlecz polny, orlica pospolita, ostrożeń lancetowaty, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, sit rozpierzchły, stokrotka polna, szczaw zwyczajny, śmiałek darniowy, turzyce, szczaw polny, rdest ptasi, koniczyna biała, kostrzewa czerwona, kostrzewa owcza, sit członowaty, sit siny, sit sztywny, starzec jakubek, szelężnik mniejszy, trzęślica modra
Chwasty odporne: skrzyp polny.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
A. PRZED ZBIOREM ROŚLIN UPRAWNYCH
Środek Roundup Max 2 stosować w: - pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym, owsie, grochu jadalnym nie później niż 7 dni przed zbiorem,

Etykieta środka Roundup Max 2, załącznik do zezwolenia MRiRW
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -4/2013 wu z dnia 18.04.2013 r. - rzepaku ozimym, rzepaku jarym, lnie oleistym – 14 dni przed zbiorem,
- gorczycy sarepskiej, gorczycy białej – 8 dni przed zbiorem.
Zwalczanie perzu właściwego.
1. Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, owies
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 kg/ha.
Dawkę środka dostosować do stopnia nasilenia występowania perzu:
- 1-25 roślin/m2 - dawka 1,0 kg/ha.
- do 75 roślin/m2 - dawka 1,5 kg/ha.
- powyżej 75 roślin/m2 – dawka 2,0 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 250 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2. rzepak ozimy, rzepak jary, gorczyca biała, gorczyca sarepska, groch jadalny,peluszka, bobik, len oleisty
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 kg/ha
Dawkę środka dostosować do stopnia nasilenia występowania perzu właściwego:
- do 75 roślin/m2 – 1,5 kg/ha.
- powyżej 75 roślin/m2 – 2,0 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 100 - 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zwalczanie wieloletnich chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.
1. Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, owies, rzepak ozimy, rzepak jary, groch jadalny, peluszka, bobik, gorczyca biała, gorczyca sarepska, len oleisty
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 3,0 kg/ha.
Dawkę środka dostosować do wielkości zachwaszczenia i rodzaju chwastów. Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 100 - 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zwalczanie chwastów jednorocznych
1. Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, owies
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -4/2013 wu z dnia 18.04.2013 r. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,75 kg/ha
Dawkę środka dostosować do gatunku chwastu:
- 0,5 kg/ha - jednoroczne chwasty jednoliścienne,
- 0,75 kg/ha chwasty jednoroczne dwuliścienne. Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna jest poniżej 30 %. Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 250 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2. rzepak ozimy, rzepak jary, gorczyca biała i sarepska, len oleisty
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 –2,0 kg/ha.
Zabieg wykonać, gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%. Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Desykacja
1. Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, owies
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,75 kg/ha
Dawkę środka dostosować do gatunku chwastu:
- 0,5 kg/ha - jednoroczne chwasty jednoliścienne,
- 0,75 kg/ha chwasty jednoroczne dwuliścienne. Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna jest poniżej 30 %. Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 250 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2. rzepak ozimy, rzepak jary, gorczyca biała, gorczyca sarepska, len oleisty
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 –2,0 kg/ha.
Zabieg wykonać, gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%. Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA
-
Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.

-
Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej.


Etykieta środka Roundup Max 2, załącznik do zezwolenia MRiRW
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -4/2013 wu z dnia 18.04.2013 r.
B. ŚCIERNISKA, PRZED SIEWEM/SADZENIEM ROŚLIN
Wszystkie uprawy z wyjątkiem zakładania sadów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania : 0,75 – 2,5 kg/ha.
Dawkę środka dostosować do gatunku chwastu:
- 0,75 kg/ha - samosiewy zbóż i chwasty jednoroczne do skali BBCH 26,
- 1,0 kg/ha - samosiewy zbóż i chwasty jednoroczne powyżej BBCH 26,
- 1,5 – 2,0 kg/ha - perz właściwy,
- 2,0 kg/ha - wieloletnie chwasty jednoliścienne oraz samosiewy ziemniaka,
- 2,5 kg/ha - wieloletnie chwasty dwuliścienne.
Dawkę środka dostosować do stopnia nasilenia występowania perzu:

- do 75 roślin/m2 – 1,5 kg/ha, - powyżej 75 roślin/m2 – 2,0 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 250 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek stosować 5 dni przed siewem/sadzeniem rośliny uprawnej.

Tereny przeznaczone pod założenie sadu/plantacji krzewów jagodowych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 2,5 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 250 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Drzewa i krzewy owocowe można sadzić 7 dni po zabiegu.

Uwagi:
-
Nie wykonywać żadnych uprawek przed opryskiwaniem ścierniska.

-
W przypadku zwalczania chwastów wieloletnich oraz samosiewów ziemniaka przed wykonaniem zabiegu należy pozwolić na wiosnę: - przez minimum 21 dni na wzrost chwastów, - na wzrost samosiewów ziemniaka.

-
W przypadku zwalczania chwastów jednorocznych: - zabiegi uprawowe lub siew/sadzenie rośliny uprawnej można wykonać po 48 godzinach od terminu wykonania oprysku.


C. PO SIEWIE/SADZENIU ROŚLIN ALE PRZED WSCHODAMI ROŚLIN UPRAWNYCH
1. Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, owies, pszenica durum, rzepak ozimy, rzepak jary, ziemniak, groch jadalny, peluszka, bobik, gorczyca biała, gorczyca sarepska, len oleisty, burak cukrowy, brukiew, rzepa, cebula, por
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha.
Etykieta środka Roundup Max 2, załącznik do zezwolenia MRiRW
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -4/2013 wu z dnia 18.04.2013 r. Maksymalna liczba zabiegów: 1. Zalecana ilość wody: 100 – 250 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2. Szparagi
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,5 kg/ha.
Dawkę środka dostosować do gatunku chwastu: - 0,75 kg/ha - chwasty jednoroczne, - 2,0 kg/ha - wieloletnie chwasty jednoliścienne, - 2,5 kg/ha - wieloletnie chwasty dwuliścienne.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 250 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:
Zabieg należy wykonać przed wschodami rośliny uprawnej – najlepiej 3 dni przed
przewidywanymi wschodami.

D. PRZYGOTOWANIE POLA DO SIEWU/SADZENIA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,5 kg/ha.
Dawkę środka dostosować do gatunku chwastu: - 0,75 kg/ha - chwasty jednoroczne, - 2,0 kg/ha - wieloletnie chwasty jednoliścienne, - 2,5 kg/ha - wieloletnie chwasty dwuliścienne.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 250 l/ha.
Możliwe użycie opryskiwacza plecakowego (patrz sekcja sporządzanie cieczy
użytkowej).

Uwagi:
Nie stosować środka na gleby pod szkłem lub tunelem foliowym oraz w bezpośrednim sąsiedztwie żywopłotów .
E. UGORY, ODŁOGI.
Ugory (tereny odłogowane nie dłużej niż 2 lata).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 kg/ha.
Dawkę środka dostosować do gatunku chwastu:
- 0,75 kg/ha - chwasty jednoroczne,
- 1,5 kg/ha - chwasty starsze z pierwszego roku i późniejsze,
- 1,5 – 2,0 kg/ha - perz właściwy,
- 2,0 kg/ha - wieloletnie chwasty jednoliścienne i dwuliścienne.
Dawkę dostosować do stopnia nasilenia występowania perzu:
- do 75 roślin/m2 – 1,5 kg/ha,
- powyżej 75 roślin/m2 – 2,0 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.

Etykieta środka Roundup Max 2, załącznik do zezwolenia MRiRW
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -4/2013 wu z dnia 18.04.2013 r. Zalecana ilość wody: 150 – 250 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Możliwe użycie opryskiwacza plecakowego (patrz sekcja sporządzanie cieczy użytkowej).
Odłogi wieloletnie
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 3,0 kg/ha.
Dawkę środka dostosować do gatunku chwastu: - 1,5 kg/ha - tylko chwasty jednoroczne, - 2,0 kg/ha - wieloletnie chwasty jednoliścienne, - 2,5 kg/ha – 3,0 kg/ha - wieloletnie chwasty dwuliścienne.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 150 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
Nie uprawiać roli bezpośrednio przed zastosowaniem środka.
Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią
wyraźne objawy działania środka (więdnięcie, żółknięcie).
Przy zwalczaniu chwastów wieloletnich:

• Wiosną pozostawić pole przez 21 dni w celu umożliwienia wzrostu chwastów.

Uprawki lub siew można rozpocząć minimum 5 dni po zabiegu. Przy zwalczaniu chwastów jednorocznych:

• uprawki można rozpocząć 2 dni po zabiegu.

F.
1. JABŁOŃ, GRUSZA, WIŚNIA, ŚLIWA.


Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich
wzrostu. Opryskiwać po jesiennym opadnięciu liści lub w sezonie: JABŁOŃ, GRUSZA – w
stadium zielonego pąka, WIŚNIA, ŚLIWA – w stadium białego pąka.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Uwagi:
-
Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.

-
Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.


G. UŻYTKI ZIELONE – rekultywacja (łąki, pastwiska).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 3,0 kg/ha.
W zależności od stopnia zachwaszczenia dawkę środka dostosować do występujących chwastów: - 1,5 kg/ha - trawy nasienne z chwastami jednorocznymi,
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -4/2013 wu z dnia 18.04.2013 r. - 2,0 kg/ha -2 – 4 letnie łąki z przewagą wieloletnich chwastów jednoliściennych, - 2,5 kg/ha - 4 – 7 letnie łąki z przewagą wieloletnich chwastów dwuliściennych, - 3,0 kg/ha - wieloletnie pastwiska. Maksymalna liczba zabiegów: 1. Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi:
-
Zabieg wykonać przed letnim wypasem (czerwiec-październik), gdy trawy mają wielkość 30-60 cm a nasiona nie są jeszcze w pełni dojrzałe lub po zakończeniu wypasu zwierząt na tych terenach.

-
Traktowane środkiem użytki zielone można wypasać co najmniej 7 dni po ich opryskaniu. Przed wypasem należy usunąć wszystkie chwasty trujące.

-
Podsiew traw lub koniczyny można dokonać najprędzej 5 dni po opryskiwaniu środkiem Roundup Max 2, jeżeli traktowany użytek zielony pozbawiony był resztek roślinności lub wiosną, jeżeli użytek zielony opryskiwano środkiem jesienią poprzedniego sezonu.


H. UPRAWY LEŚNE Z WIELOLATKAMI RÓŻNYCH GATUNKÓW.
Zwalczanie chwastów jednorocznych i wieloletnich
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 3,0 kg/ha.
Zabieg wykonać stosując całkowitą osłonę sadzonek. Zabieg bez osłon można
wykonać w sadzonkach o zdrewniałej korze, podkrzesanych do wysokości 50 cm tak,
aby środek nie osiadał na zielonych częściach uprawianych roślin.
Po zakończeniu rocznego przyrostu wielolatek w uprawach sosny czy świerka
(i wytworzeniu pąka szczytowego, środek można stosować na całej powierzchni (bez
osłon) stosując dawkę 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


I. ROWY MELIORACYJNE
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 - 3,0 kg/ha.
W zależności od składu gatunkowego zaleca się zróżnicowanie dawki środka. Rośliny opryskiwać w czasie intensywnego rozwoju, w okresie lata do wczesnej jesieni.
J. TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,5 kg/ha.
Etykieta środka Roundup Max 2, załącznik do zezwolenia MRiRW
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -4/2013 wu z dnia 18.04.2013 r. Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego. Dawkę środka dostosować do nasilenia zachwaszczenia, gatunku dominujących chwastów i ich fazy rozwoju. W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych patrz sekcja sporządzanie cieczy użytkowej. Maksymalna liczba zabiegów: 1. Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie średniokropliste.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka Roundup Max 2 nie stosować:
-
przed wschodami chwastów,

-
na chwasty podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. przymrozki, susza,

-
na rośliny mokre,

-
przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),

-
podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej,

-
w mieszaninie z adiuwantami, nawozami i pestycydami innymi niż zalecane przez firmę Monsanto.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Roundup MAX 2 można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 48 godzinach.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego
częściowo wodą, z włączonym mieszadłem.
Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu
środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W opryskiwaczach wyposażonych w rozwadniacz agrochemikaliów (mieszalnik
wstępny) przed przystąpieniem do rozpuszczania środka całkowicie zamknąć zawór
doprowadzający powietrze.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 1.5 – 2.5 bar.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy
zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.

Etykieta środka Roundup Max 2, załącznik do zezwolenia MRiRW
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -4/2013 wu z dnia 18.04.2013 r. Nie przechowywać, nie mieszać oraz nie aplikować Roundup Max 2 w pojemnikach lub opryskiwaczach wykonanych z elementów galwanizowanej stali.
Stosowanie opryskiwaczy plecakowych – podczas opryskiwania powierzchni 1 m
szerokości z prędkością chodu 1 m/s, większość opryskiwaczy plecakowych ma
wydajność 200 l/cieczy użytkowej na hektar lub 10 l/500 m2.
Przy zalecanej dawce środka 2,0 kg/ha należy użyć 100 g środka na każde
potrzebne 10 litrów cieczy użytkowej.
Przy użyciu opryskiwacza plecakowego wyposażonego w dysze drobnokropliste,
wydajność cieczy użytkowej przy dawce 2,0 kg/ha będzie wynosiła 100 l/ha lub
10 l/1000 m2. W tym przypadku użyć 200 g środka na każde potrzebne 10 litrów
cieczy użytkowej.
UWAGA: Wyższą ilość wody stosować przy silnym zagęszczeniu uprawy.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO SRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
dla ludzi – 2 dni.
dla zwierząt - 5 dni.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, owies, groch jadalny,
peluszka, bobik – 7 dni.
rzepak ozimy, rzepak jary, len oleisty – 14 dni.
gorczyca biała, gorczyca sarepska – 8 dni.
użytki zielone – 5 dni.
ziemniak, burak cukrowy, brukiew, rzepa, cebula, por, Szparagi, JABŁOŃ, GRUSZA,
WIŚNIA, ŚLIWA – nie dotyczy.

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
5 dni.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
2 dni.
7. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nosić okulary lub ochronę twarzy.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
Nosić odpowiednie rękawice ochronne, raz nie palić tytoniu podczas stosowania
produktu.

Etykieta środka Roundup Max 2, załącznik do zezwolenia MRiRW
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -4/2013 wu z dnia 18.04.2013 r. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy lub skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
8. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć

aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do
tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji
dołączonej do środka myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów, w tym także traktowania ich, jako surowce wtórne.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących obiektem zwalczania konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych
rolniczo.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej
i które zwróciły się o taką informację.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z
najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Etykieta środka Roundup Max 2, załącznik do zezwolenia MRiRW
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -4/2013 wu z dnia 18.04.2013 r. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Okres ważności -5 lat Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........
2 odpowiedzi na ten temat

#2 Share newagro

newagro

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 307 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Zainteresowania:spec. Ochrona Roślin i Nasiennictwo
  spec. Diagnostyka w Ochronie Roślin
  spec. Integrowana Ochrona Roślin w Integrowanej i Ekologicznej Produkcji Roślinnej

Napisany 17 marzec 2015 - 11:38

Roundup Max 2

To lubię wrzucić nie obrobioną etykietę i dać to komuś do czytania. Nie ma się co dziwić edycja wymaga już dużo więcej czasu.

 

Fragment:

 

Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć. 

Etykieta środka Roundup Max 2, załącznik do zezwolenia MRiRW 
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -4/2013 wu z dnia 18.04.2013 r. Nie przechowywać
, nie mieszać oraz nie aplikować Roundup Max 2 w pojemnikach lub opryskiwaczach wykonanych z elementów galwanizowanej stali. 

 

 


Edytowany przez newagro, 17 marzec 2015 - 11:40.

Najpopularniejsza wyszukiwarka środków ochrony roślin w Polsce oraz ciekawy blog tylko na www.agrofy.pl  :D  

 


Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Roundup Max 2 Dzisiaj, 10:07
 •  

Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Roundup Max 2 Dzisiaj, 10:07
 •  

#3 Share wiesiek63zmc

wiesiek63zmc

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 204 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:pow. zamojski

Napisany 14 luty 2017 - 16:53

Roundup Max 2

Jak myślicie czy duże są szanse że wycofają glifosat   Zaczyna się o tym  mówićPodobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »