Skocz do zawartości

Zdjęcie

Dominator HL 480 SL


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -89/2014 z dnia 06.06.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa, tel.: 22 854 03 20, fax: 22 854 03 29, e-mail: fwrpols@dow.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

DOMINATOR HL 480 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat w postaci soli dimetyloamoniowej (związek z grupy aminofosfonianów) – 480 g/l
(39,28%).

Zezwolenie MRiRW nr R -89/2014 z dnia 06.06.2014 r.

I OPIS DZIAŁANIA
Dominator HL 480 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) na polach uprawnych przed wschodami buraka cukrowego i kukurydzy, przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych, a przed rozpoczęciem upraw pożniwnych, na użytkach zielonych przeznaczonych do rekultywacji, w sadach jabłoniowych, na terenach przeznaczonych pod założenie sadu, oraz na terenach nie użytkowanych rolniczo. Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych oraz na torach kolejowych przy użyciu sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Dominator HL 480 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, perz właściwy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, pospolity, wiechlina roczna,babka lancetowata, krwawnik pospolity, mniszek pospolity, ostrożeń polny, przytulia czepna, życica trwała


II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Wiosną po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia wschodzących chwastów.

1. KUKURYDZA, BURAK CUKROWY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecane dawki środka dotyczą zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: Środek stosować nie później niż na 3 dni przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07).
Zalecana ilość wody: 100 – 150 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwagi:
- Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
- Nasiona rośliny uprawnej wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

Przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczania chwastów.
1. PSZENICA OZIMA, RZEPAK OZIMY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 150 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Termin stosowania: W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg w pszenicy ozimej wykonać na 10-14 dni, a w rzepaku ozimym na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.

Uwagi:
-. Środka nie stosować:
- w pszenicy ozimej z wsiewkami roślin motylkowych,
- na plantacjach nasiennych pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.
- Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
- W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem.
- Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.

Przed zbiorem roślin uprawnych w celu przyspieszenia ich zbioru (desykacja).
1. PSZENICA OZIMA, RZEPAK OZIMY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 150 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Termin stosowania: W celu przyspieszenia zbioru (desykacji) środek stosować w pszenicy ozimej w fazie dojrzałości woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, a w rzepaku ozimym w fazie dojrzałości technicznej nasion, gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30%, a łuszczyny na pędach głównych w 2/3 są barwy żółto-seledynowej, natomiast 70% nasion jest barwy czerwonobrązowej. Aby uzyskać pełny efekt dosuszania roślin rzepaku zaleca się zbiór kombajnem po upływie 14-21 dni od terminu wykonania oprysku.

Uwagi:
- Środka nie stosować: - w pszenicy ozimej z wsiewkami roślin motylkowych, - na plantacjach nasiennych pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.
- Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
- W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem.
- Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.

Ściernisko -po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 150 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. W momencie opryskiwania perz właściwy powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Uwagi:
- Wyższą z dawek środka stosować w czasie bezdeszczowej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem właściwym.
- Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).

Rośliny sadownicze
1. JABŁOŃ
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 – 3,75 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Środek można stosować od wiosny do jesieni przeciwko intensywnie rosnącym chwastom, w dawce zależnej od występujących gatunków.

Uwagi:
- Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
- Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Tereny przeznaczone pod założenie sadu.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 – 3,75 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwagi:
- Wyższą z dawek środka stosować w czasie bezdeszczowej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.
- Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).

Użytki zielone (rekultywacja).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania; 3,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 -3,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosuje się do niszczenia traw i roślin dwuliściennych na użytkach zielonych przeznaczonych do rekultywacji. W zależności od stopnia zachwaszczenia zabieg można wykonywać opryskując całą powierzchnię w połączeniu z uprawą mechaniczną. Dawkę środka dostosować do występujących chwastów.

Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 – 3,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. lub
Zalecana ilość wody: 100 – 150 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych.
Dawkę środka oraz termin wykonania zabiegu dostosować do występujących gatunków
chwastów.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano środek Dominator HL 480 SL, można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować: - przed wschodami chwastów, - na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin,
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po

opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu), - w mieszaninach z środkami zwiększającymi przyczepność lub przeciwpieniącymi, - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę
na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki higieny osobistej.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek
Nie jeść, nie pić ani nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnych
o szerokości 6 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
PSZENICA OZIMA – 10 dni
RZEPAK OZIMY – 7 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

VII WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »